Smisao ljudske patnje, nevolje i boli

........ SADRŽAJ……………………………………………………………….

‘Svrha patnje – Iskušenja – Tromost duha’, (BD 0373) ………………………………….…..

‘Različitost zemaljskog postojanja… Vi bi molili za patnju’, (BD 0579) ……………….

‘Ljudi bez patnje… Patnja je opet Ljubav’, (BD 0646) ………………………….………….

‘Čak je i patnja milost… ‘Oče, budi volja Tvoja’, (BD 0659) ………………………………..

‘Blagoslov lošeg zdravlja i patnje…’, (BD 0687) ……………………………………………….

‘Stanje u kojem se duša nalazi zahtjeva patnju… ‘Oče, budi volja Tvoja’, (BD 1749 ………………………………………………………………………………………………………………....

‘Pomaganje ili borba… Različite svrhe patnje…’, (BD 3230) ………………….………….

‘Uzrok teških životnih uvjeta’, (BD 3334) ……………………………………………….……….

‘Uzrok, svrha i cilj patnje… Svjesnost… Prolaznost…’, (BD 3610) ………………..…..

‘Puno patnje – Puno milosti…’, (BD 4117) ……………………………………………..………

‘Sila Božje Riječi… Protumjera za patnju…’, (BD 4468) …………………………….…….

‘Muka i patnja kao odgojna sredstva… Porast snage’, (BD 4623) ……………………..

‘Duša sazrijeva kroz patnju… Božja skrb… Svijet i Bog’, (BD 4672) ……………….….

‘Patnja dokazuje Božju Ljubav… Pročišćavajuća vatra…’, (BD 4959) …………….…

‘Svjetlo – Sjena smrti… Varljivo svjetlo – Božja pomoć posredstvom bolesti i patnje’, (BD 4969) ……………………………………………………………………………………...

‘Objašnjenje i razlog za mukotrpnu sudbinu…’, (BD 5048) ………………………….…..

‘Zemaljska bijeda bi trebala rezultirati u kontaktiranju Boga’, (BD 5491) ………....

‘Svaki koga ljubi Bog…’, (BD 5647) ……………………………………………………………….

‘Blagoslov patnje…’, (BD 5904) ……………………………………………………………………

‘Božja se Ljubav može također pronaći u patnji…’, (BD 5920) ……………….………..

‘Riječi utjehe… Patnja-Bolest… Povezanost s Bogom…’, (BD 6124) ………………..

‘Udari sudbine… Lijekovi…’, (BD 6290) …………………………………………………………

‘Ljubav i patnja kao sredstva pročišćavanja…’, (BD 6701) ……………………..………..

‘Oni koji ljube Boga…’, (BD 6935) ……………………………………………………….……….

‘Bolest i patnja su nužni da pročiste dušu…’, (BD 7028) ………………………….……….

‘Patnja kao sredstvo pročišćavanja duše ili Ljubav’, (BD 7157) ………………….……..

‘Sve što se dogodi poslužuje usavršavanju duše…’, (BD 7162) …………………………

‘Utješne Riječi…’, (BD 7543) ……………………………………………………………….………..

‘Ljubav i patnja pročišćavaju dušu…’, (BD 8113) …………………………………….………

‘Podnošenje patnje za bližnja ljudska bića…’, (BD 8508) ………………………..……….

‘Patnja produhovljava dušu i tijelo…’, (BD 8593) ……………………………………..…….

‘Veza sa Bogom… Nevolja i patnja…’, (BD 8737) ……………………………………………

‘Teška patnja može rezultirati u dijete-štvu Božjem’, (BD 8980) ………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Znanje o Čistoj Istini objašnjava sve; ono čini ogromnu patnju shvatljivom budući su njezin uzrok, svrha i cilj prepoznatljivi.’

