Stvaranje, Pad Lucifera i praiskonskih anđela i Božji Plan Spasenja od vječnosti 3

................... SADRŽAJ......................................................................

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Stvaranje i pad bića... Nastanak i svrha svemira...

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

'Stvaranje bića... Pogrešna volja' (BD 2100) ...........................................................................

'Razvoj duše... Prvobitni duh' (BD 7571) .................................................................................

'Stupnjeviti viši razvoj bića u stvaranju' (BD 8702) .................................................................

('Materija i duh' – BD 2494) .....................................................................................................

---------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Pred-Adamiti...

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

'Pret-povijesna ljudska bića... Odgovornost' (BD 2513) .......................................................
'Pred-Adamiti' (BD 9015) ......................................................................................................

'Ljudima nije moguće dati vremensku procjenu' (BD 9016) .................................................

'Pret-povijesni ljudi' (BD 9022) .............................................................................................

('Proces stvaranja je uzeo vječnosti' – BD 8770) ....................................................................

---------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Adam... Grijeh prvih ljudi na Zemlji...

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

'Da li je Adam bio jedino ljudsko biće stvoreno od strane Boga – I' (BD 8236) ....................

'Da li je Adam bio jedino ljudsko biće stvoreno od strane Boga – II' (BD 8237) ...................

'Tko je bio utjelovljen u Adamu?... I.' (BD 7463) ...................................................................

'Tko je bio utjelovljen u Adamu?... II.' (BD 7465) ..................................................................

'Adam... Prvobitni duh... Luciferov ispit... Raspuknuće forme' (BD 5802) ..........................

'Naslijeđen grijeh...' (BD 5967) ............................................................................................. 

'Pitanje: Što bi se dogodilo da Adam nije podbacio?' (8675) ...............................................

'Što bi se dogodilo da Adam nije podbacio?' (BD 9005) .......................................................

'Zašto moramo davati pokoru za Adamov grijeh?' (BD 9006) ..............................................

----------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Da li je Bog Otac stvorio ljudsko biće onako nesavršenim kakav je on sada?!...

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

'Bog je u njega dahnuo živu dušu...' (BD 6599) ......................................................................

'Ljudsko biće nije proizvod slučajnosti od strane stvaralačke Sile', (BD 8943) ....................

'Nesavršeno stanje ljudskog bića je podudarno njegovoj volji', (BD 4553) ..........................

----------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Razlog za ljudski zemaljski život i njegova svrha...

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

'Informacija u svezi svrhe i razloga zemaljskog života...', (BD 8020) ...................................

('Svaka duša je jedan prvobitno stvoreni duh' – BD 8008b) ...................................................

'Svrha zemaljskog postojanja', (BD 7871) ............................................................................

'Značaj života na Zemlji kao ljudskog bića', (BD 8414) ........................................................

'Samo-svjesnost prvobitnog duha', (BD 7569) .....................................................................

----------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Zašto se baš sada ljudima daje ovako detaljna informacija?...

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

'Informacija u svezi Božjeg plana Spasenja', (BD 8760) .......................................................

'Objašnjenje u svezi 'postojanja kao ljudsko biće'...', (BD 8945) ...........................................

 

 


 

‘Kako pade sa nebesa, Svjetlonošo (Luciferu), sine Zorin? Kako li si oboren na zemlju, ti, vladaru naroda? U svom si srcu govorio: 'Uspet ću se na nebesa, povrh zvijezda Božjih prijesto ću sebi dići. Na zbornoj ću stolovati gori na krajnom sjeveru. Uzaći ću u visine oblačne, bit ću jednak Višnjemu.' A sruši se u Podzemlje, u dubine provalije!"   Izaija 14:12-15

 

 

'Bog anđela koji sagriješiše nije poštedio nego ih je sunovratio u Tartar i predao mračnom bezdanu da budu čuvani za sud.'           2 Petrova 2:4

 

 

'I anđele, koji nisu čuvali svojeg dostojanstva nego su ostavili svoje prebivalište, sačuvao je za sud velikoga Dana, okovane u mraku vječnim okovima.'   Judina 1:6

 

 

             *** *** ***

 

 

'Zmija bijaše lukavija od sve zvjeradi što je stvori Gospod, Bog. Ona reče ženi: "Zar vam je Bog rekao da ne smijete jesti ni s jednog drveta u vrtu?" Žena odgovori zmiji: "Plodove sa stabala u vrtu smijemo jesti. Samo za plod stabla što je nasred vrta rekao je Bog: 'Da ga niste jeli! I ne dirajte u nj, da ne umrete!'" Nato će zmija ženi: "Ne, nećete umrijeti! Nego, zna Bog: onog dana kad budete s njega jeli, otvorit će vam se oči, i vi ćete biti kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo." Vidje žena da je stablo dobro za jelo, za oči zamamljivo, a za mudrost poželjno: ubere ploda njegova i pojede. Dade i svom mužu, koji bijaše s njom, pa je i on jeo.'

Postanak 3:1-6

 

 

'Zbog toga, kao što po jednom Čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt... Da, ali smrt je od Adama do Mojsija doista kraljevala i nad onima koji ne sagriješiše prekršajem sličnim kao Adam, koji je pralik Onoga Koji ima doći.'

Rimljanima 5:12, 14

 

 

 

 

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Stvaranje i pad bića... Nastanak i svrha svemira...

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

 

 

Bertha Dudde, br. 2100, 5 Listopad 1941

 

STVARANJE BIĆA... POGREŠNA VOLJA...

 

Imajte na umu kako ste vi žive tvorevine onoga (Lucifera) koji se usprotivio Bogu, da ste bili pozvani u postojanje pomoću volje Bogu protivne sile i da ste prema tome djeca grijeha... Bog nije uskratio Njegovu snagu od ovog duha koji je jednom izronio iz Njegove snage kao savršeno biće, otud se on okoristio Božjom snagom i, crpeći Božansku snagu, pustio da bezbrojna bića nastanu iz njegove volje, i to je bio vaš početak... Vi ste proizvodi pogrešne volje a ipak Božanskog porijekla, budući je jedino Božja snaga učinila da vi postanete što je Božji protivnik želio. I to je zašto ste mu vi podređeni sve dok vaša volja stremi ka istome... razdvajanju od Boga... jer to je bila temeljna ideja, motiv za otpadništvo od Boga... biti slobodan od Njegove sile... biti slobodan i vladati nad bićima.

 

I tako je najprosvjetljenije biće stvoreno od strane Boga sišlo u najdublji bezdan (Izaija 14:12-15)... ono se pobunilo protiv Boga i pokušalo nahuškati sva bića koja su izronila iz njegove volje da se također pobune protiv Boga... I njegova su stvorena bića podlegla njegovoj volji premda su bila sposobna slobodno odlučiti kojeg će gospodara priznati. Bića su bila u njegovoj vlasti budući su ona njemu podredila njihovu volju, koja je naknadno bila zloupotrebljena od strane Božjeg protivnika time što ju je zavezao (sputao) i na taj način porobio izvorno slobodne žive tvorevine...

 

Međutim, sve što proizađe iz Božje snage ima poriv za slobodom, i kako bi povratio ovu slobodu bićima Bog je otrgnuo bića od sile (ili ‘iz vlasti’) njihova tvorca... On ih je postavio u slobodnom stanju u duhovni svijet i dao im pravo vlastitog odlučivanja... Bića su, međutim, također zloupotrebila njihovu slobodu i također postala grešna zauzimajući protivnikovu stranu. Ali Božanska snaga je temeljna supstanca bića, i Božanska snaga mora teći nazad k Bogu bez greške. I stoga se Bog hrva za ova ot-pala bića tako da će oni pronaći put ka Njemu i ponuditi Mu njihovu slobodnu volju...

 

Ljudski razum ne može shvatiti kako ništa nikada ne može biti izgubljeno što proizlazi iz Boga; on ne može razumjeti kakav je ogroman zadatak voditi ono što je sebe udaljilo opet blizu k Bogu... Niti ljudski razum može prihvatiti da je sila Božjeg protivnika bila tako velika da bi stvorila bića, i da Božanska snaga nije intervenirala da bi promijenila njegovu volju, tako da bi on bio morao priznati Boga kao Gospodara nad sobom i također narediti njegovim proizvodima da pristupe Bogu i udovolje Njegovoj volji... Ljudski razum ne može shvatiti da beskonačna vremena prolaze prije nego se transformacija razmišljanja ovih živih tvorevina dogodi i oni prepoznaju Boga... I prema tome Bog obaviještava ljude kroz duhovne kanale o znanju o tome koja je sila bila aktivna tijekom stvaranja bića koja sada doživljavaju njihovo utjelovljenje na Zemlji... Ova su bića dobrovoljno stremila biti u protivnosti Bogu i nikada se ne bi opet povratila k Bogu da su bili ostavljeni u stanju slobodne volje; i pošto su oni bili stvoreni od strane pogrešne volje, pogrešna volja je također bila unutar njih i ova je posljedično tome bila morala stremiti protiv Boga, jer oni nisu poznavali silu koja je bila odgovorna za njihovo stremljenje. I time su bića bila podređena njihovom stvoritelju, ona su bila donekle nesavršena, porobljena i prema tome udaljena od Boga, koja nisu mogla biti podudarna Njegovoj volji i prirodi.

 

Bog, kao najsavršenije Biće, nije mogao tolerirati ništa blizu Njemu što se nije podudaralo ovom stanju savršenstva. Unatoč tome, to nije bila vlastita pogreška bića što oni još nisu prepoznali svjetlo budući su bili proizašli iz tame. Božja je Ljubav pomogla ovim bićima i obavijestila ih o svjetlu... On im je dao slobodu volje time što je otklonio vlast Njegovog protivnika od bića i tako je bića oslobodio od njegove kontrole. Nesavršeno stvorena bića, međutim, nisu mogla biti promijenjena od strane Božanske volje da postanu savršena nego su trebala odlučiti sama za sebe, oni su trebali stremiti spram Božjeg prisustva sami od sebe i sebe udaljiti od protivnika. Zbog njihove slobode volje oni su bili postavljeni u poziciju da odluče budući su sada znali o obadvije sile. Ipak njihova je pogrešna volja prevladala i bića su se opet okrenula spram njihova tvorca i sebe izgubila u tami... I Bog se nad njima sažalio, jer stanje onih bez svjetla je bilo bolno. Njegova je Ljubav željela bića u sretnom stanju. I zato je On uklonio volju bića i pustio ih da krenu beskonačno dugom stazom u stanju bez snage volje koja ih treba voditi do savršenstva. I u ovu svrhu je Bog dopustio da nastane stvaranje... Bog je oblikovao forme koje su bile iskonstruirane da bi sklanjale pasivna bića... Tako je Bog stvorio nebo i Zemlju... duhovni i zemaljski svijet, koji je bio naumljen biti prebivalište za nesavršena bića sve dok ona nisu postala savršena... Sada su bića bila prisiljena odbaciti ovu aroganciju i pokloniti se Božanskoj volji. Oni su trebali otrpjeti stanje koje je predstavljalo ograničenje za duhovno biće koje je ranije uživalo njegovu slobodu. Ono je bilo lišeno njegove slobode budući ju je bilo zloupotrijebilo...

 

Međutim, staza kroz djela stvaranja će ga dovesti opet blizu njegove prethodne slobode sve dok ono konačno ne primi opet svoju slobodu kada je ljudsko biće, kako bi onda prošlo ispit s obzirom na to da li će koristiti svoju slobodnu volju na ispravan način. Postoji doista veliki rizik da biće neće proći ispit, ipak takav se ispit mora dogoditi budući je povratak Bogu jedino puno-vrijedan u slobodnoj volji... time on predstavlja da će biće doći bliže k Bogu. Snaga od Boga koja je jednom bila iskorištena od strane protivnika za stvaranje bića će opet teći nazad ka svome izvoru, i istovremeno će se Bogu-protivna volja promijeniti u Bogu-sličnu volju, tako je biće postalo savršeno čim dijeli istu volju kao i Bog... Biće, koje nije imalo znanje o Bogu kada je bilo stvoreno, je jedino prepoznalo Božjeg protivnika kao svoga Gospodara; ali sada je ono sebe oslobodilo od njegove sile i pronašlo put k domu do njegova Oca, iz Čije je snage proizašlo. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 7571, 7 Travanj 1960

 

RAZVOJ DUŠE... PRVOBITNI DUH...

 

Duhovna supstanca sazrijeva tijekom svakog razvojnog perioda, i jedan period može u stvari biti dovoljan za duhovnu supstancu da bi napredovala kroz tvorevine do točke da je ona u stanju sebe utjeloviti kao ljudsko biće i uspješno proći njezin posljednji ispit volje... Ali nekoliko takvih perioda mogu biti potrebni za ovo produhovljavanje ukrućene duševne-supstance ako je otpor toliko snažan da je njezin viši razvoj toliko spor i postojanje kao ljudsko biće nosi jedan dodatan rizik da će se duša ponovno spustiti u bezdan. Jer slobodna volja, koja je ispitivana tijekom etape kao ljudsko biće, je odlučujuća.Ali prethodno tome, slobodna volja je ograničena...

 

Premda ukrućena duhovna supstanca više nije predmetom volje Božjeg protivnika zbog ovog procesa razvoja kroz tvorevine Zemlje... pojedinačne supstance su unatoč tome nesposobne koristiti slobodnu volju, namjesto toga one su kontrolirane od strane Božje volje, to jest, njihov proces razvoja se odvija u stanju prisile, one su predmetom volje Boga, Koji dodjeljuje zadatak svim duhovnim supstancama unutar djela stvaranja. Time što ostvaruju ovaj zadatak pod zakonom prisile one postepeno napreduju, to jest, njihov se otpor umanjuje; one vrše pomoćne funkcije i sposobne su polagano doseći stanje kada im njihova slobodna volja može biti vraćena. I ovaj proces razvoja potrebuje neprestane promjene izvanjskog oblika... to je polagani uspon, to je jedno integriranje sa zakonima prirode i prema tome podređenost Božjoj volji, pa iako zahvaljujući izvjesnoj količini prisile koja, međutim, jedino pomaže osloboditi biće i jednog dana je naumljena osigurati mu slobodu razmišljanja, htjenja i djelovanja uz ponovno korištenje njegove vlastite volje.

 

I ovaj proces kroz djela stvaranja se ne može izbjeći ako će se duhovno biće vratiti opet k Bogu, od Kojeg je jednom sebe udaljilo u takvoj beskonačnoj mjeri kao rezultat njegova otpadništva da ono nikada ne bi bilo sposobno prevladati ovu razdaljinu svojom vlastitom snagom, i isto tako nikada ne bi bilo oslobođeno od strane Božjeg protivnika da se povrati da Bog nije otklonio duhovnu supstancu od njega u samu ovu svrhu njezinog prognavanja u materiju, u tvorevine na ovoj Zemlji. Božji protivnik ima vlast nad palim duhovima budući su ga oni dobrovoljno slijedili u bezdan... Ali Bog ima isto pravo budući su bića proizašla iz Njegove snage. Otud je Bog opravdan u tome što ih otklanja od protivnikove kontrole, ali zauzvrat je potonjem bilo dano pravo da vrši utjecaj na dušu opet kada živi na Zemlji u stadiju kao ljudsko biće. I sa ovim ciljem duhovna supstanca je morala opet steći stupanj zrelosti kada je u stanju koristiti njezinu volju kako bi slobodno odlučila kojeg će gospodara odabrati.

 

Ali Bog ne može trenutačno postaviti duhovnu supstancu u ovo stanje, ona mora preći procesom uspona u istim progresivnim stadijima kako se bila spustila, ona mora odustati od svog otpora polako, kako on ne može biti nasilno slomljen. I ovo zahtjeva nebrojene promjene oblika, kroz svijet stijena, biljaka i životinja do ljudskog bića... Svaka promjena izvanjskog oblika također umanjuje njezin otpor, jer biće je bilo od službe u stanju prisile čime zadobija rastuće lakše oblike... Ali grijeh otpadništva od Boga je tako ogroman da je udaljenost od Njega također ogromna, što znači da su nebrojene promjene oblika potrebne da bi se ova udaljenost umanjila kako bi se ponovno došlo blizu k Bogu, kada je jedino potrebna posljednja odluka volje za posljednju formu da otpadne... za biće da se povrati k Ocu opet od Kojeg je jednom bilo poteklo...

 

I ovaj cijeli proces razvoja unutar tvorevina nove Zemlje je neprestana borba... Duhovna supstanca pokušava rasprsnuti izvanjski oblik budući ga ona doživljava kao ograničenje, ali svaki puta također doživljava raspuknuće forme kao olakšanje bez obzira na njezin stupanj zrelosti... I to je zašto borba, koju ste vi ljudi u stanju promatrati u životinjskom kraljevstvu, jedino izgleda okrutna u vašim očima, dok opet i iznova svaka životinja doživljava promjenu njezina izvanjskog oblika kao olakšanje. Iz ovog razloga Bog dozvoljava ili čak želi da slabiji podlegne jačemu, snažniji da dokonča život slabijega i, tako reći, je na taj način čak sposoban služiti duhovnoj supstanci da nastavi njezin razvoj.

 

Prema tome, sve dok je biće podložno zakonu prisile sve je odlučeno od strane Boga, njezin kraj također kao i njezina nova formacija... Međutim, čim je biće doseglo stadij ljudskog bića i primilo je opet njegovu slobodnu volju, Bog povlači Svoju volju... I onda su ljudskom biću dani zakoni koje on mora poštovati ako će njegov zemaljski život biti uspješan... U jednu ruku on je vezan uz zakone prirode (ograničen njima), a u drugu ruku je obaviješten o Božjoj volji, kojoj se mora podrediti ako će njegov razvoj napredovati i doseći završetak, jer cilj je postati slobodan od svakog izvanjskog oblika i ući u kraljevstvo Božje kao slobodan duh... vratiti se u Očevu kuću, Bogu, odakle je biće jednom poteklo. AMEN                                                                                                       AMEN

 

***

 

 

 

Bertha Dudde, br. 8702, 17 Prosinac 1963

 

STUPNJEVITI VIŠI RAZVOJ BIĆA U STVARANJU...

 

I stoga slušajte sljedeće: Kada Sam transformirao bića, koja Sam jednom isijao kao snagu, u mnoge različite vrste djela stvaranja, započeo je stupnjeviti viši razvoj tih bića u njihovom razloženom stanju... Najprije je to bila jedna nevjerojatna masa duhovne supstance koja je polako dobila oblik kada je Moja volja ukrutila duhovnu snagu u materiju,

 

Bertha Dudde, br. 2494, 4 Listopad 1942

 

MATERIJA I DUH...

 

Što je svijet i njegova materija... ovo pitanje okupira mnoge ljude a ipak su ga oni nesposobni riješiti vrlinom razumske misli. Sve vidljivo je materija, to jest, supstanca koja se ukrutila kao forma. Supstanca je, tako reći, postala vidljiva zbog ukrućivanja budući je prethodno tome bila nevidljiva, to jest, duhovna supstanca. Duhovna supstanca je Božja isijana snaga koja, u skladu sa Njegovom voljom, postaje ono što jeste čim ju je Bog naumio da postane specifična forma. Ova forma je, zauzvrat, sjedinjenje (kombinacija) nebrojenih supstanci; otud je ona struktura koja može biti razložena da bi opet oslobodila svaku pojedinačnu supstancu, ako je to Božja volja. Posljedično tome, svaka forma može biti uništena, materija je nešto što nema vječnog postojanja budući je samo pokrov za duhovne supstance koje su naumljene evolvirati i kao rezultat ne ostaju u tim pokrovima zauvijek. Premda je sama materija također duhovna supstanca, to jest, u skladu sa Božjom voljom ukrućena duhovna snaga, ona se razvija posredstvom neprestanog razlaganja, raspršivanja i pre-oblikovanja tako da ona može, nakon beskonačno dugog vremena, sama također okupirati takvu formu. Time sve vidljivo je duhovna snaga koja je još na početku razvoja, dok je više zreo duh nevidljiv ljudskom oku i koristi vidljivu formu da bi u njoj živio.

Otud, u svakoj formi živi nešto duhovno, biće koje je nesvjesno sebe samoga ali koje čezne za sjedinjenjem sa sličnim bićima da bi povećalo puninu snage sa ovim sjedinjenjem, budući svako biće stremi ka savršenstvu. Čim se materija razloži, to jest, kada se forma dezintegrira, oslobođeno duhovno biće stremi spram jednakih duhovnih bića koja se udružuju da bi dali život novoj formi. Ovaj proces formira temelj za neometano postajanje i prolaženje u prirodi, on je prema tome uzrokom neprestanog života i smrti u prirodi... Duhovne supstance prolaze kroz cijelo stvaranje, dijelom same, dijelom stopljene u ogromnim brojevima. Podudarno sa ovima jesu veličina i vrsta formi koje ih okružuju. Sve što ograđuje ova duhovna bića je materija. Ali sama materija se sastoji od duhovnih supstanci koje su na početku njihova razvoja i tako mogu biti vidljive ljudskom oku budući je jedino već više sazrio duh nevidljiv. Posljedično tome, sve se vidljivo mora smatrati nesavršenim, to jest, duhovna supstanca koja je jako udaljena od Boga, koja započinje njezin put razvoja. Duh sakriven unutar vidljive forme je već putovao ovim putem i sada stremi spram Boga. Prema tome se uništenje, to jest umiranje ili razlaganje forme, ili prolaznost materije, podudara sa Božjom voljom budući omogućava duhovnoj supstanci da nastavi njezin razvoj. AMEN

 

.... i ova je materija opet bila opet tako različite prirode da se to vama ljudima ne može učiniti razumljivim. Sukladno Mojoj mudrosti i Mojoj Ljubavi zamislio Sam plan Spasenja za pale duhove koji je trebao biti sproveden u stvaranju. Svrha Mojeg stvaranja je bila potaknuti u njemu zavezane (ograničene) duhovne supstance na služenje, time je jedno djelo stvaranja bilo potrebno drugome da bi se omogućio stupnjeviti viši razvoj. Funkcije služenja na početku stvaranja se ne mogu približiti poimanju vama ljudi... jedino kada su djela stvaranja postala donekle više ukrućena je neka aktivnost, premda jako slaba, započela. A svaka aktivnost svjedoči za život, svaka aktivnost ostvaruje promjenu, prema tome su se oblici također neprestano mijenjali, razvijajući se u sve veća djela stvaranja, od kojih je svako trebalo ispuniti zadatak odlučen od strane Moje volje i koji je također bio izvršavan u skladu sa Mojom voljom, budući je duhovna supstanca bila nesposobna oduprijeti se Mojoj volji.