(BD 3610)

 

 

 

 

Bertha Dudde, br. 0373, 11 Travanj 1938

SVRHA PATNJE - ISKUŠENJA –TROMOST DUHA…

Mnoge stvari u životu obeshrabre ljudsko biće… to je kao okov koji vezuje srce takve osobe. Opet i iznova se javljaju sumnje u Božju dobrotu i milosrđe kada se žalost i patnja pojavljuju prečesto… pa ipak oni vam jedino daju jednu unutarnju zrelost za čije bi ostvarivanje inače trebalo znatno više vremena. A pošto vaš zemaljski život traje samo jedno kratko vrijeme nužno je da se takva depresivna ili bolna zbivanja moraju učestalo događati a ponekad jedno za drugim tako da iz njih možete izvući blagoslove, da na vaš život gledate ozbiljno i obazrivo i da se vaša žudnja okreće sve više i više od svijeta i njegovih privlačnosti, koje su za vas ozbiljna opasnost. Život pojedincu često izgleda nepodnošljiv ponekad se takvo zemaljsko dijete umori i obeshrabri (ili ‘izgubi nadu’)… ono biva ponešeno (isto u smislu: skreće sa puta/odluta) bez da se imalo potrudi promijeniti ovo malodušno postojanje. A ipak to bi za vas bilo tako lako čim vam ispravan stav spram Boga ukaže put kojim se trebate zaputiti. No uzmite u obzir mnoge naizgled nepremostive prepreke u vašem životu. Da li bi ih bili izbjegli da vam svaki puta nije bila pružena pomoć odgore…

No vi ne prepoznajete uvijek tu pomoć kao pomoć poslanu odgore, a ipak je svaki događajpritjecanje Božje Milosti… bio dobar ili loš… on uvijek ima istu svrhu: imati pročišćavajući učinak na vas, Moju Zemaljsku djecu. Ako u svakom prokušavanju možete vidjeti sredstvo unapređenja onda bi također prepoznali vaše vlastite mane i propuste, a sa ovom spoznajom dolazi i tiha volja da ih se prevlada… Onda je svako prokušavanje već poslužio svojoj svrsi… i prema tome vi morate u svakoj teškoj situaciji shvatiti kako su one nužne da bi se ostvario viši stupanj zrelosti… da su one stepenice na ljestvama koje vode dušu do savršenstva. Život bez borbe bi jedino značio zaustavljanje na istom nivou, međutim, borbu protiv samog sebe je daleko teže voditi nego borbu protiv neprijatelja koji ljudskom biću prilaze izvani. Svako buđenje iz tromosti duha je korak prema naprijed… budno i oprezno ljudsko biće će imati na umu njegov duh i neće ga pustiti da gladuje, jer tromost je povratak u staro i ne može se nazvati ‘oživljavajućom’ ni na koji način, ona će poraziti svako nagonjenje da se bude aktivnim i nikada na dušu ne može imati povoljan utjecaj. Stoga ne budite uzbunjeni kada se životne poteškoće čine preteškima za podnijeti… ako vas one učine svjesnima vaših mana i vi se protiv njih sukobljavate onda neće proći predugo vrijeme i one će opet nestati, jer Gospod jedino dozvoljava takve kušnje dok one nisu poslužile svojoj svrsi i unaprijedile srce ljudskog bića. Jer nije Njegova volja da vi trebate patiti osim da ste kroz to učinjeni dostojnima vječne radosti. AMEN

***

 

 

Bertha Dudde, br. 0579, 11 Rujan 1938

 

RAZLIČITOST ZEMALJSKOG POSTOJANJA...

VI BI MOLILI ZA PATNJU...

 

Vidi, dijete Moje, u svijetu svojih roditelja prihvatio si svoju sudbinu koja ti je dopustila znatno sazrijeti i tvoj zemaljski život je bio bogat doživljajima koji su stimulirali tvoje razmišljanje, i staza ka usponu ti je mogla biti otkrivena puno lakše. Premda su životne okolnosti ljudi štoviše često tegobne i uz daleko veću neimaštinu i muku ali tada su njihove duše još manje zrele i mogu jedino sebe pročistiti u takvim teškim uvjetima; i stoga su tereti ljudi isto onako različiti ka(k)o i njihovi rezultati. Prije svog utjelovljenja kao ljudsko biće svaka duša čezne iskoristiti svoje utjelovljenje što je brže i što je uspješnije moguće i prema tome nastanjuje tijelo koje ima predodređenu tešku sudbinu. U drugu ruku, mnoge duše moraju proći stazom pročišćavanja koja iziskuje druge životne okolnosti... koja brže vodi do njihova cilja kroz jedno lakše i više ugodno postojanje ali gdje se treba boriti sa drugim opasnostima koje duša mora nadvladati. Ovo je uređeno od strane Nebeskog Oca u Njegovoj mudrosti čak ako ljudi na Zemlji to još ne mogu razumjeti i često postanu ozlojađeni poradi neravnomjerne raspodjele zemaljskog bogatstva. Ali On Koji sve zna, Koji razumije svaki nedostatak duše i želio bi vidjeti isto savršenstvo u svemu također zna ponuditi prav(iln)u pomoć i jedino postavlja na ljudsko biće što je nužno za dobrobit njegove duše. Svaki je dan korak bliže ka sreći... zato se pobrinite da se uspinjete jedan korak za drugim... a ne da koračate unazad... Vi ćete Mi, vašem Stvoritelju, vječno zahvaljivati za svaku žalost koju Sam položio na vas i hvalit ćete mudrost Onoga Koji vas je stvorio i Koji želi da Mu budete blizu zauvijek... Vi bi uvijek trebali znati da Otac ne želi izgubiti ni jedno jedino Njegovo dijete (Matej 18:14) i da se On brine za svako biće. I ova briga često potrebuje metode koje se vama čine teške, budući ne možete zamisliti veličinu nesreće koja vam prijeti... ako bi mogli potpuno razumjeti vi bi molili za patnju samo da bi izbjegli nedaću, ali morate živjeti vaš život bez znanja o vašoj situaciji i stremiti ka usponu vašom vlastitom slobodnom voljom kako bi postigli najvišu nagradu. AMEN

 

***      

 

Bertha Dudde, br. 0646, 30 Listopad 1938

 

LJUDI BEZ PATNJE… PATNJA JE OPET LJUBAV

 

Oni od vas koji čeznu za time u svome srcu će uvijek čuti Moj glas. Gledaj, dijete Moje, tvoj život na Zemlji je zaista neprestana borba i takav mora ostati sve do kraja tvog života, jer to će poduprijeti tvoju snagu volje; ako bi već na Zemlji pronašla potpuno ispunjenje svojih želja ti bi usporila u svojem nastojanju da dođeš do Mene (ili ‘da Me dosegneš’), i u tome uvijek možeš pronaći objašnjenje za dane i sate koji tvoj um teško opterećuju. Ipak, Moja Ljubav ti je blizu i štiti tvoju dušu od toga da bude ozlijeđena. Stanje neprestanog zadovoljenja na Zemlji je izuzetno pogibeljno za dušu… I Moja Ljubav želi takvu opasnost odvratiti od tebe i njegovati u tebi sve veću duhovnu aktivnost i čežnju za Mnom, jer to je prava pokretačka sila za duhovni rad unapređivanja samog sebe… I Ja Sam svima vama uvijek blizu, ali vi Me često ne uspijevate prepoznati i ne tražite Me niti slušate unutar vas, gdje vam Ja nježno govorim… Samo budi ustrajna i ne dopusti da se tvoja čežnja za Mnom umanji, onda ću te Ja u potpunosti posjedovati i jednog dana ti dati blaženi mir, kada si pobjedonosno nadvladala u životnoj borbi. I stoga dozvoli da tvom srcu kažem sljedeće: Okus nepomiješanog ushićenja ovdje nije dan ni jednom smrtniku… Ova često korištena izreka sažeto opisuje stanje patnje na Zemlji, a svaki onaj koji u zemaljskom životu uživa mnoga zadovoljstva doista nije uzet u obzir od strane Očeve Ljubavi. On jedino može uvijek govoriti o istinskoj Očevoj Ljubavi ako također osjeti Očevu strogost (Hebrejima 12:5-13)… osim ako sebe nije toliko dobrovoljno predao nebeskom Ocu da ga je Gospod već blagoslovio u zemaljskom životu. Ipak svatko koga Otac ljubi će također morati pročistiti svoju prirodu kroz vatru Ljubavi ili kroz patnju… Ako je njegovo srce voljno ljubiti i spremno pomagati onda ga patnja neće deprimirati, u svojoj muci će on čak više gledati u nebeskog Oca i u zemaljskom životu postati čista Ljubav. Ali svatko tko je pošteđen patnje je neopisivo siromašan na Zemlji, i to kao rezultat njegove vlastite greške… On nije ljubio svoje bližnje i stoga neće ni primiti isto od svoga Oca. Njegov zemaljski život neuznemiravanog veselja i radosnih dana će za njega uistinu biti više prijatan, pa ipak stanje njegove duše je beživotno i neopisiva agonija. Njegova otuđenost od Očeva srca će sebe primjetno izraziti u činjenici da su sve njegove misli i želje jedino usmjerene na njegovu pohlepnu žudnju za zemaljskim užicima, jer zahvaljujući njegovoj bezosjećajnoj prirodi on postaje podređen vlasti neprijateljskih sila, sve više i više se okreće prema njima i od strane te sile će biti povučen u vrtlog svijeta sa svim njegovim kušnjama, zamamnim ljepotama/iluzijama i sladostrasnošću. To je zašto vi nikada ne bi trebali zavidjeti ljudima koji su prividno imućni u zemaljskom životu… njihov život je tako neplodan… Oni ne sakupljaju ništa za vječnost, ne čine ništa za svoju dušu… ali zato sve za svoj poraz i duhovnu smrt (Psalam 73). A zemaljski život je kratak dok je život u onostranom beskrajno dug… oni su izgubili puno a primili malo na Zemlji i siromašniji su od najsiromašnijih ljudi na Zemlji koji moraju trpjeti patnju i mučne dane. Što ste više s Ljubavlju aktivni na Zemlji to ćete također više obilovati sa patnjom… vašom vlastitom a čak još više sa patnjom vašeg bližnjeg, je srce koje ljubi također osjeća bol svojih voljenih (Rimljanima 12:15)… Pa ipak sva patnja je opet Ljubav… nježna Ljubav vašeg Nebeskog Oca koji vas pri tom želi učiniti dostojnima Njegove prisutnosti i nebeskog raja… I ako ste u poziciji da patite onda bi trebali znati da ste također ljubljeni s Moje strane… znati, da bi vi onda jedino trebali uvesti vašeg Spasitelja sve više u vaše srce tako da će sva vaša patnja biti pretvorena u blagoslove. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 0659, 9 Studeni 1938