 

Prema tome stvaranje nije nastalo u trenutku kroz Moju volju, umjesto toga, duhovne supstance, ili ‘transformirana snaga’, u njemu zavezana se polako kretala stazom razvoja tako da se njezin otpor postepeno slegnuo što je sebe očitovalo u njihovu služenju koje se, treba priznati, i dalje odvijalo pod Mojim zakonom prisile ali je unatoč tome dokazalo smanjenje otpora... I tako vam je postupak višeg razvoja kroz mineralni, biljni i životinjski svijet sve do stadija ljudskog bića, bio objašnjen tako da su izvanjske forme neprestano oslobađale u sebi zavezane duhovne supstance, koje su se povezivale kako bi se ponovno nastanile u većem prebivalištu i nastavile njihovo služenje, sve dok se sve sićušne čestice koje su pripadale palom izvornom duhu (Luciferu) nisu ponovno sastale i bile sposobne sebe utjeloviti kao ‘duša’ u ljudskom biću...

 

Ali baš kao što se događa u životinjskom svijetu, da se, nakon umiranja, najmanji živi organizmi, sjedinjuju sa drugim duhovnim supstancama istog stupnja razvoja i ulaze u veći izvanjski oblik, tako se postupak razvoja nastavio, i Moja Ljubav i Moja mudrost su neprestano stvarale nove forme koje su bile sposobne prihvatiti određenu duhovnu supstancu... U prirodi vi ovo vidite kao ‘evoluciju’ malog živog bića u ono sve veće... Ipak najprije Sam Ja morao stvoriti novu formu koja prije toga nije postojala. I premda su ove forme neprestano postajale sve većima i nalikovale prethodnim formama, to je uvijek s Moje strane uključivalo jedan čin stvaranja koji, međutim, nije mogao biti razmatran od strane ljudi budući nitko obdaren sa razumom i slobodnom voljom još nije nastanjivao Zemlju.

 

Međutim, Moj je vječni plan bio konačan, Ja Sam prema tome također znao za živu tvorevinu koja je bila naumljena živjeti na Zemlji kao ‘ljudsko biće’ u svrhu poduzimanja svojeg posljednjeg ispita volje... I tako su duhovne supstance koje su i dalje bile zavezane (ograničene) u različitim djelima stvaranja bile neprestano postavljane u nove tvorevine što je bliže duhovna supstanca pojedinačnog bića prilazila zrelosti... Djela stvaranja su postala rastuće veća... što se ne treba razumjeti s obzirom na fizičku veličinu već u konstituciji pojedinačnog živog bića, njihove funkcije i njihove sposobnosti su ono na što se ovdje upućuje...

 

Ipak svako je novo živo stvorenje bilo djelo Moje beskonačne Ljubavi i mudrosti i svemoći... koje je naknadno sebe reproduciralo ali je uvijek ostalo ista tvorevina kako Sam ju Ja eksternalizirao (tj. prikazao u vanjskom obliku)... Shvatite da nijedno živo biće neće promijeniti svoju strukturu, i tamo gdje vjerujete kako uočavate promjenu ili daljnji razvoj, njezino je pojavljivanje bilo čin stvaranja s Moje strane. Tako su svaka čovjeku-nalik stvorenja koja su nastanjivala Zemlju prije stvaranja prvog ljudskog bića uvijek bila nova stvaranja koja su, međutim, ostala vrste stvorene kao proizvod Moje svemoći. I pošto se zavezana duhovna supstanca unutar njih neprestano dalje razvijala, Moja je volja također stvarala rastuće više čovjeku-nalik izvanjsku formu, ipak ovo je stvaranje uvijek bilo utemeljeno na Mojoj volji, koja je sebe opet očitovala kao prirodni zakon... ono što vi ljudi sada nazivate prirodnom evolucijom bića...

 

Ali ljudsko biće se nikad ne može smatrati proizvodom prirodne evolucije, jer on je odvojeno stvaranje, budući je potekao od Moje svemoći, Ljubavi i mudrosti i bio je dizajniran tako da on hoće i sposoban je ispuniti svoj uzvišeni zadatak na Zemlji. Čak ako pokušate trenirati najinteligentnije životinje razmišljati i neovisno odlučivati vi nikad nećete uspjeti, jer sposobnosti koje posjeduje ljudsko biće nisu skrivene u nijednoj životinji, jer ljudsko biće je jedina živa forma na Zemlji koja posjeduje sposobnost razmišljanja, razum i slobodnu volju... koji se nikad ne mogu polako razviti niti su oni obilježja stupnjevitog višeg razvoja stvorenja, umjesto toga to samo dokazuje da je ljudsko biće samostalno djelo stvaranja, stvoreno kroz Moju volju i Moju silu kako bi ostvarilo zadatak.

 

I bilo je jedino moguće postaviti stvaralačko djelo ‘čovjek’ u svijet nakon što su jednom pali izvorni duhovi već prošli stupnjeviti viši razvoj kroz stvaranja budući je ljudsko biće bilo naumljeno dati unutar sebe utočište jednom takvom palom izvornom duhu kao duši. Riječ ‘razvoj’ jedino uvijek važi za sklonjenu ili zavezanu (ograničenu) duhovnu supstancu u svakom djelu stvaranja koja mora proći kroz ovaj uzlazni razvoj, budući se materijalna djela stvaranja uvijek moraju smatrati kao stvaralačka djela, budući je Moja volja pozvala ove vanjske forme u postojanje kako bi služile duhovnoj supstanci kao izvanjski oblici, koji će sami napredovati time što će služiti.

 

Činjenica da Moja volja istovremeno također predstavlja ‘prirodni zakon’, kojem se ni jedno djelo stvaranja ne može oduprijeti budući još ne pruža utočište duhovno zrelom biću kao ljudi, će također objasniti riječ ‘razvoj’... ali ona nikad neće opravdati tvrdnju kako je ljudsko biće evolviralo samo od sebe... jer ono je bio odvojeno djelo stvaranja kojeg su Moja volja i Moja Ljubav donijeli u život. AMEN

 

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Pred-Adamiti...

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

 

 

Bertha Dudde, br. 2513, 16 Listopad 1942

 

PRET-POVIJESNA LJUDSKA BIĆA... ODGOVORNOST...

 

Kroz beskrajno duge periode vremena Zemlja se razvila tako da može biti dom bezbrojnim ljudskim bićima i prema tome udvoljavati njezinu istinskom zadatku kao mjesto obrazovanja za duha... Tijekom ovog vremena evolucije živa bića su i dalje imala različitu prirodu, oni su bili više ili manje prilagođeni razvoju postojeće Zemlje, u onoj mjeri u kojoj je Zemlja mogla poduprijeti živa bića. Postojali su mnogobrojni razvojni periodi i od izvjesne točke nagore Zemlja je bila sposobna udomaćiti živa bića na njezinoj površini. Međutim, kako se Zemlja razvijala ovi su više rasli u broju, i time je razvoj Zemljine izvanjske forme također napredovao baš kao i živih bića, koja su bila dodijeljena Zemlji u svrhu višeg razvoja.

 

Bilo je potrebno nezamislivo dugo vrijeme ipak ovaj proces evolucije je bio nužan budući je duh unutra, na površini i ispod Zemlje najprije sebe trebao dokazati tijekom stanja ograničenja, čemu je duh u svakom djelu stvaranja izvrgnut. Tijekom ovog vremena razvoja duh je prošao njegov ispit i mogao se polako razviti u živo biće. Uvjeti življenja su bili značajno više teški ali on je sebe dokazao (učvrstio; izborio se) i postepeno se razvio u izvjesnu vrstu ljudskog bića koje je, međutim, bilo kompletno drugačije od današnjeg ljudskog bića. Biće je i dalje bilo ograničeno, tj. ono je djelovalo instinktivno, do izvjesnog opsega ono je bilo i dalje vođeno i nije imalo svoju vlastitu slobodnu volju i razum. Premda je izvanjski biće nalikovalo ljudskom biću, ono je i dalje bilo na razini životinjskog svijeta u svakom drugom pogledu i živjelo je u skladu sa Božanskim prirodnim zakonom i prema tome instinktivno, bez svjesnosti o njegovim akcijama. Ovo biće još nije bilo odgovorno, njegov je život bio predmetom zakona prisile, motiviran od strane njegovih prirođenih instikata, koji su zauzvrat sebe izrazili u bićima u skladu sa Božanskom voljom. Ova živa bića su bila primjerena primitivnim uvjetima zemljine površine, ali do izvjesnog opsega oni su doprinjeli spram zemljina razvoja množeći se i sa njihovim nesvjesnim akcijama ubrzali su promjene na Zemljinoj površini, koja je postala rastuće više prikladna da udomaći više razvijena živa bića sve dok prva ljudska bića, obdarena sa slobodnom voljom i razumom, nisu bila dodijeljena živjeti na ovoj Zemlji. Oni su mogli iskoristiti sve na Zemlji i, podučeni od strane Boga Osobno, živjeti ili su trebali živjeti svjestan život, što je bilo stvarno značenje i svrha njihova utjelovljenja na Zemlji.

 

Međutim, sada je ljudsko biće također bilo odgovorno Bogu za njegove akcije i misli. On je bio postigao izvjestan stupanj zrelosti koji mu je omogućio živjeti u skladu sa Božjom voljom i s obzirom na ovu sposobnost on je sada bio odgovoran kako je iskoristio njegov život, pošto je bilo na njemu da iskoristi sve njegove darove. Međutim, on je bio obaviješten o posljedicama njegovog života tijekom ovog utjelovljena na Zemlji i time je on sposoban iskoristiti njegovu slobodnu volju. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 9015, 14 Srpanj 1965

 

PRED-ADAMITI...

 

Davno prije nego su na Zemlji živjela prva ljudska bića, koja su bila obdarena od strane Boga sa slobodnom voljom i intelektom, čovjeko-like žive tvorevine čiji je zadatak bio učiniti Zemlju prikladnom za stanovanje za naknadno dolazeću ljudsku rasu su već postojale. Oni su njihov rad vršili instinktivno, to jest, vođeni prirodnim zakonom... kako bi sebe uzdržavali, oni su sakupljali voće, ubirali plodove zemlje i gradili za sebe prebivališta... oni su činili sve što je za njih instinktivno bilo od koristi.

 

Ipak oni se nisu mogli smatrati odgovornima za njihova djelovanja, jer u njima se još nije bila utjelovila duša koja je sadržavala sve sićušne čestice palog prvobitnog duha. Ova bića su već bila vrlo nalik ljudskim bićima, oni su imali istu tjelesnu formu, ipak nisu bili niti samo-svjesni niti su bili sposobni komunicirati jedni sa drugima, jedino je njihova želja za samo-očuvanjem bila snažna i oni su često živjeli do duboke starosti. Oni su na izvjestan način posluživali stvaranju doprinoseći spram mijenjanja površine Zemlje koja je postala sve bolje pripremljena kao prikladno boravište za potrebe ljudskih bića. Međutim, ovim bićima još nije bio dan zadatak, oni su samo služili i dalje nesavršenim prvobitnim duhovima kao konačna mogućnost da sazriju, kako bi oni onda bili sposobni nastaviti kao ljudsko biće sa slobodnom voljom i intelektom.

 

Otud ti pret-povijesni ljudi... Pred-Adam-iti... nisu mogli biti smatrani za istinska ‘ljudska bića’, jer njihova priroda, njihov izgled i sama njihova aktivnost su bili više nalik onima u životinje, koja je i dalje daleko nazad u njezinom razvoju, jedino je forma bila slična ljudskom biću. To je zašto su kasniji ljudi imenovali ove žive tvorevine pret-povijesnim ljudima, no koji se nisu mogli porediti sa ljudskim bićem koje je u posjedu slobodne volje i svjesnosti, koje je on također trebao koristiti razumski na ispravan način.

 

Niti može biti rečeno kako je ljudsko biće evolviralo od ovog Pred-Adam-ita, budući je ljudsko biće bila nova tvorevina koju je Bog jedino prikazao u vanjskom obliku (eksternalizirao) nakon što su mnogi prvobitni duhovi očekivali njihovo utjelovljenje. Pret-povijesno biće je bilo jedno od mnogih tvorevina koje su sve bile trebale služiti njihovu svrhu pripremanja prebivališta za kasnije pojavljujuće ljudsko biće koje bi mu jamčilo bezbrižan zemaljski život. Pred-Adamiti su bili ona čovjeko-lika ljudska bića koja se nisu mogla smatrati odgovornima budući su živjeli instinktivno, poput životinja... koja su živjela na Zemlji davno prije ljudskih bića... koji nisu bili samo svjesni i mogli su jedino živjeti u grupama... koji su stoga mogli biti pronađeni jedino tamo gdje bi se ljudska bića naknadno skrasila, za koja su oni pripremili specifična područja sa njihovom neprekidnom aktivnošću. Ovo je bila prirođena karakteristika bića i sebe je izražavala u kultiviranju ogromnih područja tla, sistematskim sijanjem suštinskih supstanci i ubiranjem žetve na takvim prostranstvima zemlje... Oni su to radili potpuno nesvjesno, kao rezultat prirodnog instinkta samo-očuvanja... Oni su se međusobno borili i snažniji je pobijedio. I tako su oni također doprinjeli činjenici da su neprestano nova duhovna bića sebe utjelovljavala, pa iako samo kratak period vremena, da bi dokazali njihovu snagu, kada su se više manje snažni impulsi izražavali koji su postepeno slabili što su oni duže živjeli i onda takođe polako postizavali zrelost koja im je omogućila ući u njihovo posljednje utjelovljenje kao ljudsko biće.

 

Tako su čovjeko-lika ljudska bića već postojala davno prije prvih ljudskih bića, ali ona se ni na koji način ne mogu dovesti u svezu sa stvarnim ljudskim bićima. Oni su se sa njima mogli usporediti u njihovom izvanjskom obliku ali oni su živjeli kao životinje... u njihovim instinktima baš kao i u njihovom načinu prokreacije (rađanja tj. stvaranja novog života), koji je evolvirao u liniji sa njihovim duševnim supstancama, i bili su jedno od mnogih djela stvaranja koja su opet nestala nakon što su bila završila njihov zemaljski zadatak, tako bića više nisu potrebovala takve tvorevine, i oni su naknadno izumrli poput toliko puno tvorevina koje je Zemlja udomaćivala jedno vrijeme kako bi ustupili mjesto za nove tvorevine...

 

Ali ne može se reći da je moderno ljudsko biće evolviralo od ovih pret-povijesnih tvorevina, radije, on je bio i jeste novo stvaranje, obdaren sa slobodnom voljom i intelektom, koji je onda bio trebao sebe dokazati, stoga je on također opet primio njegovu samo-svjesnost. Do kojeg stupnja su Pred-Adamiti mogli također koristiti izvjesnu količinu inteligencije je zavisilo samo o stupnju zrelosti njihovih utjelovljenih duševnih-čestica koje su, međutim, bile nesposobne razmišljati i jedino su izražavale njihovu inteligenciju kroz njihov aktivan rad, time nesvjesno... Ova je aktivnost unatoč tome proizvela najveća čudesna djela, kako se često može vidjeti u prirodi da su staze bile stvorene za ova bića da bi dosegla jedni druge, da su stvorili klance i podzemne prolaze i tako stvorili prve preduvjete za ljudsku rasu tako da su potonji onda mogli živjeti ispravan način života kada je bilo došlo vrijeme za prve prvobitne duhove da sebe utjelove kao ljudska bića... Što su se više ljudi rasprostirali, (prvobitni duhovi u očekivanju utjelovljenja), to su više pret-povijesna bića počela nestajati što se, međutim, jedino uvijek događalo u stadijima, sve dok ljudska rasa nije počela nastanjivati Zemlju i započeo je njihov pripremni period, kada je jednom pali prvobitni duh morao sebe dokazati, i prema tome ljudsko je biće moralo biti opskrbljeno sa samo-svjesnošću, razumom i slobodnom voljom kako bi putovalo stazom preko Zemlje što će ga opet voditi do Oca iz Kojeg je jednom potekao. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 9016, 16 Srpanj 1965

 

LJUDIMA NIJE MOGUĆE DATI VREMENSKU PROCJENU...

 

Ja ću uvijek izbjegavati dopustiti vam da se osjećate odbačeni od strane Mene, jer Mi se trebate okrenuti sa svim vašim potrebama i brigama i uvijek ćete primiti odgovor, budući Ja znam što vas muči i uvijek Sam spreman otkloniti ih od vas ako ih povjerljivo izručite Meni... Vi se ni najmanje ne trebate brinuti jer Ja ću razmišljati namjesto vas, Ja znam što vas muči i koja pitanja vam naviru u um...

 

Beskonačno su dugi periodi vremena prošli tijekom kojih su ljudi već nastanjivali Zemlju, jer procjena vremena koju vi izvodite iz Knjige Otaca (Biblije) je jedino opravdana ukoliko ukazuje (reflektira) pojedina duhovna stanja ljudi u to vrijeme... no čovječanstvo je nastanjivalo Zemlju već jedno izuzetno dugo vrijeme... ali jedino su oni događaji bili zabilježeni za njihovu orijentaciju koji su bili od značaja za razvoj čovječanstva... ali više nije moguće odrediti trajanje tih vremena, vi nikada ne bi došli do ispravnog zaključka. Međutim, ovoliko je sigurno, da premda su već mnogi zemaljski periodi prošli, ljudsko biće je i dalje ista tvorevina danas kakvo je bio onda... da je on bio sposoban koristiti njegov razum od početka i da su njega mučili uvijek isti problemi koji još i danas muče ljude, koji se tiču razloga i svrhe njihovog postojanja. Jer dar da kontempliraju takve stvari je bio dan od strane Mene ljudima od početka. Čak u tim danima su ljudi već otkrili znakove pret-povijesnih stvorenja iako ih nisu priznavali kao njihovu vlastitu vrstu budući su se oni značajno razlikovali, i prvi su ljudi znali da ljudi poput njih samih nisu postojali prije njih, jer oni su sebe prepoznali kao nova tvorevina, oni su znali kako je njihovo postojanje započelo čin stvaranja koji se nije bio dogodio prije...

 

Oni su znali da su bili sposobni govoriti jedni sa drugima i da je bilo moguće za svako stvoreno ljudsko biće komunicirati sa njegovim bližnjim ljudskim bićima. Pored toga, pret-povijesna bića njima nisu bila poznata, niti su oni znali sve pret-povijesne tvorevine kroz koje su oni sami bili morali proći prije nego im je bilo dozvoljeno sebe utjeloviti kao ljudska bića. Ipak ni u jednom vremenu nisu pred-Adamiti živjeli zajedno sa ljudima na Zemlji, budući su oni izumrli prije nego su se ljudi pojavili na Zemlji. Suživot se nikada ne bi mogao dogoditi budući se to nije podudaralo sa Mojim planom od vječnosti, koji nije mogao stvoriti nešto nesavršeno u vrijeme kada su savršena ljudska bića trebala sebe dokazati kao vrhunsku divotu stvaranja. Jer ljudsko biće je bilo nesvjesno svih pret-povijesnih tvorevina, ono nije znalo za dug proces kroz djela stvaranja na Zemlji, i tako kao nova tvorevina ono je bilo trebalo biti savršeno i sposobno primiti dušu, budući je ljudsko biće započelo potpuno novu stazu na Zemlji sa ciljem konačnog sjedinjenja sa Mnom. Činjenica da je ljudsko biće, zahvaljujući njegovoj vlastitoj pogrešci, podbacilo ostvariti ovo konačno sjedinjenje se ne odnosi na proces kroz prethodne stadije, jer svaka duša kojoj je dozvoljeno utjeloviti sebe kao ljudsko biće jednog dana je također dosegnula stupanj zrelosti koji dozvoljava jedno takvo utjelovljenje.

 

Ali za ljude je nemoguće ustanoviti točno trajanje postojanja čovječanstva na Zemlji, niti će oni primiti razjašnjenje u tom pogledu budući je nevažno koliko su dugo već ljudi živjeli na Zemlji, i putem istog dokaza ne može biti ustanovljeno kada su ti pret-povijesni ljudi živjeli. Međutim, sigurno je da su oni prethodili ljudskom biću, da su davno prije prebivali svugdje kao tvorevina koja je isto tako posluživala sazrijevanju nebrojenih sićušnih čestica duše, i tako su oni također doprinjeli spram višeg razvoja ovih sićušnih čestica kojima je naknadno bilo dozvoljeno utjeloviti sebe opet u ljudskom biću. Vi ljudi više ne možete dati vremensku procjenu, niti će to za vas biti moguće, vi možete procjeniti jedan približan period ali nikada nećete znati da li je on točan, jer životni vijek svakog ljudskog bića je ograničen. Moje stvaranje je, međutim, postojalo vječnostima, što će doista ostati za vas vječnosti sve dok jednog dana ne dosegnete svjetlo... Onda ćete znati kako je čak i koncept vječnosti za mene samo prolazni trenutak. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 9022, 22 Srpanj 1965

 

PRET-POVIJESNI LJUDI...