 

ČAK JE I PATNJA MILOST… ‘OČE, BUDI VOLJA TVOJA’

 

Ostani vjerna svom unutrašnjem glasu koji ćete uvijek podsjetiti učiniti što je ispravno, i zapamti da će Otac u stvari ispravno podučavati Svoje dijete samo ako ono to želi čuti. Jer postoji daleko veća mogućnost da jedno sistematsko kompletiranje djela više neće biti moguće, ali sva sredstva će ipak biti na tvom raspolaganju, i prema tome se ne trebaš brinuti o preprekama koje će Gospod biti sposoban opet i iznova otkloniti ako je to korisno za rad za kojeg On želi da bude napravljen.

 

A sada se približi i primi našu poruku: Što se vama ljudima može dogoditi ako Gospod nad vama drži Njegovu zaštitničku ruku… On će zaštiti vaše tijelo i dušu da ne budu povrijeđeni, On će vas voditi u skladu sa Njegovom voljom, i što god vam je nametnuto u svrhu da bi to prevladali jedino služi dobrobiti vaše duše. Prema tome, ne brinite, i podredite sebe rukovođenju vašeg Nebeskog Oca sa potpunim povjerenjem. Sve na Zemlji ima svoju svrhu; ni jedno ljudsko biće ne zna planove vječnog Božanstva i prema tome ne može lako prepoznati kako dobro i mudro je sve bilo uređeno za dobrobit ljudi. Njegova strogost, koju ljudi često smatraju okrutnom, je uvijek samo blagonaklono sredstvo radi toga da bi vam jednog dana ponudio nešto neusporedivo više veličanstveno. A pošto vi sebe ne želite dobrovoljno učiniti dostojnim toga, volja je Gospodnja voditi vas putem patnje i tuge do ceste koja vam te divote čini dostupnima. Jednog dana ćete shvatiti i iskreno zahvaliti Ocu za svaki prijekor u zemaljskom životu. Ljudi na Zemlji neprestano primaju Njegovu milost i čak je patnja milost… što je vama ljudima i dalje nerazumljivo. Ali ako vi sebe u potpunosti povjerite Gospodu uskoro ćete na vama osjetiti blagoslov patnje, shvatit ćete sa kolikom beskrajnom Ljubavlju vas vodi Očeva ruka tako da će takva patnja na vas imati povoljan rezultat čak u zemaljskom životu, međutim, dobrobit za vašu dušu će biti neusporediva. I prema tome prihvatite sve što vam Otac šalje sa potpunom poniznošću/podređenošću, uzmite u obzir da ni jedan vrabac neće pasti na Zemlju a da to nije volja vašeg Oca (Matej 10:29), i da je sve što vam šalje jedino izražaj Njegove volje i milosti, potpun opseg čega ćete jedino razumjeti kada ste postali savršeni. Jer za sada ste još nesposobni prosuditi što vam pomaže a što donosi gubitak, vi morate jedino uvijek odano žrtvovati vašu volju vašem nebeskom Ocu i u svoj patnji i tuzi Mu se moliti u vašem srcu… ’Oče, budi volja Tvoja’… Onda ćete također uvijek biti utješeni. AMEN