 

Vi se jedino trebate okrenuti ka Meni sa zamolbom da vam podarim objašnjenje i Ja neću oklijevati odgovoriti. Vi ne shvaćate kako je čin stvaranja uzeo beskonačno duge periode vremena, jer sudite uz pomoć vaših sadašnjih koncepata vremena, dok je čin stvaranja potrebovao vječnosti, što je za vas racionalno nemoguće razumjeti.

 

Bertha Dudde, br. 8770, 4 Ožujak 1964

 

PROCES STVARANJA JE UZEO VJEČNOSTI...

 

Proces stvaranja nije bio rad od jednog trenutka, premda bi to uistinu bilo unutar Moje moći... ali onda bi stvaranje bilo promašilo njegovu svrhu, budući je bilo naumljeno osigurati postepeni razvoj iz bezdana do vrhunca i prema tome je potrajao (ili ‘se nastavio’) jedno beskonačno dugo vrijeme. Otud vi ljudi trebate razumjeti kako vas opis u Svetim Pismima, u Knjizi Otaca, jedino obaviještava o ovom činu stvaranja na slikoviti način, budući bi ljudi kojima i dalje nedostaje dublje svjesnosti bili nesposobni razumjeti istinski proces, i on je jedino naumljen podučiti ih kako je stvaranje jednom proizašlo iz Moje ruke, da je bilo i jeste rad Moje volje i Moje moći...

Svatko tko želi dublje prekapati će također doći do više dubljeg razumijevanja. Najprije je jedino nužno znati o Sili Koja je dovela u postojanje sve što ljudsko biće može vidjeti oko sebe, baš kao i tvorevine koje nije u stanju vidjeti. Prije nego se njemu daleko-sežni međuodnosi mogu objasniti on treba znati o izvornom početku onog što je Moja snaga Ljubavi isijala kao neovisna bića... I on treba znati o otpadništvu ovih bića od Mene i ogromnom prvobitnom grijehu sa kojim su bića onda bila opterećena. Jedino onda pojavljivanje stvaranja i proces povratka kroz stvaranje njemu mogu biti objašnjeni. Ali svatko sa neprosvjetljenim duhom će se držati slova i neće ga nikada jasno razumjeti pošto on niti nije otvoren za poduke od strane duhovno prosvjetljenih ljudi (2 Korinćanima 3:6).

Svako je djelo stvaranja potrebovalo beskonačno dugo vrijeme pripremnog razvoja koje se, međutim, uvijek odnosilo na duhovnu supstancu koja treba napredovati unutar djela stvaranja... Ono je palo tako nisko da je također potrebovalo jedno beskonačno dugo vrijeme kako bi se ponovno uzdignulo unutar različitih vrsta stvaranja... od najprimitivnijih do najpredivnije formiranih djela dovedenih u postojanje od strane Moje volje kako bi zakrilili duhovnu supstancu i omogućili njezin put uspona... I prema tome je djelo stvaranja Zemlja, također, bilo, u početku, samo nakupina (grozd) potpuno nezrelih duhova čije su se supstance postepeno kondenzirale da bi formirale masu koja još nije mogla biti opisana kao tvrda materija nego je morala biti shvaćena kao temeljni elementi, bez forme ali sa užasnim učinkom snage, jer oni su sadržavali totalno nekontrolirane duhovne supstance. Ipak Moja je mudrost distribuirala sve u ispravnoj mjeri i koristila svaki element za Moj stvaralački rad, tako da su se pojavili odvojeni oblici koji su morali udovoljavati njihovoj određenoj svrsi; i tako je počelo polagano konstruiranje vidljivih djela stvaranja koje se nastavilo jedno beskrajno dugo vrijeme dok Zemlja nije počela pokazivati vegetaciju i povećavajuće više zrele duhovne supstance su bile sposobne okupirati ove tvorevine da bi putovale stazom višeg razvoja u ovom biljnom svijetu. Onda su slijedila prva živa bića... tvorevine, koje su već mogle vršiti izvjesni, premda vrlo mali, zadatak nametnut im od strane prirodnog zakona.

I opet, jedno beskonačno dugo vrijeme razvoja je prošlo od ovih sićušnih živih bića do svijeta životinja koji je uključivao sve veće i snažnije oblike, u kojima su se već mnoge duhovne supstance sakupile zajedno i sjedinile kako bi nastavile ispunjavati zadatak kultiviranja Zemlje za konačno krunidbeno djelo Božanskog stvaranja... za ljudsko biće... koje je bilo moralo proći kroz sve ove pripremne stadije i čija je duša sada kompozicija svih onih sićušnih čestica koje su pripadale jednom palom izvornom duhu i koje su, u razloženom stanju, bile morale proći kroz sva djela stvaranja kako bi postepeno opet evoluirale na ovaj način.

Posljedično, ljudsko biće nije bilo moglo biti stvoreno u vrijeme ‘stvaranja svijeta’... baš kao što sva djela stvaranja nisu nikada bila Moje trenutno djelo, baš zbog toga što je najprije polagani napredak trebao prosljediti ili bi cijelo djelo stvaranja bilo besmisleno i bez svrhe, jer nije došlo u postojanje poradi Mene već poradi Mojih palih živih tvorevina i stoga je također trebalo ispuniti svrhu vođenja palih duhova opet nazad k Meni. A ipak, svako djelo stvaranja je bilo Moja u vanjskom obliku prikazana misao koja je bila uvijek provedena (izvršena) kada je duhovna supstanca dosegnula izvjestan stupanj zrelosti i potrebovala novu formu kako bi nastavila njezinu stazu razvoja. I time su različite tvorevine nastale periodički. Biljni svijet je jedino postao nužan kada je svijet stijena oslobodio duhovnu supstancu koja je onda potrebovala novu i lakšu formu... I isto tako male i sićušne žive tvorevine su nastale nakon stvaranja biljnog svijeta... I jedino Ja Sam znao kada je jedno bilo potrebno drugome, i Ja Sam također znao koliko puno vremena će veće žive tvorevine, životinje do Pred-Adamita, potrebovati da sazriju njihove utjelovljene duševne-supstance. Otud Sam Ja također znao kada je došlo vrijeme da pojedinačne sićušne čestice duhovnog bića izrone opet kako bi sebe utjelovile kao ‘duša’ u posljednjoj formi. Onda Sam opet prikazao u vanjskom obliku djelo stvaranja... ljudsko biće, čiji je izvanjski oblik tako umješno stvoren da će sazrijevanje do konačnog savršenstva biti moguće. I ovo stvaranje ljudskog bića se također dogodilo prije jednog beskonačno dogog vremena, kojeg vi ljudi ne možete ustanoviti budući je vaš koncept vremena i dalje ograničen, ali Moje djelo povratka je već trajalo jednu vječnost. I premda su vječnosti prošle prije pojavljivanja ljudskog bića, prije nego je Zemlja sa svim njezinim djelima stvaranja bila spremna za ljudsko biće da ju zaposjedne u svrhu njegova konačnog sazrijevanja, ovaj trenutak u vremenu je također vrlo jako udaljen, budući su se vrijeme i opet periodični ogromni prevrati i promjene zbivali na Zemlji koji su učinili nemogućim izračunati trajanje vremena od početka Zemlje i ljudskog bića.

Ali ovo je sigurno, vi ljudi ćete biti u stanju steći stvaran uvid u Moj vječni plan Spasenja kada ste sami postigli prikladan stupanj prosvjetljenja... Jer do onda vi ćete biti razumski nesposobni za sebe zamisliti dužinu vremena za kojeg bi koncept ‘vječnosti’ mogao biti primjenjen... I sve dok je vaš duh i dalje neprosvjetljen to vam mora biti objašnjeno na slikovit način... Jedino jedan probuđeni duh će biti u stanju steći dublji uvid, ipak konačna mudrost će jedino postati objašnjiva kada on uđe u kraljevstvo svjetla gdje sve može biti otkriveno budući će sve onda također biti shvatljivo. AMEN

 

Otud ste vi u pravu u vašoj pretpostavci da su pred-Adam-iti živjeli dugo prije ljudskog bića... koji je bio prepoznat kao istinsko ljudsko biće zahvaljujući njegovoj samo-svjesnosti, intelektu i slobodnoj volji. Ipak ovo ne isključuje činjenicu da su ta ljudska bića imali znanje o pret-povijesnim ljudima, oni su znali za njihovo postojanje ali su ih opisali kako su živjeli dugo prije njih samih. Ali ovo se jedino dogodilo nakon pada u grijeh, kada Sam od gore poslao svjetlosna bića među ljude koji su ih prosvjetlili s obzirom na njihov prošli proces kroz sve (zemaljske) tvorevine... Prethodno ovome oni o njemu nisu imali ni najmanjeg znanja, i time nikakve ideje o ovim čovjeko-likim bićima jer... gdje god su ljudi bili stvoreni... ova bića su bila izumrla. Međutim, pošto je porast ljudske populacije napredovao jedino polako... u skladu sa prvobitnim duhovima koji su sazrijeli... proces stvaranja se nastavio tijekom vrlo dugog vremena, i stoga Zemlja nije bila odjednom nastanjena sa ljudima svugdje, dok su pred-Adam-iti izumrli jedino kada se djelo stvaranja ‘Čovjek’ počelo pojavljivati.

 

Pret-povijesni ljudi prema tome nisu nikada živjeli zajedno sa ljudskim bićima u isto vrijeme, nego je ljudsko biće bilo stvoreno u različitim vremenima pošto su se uvjeti na Zemlji, također, prilično značajno razlikovali i bila im je potrebna ova raznolikost, budući su se čak prvobitni duhovi razvili drugačije, što vama ljudima još nije sasvim razumljivo. Nije kao da su ljudi bili trenutno stvoreni na Zemlji, namjesto toga, sve se tako zbilo da čovjek može govoriti o periodičnom stvaranju, i svaki je period donio na vidjelo takva bića sve dok se ljudsko biće sa samo-svjesnošću, razumom i slobodnom voljom nije pojavilo kao posljednje djelo stvaranja. Ako Ja sada koristim izraz ‘istovremeno’, onda mislim na isti period stvaranja koji je, međutim, bio tako dugačak da se ne može izraziti sa brojevima... no da su ta pret-povijesna bića prethodila stvarnom ljudskom biću budući za Mene nikakav koncept vremena ne postoji i za Mene je tisuću godina kao jedan dan (Psalam 90:4; 2 Petrova 3:8). I cijelo djelo stvaranja je trajalo toliko dugo da ljudi više ne mogu izračunati dužinu vremena, jedino činjenicu kako se sve razvilo, od materije do mineralnog i biljnog svijeta... kroz životinjsko kraljevstvo sve do ljudskog bića, ali da Sam Ja također uvijek stvorio novi izvanjski oblik za sićušne čestice duše kako su se dalje razvijale.

 

Otud, izraz ‘oni su se razvili u drugo biće’ odnosi se jedino na duhovni napredak, ipak svaki je izvanjski oblik bila nova tvorevina koja je uvijek ponovno iščezla jednom kada je bila potpuno ispunila njegovu svrhu, naračun čega je toliko mnogo bića ponovno nestalo jednom kada su ljudska bića došla u postojanje koji su bili sposobni stvarati i oblikovati u skladu sa njihovom voljom... Time ljudi nisu živjeli pored pret-historijskih bića, ali to ne znači kako oni nisu nastanjivali Zemlju u isto vrijeme, oni su samo živjeli toliko daleko da nisu imali o njima nikakvog znanja, budući vrijeme još nije bilo došlo za ljudsko biće da pronađe ispravne životne uvjete koje je potrebovao da bi tamo preživio.

 

Samo jedna stvar mora biti razjašnjena, da Zemlja nije bila nastanjena u isto vrijeme sa potpuno odgovornim ljudima, oni su došli znatno kasnije, dok su pret-povijesni ljudi i dalje postojali gdjegod Zemlja još nije bila dovoljno razvijena. Teško je dati vama ljudima ideju po pitanju toga kako se cijelo djelo stvaranja dogodilo, jer vi niti ste sposobni zamisliti dužinu vremena u kojem je ovo djelo bilo kompletirano niti ogroman prostor koji je trebao biti nastanjen od strane malih čestica duše palih prvobitnih duhova.

 

Ovo je potrebovalo veliku raznolikost što je bilo u potpunosti ostvareno od strane Mojih misli, tako da Sam Ja sve vidio kao točno određeno (ili ‘podobno’) djelo stvaranja preda Mnom i ono se istovremeno pojavilo kao završeno djelo… tako da je stvaranje uzelo sve veće oblike u kojima su duševne čestice trebale sazrijeti, i bilo je krcato sa tvorevinama najrazličitijih vrsta… tako da Sam postavio svako djelo stvaranja gdje su bile dane mogućnosti za sazrijevanje. I stoga su pret-povijesna bića bila stvaranje koje Sam postavio gdjegod je ljudska rasa prije ili poslije trebala zaposjednuti Zemlju kako bi njezin razvojni proces dovela do kraja.

 

Ali da će Zemlja svugdje pružati iste uvjete to nije bilo naumljeno od strane Moje mnogostrane stvaralačke volje, i čak danas postoje ogromna prostranstva Zemlje gdje ni jedno ljudsko biće ne može živjeti budući mu nedostaju uvjeti za preživljavanje, za što Ja imam Moje razloge. Ipak sigurno je da je izvanjski oblik ljudskog bića bio djelo Moje Ljubavi, da Sam stvorio Čovjeka na Svoju sliku i da će njegova duša, također, jednog dana opet postati Moja slika što, međutim, nije bio slučaj sa pret-povijesnim ljudima, oni su bili nesposobni razviti se u ljudsko biće kakvo je ono sada, bez obzira da li ono postigne duhovnu zrelost ili ne.AMEN

 

 

 

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Adam... Grijeh prvih ljudi na Zemlji...

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

 

 

Bertha Dudde, br. 8236, 10 Kolovoz 1962

 

DA LI JE ADAM BIO JEDINO LJUDSKO BIĆE

STVORENO OD STRANE BOGA... I.?

 

Ali sada će se u vama pojaviti pitanje na koji je način cijela Zemlja bila nastanjena sa ljudima... To je odgovarajuće pitanje, jer bilo je mnogo prvobitnih duhova kada je prvi prvobitni duh Adam sebe utjelovio, i svi ovi prvobitni duhovi su željeli nastaviti njihov kurs razvoja i začeti sebe kao duše u ljudskom biću budući su znali kako se njihov konačni povratak k Meni mogao dogoditi jedino na ovaj način... I Ja Sam također dao ljudske pokrove tim prvobitnim duhovima koji su se svjesno željeli zaputiti stazom preko Zemlje... Stvorio Sam veliki broj ljudskih bića, jer jedino jedna Moja misao je bila dovoljna i svaki je potpuno usavršeni prvobitni duh primio njegovu izvanjsku formu, i svaka je forma bila fizički stvorena tako da bi se rađanje događalo u skladu sa Mojom voljom, kako bi se neprestano osigurala mogućnost za utjelovljenjem dušama koje su također postepeno dosezale njihovu punu zrelost. Ali Ja Sam ograničio predjele prvih praotaca... Vi trebate razumjeti da Sam za ljudska bića odredio pripremljenu Zemlju...

 

Pa ipak prvi ljudi... Adam i Eva... su morali proći probu volje, i kao rezultat njihovog pada cijela je ljudska rasa postala oslabljena. Neposlušnost Mojoj Božanskoj zapovijedi se, zbog Mojeg protivnog duha Lucifera, isto tako pojavila u tim prvobitnim duhovima, i nasljeđeni grijeh... koji se sastojao u mijenjanju čiste, Božanske Ljubavi u sebičnu ljubav, je bio ponovljen u tim ljudskim bićima također, jer Moj protivnik je iskušavao sve ljude, i njegovo je zavođenje uspjelo budući su ljudi i dalje imali premalo znanja o njemu koji im je želio ponovno prouzročiti pad. I ljudi su se raširili preko cijele Zemlje, ali Adam je bio i ostao unatoč tome utemeljitelj ljudske rase, i ljudi su bili obaviješteni o potomcima njegove loze i naknadne su generacije bile zabilježene sve do rođenja Isusa, Koji je sišao na Zemlju kao rezultat nasljeđenog grijeha kako bi iskupio čovječanstvo...

 

Pošto je Adam, nakon Lucifera, bio prvi pali prvobitni duh, on je također bio prvi da bude utjelovljen kao ljudsko biće, i da je on sprovodio Moju laganu zapovijed on bi vrlo brzo bio svukao njegovu izvanjsku formu, i svi drugi prvobitni duhovi bi također uskoro bili odustali od njihova otpora, oni bi sebe bili bezuvjetno predali Meni, i njihov bi povratak Meni bio zagarantiran... Ipak njegova je neposlušnost bila drugo suprotstavljanje Meni, ona je bila ponavljanje prvog grijeha buntovništava protiv Mene... Međutim, zahvaljujući Adamovom padu Lucifer je ponovno zadobio moć, i iskoristio ju je na svakoj generaciji koja se, budući slaba poput Adama, nije oduprla i ostala je slaba dok Isus nije došao kako bi im pomogao.

 

Vi ljudi trebate znati kako Sam Ja nastanio cijelu Zemlju budući je mnogo potpuno sazrijelih prvobitnih duhova žudjelo njihovo posljednje utjelovljenje na Zemlji i budući je svakom od ovih prvobitnih duhova bilo dozvoljeno (u smislu, ’bio je ovlašten’) poduzeti posljednji ispit volje unutar ljudskog bića... Bio je jedan veliki broj njih, i svaki je imao mnogo sljedbenika, prvobitnih duhova koji su ga slijedili i opet i iznova mu se ponovno pridružili. I za sve ove Sam Ja odabrao životne uvjete koji su bili prikladni njihovim različitim sklonostima, i stoga, stvorivši njegovu ljudsku izvanjsku formu, postavio Sam prikladno svakog prvobitnog duha, koji je posljedično sebe reproducirao podudarno Mojoj volji i Mojem prirodnom zakonu... Metoda reproduciranja (rađanja) je bila ista svugdje, što je razlog zašto Sam uvijek pridružio prvobitnom duhu drugog duha...

 

Tako je stvaralački čin prvog ljudskog bića bio opet i iznova ponavljan u predjelima koji su bili nepristupačni za pojedinačna ljudska plemena, jer Moje stvaranje Zemlje je bilo tako sveobuhvatno da je proces daljnjeg razvoja svugdje potrebovao prvobitne duhove da se utjelove u ljudskom biću i za to Sam stvorio prve preduvjete... I jedino nakon što je dug period vremena prošao su različita plemena uspostavila kontakt jedni sa drugima... Njihov je duhovni razvoj, međutim, napredovao potpuno drugačije... sve zavisno o stupnju ljubavi unutar svakog čovjeka. Ali svi oni mogu biti podučeni od strane Mene Osobno kada se njihov otpor umanji i ponovno se mari za Moje zapovijedi, i ljudske duše će doći do potpune zrelosti, jer Božanski Iskupitelj Isus Krist je ostvario čin Spasenja za sva ljudska bića, i znanje o tome može također biti doneseno svim ljudskim bićima kroz ljude ili kroz djelovanje Mojega Duha...

 

Unatoč tome, Adamovi direktni potomci će prihvatiti ovo znanje puno lakše i otud pripadaju ljudskoj generaciji koja će pronaći iskupljenje dok je još na Zemlji, tako da će duše biti sposobne postati slobodne dok su još na Zemlji ako prihvate djelo Spasenja Isusa Krista Koji je, pored prvobitnog grijeha, također uzeo Adamov prošli grijeh na Sebe i tako kupio spasenje čovječanstva od Mojeg protivnika kroz Njegovu smrt na Križu. AMEN

 

 

***

 

 

 

 

Bertha Dudde, br. 8237, 11 Kolovoz 1962

 

DA LI JE ADAM BIO JEDINO LJUDSKO BIĆE

STVORENO OD STRANE BOGA... II.?

(Nastavak od br. 8236)

 

Vi potpuno izvjesno radite u skladu sa Mojom voljom kada razdjeljujete duhovno znanje koje vam je priopćeno (dostavljeno) odgore. Jer važno je osigurati razjašnjenje još mnogim ljudima koji ga istinski žele primiti... Opet i iznova vam govorim da su ljudi značajno skrenuli od Istine i da se drže pogrešnog razmišljanja budući njima čak ispravno razjašnjenje ne izgleda prihvatljivo. Međutim, vrijeme je Kraja, i dužina vremena od početka perioda Iskupljenja sve do sada je preduga da bi se mogao stvoriti dokaz u svezi događaja koji su se zbili kada su prva ljudska bića zaposjela Zemlju. Ipak čak je samim prvim ljudima nedostajalo ispravno shvaćanje, budući su bili opterećeni izvornim grijehom, od kojeg su sebe mogli osloboditi da su prošli njihov ispit volje... Oni su bili i dalje duhovno neprosvjetljeni i nesvjesni odnosa između duhovnog i zemaljskog kraljevstva, budući su zbog Luciferove kušnje oni promijenili njihovu ljubav kada je čista iskra Ljubavi od Mene postala zamračena uslijed njihovog pada u grijeh... inače bi bilo nemoguće za ljude srozavati se sve više sve dok ljudska rasa, Adamovi potomci, nije sebe izgubila u nevjerovanju, za grijeh da se otme kontroli...

 

Oni nisu prepoznali međuodnose i živjeli su čisto zemaljski život. I premda su se opet i iznova svjetlosna bića utjelovljavala na Zemlji, također, kako bi dali ljudima poduke i objasnili im svrhu postojanja njihovo je razmišljanje unatoč tome ostalo ograničeno, i tako je ograničeno razmišljanje također bilo onda reproducirano, uvjet za vrlo duboke mudrosti nije postojao... što uključuje Moju vladavinu i aktivnost kroz cijelo Stvaranje. Ali niti je ograničeno razmišljanje ljudi dopuštalo takva razjašnjenja koja se odnose na širok opseg Stvaranja, što se može zamjetiti na Zemlji jedino kojom su Moja moć i mudrost, Moja Ljubav za sva stvorena bića uvijek i zauvijek animirali duhove koji su otpali, što je trebalo ostvariti njihov povratak k Meni na ovom spomenutom djelu stvaranja zvanom Zemlja. I u skladu sa njihovim ograničenim poljem vizije oni su također opisali ograničeni predio kojeg su sami okupirali... I izvještaj je bio dan o zemaljskom procesu razvoja od Adama i Eve, prvobitnih roditelja što, međutim, ne znači da se isto dogodilo na drugim mjestima na Zemlji, budući su ovi i dalje bili daleko udaljeni od prvih ljudskih bića i dijelom razdvojeni velikim područjima vode, da je svaki teritorij bio svijet sam za sebe gdje su se jednom pali duhovi bili u stanju usavršavati (sazrijevati) i sebe utjeloviti u ljudskom biću.

 

Međutim, svaki narod ima različitu ideju o svojem početku, svojem pojavljivanju i svojem shvaćanju o Bogu. A niti njemu nedostaje učitelja koji su sišli od gore, tako da su ljudi također percipirali njihov zemaljski zadatak da streme spram još nepoznatog Božanstva, da Ga zazivaju i nastoje živjeti na dobar i pravedan način. I čim oni razviju Božansku Ljubav, nesebičnu Ljubav spram bližnjega, unutar sebe samih, njihovo će se razmišljanje također približiti Istini... Ipak opet i iznova treba biti naglašeno kako svi narodi zastupaju različite škole razmišljanja ali da je znanje o Isusu Kristu i Njegovom činu Spasenja bilo donešeno svakom pojedinom narodu tako da se njihovo oslobađanje od tijela može kompletirati još na Zemlji. I premda se različite škole razmišljanja i religije ne podudaraju, učenje Ljubavi u svakoj će ipak biti odlučujući činbenik, i zrelost će biti postignuta od strane onoga koji živi u Ljubavi, a sklonost ka ovome je usađena u svakom narodu... Ali ljudi će intenzivirati i produbiti njihov kontakt jedni sa drugima po svijetu a to također znači da mogu biti obaviješteni o Isusu Kristu i Njegovom činu Spasenja, tako da On može biti priznat i posvećenost Njemu može slijediti, što će onda također voditi do jedinstva sa Mnom, povratka k Meni, i da će oslobođenje od fizičke forme biti garantirano, tako da jednom pali prvobitni duh postiže svoj cilj i ponovno se vraća doma u Očevu kuću da bude blaženo sretan, kao što je to bio na početku. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 7463, 26 Studeni 1959

 

TKO JE BIO UTJELOVLJEN U ADAMU?... I.

 

Vi ćete uvijek biti vođeni ispravno od strane Mojeg Duha i mentalno uvedeni u Istinu. Dao Sam vam ovo obećanje (Ivan 16:13) i ono će se obistiniti čim vi želite biti podučeni od strane Mene Osobno kroz Duha. Jer Moj Duh u vama je Moj udio, on prema tome zna sve ono što bi vi željeli znati... U početku su postojali jedino najviše savršeni duhovi, jer Moj ih je neumoran Duh Ljubavi stvorio za njegovu vlastitu sreću. Ovaj Duh Ljubavi je čeznuo primiti zauzvrat istu Ljubav, On je čeznuo za bićem iste prirode, i njega posjedovati je pokrenulo čin stvaranja, utoliko što je ovo biće proizašlo iz Mene najprvo. Od onda nadalje Ja Sam želio dijeliti sa njime blaženstvo stvaranja, budući je izvanredno blaženo za savršeno biće opet i iznova stvarati kroz njegovu volju i snagu ista bića u svoj veličanstvenosti i neprestanim Ljubav-nim porivom, što je kako slijedi rezultiralo u stvaranju. I Moje prvo-stvoreno biće, Lucifer ili nositelj svjetla, je doživio isto zadovoljstvo stvaranja na isti način, i on je bio nezamislivo sretan... Ja Sam mu dozvolio potpunu slobodu, jer on Mi je bio privržen u dubokoj i najčišćoj Ljubavi, Ja nisam ograničio njegovu stvaralačku moć budući je Moja snaga Ljubavi neprestano prožimala ovo prvo-stvoreno biće i budući je njegova volja, također, bila u cjelosti slobodna ali unatoč tome se sasvim podudarala sa Mojom, budući je njegova Ljubav za Mene plamtjela blistavo do najvišeg stupnja... Posljedično tome, jedino su najviše savršena bića iste prirode bila u stanju proizaći iz ove veze Ljubavi... bića, koja su bila istinske slike Mene Osobno, baš kao što je prvo-stvoreni duh bio u početku. Kad je podjela njegove volje započela, kada je Lucifer, u potpunom posjedu snage i svjetla, započeo sebe poređivati sa Mnom... kada se je njegova ljubav povremeno umanjila i izvjesna količina sebične ljubavi se probila, to je također povremeno umanjilo blistavi sjaj njegove prirode i ovo je također afektiralo bića. Unatoč tome, ova su bića bila stvorena kroz njegovu volju i time Moje ispunjavanje snagom, oni su i dalje jednako izlazili u najvišem savršenstvu ali katkad su također započinjali usmjeravati njihovu volju pogrešno, budući je ona bila i ostala kompletno slobodna u svim bićima koja su nastala iz naše zajedničke volje i snage. Bića su poprimila prirodu njihova stvoritelja ali pošto je Moja snaga Ljubavi bila njihova temeljna supstanca oni su bili također Božanske prirode; oni su bili savršeni budući ništa nesavršeno ne može proizaći iz Mene i Moje snage, međutim, slobodna volja je dio savršenog bića i ova se je bila sposobna razviti u svakom pravcu. Time ne može biti rečeno da su bića bila prisiljena prilagoditi se prirodi njihova stvoritelja, budući je snaga iz Mene, koja je uvijek bila uključena u stvaralački proces, uvijek jamčila da, nakon što je prvo biće bilo stvoreno, ništa manje vrijedno ne bi proizašlo iz volje njegova stvoritelja... budući je slobodna volja bila dodijeljena svakom biću i ovo je potraživalo da svako biće doživi njegov vlastiti ispit volje. I ova slobodna volja je rezultirala u činjenici da je pad u bezdan također uključivao bića koja su najprije proizašla iz nas, čije silno svjetlo Ljubavi ne bi nikada trebalo to dozvoliti ali koji su zloupotrebili njihovu slobodnu volju baš kao i Lucifer, sam nositelj svjetla, čija iznimno veličanstvena priroda nikada nije trebala dovesti do propadanja budući je on posjedovao najblistavije shvaćanje... Ali iz ovog razloga, njegov pad treba biti još više osuđen baš kao i pad tih prvih bića... baš kao što su, upravo obrnuto, potonje stvorena bića stajala čvrsto i razdvojila sebe od njega kada im je bilo dozvoljeno iskoristiti njihovo pravo vlastitog odlučivanja i odabrati njihovog Gospodara... I jedan od ovih palih duhova je bio Adam, čija je duša bila dostojna (ili ‘bilo joj je dopušteno’) utjeloviti sebe kao ljudsko biće zbog njezine zrelosti ali ovo njega unatoč tome nije zaštitilo od padanja po drugi puta... jer još jednom njegova je slobodna volja doživjela neuspjeh... ali ne zato što je bio slab da donese ispravnu odluku... On je želio biti veći od Boga... Ovo je bio njegov prvobitni grijeh i to je bio obnovljeni grijeh u raju... A Ja Sam želio stvoriti djecu za Sebe Samoga koja vide u Meni njihova Oca i za čijom Ljubavi Sam čeznuo, budući Moja neizmjerna Ljubav neprestano žudi uzvraćanje... Ova Ljubav je bila temelj za Moj cijeli čin stvaranja, stvaranja svih prvobitnih duhova i kasnije zemaljsko-materijalnih tvorevina, budući Sam želio zadobiti ovu Ljubav jednog dana, pa čak ako i nakon beskonačno dugog vremena... Opet i iznova Ja pokušavam dati vama ljudima razumijevanje u svezi golemosti i dubine Moje Ljubavi, ipak sve dok vi sami niste postali Ljubav, sve dok vi sebe niste oblikovali tako da vas Moja snaga Ljubavi može iznova prožeti kao u početku, vi nećete biti sposobni dokučiti dubinu Moje Ljubavi... Međutim, vi trebate znati da ste vi sposobni dodirnuti Moje srce, da ću Ja ispuniti svaku vašu želju, da ću vas uvesti u Istinu i podariti vam svjetlo budući Ja znam da jedino svjetlo uzrokuje sreću, budući svjetlo potječe iz Ljubavi a vi posjedujete svu Moju Ljubav, čak ako ste ju nesposobni osjetiti... Ali opet i iznova Ja ću vam osigurati dokaz za to.AMEN

***

 

Bertha Dudde, br. 7465, 28 Studeni 1959

 

TKO JE BIO UTJELOVLJEN U ADAMU?... II.

 

Vi Mi možete doći u svakoj nedaći, bez obzira da li ste mučeni zemaljskim ili duhovnim stvarima, jer Ja vas ljubim i radosno vam želim uslišiti želje: Moj Duh od vječnosti Me nagnao stvarati... Moja Ljubav je bila veća od najveće, Moja mudrost nenadmašna i Moja moć beskrajna... Ljubav je, međutim, bila snaga Koja je željela postati učinkovita, Koja je željela izraziti Sebe, Ona je željela stvoriti stvari koje su Mi, zauzvrat, dale jedno obilje zadovoljstva. Nesposobna Sebe predati Moja Ljubav je tražila jednu posudu da bi Sebe u nju ulila, to jest, Ona je stvorila Njezinu vlastitu posudu, pošto napose od Mene ništa nije postojalo što bi moglo uhvatiti Moj ogroman izljev Ljubavi kako bi doživjelo njezino blaženstvo. I iz unutar Mene Samoga Ja Sam prikazao u vanjskom obliku ovu posudu kao biće nalične-prirode, kao Moju sliku. Činjenica da su isti stvaralački duh i stvaralačka volja bili isto onako prirođeni u ovom biću kao u Meni Osobno je bila neizbježna ili ono ne bi bilo na Moju ‘sliku’. To je u stvari bila Moja volja da bi biće trebalo osjećati isto blaženstvo ‘stvaralačkog’ čina, i prema tome bezbrojna bića nalične prirode su proizašla iz naše zajedničke snage Ljubavi i volje... stvaralački čin koji se vama ljudima može samo dati naslutiti ali ne i objasniti u svoj dubini... Ali sada vi morate razlučiti između Mojih živih tvorevina, koje su proizašle iz Moje snage i volje bića, i prvostvorenog bića, kojeg je Moja Ljubav jedinog iz Mene prikazala u vanjskom obliku... Ovo biće, Lucifer, je bio imao pravo biti smatran za Bogu-nalik biće sve dok nije pao... Ja Sam ga bio postavio pored Sebe i zahtjevao ništa drugo od njega nego da prizna Mene Osobno, to jest, da prizna da Sam ga Ja stvorio iz Moje snage... i ono bi bilo ostalo najblaženije biće koje je moglo stvarati i djelovati pored Mene kao istinska slika koja je bila u cjelosti prožeta od strane Moje snage, sa izuzetkom da je zbog ovog prožimanja snagom ono bilo zavisno o Meni... Međutim, ovo bi bila zavisnost koju biće nikada ne bi trebalo osjetiti, da je ono bilo nastavilo dijeliti istu volju i istu vrloduboku Ljubav poput Moje... Ono nije udovoljilo Mojem zahtjevu, ono Me odbilo priznati kao izvor snage i time je sišlo u najdublji bezdan... Ono je također povuklo za sobom mnoge sljedbenike... bića, koja su naša zajednička Ljubav i snaga volje bili stvorili. Staza kojom se Moje prvo-stvoreno biće zapućuje je u cjelosti njegov vlastiti izbor... Staza duhovnih bića koje je povukao dolje u bezdan sa njime je podređena Mojoj volji, to jest, Ja Sam pripremio stazu za ova pala bića na kojoj se oni mogu i hoće vratiti k Meni, njihovom Stvoritelju i Izvoru od vječnosti.

 

Lucifer bi, također, bio sposoban zaputiti se istom stazom, koju Sam Ja u Mojoj mudrosti, prepoznao kao uspješnu, međutim, Ja Sam ga jednom stvorio kao kompletno slobodno biće i kao kompletno slobodno biće on se morao zaputiti stazom povratka neovisno... On je bio na Moju sliku, on nije bio u stanju zavisnosti o Meni, budući Ljubav nikada ne bi dozvolila smanjivanje snage s Moje strane... On je bio Moja slika čiju slobodnu volju Ja poštujem, bez obzira kako pogrešno je ona usmjerena... Ja ga neću prisliti na nijedan način, i Ja ću čekati sve dok on ne započne svojevoljan povratak k Meni... Ali za sada je on još daleko od toga... I ako je rečeno: Lucifer je sebe utjelovio u Adamu, onda se to odnosi na zlo koje se može pronaći u svim palim bićima... Njegov sotonski duh, time sve što je protivno Bogu, mora proći kroz utjelovljenje kao ljudsko biće, i time se Adam, tj. utjelovljeni izvorni duh unutar njega sa svim njegovim zlim karakteristikama i naklonostima, također bio morao nastaniti u ljudskoj formi kako bi odbacio ovaj sotonski duh, kako bi se iznova kompletno okrenuo ka Meni, Kojeg je on, kao ljudsko biće, bio zasigurno sposoban prepoznati kao njegova Boga i Stvoritelja od vječnosti. Čak Lucifer bi se bio trebao zaputiti stazom kroz materiju, kroz sve tvorevine, kada bi ljudska forma bila dostupna u svrhu nastavljene ponovne preobrazbe prema Meni... Jer njegov i dalje sasvim nepripitomljen duh bi rasprsnuo svaku formu, kao što je doista bio slučaj kada je ušao u prvu formu kako bi je ispitao... Ona se jedino sastojala od meke i popustljive materije koja bi bila nesposobna sadržati nepripitomljen duh Mojeg prvo-stvorenog bića... dok je Adamov izvorni duh već bio dovoljno sazrio tako da se on osjećao udobno u ovoj formi do stanovite mjere i on bi sasvim sigurno bio sposoban oduprijeti se kušnji koju je Lucifer upotrebio u svrhu ponovnog zadobijanja palog brata koji se brzo približavao cilju. Lucifer je bio Moj protivnik, i on i dalje jeste i ostat će to sve dok se i samo posljednje biće koje je povukao dolje sa njime u bezdan ne zaputi stazom povratka k Meni... Jedino onda će on, također, promijeniti njegov um i svojevoljno sebe izručiti Meni, ali proći će još vječnosti dok ovaj cilj nije postignut. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 5802, 5 Studeni 1953

 

ADAM… PRVOBITNI DUH… LUCIFEROV ISPIT…

RASPUKNUĆE FORME...

 

Svatko tko stremi prispjeti do Istine ostavlja iza sebe svu tamu, on će za sve imati objašnjenje, poznavat će međuodnos između svih stvari, on će prepoznati kako njegov put vodi nagore, da je pronašao sjedinjenje sa Bogom, kako više ne može griješiti pošto mu Bog Osobno dostavlja Istinu. Ali stremljenje za Istinom znači da za njom najprije treba iskreno žudjeti, i onda znanje koje prima… bilo ono izvani ili iznutra u obliku misli… treba biti prihvaćeno sa otvorenim srcem. Jer srce će biti voljno ili prihvatiti ili odbaciti Istinu i pogrešku i na taj način sukladno utjecati na osobu. Za Istinom treba čeznuti u tolikoj mjeri da volja ljudskog bića mora biti aktivno uključena… nju se ne može jednostavno dati potpuno pasivnoj osobi koja ju sama ne želi i koja neće poduzeti nužne korake da bi ju stekla. Jer onda će on ostati u duhovnom mraku i neće ostvariti napredak. Istina je, međutim, uzlazni put… Istina je duhovno znanje dostavljeno ljudima od strane Boga Osobno koja nastoji pronaći primatelja u svakom ljudskom biću, koja može biti stečena od strane volje svakog čovjeka budući može biti prenijeta ljudima na mnoge različite načine… ali za njom uvijek najprije treba čeznuti. No svatko tko je stekao Istinu (ili ‘prispjeo do Istine’) više ne živi u mraku, sve mu je kristalno jasno, on više ne sumnja, jer što god je još nejasno će mu biti objašnjeno kada to zatraži pod uvjetom da se okrene izvoru Istine… pod uvjetom da svoje sumnje i pitanja postavi Bogu Osobno i onda čeka da mu Bog odgovori kroz njegovo srce… Žudnja za Istinom, mentalni kontakt sa Bogom i njegovo unutarnje osluškivanje mu također osiguravaju jasan i istinit odgovor. Vi ljudi bi trebali znati da za vas ne treba postojati ni jedno neriješeno pitanje samo pod uvjetom da želite objašnjenje te svako pitanje predstavite Onome Koji je Sama Istina i Koji ju također želi dodijeliti Svojoj djeci kako bi ih prosvjetlio, kako bi osvijetlio njihov put uzlaska:

 

Tijelo prvo-stvorenog ljudskog bića je također bilo djelo stvaranja od strane Moje Ljubavi. Ja Sam tada morao stvoriti izvanjsku čahuru za palog duha jednom kada je odradio svoj put na gore od ponora do točke gdje je bio sposoban poduzeti njegov konačni ispit volje u potpunoj slobodi… Morao Sam stvoriti forme za sve Moje jednom stvorene prvobitne duhove čije su se ranije razložene supstance ponovno sakupile nakon beskonačno dugog vremena i koji su, stoga, kao samo-svjesna bića još jednom, čekali dopuštenje da postanu aktivni… Stvoriti izvanjsku formu takvog prvobitnog duha se nije razlikovalo od bezbrojnih mnogih djela stvaranja koja su prethodno nastala… to je bila Moja u vanjskom obliku prikazana misao koja se, kroz Moju volju, pojavila preda Mnom već kompletna. Ali dati život toj formi je bilo jedino moguće tako što bi se prožela (ili ‘ali oživjeti tu formu je bilo moguće jedino prožimanjem’) sa Snagom Moje Ljubavi… Prvobitno stvoreni duh je, međutim, bio Moja isijana snaga Ljubavi… Otud je on jedino trebao zaposjednuti izvanjsku formu kako bi ju pretvorio u živo biće. Duh je bio blizu svoga savršenstva… a ipak daleko od njega pošto mu je nedostajalo konačno shvaćanje (ili ‘krajnji uvid’)… budući ga je grijeh sa kojim je bio opterećen potpuno lišio sveg znanja i u tom stanju je trebao poduku i zapovijedi… na taj način je on trebao postepeno sazrijeti u shvaćanje pomoću udovoljavanja tim zapovijedima…

 

Velika duhovna borba se dogodila prethodno pošto je veliki broj palih prvobitnih duhova želio okupirati Moju prvo-stvorenu formu… Jer oni su znali kako su mogli ponovno pristupiti k Meni jedino u tijelu ljudskog bića, da će biti sposobni postići nezamislivo izobilje snage i svjetla jedino kroz životni ispit u kojem su trebali dokazati na koji način će iskoristiti snagu koja im je na raspolaganju… Ali Ja Osobno Sam odlučio koji će se prvobitni duh nastaniti u prvom ljudskom biću… Jer jedino Ja Sam znao čije se suprotstavljanje Meni tako oslabilo da bi mu se mogao nametnuti konačni ispit zemaljskog života; Ja Sam znao čija bi se volja mogla oduprijeti sili Mojeg protivnika. Prema tome, odabrao Sam jednog prvobitnog duha koji je jednom tijekom otpadništva duhova zauzimao vodeću poziciju… koji je doista bio teže opterećen grijehom ali kojeg je Moja Ljubav itekako puno težila ponovno zadobiti, jer bezbrojna bića bi ga na isti način slijedila i iskupljenje bi moglo puno brže napredovati… Znao Sam, u stvari, od vječnosti kako će ovaj prvobitni duh pogriješiti… Usprkos tome, poradi njegove promijenjene volje tijekom preliminarnih stadija on je bio najsnažniji duh, tako je također bio imao pravo biti prvi koji će primiti stanje slobodne volje, a što je stoga nudilo najbolju perspektivu prolaženja ispita volje…

 

Forma prvog ljudskog bića… prije nego ju je okupirao ovaj prvobitni duh, je također bila vidljiva Luciferu, koji je zasigurno znao kako je ova forma bila kapija iz kraljevstva mraka, iz njegovog carstva, u Moje kraljevstvo, u kraljevstvo svjetla… On je također znao… ako nije želio izgubiti svoje sljedbenike… kako je morao koristiti sva sredstva da bi duše oteo nazad od Mene tijekom odobrenog probnog perioda za ljudskog biće, kako bi taj ispit okrenuo u svoju korist… Moja stvorena forma je i dalje bila bez života kada ju je Lucifer ščepao sa ciljem bi ju ispitao oživljavajući ju sa svojim duhom… pa ipak, njegov je nepripitomljeni duh raspuknuo formu, i on je bio uvjeren kako će nju raspuknuti svaki duh prognan u ovu formu i kako za njega nikad neće biti nikakve opasnosti gubitka…

 

Dozvolio Sam da se ovaj ispit dogodi i onda Sam mu dokazao kako je njegova pretpostavka bila pogrešna… Jer zahvaljujući svojem dugom procesu razvoja sâm duh koji se trebao utjeloviti u ljudskom biću više nije dijelio Luciferovu volju, on je dobrovoljno okupirao konačnu izvanjsku formu, i pošto je ovaj prvobitni duh bio blizu svojeg izvornog stanja on izvanjsku formu nije smatrao zaprekom koja bi spriječila padanje u grijeh… Jer on je bio gospodar nad cijelim stvaranjem, on je mogao vladati kao gospodar nad Zemljom koja mu je bila na raspolaganju zajedno sa svakom tvorevinom… Imao je izobilnu moć i snagu… jedino podređenu Mojoj moći, koja mu je jedino dala laganu zapovijed, poslušnost kojoj bi bila skršila svako njemu nametnuto ograničenje…

 

A kada je Lucifer ovo shvatio razmišljao je o načinima kako spriječiti ljudsko biće izvršiti ovu zapovijed, a pošto je poznavao tijelo prvog ljudskog bića on je pokušao učiniti ga odbojnim predstavljajući ga kao zapreku… time što je oslobođenje od njega činio ovisnim o kršenju ove zapovijedi… podstičući na taj način prvobitnog duha da se iznutra ponovno pobuni protiv Mene zbog toga što mu nisam dao potpunu slobodu… To je bila promišljena prijevara kojoj se prvo ljudsko biće moglo oduprijeti jednostavnim pridržavanjem Moje jednostavne zapovijedi… da je bio zadovoljan sa njegovim posjedovanjem moći i snage koji su ga činili doista sretnim sve dok Moj protivnik nije u njemu pobudio nečistu žudnju… da bude veći od Onog, Koji je bio perceptibilna Sila nad njime… o Kojem je on znao i Čiju je zapovijed usprkos tome zanemario…

 

Pad prvog ljudskog bića u grijeh je prema tome bilo ponavljanje prvog pada prvobitnih duhova. On je slijedio Lucifera i za sobom je u ponor povukao nebrojena bića… baš kao što su svi potomci prvog ljudskog bića iza toga također bili postavljeni u oslabljeno stanje grešnih ljudi sve dok Isus Krist nije došao izbaviti ih, sve dok Isus Krist kroz Njegovo raspeće nije postigao snagu volje namjesto čovječanstva, sve dok se Isus Krist nije suprotstavio Luciferovom iskušenju sa Njegovom snažnom voljom i porazio ga… Ništa ne bi moglo potaći prvo-stvoreno biće, Lucifera, proći zemaljskim napredovanjem kao ljudsko biće sve dok je on sebe i dalje smatrao gospodarem duhovnog svijeta koji Me je zajedno sa njime napustio, jer on osobno se nije zaputio kursom kroz materiju, kroz stvaranje, prije stvaranja prvog ljudskog bića…. Kao duhovno stvaran duh on je u svojoj volji i dalje bio Moj najveći protivniik, on je sebe smatrao gospodarom stvaranja koje je pružalo utočište duhovnoj supstanci koja mu je pripadala, iako on sam nije imao utjecaja nad njom. Njegov unutarnji otpor je i dalje bio neslomljen, i on se nikad ne bi pomirio sa bilo kakvom prisilom, on sam nikad dobrovoljno ne bi ušao u formu stvorenu od strane Moje volje… pošto je mrzio sve forme za duhovne supstance, sva djela stvaranja, i težio je uništiti ih… Međutim, njegova mu je moć nad djelima stvaranja bila oduzeta, ali onda mu je bio podaren utjecaj nad svakom dušom kada je ova ponovno trebala donijeti svoju slobodnu odluku za Mene ili za njega… On je također znao kako je sam bio nesposoban uništiti formu jednom kada je bila nastanjena duhovnim bićima, i iz tog razloga je unaprijed nadzirao formu prvog ljudskog bića, jer njegov je cilj bio navesti prvobitnog duha koji ju je trebao okupirati da uništi svoju vlastitu izvanjsku formu… pošto je vjerovao kako bi ga on na taj način opskrbio sa slobodom koju Sam morao oduzeti svim duhovima poradi djela stvaranja… On Me želio spriječiti kompletirati plan Spasenja.

 

Protivnost između Mene i njega je postojala još od otpadništva i on neće nikada odustati od nje sve dok ne shvati kako je potpuno bespomoćan, te Me u najdubljoj slabosti i poniznosti zamoli da mu dam snage… Iz ovog razloga bi bilo nemoguće dati njemu prvo ljudsko tijelo kao prebivalište. Jer njegova volja nije stremila ka uzlasku, dok je raniji otpor prema Meni od strane duhovne supstance, koja je prošla kroz stvaranje u stanju prisile, već bio umanjen i trebala je još samo jednom dokazati kako je odustala od svojeg protivljenja Meni i Mojoj snazi Ljubavi. I Lucifer je znao koliko je ova duhovna supstanca sebe već udaljila od njega, i također je znao kako je sada postojao rizik da ju u potpunosti izgubi. A budući je prvobitni duh utjelovljen u prvom ljudskom biću jednom bio njegov nepokolebljiv podržavatelj on je bio posebice zainteresiran prouzročiti njegov pad… Ali on je također znao o njegovoj sadašnjoj žudnji da se oslobodi od svakog fizičkog ograničenja…

 

I zatim Sam Ja postavio drugo biće pored ovog prvobitnog duha, koje ga je istovremeno trebalo podržavati ali mu također i pomoći u svezi ispita njegove volje. Njih obadvoje su trebali podržavati jedno drugo da bi pristigli do konačnog cilja; Ja nisam postavio odgovornost samo na jedno rame… dao sam Zapovijed obadvoma, i obadvoje su bili sposobni ostvariti cilj zajedno… I ovo drugo biće je iskoristio Lucifer, koji je prepoznao njegovu slabu volju i iz toga se nadao ostvariti svoj cilj… Ispit volje je morao biti postavljen pred prvi ljudski par (u smislu, ‘od njih se to moralo potraživati’), i kao podrška ovom ispitu su također i protivne sile morale biti aktivne, jer Lucifer se isto tako borio za svoje žive tvorevine, koje on nije želio izručiti premda su one također pripadale Meni. Njegov je plan uspio, ali untaoč tome, to Me nije zaustavilo bezbrojnim bićima opet i iznova pružiti priliku uzeti novu formu u ljudskim bićima ove Zemlje i tako ostvariti još viši stupanj zrelosti čak ako su, zahvaljujući padu prvog ljudskog para, kapije do kraljevstva svjetla ostale zatvorene sve do dolaska Isusa Krista…

 

Prvi grijeh je odgodio ali nije otkazao iskupljenje duhovnih bića, jer ono što je prvo ljudsko biće podbacilo napraviti je bilo napravljeno od strane ljudskog bića Isusa… On je bio snažniji od Mojeg protivnika budući se okoristio Mojom snagom… On je bio i ostao u kontaktu sa Mnom kroz Ljubav i dobrovoljno je ostvario ono što prva ljudska bića nisu ispunila kao zapovijed… On je sebe potpuno podredio Mojoj volji i dokazao Svoju privrženost Meni kroz Svoju patnju i smrt na Križu… On je znao za prvobitni grijeh i opetovanu krivnju prvih ljudskih bića, i kako bi poništio tu krivnju, kako bi iskupio čovječanstvo, On se ponudio prinijeti Mi žrtvu, što je Mene zadovoljavalo (ili ‘za Mene bilo zadovoljavajuće’)… žrtvu, koja je ponovno otvorila kapije duhovnog kraljevstva, stazu do Mene, i sada omogućuje svim Mojim živim bićima koja priznaju Njega kao Sina Božjega i Iskupitelja svijeta još jednom postati blaženo sretnima. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 5967, 28 i 29 Svibanj 1954

 

NASLIJEĐEN GRIJEH


U vama će se uvijek iznova pojavljivati pitanja koja želite da vam budu razjašnjena, i tada vas mogu prosvjetliti spojite li se sa Mnom, slušajući nakon intimne molitve što vam govorim... time što one misli koje se tada pojavljuju doživljavate kao Moj odgovor (Knjižica br. 24), ako vam se Ja ne obratim direktno putem glasa duha (Knjižica br. 46). Vaša težnja i poziv upućen Meni vam osiguravaju ispravno mišljenje... ali bez Mene nećete biti u Istini, bez Mene će vaša težnja za objašnjenjem biti uzaludna, jer vas bez Mene ispunjavaju samo progrešne misli koje vam prenose sile od dolje... i to jer isključujete Mene, Koji dajem Istinu.

I znajte ovo: Može vam biti dano samo slikovito objašnjenje, sve dok niste savršeni. Nikako ne biste mogli shvatiti beskrajne dubine Božanske mudrosti, nikako ne biste shvatili Moje upravljane i djelovanje, jer vaša nesavršenost vam predstavlja nedostatak moći percepcije i tako dakle uz pomoć vašeg razuma ne bi mogli naći objašnjenje... koje vam može sjevnuti poput munje, ako vas u duhovnom carstvu prožme Moje svjetlo Ljubavi. Na Zemlji morate primiti slikovito objašnjenje, koje vam odgovarajući vašoj sposobnosti shvaćanja objašnjava procese u Mome stvaranju... tako vam dakle i duhovni procesi u srcima prvih ljudi mogu biti objašnjeni jedino putem zemaljskih pojava, koje su same po sebi slabe usporedbe... baš zbog toga što ste i vi sami još slaba duha.

Vi ljudi ste svezani (ograničeni) prirodnim zakonima, jer potpunu slobodu, koju ste protratili svojim nekadašnjim odmetanjem morate opet zaraditi svojim zemaljskim životom... Zbog toga Sam prvim ljudima nametnuo ograničenje njihove volje, jer Sam želio da po prvi put spoznaju kako su (bili) podređeni jednoj Sili i kako se toj Sili dakle dobrovoljno moraju podrediti... kako bi tada na poklon dobili konačnu slobodu. Jednom Me nisu htjeli priznati, i to je bio prvi grijeh, pobuna protiv Mene, iz Kojeg su svi bili proizašli. Samo priznavanje u slobodnoj volji je moglo ponovo ukinuti taj prvi grijeh. I to prihvaćanje Moga Sebstva Sam želio postići kada Sam dozvolio da nastane čitavo stvaranje. Dakle zbog toga su prvi ljudi bili opremljeni tako da su Me itekako mogli prepoznati, ali na to nisu bili prisiljeni... i zbog toga je morala odlučiti slobodna volja koja je trebala biti isprobana u kušnji .... (28 Svibanj 1954)

Ljudsko oko je moralo biti usmjereno na nešto za čim su žudjeli, i na odluku volje ih je morala potaći zabrana i mamljenje.... ali razumljivo je da je mamljenje bilo povezano sa obećanjem, kojem su se trebali oduprijeti. Zabrana i mamljenje su uslijedili sa dvije strane... jer se radilo o povratku palog k Meni i o ostanku uz Mojeg protivnika, o postizavanju cilja svega od Mene stvorenoga ili o ponovnom padu u bezdan. Prema tome, ljudi su morali imati žudnju unutar njih samih i morala im je biti dana i mogućnost da tu žudnju i zadovolje... ili da je pak prevladaju radi višeg cilja: radi vječne blaženosti uz Mene, koja zemaljsko ispunjenje žudnje premašuje tisuću puta. Kako je ponovno pridobijanje od Mene odmetnutih duhovnih bića bila borba između Mene i Mojega protivnika, i on je morao imati mogućnost djelovanja na volju tih bića... samo što ih je on obmanuo prividnim dobrima i prividnom srećom, kako bi ljudi protratili istinsku sreću, blaženi život u vječnosti.

Ja Sam znao za ovu kušnju i zbog toga sam prvim ljudima dao zapovijed uz istovremeno upozorenje od vječne smrti... i to upozorenje je moralo biti dovoljno za ugušiti svaku požudu u ljudima, kako ne bi izgubili život. A Moj suparnik ih je uvjeravao u suprotno(st) Mojeg upozorenja... on im je obećao život. Ali oni su Me spoznali kao najvišu Silu, a ipak su slijedili laž... donoseći time smrt na svijet...

Ali što je bilo to što je tako žarko rasplamsalo njihovu žudnju podležući joj? Živjeli su blaženim životom u raju, bili su gospodari svih stvorenja; sve je bilo podređeno njihovoj volji i osjećali su se sretno u posjedu pune snage i moći. Unutarnja Ljubav je spajala i prvo-stvorene ljude, i već pomoću te Ljubavi mogli su se izbaviti iz omči Mojeg protivnika. I sve dok je Ljubav bila usmjerena prema Meni i prema partneru, nije postojala opasnost od neuspjeha na ispitu volje. Međutim Moj protivnik je tu volju znao krivo usmjeriti... on ju je izokrenuo u Ja-ljubav time što je davao lažna obećanja i time dakle u njima rasplamsao želju da si sami stvaraju blaženost. Ljubav im je postala zahtjevna, egoistična i niska ljubav, i time su opet potpali pod vlast onoga od koga su se trebali osloboditi, što su i mogli samo da su svoju žudnju bili podredili Mojoj zapovijedi.

Shvatite ljudi... još nije bilo došlo vrijeme za Moje blagoslivljanje prvog ljudskog para... zbog toga je postalo grešno... jer, nije grešno ono što se prilagodi Mome planu spasenja, ne može biti grijeh ništa što se događa u zakonskom redu... i nikada (nikako) proces rađanja (razmnožavanja) ne može biti nasuprotan Božjem poretku. Ali zadovoljavanje osjetila bez volje za rađanjem života nije čin ljubavi koji je Božanski, već je to od Moga protivnika raspaljena ljubav prema sebi, koja čovjeka srozava naposlijetku ga skroz satjerujući u njegovu vlast... Prvi ljudi su bili žrtve ove krive (lažne) ljubavi, i ta kriva ljubav je bila grijeh, koja je opet podsjećala na pra-grijeh oholosti... koja se nije želila pokloniti, već posjedovati i koja je bila nasljeđe njenog stvoritelja... a(li) koja sa Božanskom Ljubavlju nije imala ništa zajedničko... (29 Svibanj 1954)

Božanska Ljubav počiva kao iskra u vašim srcima i može se rasplamsati do najveće žari. Ali cilj Mojeg protivnika je bio i ostaje izvrtanje te ljubavi, što mu je i uspjelo. Čisto, Božansko je bilo onečišćeno i pretvoreno u Ja-ljubav koja više ne zaslužuje naziv Ljubav i koja može biti nazvana jedino požudom, sebičnošću i samoljubljem, i koja je sposobna na sve što Moj protivnik od nje zatraži. I tako je i čin reprodukcije Mojem protivniku postao sredstvom koje mu je okrenulo (privelo) bezbrojne duše, što nikako ne bi bilo moguće da se taj čin događao pod Mojim blagoslovom... gdje je Božanska Ljubav poklanjanja i usrećivanja trebala iskusiti svoje okrunjenje pri nastajanju novog života.

Dakle pad u grijeh se sastojao u odustajanju od čisto Božanske Ljubavi radi nečiste sebične ljubavi... Božanska iskra u čovjeku je bila ugašena Sotonskim utjecajem, a zato se je razbuktala vatra koja je gutala sve plemenito i čisto. Osjetila su bila uzbuđena i dotjerana do najviše razbludnosti, što nikako vi­še nije odgovaralo Mojem činu stvaranja... a što opet nije bilo ni spriječeno zbog slobode volje Mojeg protivnika i isto tako i Mojih stvorenja... pošto je još uvijek do volje svakog pojedinog čovjeka hoće li odoljeti ovoj Sotonskoj kušnji... Dakle čin rasplođavanja nije pad u grijeh, već je grijeh putem Sotone podstaknuta i u slobodnoj volji raspaljena pogrešna i grešna ljubav.

Time je jedan u Božanskom smislu usrećujući čin srozan na igru nečistih duhova... Mojem je protivniku bio dozvoljen pristup jednom činu, kod kojeg Sam Ja Osobno sa Mojim blagoslovom želio biti uz ljude, kako bi u njima pojačao čistu, Božansku Ljubav koja je trebala utjecati i u novo-stvorena bića čime bi dakle nastao ljudski rod koji bi u sve jasnijem svjetlu Ljubavi bio pronašao put natrag ka Meni bez muke i patnje, koji bi se u kratkom vremenu bio izbavio kroz Ljubav, jer bi Mene Samoga morao spoznati tamo gdje bi Ljubav zasjala... Prvi ljudi su mogli proći taj ispit volje... ali pošto Sam se sa Mojim protivnikom borio oko duša ljudi, nisam ga mogao spriječiti da se koristi sredstvima kako bi si osigurao pobjedu. Jer radilo se o povratku Mojih stvorenja u potpuno slobodnoj volji... koja je međutim zakazala donijevši time cijelom ljudskom rodu sudbinu od koje se sâm više nije oslobodio... sve dok Jedan Čovjek u čistoj Božanskoj Ljubavi nije ostvario djelo... koje je iskupilo čitavo čovječanstvo i time mu opet otvorio put prema gore... Jer Ljubav je izvojevala pobjedu i Ljubav se neće smiriti sve dok i posljednje odmetnuto nije pronašlo put natrag ka Meni. AMEN

***

 

Bertha Dudde, br. 8675, 16 Studeni 1963

 

PITANJE: ŠTO BI SE BILO DOGODILO

DA ADAM NIJE PODBACIO?...

 

Ja vas želim pitati pitanja tako da vas mogu podučiti istinito... Jer ova su pitanja, također, postavljena od strane Mene u vaše srce budući Ja znam što i dalje potrebujete, i Ja vam želim dati prosvjetljenje. Vi ljudi ćete naći nemogućim razumjeti sve duhovne međuodnose sve do najsitnijih pojedinosti sve dok niste još tako usavršeni da vas Ja mogu kompletno prožeti sa svjetlom Moje Ljubavi što će vam onda također jamčiti najjasnije znanje. Ipak Ja vas već mogu obavijestiti unaprijed u odnosu na vašu razumsku sposobnost tako da ne trebate pasti žrtvom pogrešnim mislima i postati prijemčivi za obmanjujuća učenja: ...

 

Krivnja bića koja su bila otpala od Mene je bila neizmjerno golema... Međutim, ona se prvenstveno sastojala od činjenice da Me oni više nisu željeli priznati unatoč njihovom stanju svjetla koje im je jasno otkrivalo njihovo prijašnje porijeklo. Oni su sagrješili protiv Mene premda su znali bolje. Unatoč tome, Moja Ljubav za njih je bila tako velika da Sam Ja učinio njihov povratak Meni zavisnim o njihovom potpunom priznavanju Mene Osobno i priznavanju njihove krivnje što su sagrješili protiv Mene kao njihova Boga i Oca. Ali uvijek treba biti naglašeno da je zbog njihovog otpadništva Moj protivnik došao u posjed bića i da su oni bili preslabi sebe osloboditi od njegove moći... Jedino Ljubav im je mogla dati snagu da sebe oslobode od njega... Ljubav je bila jedino sredstvo koje je protivnika učinilo nemoćnim, jedino Ljubav ga je mogla pobijediti... Ipak bića su dobrovoljno odbacila Ljubav, oni su odbili Moje osvjetljenje Ljubavi i na taj način su bili potpuno na milost i nemilost Mojeg protivnika. Ja Sam, međutim, dao prvim ljudskim bićima priliku iznova prihvatiti Ljubav od Mene... Ja Sam ih obdario sa svakim darom i sposobnošću, i oni su imali vlast nad cijelom Zemljom... Ponudio Sam im jednu beskrajnu mjeru Ljubavi koju su oni samo trebali uzvratiti kroz ispunjavanje Moje ne preteške zapovijedi.... Time što bi uzvratili Moju Ljubav oni bi, zauzvrat, bili stekli mjeru snage sa kojom bi se sa lakoćom bili mogli oduprti Mojem protivniku i osloboditi sebe od njegovog ropstva, a ispunjavajući Moju volju oni bi također bili ispovjedili (priznali) njihov prošli grijeh... oni bi bili iznova ušli u Moju volju i svako biće, koje bi živjelo kao ljudsko biće na Zemlji nakon njih, bi bilo napravilo isto...

 

I time bi se čovječanstvo pokajnički bilo povratilo Meni unutar kratkog vremena, jer Adamova prirođena snaga kao rezultat njegove ispravne vrste Ljubavi bi bila sebe prenijela na sve njegove potomke, kompletno produhovljavanje jednom palih bića bi bilo prosljedilo brzo, baš radi toga što bi prva ljudska bića bila prepoznala njihovu golemu prvobitnu krivnju i kroz srdačnu Ljubav za Mene bi ju uskoro bili otklonili. Jer grijeh protiv Ljubavi... grijeh protiv Mene Osobno... je jedino mogao biti poništen opet kroz Ljubav... I uistinu, što Sam podario prvim ljudskim bićima kada su oni zaposjeli Zemlju je trebalo zapaliti njihovu Ljubav u najblistaviji plamen... Jer Ja Sam jedino zahtjevao ‘Ljubav’ kao okajanje... koju Mi je onda... budući su Adam i ljudski rod podbacili... pokazao čovjek Isus do takvog jednog opsega da je On na taj način iskupio ogromnu krivnju... Jedino Ljubav je bila sposobna okajati za ovu krivnju. I prva ljudska bića su doista mogla sakupiti Ljubav, jer stvaranje koje ih je okruživalo im je ponudilo neusporedive divote koje su ih, nakon mučnog stanja ograničenja, učinile blaženo sretnima i ovo blaženstvo je također moglo potaknuti Božansku Ljubav unutar njih samih, Ljubav koja je uvijek jedino trebala zahvaljivati i slaviti i mogla je nadahnuti njihovu duboko-se-osjeća privrženost za Mene...

 

Ipak poradi prokušavanja njihove volje, koja je prethodno bila zloupotrebljena, Ja Sam također morao podariti Mojem protivniku pravo da se bori za njegove sljedbenike tijekom njihova zemaljskog života. I kako bi otkrio prvim ljudskim bićima veliku opasnost opetovanog prijestupa protiv Mene Ja Sam im jedino dao jednu laganu zapovijed koju su oni bili sposobni ispuniti i morali su ispuniti ako će njihova Ljubav spram Mene biti sposobna postići ovaj spomenuti stupanj koji je osiguravao njihovu kompletnu privrženost Meni, što bi bilo totalno lišilo protivnika njegove moći. On je, također, pokušao sve da bi doveo prva ljudska bića do pada, i time se On suprotstavio Mojoj laganoj zapovijedi sa obećanjem koje se, međutim... budući je On bio Moj protivnik... sastojalo od laži i on je nagnao ljudska bića u pogrešnu vrstu ljubavi... On im je obećao da će biti ‘poput Boga’ ako prekrše Moju zapovijed, on Me prikazao kao lažljivca, pošto Sam Ja bio nagovjestio njihovu smrt ako bi bili neposlušni Mojoj zapovijedi... I ljudi su povjerovali njemu, ne Meni. I ovo je bio ponovljeni težak grijeh koji je također postavio sve potomke u stanje slabosti tako da oni više nisu mogli sebe samostalno osloboditi od protivnika i što je naknadno učinilo nužnim čin Spasenja Isusa Krista, ako će ljudi jednog dana biti izbavljeni od krajnje nedaće...

 

Opet i iznova Ja naglašavam da je jedino Ljubav bila sposobna okajati ovu golemu krivnju, da bi Adam doista bio sposoban Meni prikazati ovu Ljubav ali da zbog njegova pada i nakon njegova pada ni jedno biće više nije bilo svjesno sakupiti vrstu Ljubavi koja bi jamčila iskupljenje od golemog prvobitnog grijeha... i da je Ljubavi pun čin iskupljenja prema tome trebao biti ostvaren od strane Mene Osobno, Koji Sam očitovao Sebe u ljudskom biću Isusu...

 

Time je ljudsko biće Isus posjedovao jedno obilje Božanske Ljubavi, i u Njegovoj Ljubavi On je otrpio žrtvenu smrt na Križu, budući ni jedno ljudsko biće ne bi bilo sposobno vratiti se Meni bez ovog čina Spasenja, budući Moj protivnik neće ustupiti ni jednu dušu a prepuštena samoj sebi je preslaba sebe osloboditi od njega… I budući Sam Ja znao od vječnosti da će prvo ljudsko biće razočarati (ne uspjeti), Isus… Božji jedino-začeti Sin… je Sebe ponudio za ovaj čin Spasenja, i On ga je ostvario jer je Njegova Ljubav za Mene i za sve bijedne duše bila prekomjerna. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 9005, 30 Lipanj 1965

 

ŠTO BI SE BILO DOGODILO DA ADAM NIJE PODBACIO?...

 

Svako duhovno pitanje koje Me pitate će od strane Mene biti odgovoreno (Matej 7:7, 8). Ali najprije svi vi trebate znati kako nije bila Moja volja da trebate doživjeti tako izuzetno težak zemaljski život. Vrijeme koje provedete sa ograničenom voljom... pod zakonom prisile (u tvorevinama mineralnog, biljnog i životinjskog kraljevstva)... bi Mene doista bilo zadovoljilo, jer ovo je vrijeme bilo toliko užasno dugo da je trebalo biti dovoljno za vas da se sa Mnom opet sjedinite... ali bio Sam morao zahtjevati posljednji ispit volje od vas kao samo-svjesnih bića... kao ljudskih bića. Vi ste jedino trebali sebe Meni dobrovoljno predati, i na taj način bi bili otkazali ogroman grijeh prošlog otpadništva od Mene... Vi ste trebali dokazati vašu ljubav za Mene, budući ste se prethodno bili usprotivili Mojem osvjetljenju Ljubavi...

 

Iz ovog razloga prva su ljudska bića bila prikladno stvorena, oni su Mi bili privrženi u Ljubavi, jer Ja Sam ih bio opskrbio sa svime, dao Sam im Zemlju kao njihovo vlasništvo, sve Sam im podredio, oni su Me prepoznali kao njihovog Boga i Stvoritelja... bili su okruženi sa veličanstvenim djelima Moje stvaralačke moći... mogli su u njima uživati... sve je bilo jedino učinjeno tako da su oni mogli pjevati njihove hvale i Meni zahvaljivati... tako da su Mi mogli ponuditi goruću Ljubav, i oni sami isto tako nisu gajili zle misli... Ipak Ja Sam također bio morao obdariti prve ljude sa slobodnom voljom, budući su oni bili potekli iz Mene kao prvobitni duhovi, koji su nezamislivi bez slobodne volje. A pošto su se oni bili jednom okrenuli od Mene i dobrovoljno slijedili Mojega protivnika u bezdan, on je bio imao isto pravo vršiti utjecaj na prve ljude, budući su oni trebali koristiti njihovu volju da bi opet donijeli odluku da li će slijediti Mene ili njega... I oni su podbacili na ovom ispitu volje, kojeg su mogli proći sa lakoćom, i na taj način su ponovno probudili sve zle instinkte koje su već bili prevladali prije njihovog utjelovljenja kao ljudska bića... Nakon toga, prvi su roditelji prenijeli njihove karakteristike na sljedeće naraštaje i postalo je još teže za njih osloboditi sebe od ropstva protivniku (Sotoni).

  

Kakogod, da su prvi ljudi bili prošli njihov ispit volje, što ne bi bilo toliko teško, Ja bi bio zadovoljan sa beskonačno dugom stazom kojom su oni bili putovali prije toga... Ljudska bića koja su slijedila bi jednako bila dobrovoljno predala njihovu Ljubav Meni, i onda bi oni živjeli na Zemlji jednostavno da uživaju u njezinim tvorevinama... Oni bi jedino vršili dobar utjecaj na sve tvorevine tako da bi one, također, mogle sebe utjeloviti kao ljudska bića. Zemaljski život bi onda bio pripremni stadij vječnog života, protivnikova sila bi bila slomljena, budući bi prva ljudska bića bila sebe predala potpuno svjesno i na taj način bi bi bili isključili protivnika potpuno, koji onda više ne bi mogao koristiti njegovu silu i uskoro bi bio sebe također predao Mojoj Ljubavi... Stoga, od prvih se ljudi jedino zahtjevalo opet dobrovoljno prihvatiti Moje osvjetljenje i prvobitni grijeh bi bio ukinut, jer jedino je Ljubav bila sposobna okajati ovaj grijeh... Ali onda je grijeh bio ponovljen... i što je prethodno bilo važilo jedino za ograničeni duhovni svijet u stvaranju je sada spopalo svo čovječanstvo...

 

Što su prvi ljudi mogli ostvariti sa lakoćom da su njihovu volju bili usmjerili ispravno je sada postalo beskonačno teško budući su sve sotonske karakteristike postale ukopane u ljudima i da bi se borilo bila je potrebna ogromna snaga, koja više nije mogla biti prikupljena od strane ljudske volje. Otud je djelo Spasenja od strane Isusa Krista, svjetlosnog duha, postalo nužno, Koji se dobrovoljno javio kada je shvatio da su prvi ljudi podbacili, Koji se ponudio, dobrovoljno... zbog Ljubavi... patiti i umrijeti na Križu kako bi okajao ovaj sada dva puta počinjeni grijeh. Ja Sam zasigurno znao od početka da će se ovaj drugi pad u grijeh dogoditi ali Ja nisam želio da ljudi krenu takvom bolnom stazom no ipak Nisam isto tako mogao zarobiti ljudsku volju. I pošto Ja znam kako ću ponovno zadobiti sva bića jednog dana... budući je tisuću godina za Mene kao jedan dan... jer se to tiče vječnog života u blaženstvu... što ćete vi također shvatiti jednog dana... vi ne trebate dvojbiti kako ćete jednog dana biti slobodni od ovih agonija, ali onda ćete vi, u krajnjem savršenstvu, također uživati divote koje će nadoknaditi za sve prošle patnje a koje ne mogu biti poređene sa zemaljskim pojmovima.

 

Vi uvijek trebate znati kako Ja nisam odredio neizrecivu patnju koju su ljudi time za sebe prouzročili od pada u grijeh od strane prvih ljudskih bića, da Sam Ja doista dao prvom ljudskom paru (prvim ljudskim bićima) svaku mogućnost da njihovu slobodnu odluku volje naprave laganom... da Sam im jedino dao laganu zapovijed koju su mogli ispuniti... da je njihova ljubav bila bila dovoljno snažna da bi odlučila da sebe predaju Meni... ali da bi ova srdačna Ljubav onda također bila zahvatila sve sljedeće ljude tako da bi oni, također, bili sposobni oduprijeti se svakom iskušenju Mojega protivnika. Ali drugi se pad dogodio i opteretio je sve ljude koji su slijedili opet sve dok Božanski Iskupitelj Isus Krist nije sišao na Zemlju kako bi se otvoreno borio protiv Mojega protivnika. Jer on je zloupotrijebio njegovu silu tako što je nagnao ljude u sve veću bezobzirnost, postojano slabeći njihovu volju, tako da oni više nisu bili sposobni osloboditi sebe bez djela Spasenja već su sišli sve dublje u tamu. I Ja Sam Osobno postavio ograničenje ovoj aktivnosti... Ja Sam poslao Svoga Sina na Zemlju da spasi ljude koji su željeli biti spašeni (Knjižice br. 38 & 54).

 

Jer, opet, slobodna volja mora biti voljna prihvatiti blagoslove djela Spasenja, budući čak ova izbaviteljska misija ne može biti učinjena u suprotnosti sa ljudskom voljom... Na početku, prolaženje kroz zemaljske tvorevine (mineralnog, biljnog i životinjskog carstva) je trebalo biti dovoljno kao jedini ispit volje za ljudsko biće, budući je agonija u stanju prisile već bila dovoljno sazrijela svaku dušu da je ona mogla sa lakoćom oduprijeti se kušnjama, ali pad prvih ljudi je dao protivniku (Sotoni = hebrejski: שׂטן satan saw-tawn’ = protivnik, onaj koji se odupire) obnovljenu moć nad svim dušama koju je on iskoristio na zastrašujući način. Bilo je to baš zbog ovog razloga zašto je jedan prvobitni duh bio odabran kao prvo ljudsko biće, koji je posjedovao sve potrebne kvalitete da bi se suprotstavio protivniku, ali njegova odluka nije mogla biti prisiljena. Njegove misli i akcije su morale ostati potpuno neovisne, ali onda se Moj protivnik pobrinuo skrenuti ovu volju spram sebe što je time rezultiralo u novom padu, čime je grijeh otpadništva duhova od Mene bio ponovljen. Ipak ovo pravo nije moglo biti zanijekano Mojemu protivniku, budući se prošli pad dogodio u slobodnoj volji i oni su ga slijedili u bezdan...

 

Tako vi ne možete reći da Sam Ja želio ponovljeni pad kako bi vas iznova postavio u stanje ogromne patnje, međutim, Ja ga nisam mogao spriječiti, budući se on također dogodio u slobodnoj volji i jednog dana će ova slobodna volja zasigurno opet odabrati Mene. Vi ćete se zasigurno eventualno izbaviti iz ovog bijednog stanja, budući vas je Moja Ljubav Osobno iskupila kada je Sebe utjelovila u čovjeku Isusu kako bi se borila protiv vašeg protivnika i da bi uzela sve duše koje su se željele vratiti k Meni u kuću njihova Oca, u njihov istinski dom, kojeg su jednom dobrovoljno napustili. Jer Moja Ljubav vama pripada kao i prije i sva patnja će morati dokončati čim vi želite biti slobodni od onoga (Sotone) koji vas drži u ropstvu, čim vi čeznete opet za Mnom i tako Mi date pravo da vas zaposjednem još jednom kako vas više nikada opet ne bi pustio. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 9006, 2 Srpanj 1965

 

ZAŠTO MORAMO DAVATI POKORU ZA ADAMOV GRIJEH?...

 

Sva će se vaša pitanja izjaloviti čim vam je ponuđena Čista Istina, jer ovu je tako lako razumjeti sve dok vam je ponuđena na ispravan način. Vi znate kako se otpadništvo od Mene dogodilo u stanju najblistavijeg shvaćanja. Posljedično tome, sva bića su bila jednako odgovorna za otpadanje od Mene, oni nisu mogli biti prisiljeni od strane volje protivnika da se pobune protiv Mene, umjesto toga ‘odbacivanje snage Moje Ljubavi’ je bila stvar svakog pojedinačnog bića... Slobodna volja ih je napravila grešnima koja, u vrijeme otpadništva, nije bila predmetom Mojega protivnika... budući su oni imali pravo vlastitog odlučivanja... ona je i dalje bila sposobna donijeti slobodnu odluku i tako svjesno odabrati protivnika. Ali sada je potonji imao kontrolu nad njegovim sljedbenicima, i ova mu je kontrola od strane Mene bila oduzeta dopuštanjem da nastane Stvaranje kako bi potaknuo snagu koja je, kroz otpadništvo, bila postala nesposobna za bilo kakvu aktivnost, da postane opet aktivna na različite načine... Stoga, protivnik nije od njegovih sljedbenika dobio ništa i bilo mu je jedino dozvoljeno opet primjeniti njegovu silu jednom kada je biće povratilo samo-svjesnost u stadiju kao ljudsko biće. I Ja Sam mu morao ostaviti ovo pravo, naračun kojeg je bio onda sposoban iskušavati ova bića. I to je i napravio sa svakom vrstom lukavosti i lupeštva, on je razumio kako opet lišiti prvo ljudsko biće njegove vjere u Moju Riječ koja im je obećavala vječni život da su slijedili Moju laganu zapovijed. U ovom ljudskom biću, Adamu, bio je utjelovljen jedan izuzetno snažan duh, čiji je pad bio lagano postignut ipak opet od strane protivnika... Zar nije zato bilo očigledno da nijedan duh ne bi bio sposoban oduprijeti mu se koji je postao predmetom istih lukavih iskušenja od strane Mojeg protivnika? Nije stvar u činjenici da su potomci trebali davati pokoru za grijeh prvih ljudskih bića, nego je stvar u činjenici da bi Ja... da se prvo ljudsko biće bilo oduprlo ovim kušnjama iz Ljubavi spram Mene... bio, suosjećanja radi, učinio isto što je Isus, ljudsko biće, učinio u kasnije vrijeme: da je On ostvario čin okajanja poradi Ljubavi... da bi Ja bio zadovoljan sa snagom otpora od strane jedne osobe koja je sebe izručila Meni i trebala je ponovno omogućiti Moje osvjetljenje...

 

I poradi njegove volje Ljubavi bi Ja bio izbrisao krivnju, i put kroz Zemlju kao ljudsko biće bi samo bio svima poslužio da zapale Ljubav spram Mene u najblistaviju vatru, Moj protivnik je bio dokazao njegovu moć nad prvim ljudskim bićima i tako nije predao pravo da naknadno koristi njegove lukave kušnje na svakoj osobi, što mu Ja ne mogu zanijekati zbog činjenice da su ga bića jednom dobrovoljno slijedila u bezdan... Otud vi ne možete reći da će ovi ljudi sada morati davati pokoru zbog grijeha njihovih predaka nego je to uvijek bilo do svake osobe da sebe dokaže tijekom kušnji i on će također primiti snagu od Mene da to napravi, jer Ja blagoslivljam ovu odlučnost i neću nikada prepustiti takvu osobu Mojem protivniku. Međutim, prvi su ljudi mogli pomoći njihovim potomcima da na Zemlji imaju lakši život, ali pošto su podbacili, nije bilo moguće zaštititi potonje od kušnji protivnika... ukoliko Mi nisu uputili zamolbu za Moju zaštitu i onda je njihov zemaljski put doista bio lakši, što je također bio slučaj sa onim prvobitnim duhovima koji su bili prijemčivi za poduke iz svijeta svjetla i nad kojima Moj protivnik nije više bio imao potpunu kontrolu. Prema tome, činjenica da su ti ljudi uvijek imali jedan lakši zemaljski put, da oni nisu pali plijenom napastvovanjima Mojega protivnika, da on nad njima nije imao potpunu vlast, je znak da Sam pomogao i uvijek ću pomoći svakoj duši koja započne njezin zemaljski život manje opterećena i čija je volja već posvećena Meni... da Ja prema tome ne dajem dušama milost i snage da ostvare njihov put povratka ne praveći razlike... Međutim, opet i iznova moram spomenuti kako su prva ljudska bića učinila cijeli put povratka više teškim poradi njihovog neuspjeha, bilo bi daleko lakše upravljati da je najsnažniji, jednom pali duh pružio otpor i slijedio Moju laganu zapovijed, da je on više vjerovao u Moje Riječi koje su mu obećavale vječni život... i da je kroz njegov otpor bio slomio (iscrpio) silu, što bi onda bilo učinilo nemogućim da ju protivnik koristi nad njegovim sljedbenicima, jer ova pobjeda bi bila afektirala sva pala duhovna bića. AMEN

 

 

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Da li je Bog Otac stvorio ljudsko biće onako nesavršenim kakav je on sada sa svim njegovim nedostacima i porocima?!...

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

 

 

Bertha Dudde, br. 6599, 19 Srpanj 1956

 

‘BOG JE U NJEGA DAHNUO ŽIVU DUŠU...’

(Postanak 2:7)

 

Moj vječni plan Spasenja namjerava ostvariti deifikaciju vaših duša, koje su uistinu jednom bile božanska i savršena bića ipak oni su svojevoljno vlastitom krivnjom proigrali ovo savršenstvo... Vi ljudi bi trebali znati kako vas Ja nisam prikazao u vanjskom obliku iz Mene kao nesavršene kakvi ste sada, da Sam Ja nedvojbeno stvorio ljudsku formu, ali duša, koja oživljava ovu ljudsku formu, je već provela beskonačno dugo vrijeme mijenjanja njezina dobrovoljno stvorenog, potpuno pogrešnog stanja do takve jedne mjere da je bila sposobna boraviti u ljudskoj formi kako bi opet postigla potpunu deifikaciju. Vi morate znati da vas Ja nisam stvorio nesavršene da bi onda zahtjevao od vas ljudi da sebe usavršite... budući ništa nesavršeno ne može nastati iz Mene... Jednom kada ste u posjedu ovog znanja vi ćete također razmotriti vaš zemaljski život sa drugačijeg stajališta... Vi ćete shvatiti kako on sam po sebi nije cilj nego sredstvo do cilja... Međutim, sve dok vam ovog znanja nedostaje vi opravdano vjerujete kako možete koristiti vaš zemaljski život čisto u svrhu unapređivanja vašeg fizičkog blagostanja... Vi vjerujete kako možete koristiti vašu energiju života čisto fizički, čak ako stremite k cilju da svaka pojedinačna osoba treba sebe dokazati etički kako bi se postigla bolja ljudska rasa... Ali vi još ne razumijete duhovni zadatak pojedinca... Samo ljudsko biće nije konačni cilj, postojanje kao ljudsko biće je tek konačna prilika na ovoj Zemlji da bi se postigao najviši cilj. I učenje ‘da Sam Ja stvorio čovjeka tako da bi Me on trebao ljubiti, služiti Mi, kako bi na taj način ušao u Nebo’ je jedino opravdano ako se na ljudsko postojanje gleda kao na ograničenu etapu za dušu koja je jednom postala nesavršena, inače će ovo učenje voditi do pogrešnih ideja, poput one da je nešto ‘nesavršeno’... duša... bilo pri rođenju pridruženo ljudskom biću, da je tako nešto nesavršeno bilo od strane Mene dovedeno u život... Ovo ne samo da pomućuje sliku Moje prirode, koja je najviše savršena, nego također slijed misli u ljudi, koji ne shvaćaju njihov stvaran zadatak na Zemlji i prema tome će biti povećavajuće više svjetovno orijentirani budući se pogrešan koncept razvio u njima.

 

Premda bi kroz Ljubav spram Mene i nesebično služenje ljudsko biće doista bilo u stanju postići ispravno shvaćanje i naknadno blaženstvo... to će unatoč tome spriječiti da se Ljubav zapali spram Bića koje koristi Svoju stvaralačku snagu za nastajanje nesavršenih tvorevina; i čak nesebičnom služenju nedostaje ispravne motivacije ako ljudi nemaju svjesnost o prijašnjem otpadništvu savršenih duhova od Mene, koje se sastojalo od činjenice da su oni željeli vladati u oholosti... stoga su oni odbacili princip Ljubavi... Njihovo nesavršenstvo je bilo prouzročeno od strane samih bića... Međutim, činjenica da ste vi nesavršeni kao ljudsko biće se ne može dvojbiti, i prema tome vi morate najprije pokušati utvrditi razlog za vaše nesavršenstvo i ne biti zadovoljni sa objašnjenjem kako Sam vas Ja stvorio takve kakvi ste sada... Ali potonje je podržavano od strane svih onih koji prikazuju čin stvaranja ljudskog bića tako da je ‘duša’ ‘stvorena’ u isto vrijeme za ovo ljudsko biće... kojeg oni smatraju da ga mogu opravdati naračun Riječi ‘Bog je dahnuo živu dušu u njega...’. Činjenica da je ova živa duša ranije pali prvobitni duh njima nije poznata... ali ovo znanje može biti otkriveno od strane svake pojedinačne osobe samo ako ona ozbiljno ispituje značenje i svrhu zemaljskog života i njegov zadatak na Zemlji. I čak obmanjujuće učenje bi moglo potaknuti čovjeka da postavi pitanje, samo ako bi on želio steći razjašnjenje... I posebice učitelji koji vode ljude najprije trebaju sami steći razjašnjenje, kojeg oni mogu primiti uvijek tako što će se samo okrenuti ka Meni Osobno ako bi ih i najmanje sumnje, koje svatko može osjetiti kako se u njemu javljaju tijekom promišljanja, nagnale okrenuti se pravom izvoru, gdje će najčišća Istina osvježiti svakoga tko za Njom žudi. Razlog zašto je među ljudima toliko puno tame i da su se obmanjujuća učenja bila u stanju raširiti je zbog ravnodušnosti ljudi spram Istine, jer Ona je dostupna i na dohvat svakome tko najozbiljnije žudi za Istinom. Ipak jedino nekolicina pokušavaju proniknuti u Moj vječni plan Spasenja... ali njima je sve očigledno i imaju blistavo prosvjetljenje budući ga Samo vječno Svjetlo zapaljuje u svima onima koji žele izbjeći tami.                AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 8943, 25 Veljače 1965

 

LJUDSKO BIĆE NIJE PROIZVOD SLUČAJNOSTI

OD STRANE STVARALAČKE SILE...

 

Ljudsko je biće sa svim njegovim porocima, nedostacima i mučenjima sa lakoćom naklonjen vjerovati da je on bio stvoren takav od strane Boga, ako uopće vjeruje da vodi porijeklo od Njega. Ipak ovom Stvoritelju bi trebala biti zanijekana sva Ljubav i mudrost koja Ga je motivirala stvoriti ljude (bića); jer u tom slučaju osoba bi bila ništa doli proizvod Bića koje je i samo nesavršeno, koje je stvorilo ljudsko biće kao hir ali kojem se ne može pripisati najviše savršenstvo. Netko tko je u bilo kojem trenutku sposoban baviti se takvim mislima je potpuno neprosvjetljen; on je formirao kompletno pogrešnu ideju o njegovom Stvoritelju, jer postojanje kao ‘ljudsko biće’ je jedino stadij (faza) jednog beskonačno dugog procesa razvoja ali, u isto vrijeme, to je najvažniji stadij, jer tijekom ovog vremena biće mora donijeti njegovu konačnu odluku volje kako bi iznova postigao njegovo izvorno stanje u kojem je jednom bio stvoren... Svi vi trebate znati kako je vaše porijeklo iz najviše savršenog Bića moralo isto tako biti stanje najvišeg savršenstva... i da je stanje u kojem se sada nalazite bilo stvoreno od strane vas samih, koje prema tome nije bilo djelo vašeg Stvoritelja od vječnosti... Vi svi trebate znati da je to jedino jedno posredno stanje koje ste sami prouzročili kao rezultat okretanja vaše volje ali koje možete iznova promijeniti u vaše izvorno stanje ako se vaša volja isto tako pripremljena promijeniti. I prema tome se vi trebate boriti protiv svih vaših poroka i nedostataka, vi morate pokušati promijeniti sebe same i stvoriti stanje u kojem pretvarate sve vaše pogreške u vrline, u kojem vaš Bogu-protivan odnos doživljava promjenu koja će vas približiti Njemu i vi se približavate još jednom vašem izvornom stanju u kojem ste jednom potekli iz Njega. Vi ne možete gledati na vaše ljudsko postojanje kao zaključen život, vi uvijek morate znati kako je postojalo ‘prije’ i da će također biti ‘nakon’ ali da vi, tijekom vašeg života kao ljudsko biće, morate donijeti odluku s obzirom na to da li želite biti slobodni od svake forme ili želite iznova propasti u stadij kojeg ste već bili prevazišli davno prije.

 

Ali ne vjerujte kako ste vi proizvod slučajnosti od strane Stvaralačke Sile Koja je despotski prikazala u vanjskom obliku bića iz unutar Sebe koja su više ili manje uprljana od strane različitih nedostataka i poroka... vjerujte da se ovoj Stvaralačkoj Sili treba pripisati Ljubav i mudrost u najvišem savršenstvu i da vas je Ona stvorila za svrhu... da zrači Sebe, to jest, Svoju Ljubav, u Njezina stvorena bića što je, međutim, bilo spriječeno od strane samih tih bića... time, oni su odbacili ovu Ljubav i pri tom se promijenili u nasuprotno... u bića koja ste vi sada kao ljudi... ipak uvijek sa ciljem da postignete iznova vašu prošlu prirodu. I time vi trebate smatrati vaše vrijeme na Zemlji kao tek pasaž, smatrajte ga kao Božanski planiran unaprijed označen povratak u vaše stvarno stanje, pošto ste potekli u najvišem savršenstvu iz Stvaralačke Sile. I vi trebate znati da morate uložiti svaki napor tijekom vašeg zemaljskog života kako bi se borili protiv svih loših navika koje vas spriječavaju da uđete iznova u sjedinjenje sa vašim Stvoriteljem od vječnosti, Koji želi biti vaš Otac, ali da ćete biti beskrajno sretni ako uspijete u mijenjanju, ako dozvolite ovu promjenu u Ljubav i čineći tako možete iznova doći u posjed zrake Ljubavi vašeg Oca, Koji vam podaruje ovo blaženstvo. Jer to je vaš cilj, da još jednom postanete što ste bili u početku... najviše savršena bića, kao što su bili kad su proizašli iz Boga. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 4553, 30 Siječanj 1949

 

NESAVRŠENO STANJE LJUDSKOG BIĆA

JE PODUDARNO NJEGOVOJ VOLJI...

 

Činjenica da Sam vam Ja dao vaš zemaljski život ne opravdava pretpostavku da Sam vas Ja postavio u nesavršeno stanje koje vam uzrokuje probleme na Zemlji. Svatko od vas je oblikovan u skladu sa njegovom voljom, to jest, ne u skladu sa vašom voljom na Zemlji kao ljudskog bića nego u skladu sa karakteristikama vaše volje prethodno vašem utjelovljenju kao ljudsko biće. Unatoč činjenice da vaša volja nije stremila prema višim sferama Ja Sam vam dao priliku da unatoč tome postignete izvjestan stupanj višeg razvoja ograničavajući vašu volju, tako da ste bili sposobni biti aktivno u služenju u stanju prisile (u tvorevinama mineralnog, biljnog i životinjskog carstva) što je pri tom umanjilo ogromnu udaljenost od Mene. Nakon toga Sam oslobodio vašu volju, koja je oblikovana različito u svakoj pojedinačnoj osobi, zavisno o njegovu unutarnjem protivljenju Meni. I vi ljudi ste oblikovani na Zemlji u skladu sa ovom vašom voljom, opskrbljeni sa različitim fizičkim sposobnostima, karakternim crtama i osjećajima, tako da imate najveću moguću priliku potpuno sazrijeti tijekom vašeg života na Zemlji, jer opcija ulaska u duhovno kraljevstvo na kraju ovog fizičkog života je otvorena za svakoga. Time vam nisam Ja dao nedostatke i slabosti, nego ste ih vi sami donijeli zajedno sa vama u obmanjujućoj ljubavi, inače bi ih vi bili sposobni odbaciti trenutno da vaša ljubav nije bila pogrešno usmjerena. Nitko od vas ne uzima dovoljno u obzir činjenicu da vi posjedujete slobodnu volju i da je ova volja uzrok vašeg utjelovljenja na Zemlji. U prošlosti duhovna su bića sagriješila njihovom vlastitom slobodnom voljom, i njihovom vlastitom slobodnom voljom oni moraju prepoznati njihove grijehe i učiniti popravke za njih tako što će svjesno stremiti spram Mene, protiv Kojeg su oni sagriješili. Vi ljudi na Zemlji ste skoro došli do cilja, jer vi ste već znatno bliže stanju koje je jednom bilo vaše stanje prije vašeg otpadništva od Mene. Međutim vaša volja odlučuje konačno postignuće... Vi morate pokušati upokoriti sve pogreške i slabosti, poroke i žudnje sami, jer vama ne nedostaje sredstava pomoći, milosti i snage odgore. Ipak ako vi ljubite sebe onakvima kakvi jeste, vi nećete nikada postići konačni cilj. Upoznajte sebe i nastojte se promijeniti... jer jednog dana ćete morati položiti račun s obzirom na to kako ste iskoristili vaš kratak životni vijek na Zemlji. Moja Ljubav vam nudi svaku priliku da sazrijete potpuno ali ona uvijek poštuje vašu slobodu volje. AMEN

 

 

 

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Razlog za ljudski zemaljski život i njegova svrha...

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

 

 

Bertha Dudde, br. 8020, 16 Listopad 1961

 

INFORMACIJA U SVEZI SVRHE I RAZLOGA

ZEMALJSKOG ŽIVOTA...

 

Vi uvijek morate znati kako postoji razlog i svrha vašeg postojanja kao ljudskih bića na Zemlji... To nije bio Stvoriteljev hir da vas je postavio u ovaj svijet već duhovni događaji koji su formirali temelj vašeg stvaranja, događaji koji su se dogodili prije jako dugo vremena u duhovnom kraljevstvu. Bića, dovedena u postojanje od strane Ljubavi Moje volje, su se počela mijenjati... Zakon reda, u kojem su sva savršena bića morala postojati, je bio prevrnut... U vanjskom obliku prikazana savršena bića su sebe promijenila u suprotno, oni su prekršili zakon reda i postali nesavršeni... Međutim, njihova se priroda promijenila njihovom vlastitom slobodnom voljom, to jest volja bića se pobunila protiv postojećeg reda, pobunila se protiv Mene Osobno kao njihova Boga i Stvoritelja, ali Kojega su unatoč tome prepoznala budući su bila prosvjetljena. Posljedično tome, ovaj događaj u kraljevstvu duhova je razlog za vaše postojanje kao ljudskih bića na ovoj Zemlji.

 

Jer vi ste pali duhovi koji su se bili odvojili od Mene vašom vlastitom slobodnom voljom, vi ste bića koja su jednom proizašla iz Mene u najvećem savršenstvu i dobrovoljno promijenila njihovu prirodu u protivno... vi ste ti pali duhovi...

Bertha Dudde, br. 8008b, 2 Listopad 1961

 

SVAKA DUŠA JE JEDAN PRVOBITNO STVORENI DUH...

 

Svaka supstanca, svako duhovno biće koje je jednom poteklo iz Moje Ljubavi, jeste isijana snaga... U njihovom temeljnom elementu oni su isti poput Mene Samoga, oni su napravljeni od snage Moje Ljubavi... Pali duhovi su bili razloženi u bezbrojne sićušne čestice u svrhu vođenja nazad k Meni; jednom isijana snaga je bila preoblikovana u svakojake vrste tvorevina, jer snaga je na neki način morala postati ponovno aktivna budući je to zakon od vječnosti. Ali ove razložene sićušne čestice su se opet sakupile, i svaki jednom pali duh prima njegovu samo-svjesnost nazad čim on živi na Zemlji kao ljudsko biće, čim on započne konačni stadij beskonačno dugog procesa razvoja prije nego još jednom uđe u duhovno carstvo. Stoga ova sakupljena duhovna supstanca oživljava izvanjsku formu ljudskog bića... Sama duša je prema tome jednom-pali prvobitno-stvoreni duh, ona je samo-svjesno biće koje je jednom poteklo iz Mene u jednom preobilju svjetla i dobrovoljno otpalo od Mene i koje je Moj protivnik (Sotona)... prvo-stvoreni svjetlosni duh... povukao u bezdan. Vojska prvobitno stvorenih duhova je bila nebrojena i broj bića koja su ostala sa Mnom je također bio nezamislivo velik... Ipak, oni su, također, bili u osnovi isti: iz Mene isijana snaga Ljubavi. Ako se prema tome svjetlosni duh, jedno anđeosko-biće, zaputi stazom preko Zemlje u svrhu postajanja Božjim djetetom, on ulazi u istu situaciju kao svaki pali duh... On ulazi u pokrov od mesa koji se sastoji od više ili manje sićušnih sazrelih duhovnih čestica, jer tijelo pripada ovoj Zemlji... Tijelo može zasigurno biti više pročišćeno i zakloniti nekolicinu supstanci protivnih Meni ali je ono uvijek zemaljska materijalna supstanca koja je, naposlijetku, razlog zašto sav zemaljski napredak postaje teška kušnja ili ispit volje za dušu koja nastanjuje tijelo od mesa... Jer izazovi moraju biti prisutni, čak svjetlosna duša mora doživjeti borbe tijela koje će Moj protivnik opet i iznova inicirati, koristeći se jednim izvanjskim pokrovom kako bi napao dušu na svaki način. I stoga, čak će svjetlosna duša će biti predmetom teških kušnji, budući je zemaljsko tijelo u carstvu Mojega protivnika i on će posebice provocirati svjetlosnu dušu kako bi ju natjerao da podbaci, budući on to nije bio uspio u prošlosti. Ipak izuzetno snažna voljnost takve duše da Ljubi njoj također osigurava neprestani priliv snage odgore, jer ona neće odbaciti njezinu vezu sa Mnom, ona je snažno privučena k Meni i ova čežnja Ljubavi je strašno oružje u borbi protiv protivnika, iz koje će ona zasigurno izaći pobjedonosna... Međutim, vi ne smijete misliti da će se svjetlosni duh.... ne-pali duh... pridružiti palom duhu kako bi se zaputili zajedno stazom preko Zemlje... Svaka duša je jedan prvobitni duh, bilo pali ili ne...

Pali prvobitno-stvoreni duh ide kroz proces razvoja razložen u bezbrojnim supstancama sve dok mu nije dozvoljeno utjeloviti sebe kao ljudsko biće, dok on prema tome ne uđe u ljudski izvanjski oblik kao 'duša'... Ne-pali duh ne treba biti razložen; namjesto toga, on ulazi u ljudski pokrov kao duša odgore... baš poput onih svjetlosnih bića koja su postigla visoki stupanj svjetla u kraljevstvu onostranog i, poradi misije, žele ponoviti stazu na Zemlji s ciljem postajanja Božjim djetetom (= to je najviši stupanj savršenstva kojeg jedno stvoreno biće može postići, što mu je omogućeno JEDINO na ovoj Zemlji)... Takve duše direktno sebe utjelovljuju u tijelu... Moja jednom isijana snaga utječe kao 'dah života' u izvanjsku ljudsku formu i daje život toj formi... Vi ljudi trebate uvijek zapamtiti da je sve što je jednom bilo 'stvoreno' Moja isijana snaga Ljubavi koja je, kao rezultat Moje volje, postala samo-svjesno biće koje nikada ne može nestati (ili 'biti uništeno'). Ali Ja također mogu preoblikovati ovu snagu, Ja mogu razložiti ova bića i pustiti da nastanu druge tvorevine ako na taj način Ja slijedim svrhu koja je utemeljena na Mojoj Ljubavi i mudrosti... Međutim, Ja također mogu obući takvo samo-svjesno biće sa pokrovom ljudskog bića ako se Moja Ljubav i mudrost na taj način nadaju ostvariti svrhu... I svaka duša, koja se treba smatrati kao stvarni život ljudskog bića, je jedan prvobitni duh.... Kojemu Moja beskonačna Ljubav nudi mogućnost postajanja Božjim djetetom na Zemlji, za čim svako stvoreno biće mora stremiti i samo ostvariti. AMEN

 

...Ali vječnosti su prošle između vašeg otpadništva od Mene i vašeg postojanja kao ljudskih bića... jedno beskonačno dugo vrijeme je prošlo u kojem je palo biće moralo proći kroz proces promjene, gdje je bilo izloženo nevjerojatnoj patnji i mučenju, gdje se postepeno razvijalo iz bezdana nanovo do vrhunca (Knjižica br. 39), uvijek predmetom Mojeg vođenja budući ništa što potječe iz Mene ne ostaje vječno razdvojeno... I tako ćete jednog dana vi postići stupanj razvoja kada ćete živjeti kao ljudsko biće na Zemlji kako bi prešli posljednju kratku razdaljinu do kraja... kako bi dobrovoljno ostvarili vaš povratak k vašem Bogu i Ocu, od Kojeg ste se jednom sami razdvojili u pogrešno usmjerenoj volji... Ako gledate na vaše zemaljsko postojanje na ovaj način vi ćete naučiti razumjeti kako je ono značajno za vas; vi više nećete smatrati zemaljski život kao kraj sam po sebi već kao sredstvo do kraja, i vi ćete ga živjeti s(a)vjesno.

 

Ali teško vas je natjerati povjerovati kao vi niste samo hir vašeg Boga i Stvoritelja... budući vi nemate dokaz onog što vam govorim. Međutim, samo jednom bi trebali ozbiljno uzeti u obzir da ste vi sami i sve oko vas djelo čuda koje nije moglo prozaći proizvoljno... i nakon ozbiljne kontemplacije prepoznati Boga i Stvoritelja i postati uvjereni kako ništa nije bez svrhe, i da vaš zemaljski život naknadno također treba služiti svrsi... Vi trebate nastojati uspostaviti kontakt sa priznatom stvaralačkom Silom, što je uvijek moguće u mislima, u molitvi i vršenjem djela Ljubavi.... u sjedinjenju sa Mnom svjetlo će uskoro zasjati za vas, vrlo brzo ćete percipirati bljesak znanja kojeg ste jednom posjedovali u punoj mjeri.

 

I svjetlo unutar vas će sijati postojano sve blistavije što više tražite sjedinjenje sa Mnom i vi ćete postići svrhu vašeg života; vi ćete ostvariti preobrazbu vašom vlastitom slobodnom voljom... promjenu vaše prirode u savršenstvo, koje je bilo vaše stanje od početka... Vi ćete zapaliti sićušnu iskru Ljubavi unutar vas i pretvoriti ju u blistavu vatru, što znači isto kao i još jednom ući u zakon vječnog reda, gdje sva savršena bića moraju postojati... Vi ćete biti sposobni dokončati jedan beskoknačno dug proces razvoja sa rezultatom da ćete ponovno prihvatiti Moju temeljnu prirodu,.... da ćete sebe oblikovati u Ljubav i još jednom ćete biti božanstvena, savršena bića kakvi ste bili u početku... To je svrha vašeg zemaljskog života (Matej 5:48), koja vas treba potaknuti živjeti svjesno tako da će posljednji stadij beskrajno dugog procesa razvoja omogućiti potpuno produhovljenom biću napustiti ovu Zemlju u savršenstvu i ući u kraljevstvo svjetla i blaženstva odakle je jednom poteklo. AMEN

 

 

***

 

 

Bertha Dudde, br. 7871, 13 Travanj 1961

 

SVRHA ZEMALJSKOG POSTOJANJA...

 

Vi sami ste bili uzrokom vašeg postojanja na Zemlji kada ste odbili ostati u krugu Mojeg priliva Ljubavi. Vi ste bili neovisna bića koja Sam prikazao u vanjskom obliku iz Moje Ljubavi ali koja su uvijek bila u najsrdačnijem kontaktu sa Mnom i bila su prema tome uvijek prožeta od strane Moje snage Ljubavi. Sve dok ste prihvaćali ovo zračenje Ljubavi vi ste bili blaženo sretni. Ali kada ste dobrovoljno napustili krug Moje Ljubavi, Moja snaga Ljubavi je postala neučinkovita, što je značilo da ste postali nesposobni biti aktivnima pošto je za to uvijek bila nužna snaga Moje Ljubavi. Neaktivnost je ukrućivanje, neaktivnost je nepomičnost... to je stanje smrti, potpune beživotnosti... Vi ste dobrovoljno ušli u ovo stanje kroz vaše prošlo buntovništvo protiv Mene i ostat ćete u ovom stanju dok dobrovoljno opet ne uđete u krug Moje Ljubavi.

 

Sva bića koja su jednom otpala od Mene moraju proći kroz ovaj proces: ustajanja iz smrti u život. Time, pali duhovi, koji su se ukrutili kao rezultat odbijanja Moje snage Ljubavi, su bili postali nesposobni za svu aktivnost i bili su razloženi od strane Moje volje u bezbrojne sićušne čestice, koje su od strane Moje snage Ljubavi bile postavljene u čahuru (ovojnicu) i oblikovane u tvorevine najrazličitije vrste... Ove su, zauzvrat, pomogle duhovnim supstancama da ponovno postanu aktivne, premda samo minimalno, u skladu sa Mojom voljom... Aktivnost je život... Mrtva substanca se postepeno probudila u život i stupanj aktivnost se neprestano povećavao kroz nove formacije zarobljenih duhova unutar tih djela stvaranja... Vi ljudska bića sada okupirate konačnu formu u kojoj će jednom palo biće postići najviši stupanj aktivnosti i to je sposobno napraviti ako iskoristi svoju obnovljenu slobodnu volju na ispravan način... Vaša izvanjska forma je također djelo stvaranja Moje Ljubavi koje treba zaključiti ovaj proces: da rezultira u vječnom životu za vas kojeg vi više ne možete izgubiti kada ste ostvarili vaš povratak k Meni.

 

Međutim, vaš život kao ljudsko biće također uključuje veliku opasnost da ćete vi zloupotrijebiti vašu slobodnu volju po drugi puta i na taj način cijeli prethodni proces razvoja učiniti potpuno beskorisnim.... da ćete ponovno sići u bezdan, da ćete još jednom odbaciti Moju Ljubav i ukrutiti se u vašoj duhovnoj supstanci... da ćete ponovno postati plijenom smrti... Vaše postojanje kao ljudsko biće je nezamisliva milost, jer sve što vas može voditi do konačnog savršenstva vam je ponuđeno... Međutim, kako vi koristite tu milost je odlučeno od strane vaše slobodne volje, a ova uvijek jedino može biti stimulirana ili se na nju može vršiti utjecaj ali nikad prisiljena da smjera u ispravnom pravcu. Unatoč tome, vi ljudi trebate znati kako je izvanredno značajan vaš život na Zemlji: posljedično tome, opet i iznova će vam biti objašnjeni međuodnosi, znanje vam je dostavljeno ili direktno ili kroz Moje glasnike koje je naumljeno probuditi vaš osjećaj odgovornosti. Opet i iznova vi ste podučeni kroz Moju Riječ, i vi također čujete glas savjesti unutar vas. Pa ipak, na vama je što ćete napraviti sa ovim znanjem... na vama je da li vi želite prihvatiti Moja direktna otkrovenja (via Bertha Dudde). Ipak čak Moja veća od najveće Ljubavi ne može učiniti ništa više nego dostaviti vam takva otkrovenja koja vas obaviještavaju o posljedicama ispravnog načina života, o razlogu i svrsi vašeg života na Zemlji i o Mojoj volji, ispunjenje koje će vam doista garantirati život blažene sreće... Ali Ja vas ne mogu natjerati da vjerujete Mojim otkrovenjima, jer baš kao što ste Me jednom napustili dobrovoljno, baš kao što ste jednom dobrovoljno odbili Moju Ljubav, vi se također morate k Meni vratiti dobrovoljno, vi morate opet dobrovoljno ući u kolanje Moje Ljubavi... vi morate htjeti opet biti blisko sjedinjeni sa Mnom i doista ćete ući u vječni život, vi ćete se opet vratiti vašem Ocu i biti vječno sretni. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 8414, 17 Veljače 1963

 

ZNAČAJ ŽIVOTA NA ZEMLJI KAO LJUDSKOG BIĆA…

 

Vaš život kao ljudsko biće je posljednji stadij u razvoju jednom palog bića koje je uosobljeno kao ‘duša’ unutar vas i koje, i dalje ograđeno u fizički izvanjski oblik, njega sada može nadvladati i napustiti ovaj oblik da bi u duhovno kraljevstvo ušlo kao duhovno biće. Tijekom ovog zemaljskog postojanja može se opet dogoditi posljednja preobrazba u originalno biće ako je slobodna volja iskorištena ispravno, to jest, ako on ponovno svjesno stremi povratiti se Meni, Koga je jednom bio napustio dobrovoljno… I ova preobrazba je zasigurno moguća budući ljudsko biće prima mnoštvo blagoslova i sa ispravnim korištenjem tih blagoslova ima dovoljno snage na raspolaganju da odbaci sve nečistoće i živi potpuno unutar Božanskog reda; to jest, da živi život Ljubavi kroz kojeg može produhoviti dušu i tijelo i time je povratak k Meni ostvaren…

 

Međutim, ljudsko biće može također zanemariti sve blagoslove na njegovu raspolaganju i umjesto da se popne on se može vratiti u bezdan; ovo ne može biti spriječeno budući on ima slobodnu volju kao znak njegovog Božanskog porijekla… Ali onda on sebe postavlja još jednom u užasnu sudbinu zarobljeništva i trebat će beskonačno dugo vrijeme dok konačno ne može biti ponovno oslobođen…

 

Vi ne želite vjerovati kako li je značajno zemaljsko postojanje za vas ljudska bića i prema tome ste malodušni u ostvarivanju vašeg zadatka na Zemlji. Ali to se tiče vaše vlastite sudbine, vi sami trebate snositi posljedice, i sudbina koju pripremate za sebe vam ne može biti oduzeta. Vi možete odabrati između vječne sreće i beskonačno dugog stanja mučenja a vi činite malo da bi postigli prvo; namjesto toga radije slijedite vašu zemaljsku stazu nezainteresirano… I ako bližnja ljudska bića, koji znaju o velikom značenju zemaljskog života, skrenu vašu pažnju ka ovome vi ih slušate sa nevjerovanjem i ostajete neimpresionirani nego vjerujete kako su oni zanesenjaci namjesto da mislite o razlozima za vaše zemaljsko postojanje... Ipak opet i iznova ćete biti suočeni sa događajima koji bi vas mogli potaknuti na razmišljanje… Opet i iznova vaše su misli gurnute u tom pravcu posredstvom razgovora, čitanja knjiga i vaših vlastitih iskustava tako da bi trebali postati mentalno aktivni i pitati pitanja koja se tiču vas i vašeg zemaljskog postojanja.

 

Samo ako bi vjerovali da je ljudski zemaljski život najznačajniji dar milosti koji, ako ga pravilno iskoristite, može voditi do nezamislive sreće… ako bi samo vjerovali da postoji značenje i svrha vašeg zemaljskog života, da vi niste ‘slučajni životni oblici’ koji nisu odgovorni za njihov zemaljski napredak i prestaju postojati kada tijelo umre… To je duša… originalni duh koji je jednom otpao… koji treba postići svoje konačno oslobađanje od sve fizičke izvanjske forme i ljudski je život posljednja faza jednog beskrajno dugog procesa razvoja (Knjižica br. 39)

 

Vi ljudi ste samo-svjesni i vi ste jedino ‘samo-svjesni’ budući vaš izvanjski pokrov utjelovljuje jednog originalnog duha koji je jednom proizašao iz Mene kao samo-svjesni entitet… Time, ne vaše tijelo niti vaša inteligencija iniciraju vašu svijest o sebi nego vaša duša, koja je vaš stvarni život i koji konačno okreće ljudsko biće u samo-svjesno biće. Bez ove duše ljudsko biće je jedino fizički izvanjski oblik bez života, čak kada su svi unutarnji organi prisutni on ne može funkcionirati bez ove duše… ‘Život’ ovog izvanjskog oblika zavisi o toj duši… jednom originalnom duhu… koji oživljava tijelo i omogućava mu funkcionirati na svake načine…

 

Vi ljudi trebate uvijek imati na pameti kako živite na Zemlji zbog specifične svrhe i trebate pokušati otkriti ovaj razlog i svrhu, onda ćete također primiti objašnjenja u obliku misli, koja ću Ja Osobno poslati k vama kako bi vi to mogli razumjeti. I tako ću Ja vama opet i iznova poslati Moje glasnike i kroz ove vas pokušati zamisliti, i biti će zasigurno blagoslov za vas ako ne hodate kroz život u neznanju nego također iskoristite dar inteligencije. Ovo može rezultirati u ispravnom stavu spram vašeg Boga i Stvoritelja i sa time ćete vi također pronaći ispravno znanje… Budući se Ja doista brinem da svako pojednačno ljudsko biće treba iskoristiti kratko vrijeme milosti kao ljudsko biće na ispravan način i dođe do njegova konačna odredišta… da će se njegova duša opet vratiti k Meni iz Kojeg je jednom bila proizašla kao stvoreni duh. AMEN

 

 

***

 

 

Bertha Dudde, br. 7569, 5 Travanj 1960

 

SAMO-SVJESNOST PRVOBITNOG DUHA...

 

Svaki prvobitni duh ponovno zadobija samo-svjesnost kada kao ljudsko biće živi na Zemlji i sebe prepoznaje kao ljudsko biće. Onda su sve male čestice duše, koje su jednom bile razložene u svrhu povratka kroz stvaranje, opet sakupljene u duhu, i onda će biće biti sposobno postići stupanj zrelosti kojeg je izvorno posjedovalo kao stvoreni duh, kojeg je bilo odbacilo i sada ga mora ponovno zadobiti kako bi ušlo u duhovno kraljevstvo kao svjetlosni duh. I stoga svako ljudsko biće je jedan utjelovljeni prvobitni duh, jednom palo biće, proizvod stvaranja Moje vječne Ljubavi, koji Me samo bio ostavio svojom vlastitom slobodnom voljom i prema tome Mi se također mora vratiti svojim vlastitim izborom.

 

Ali ljudsko biće ne zna što je bio, što jeste i što mora opet postati... On najprije treba izvjestan stupanj zrelosti prije nego može primiti i razumjeti ovo znanje... On zasigurno prepoznaje sebe kao ljudsko biće dovoljno brzo ali ne kao duhovno biće koje treba ispuniti svoju svrhu, i budući on sebe prepoznaje jedino kao ljudsko biće koje živi na Zemlji, njegove su misli više usmjerene ka svijetu. I ovo obično spriječava duhovnu svjesnost koju će on jedino doživjeti kada se okrene od svijeta spram duhovnog kraljevstva. Onda je moguće obavijestiti ga o njegovoj stvarnoj svrsi, i onda će on biti sposoban prihvatiti (ju) i dobrovoljno joj se prilagoditi, što će sigurno rezultirati u njegovoj punoj duhovnoj zrelosti. Međutim, jednom kada ju je prihvatio njega će sigurno činiti sretnim pomisao i izvjesnost pripadanja prvobitnim duhovima koje Sam prikazao u vanjskom obliku (eksternalizirao) kao žive tvorevine i koji Mi se vraćaju kao djeca, i kao ljudska bića se prema tome približavaju savršenstvu.

 

I jedino ljudska volja treba biti dobra, budući će se ona onda fokusirati na Mene sama od sebe. Ljudsko biće traži svoga Boga i Stvoritelja i ova odluka je već ispravna odluka, on je prošao ispit volje kojim se suočava prvobitni duh kao ljudsko biće na ovoj Zemlji. Život na ovoj Zemlji ne traje dugo ali on može sasvim biti dovoljan za čovjeka da sebe produhovi tako potpuno da postiže stupanj koji rezultira u postajanju djetetom Božjim, to jest koje opet vraća prvobitnog duha u stanje savršenstva. Naračun ove odluke on sam će postići najviši stupanj i može onda ostati u najbližoj blizini Mene gdje mu je direktno zračenje Moje Ljubavi osigurano... premda će se svaki prvobitni duh biti u stanju uspeti još više jednom kada mu je dopušteno ući u kraljevstvo svjetla, pod uvjetom da je ispravna odluka volje donešena na Zemlji. I svaki prvobitni duh je ekstatično sretan kada postane svjestan beskrajno dugog puta kojeg je putovao kako bi postigao najveće obilje svjetla, kako bi postao neizmjerno blažen... I on će Meni pjevati slavopojke i zahvaljivati i slaviti Me vječno, on će biti i ostati Moje dijete koje Me nikada više neće napustiti, koje će stvarati i oblikovati u skladu sa Mojom voljom za svoju vlastitu sreću. AMEN

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Zašto se baš sada ljudima daje ovako detaljna informacija?...

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

 

 

Bertha Dudde, br. 8760, 22 Veljače 1964

 

INFORMACIJA U SVEZI BOŽJEG PLANA SPASENJA...

 

Ja želim da steknete mali uvid u Moj vječni plan Spasenja, i prema tome vas pokušavam obavijestiti o njemu s obzirom na vaš stupanj zrelosti. Ja vam namjeravam priopćiti ovo znanje kroz Moj Duh tako da ćete živjeti u potpunoj Istini i vi sami također možete biti sigurni po pitanju ove Istine. Jer jedino putem Duha je moguće dostaviti vam Čistu Istinu. Vi trebate znati u svezi svih stvari tako da ćete biti u stanju pobiti obmanjujuća učenja koja spriječavaju vaš povratak k Meni, koji jednog dana tako treba biti ostvaren kroz Moj plan Spasenja. Vi trebate znati odakle ste došli i što je prouzročilo vaše otpadništvo od Mene... vi trebate znati u svezi sudbine koju ste pripremili za sebe kroz vaše otpadništvo od Mene. I vi trebate znati za činjenicu i razlog zašto Sam Ja posljedično pripremio plan da bi osigurao vaš postepeni put povratka k Meni... Vi također trebate biti obaviješteni u svezi ovog plana, budući ćete jedino onda razumjeti vaše postojanje na Zemlji i živjeti sukladno... Vi ćete naučiti prepoznati i voljeti Onoga Koji je cijelo stvaranje doveo u postojanje poradi vašeg blaženstva, Koji je iskoristio Njegovu moć sa beskonačnom Ljubavlju i mudrošću da bi doveo u život tvorevine najčudesnije vrste, koje se sve podudaraju sa njihovom specifičnom svrhom i jedino služe da bi udomaćile jednom palu duhovnu supstancu kako bi ju jednog dana dovele do konačne zrelosti... tako da će se ona jednog dana vratiti k Meni, Koji Sam bio izvor njezina postojanja i Koji ću zasigurno biti povezan sa Mojim stvorenim bićima budući ih Ja ljubim... Vi ljudi trebate znati o Mojoj beskonačnoj Ljubavi budući je ova objašnjenje za sve, ili Sam mogao uništiti što Sam bio stvorio kada Mi se suprotstavilo... Ali Moja Ljubav Me spriječila to učiniti, ipak Moja Ljubav također želi pružiti radost stvorenim bićima, budući Ljubav ne može podariti ništa nego sreću. Prema tome povratak onog što je otpalo od Mene se neizbježno mora dogoditi... i jedini cilj Mojeg vječnog plana Spasenja je konačni povratak svih palih duhova.

 

Činjenica da vam Ja sada dajem tako detaljnu informaciju je jedino zbog posljednjih dana, koji čine potrebnim konačni čin pomoći za vas ljude. Vi trebate znati o čemu se tu radi i da vi nemate puno preostalog vremena da ostvarite ovaj povratak k Meni... Vi ne bi trebali provoditi vaše dane nepromišljeno nego pokušati uspostaviti bliski odnos sa Mnom kako bi od strane Mene bili vođeni kroz kaos, koji će prije Kraja još spopasti čovječanstvo, i za kojeg ćete vi stoga primiti istinsko objašnjenje. Ako se, međutim, vi držite u zabludi, ako se neprestano nadate jednoj zemaljskoj renesansi za svakoga, zemaljskom napretku, budući ne znate značenje i svrhu svih događaja koji vas se tiču, vaš zemaljski život će biti beskoristan za vašu dušu, koja je vaše stvarno Ja i ne prestaje postojati nakon smrti vašeg tijela. I Ja bi vas želio zaštititi od sudbine koja onda čeka dušu. Ja bi vas želio pripremiti za stanje blaženstva budući vas ljubim, i prema tome Ja opetovano prenosim Istinu na Zemlju koju vi jedino trebate prihvatiti kako bi bili spašeni od užasne sudbine novog prognanstva u tvorevine Zemlje (Knjižica br. 44)... Svatko tko zna Moj vječni plan Spasenja već živi njegov zemaljski život sa izvjesnom količinom sreće, budući je on prepoznao njegovo značenje i svrhu i time živi svjesno i uvijek stremi ispuniti Moju volju... Ali čovjek koji nije upoznat sa ovom informacijom niti ne zna svrhu njegovog postojanja, i on će jedino prihvatiti svjetovne ali nikada duhovne vrijednosti, budući je područje duhovnosti njemu potpuno nepoznato... I onda opet, jedino čovjek koji je već uspostavio vezu sa Mnom zbog njegovih Ljubav-nih akcija će prikupiti razumijevanje za Moj vječni plan Spasenja, jer njegov duh je već oživio, dok će čovjek bez vjere u Mene razmišljati i djelovati neljubazno i nikada neće biti pristupačan za takvo znanje... Time on ide kroz život u gustoj duhovnoj tami i zbog njegove sljepoće niti ne pronalazi ispravan put.

 

Ali Ja želim ponuditi svim ljudima znanje kako su jednom potekli iz Mene, da su se dobrovoljno okrenuli od Mene, zaronili u bezdan i bili pomognuti od strane Moje Ljubavi da se opet uzdignu iz ovog bezdana, budući je Moja Ljubav spram svih stvorenih bića veća od najveće i ova se Ljubav isto tako nikada neće promijeniti... I prema tome Ja neću otpočinuti sve dok nisam ponovno zadobio što je otpalo od Mene, sve dok ono opet ne stremi dobrovoljno spram Mene... Poradi ove svrhe to prolazi kroz stvaranje, kojeg Sam jednom doveo u postojanje zbog njegova povratka k Meni... Opet i iznova ću Ja dodijeliti ovu informaciju ljudima koji se žele ujediniti sa Mnom opet i hoće znati Istinu u svezi uzroka, značenja i svrhe njihovog postojanja na Zemlji... I biti ćete podučeni u svoj istinitosti, budući će vas jedino Istina osloboditi i dovesti opet nazad k Meni. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 8945, 27 Veljače 1965

 

OBJAŠNJENJE U SVEZI ‘POSTOJANJA KAO LJUDSKO BIĆE’...

 

Vi ste već na Zemlji bili jedno beskonačno dugo vrijeme, koje uistinu možete nazvati vječnostima... mada ne kao sebe-svjestan prvobitni duh, namjesto toga vi ste prevalili ovu dugu stazu kao jako sićušne čestice tako da možete povratiti izvorno stanje koje je bilo vaše na početku. Ako uzmete u obzir da ste putovali kroz sve tvorevine... budući sve što vidite oko vas samih, sve što se treba smatrati za djelo stvaranja, mora biti iskra snage od Mene, inače bi vi bili nesposobni postojati... onda ćete također naučiti gledati na ove tvorevine kao na Moja jednom isijana duhovna bića koja su hotimično odbacila kontakt sa Mnom ali koja... pošto su vječita... moraju također iznova uspostaviti ovaj kontakt sa Mnom jednog dana, budući to jeste i ostaje zakon da će se Moja isijana snaga Meni iznova povratiti. Jedino onda ćete vi prosuditi ljudski stadij ispravno, u kojem trebate uspostaviti ovu svjesnu povezanost sa Mnom. I sve tvorevine oko vas će vas podsjetiti da stremite prema ovom konačnom cilju ako ne želite putovati iznova stazom kroz tvorevine, koju ste sada izbjegli sa Mojom pomoći. I činjenica da je ovo Istina mora biti povjerovana od strane vas, jer ona vam je dostavljena od strane Mojeg Duha ali ne može biti dokazana... ipak jedino na ovaj način može vama cijelo stvaranje biti objašnjeno, i Ja to činim napomol skorog Kraja, kako bi dao vama ljudima objašnjenje s obzirom na to što vi i cijelo stvaranje temeljno jeste... Jer nekolicina koji su bez predrasuda prepoznaju u tome jedino objašnjenje, oni prepoznaju Moju beskrajnu Ljubav, nenadmašivu mudrost i beskrajnu moć... I oni ne dvojbe da je ono istitito... Ipak daleko više ljudi živi u duhovnoj tami i učiniti im golemu odgovornost zemaljskog života jasnom će biti težak zadatak i obično će biti neuspješan. Ali oni će trebati biti pripremljeni za opetovani proces kroz tvorevine Nove Zemlje ako ih Ja ne opozovem sa Zemlje ranije.

 

Međutim, ako bi ljudi bar jednom samo ozbiljno utonuli u misli po pitanju toga što oni jesu, odakle su došli i što je njihov stvaran zadatak na Zemlji... bezbrojne svjetlosne duše bi za njih odgovorile ovo pitanje, jer ova pitanja bi rezultirala u jednoj blistavoj misli za drugom... i tama bi iščezla. Ali sve dok malo svjetlo nije zapaljeno u vama, tako da ćete shvatiti da je vaš život na Zemlji konačni stadij procesa razvoja nakon jedne beskonačno duge staze pripremnog razvoja, vi nećete živjeti vaš život na Zemlji svjesno i... ako ne živite život Ljubavi... postoji velika opasnost da će vaš zemaljski život biti gubitak vremena. U drugu ruku, ako živite život Ljubavi vi ne trebate znati u svezi vašeg prethodnog postojanja i vi ćete i dalje postići vaš cilj, jer jedino je Ljubav potrebna kako bi postali potpuno zreli na Zemlji. Ali pošto se Ljubav ohladila tijekom posljednjih dana prije Kraja (Matej 24:12) Ja pokušavam adresirati vaš razum tako što vas obaviještavam o vašem dugom zemaljskom napretku i objašnjavam vam spor razvoj svih tvorevina na čisto razumski način kako bi vas nagnao razmišljati u onome što vaš Bog i Otac naumljava postići ovime. Ja vas jedino pokušavam ohrabriti da reflektirate o ovome, budući će onda svjetlosna bića biti sposobna intervenirati i mentalno odgovoriti vaša pitanja. Ali ako više nema Ljubavi među ljudima i ako oni također odbiju ozbiljno razmisliti o ovoj stvari, onda više nema nade za njihovim izbavljenjem, onda će zakon neizbježno stupiti na snagu koji odlučuje vaše ponovno prognanstvo u materiju. Ipak Moja borba za duše neće usporiti sve do samog Kraja... I Ja ću odaslati Moj pritok milosti gdjegod mogućnost za promjenu volje i dalje postoji kako bi povećao broj onih koji prepoznaju sebe kako su potekli iz Mene, koji Mi se žele iznova povratiti, koji će ući u kraljevstvo svjetla i ostvarili su njihovu svrhu u životu... koji jesu i ostati će Moji vlastiti zauvijek. AMEN