 

 

***

 

Bertha Dudde, br. 0687, 27 Studenog 1938

 

BLAGOSLOV LOŠEG ZDRAVLJA I PATNJE

 

Stanje patnje često obavezuje čovjeka pobliže promotriti cijeli njegov život na Zemlji, a to je blagotvorno i za dušu a također je jako često povoljno i za tijelo, pošto će ljudsko biće, u spoznavanju svojih krivih misli i ponašanja, često nastojati promijeniti svoju prirodu. To također može imati povoljan učinak na njegovo tijelo utoliko što pristojan/častan način života može znatno pridonijeti održavanju tjelesnog zdravlja ili ozdravljenju bolesnog. Tijelo često mora biti mučeno sa bolestima ili slabostima, baš sa ciljem da bi se čovjeka prisililo shvatiti da je njegov način ponašanja potpuno u suprotnosti sa Božjim redom… Jer svi ukori i upozorenja poslati ljudima od strane Gospoda neće postići ono što loše zdravlje često može ostvariti. Ljudsko biće nema druge mogućnosti nego se okrenuti od svijeta i njegovih užitaka i vidjeti zemaljski život na jednom sasvim drugačijem svjetlu… On vidi krhkost i bespomoćnost tijela, i njegov osobni osjećaj slabosti, njegova nemogućnost da izbjegne ovo stanje, će automatski usmjeriti njegove misli prema duhovnim stvarima. On će onda biti daleko više sklon baviti se problemima koji su daleko od uma zdrave osobe, i takve misli mogu potstaknuti promjenu ako im se on ne suprotstavi, i na ovaj način duhovna bića mogu započeti sa radom na duši takve osobe sve više vršeći utjecaj na njega tako da on postavlja pitanja, koja će onda biti odgovorena od strane duhovnih bića u obliku sjajnih ideja, i na taj način je on postepeno vođen u duhovnu sferu koju on nalazi prijatnom i koja ga čini više unutarnjim. Da bi došao do iste spoznaje unutar svjetovnog meteža bi mu oduzelo jako dugo vremena, koje bi za dušu bilo uzaludno potrošeno… na ovaj način, međutim, kratko vrijeme može biti dovoljno da bi znatno uznapredovao. Prema tome patnja čovjeka ne bi trebala učiniti nesretnim, umjesto toga nju treba jednako smatrati za ispoljavanje Ljubavi vječnog Božanstva, koju/što će ljudsko biće uskoro razumjeti ako se on, kroz patnju, zaputio ispravnim putem i naknadno može nastaviti aktivno raditi na spašavanju svoje duše. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 1749, 25 Prosinac 1940

 

STANJE U KOJEM SE DUŠA NALAZI ZAHTJEVA PATNJU…

‘OČE, BUDI TVOJA VOLJA’

 

Beskrajno povjerenje u Božansko rukovođenje čini vaš zemaljski životni put lakim, pošto vi sve prihvaćate sa određenom mirnoćom/staloženošću pod uvjetom da imate na umu da je to bilo od strane Boga određeno na taj i ni jedan drugi način zahvaljujući Njegovoj neograničenoj brizi za vašu dušu. Svaki teret kojeg vam život nameće je nužan za sazrijevanje vaše duše, i što vam je ono potrebnije to će bremenitiji on biti. Stoga, vi sebe najprije trebate oblikovati u skladu sa Božanskom voljom i patnja će se postepeno umanjiti i naposlijetku će biti u potpunosti otklonjena od vas. Prakticirajte ljubav, blagost/pokornost i strpljenje, prakticirajte suosjećanje, miroljubivost, i uvijek Bogu apelirajte da vam da snagu za to učiniti i sa lakoćom ćete se izdignuti iznad svega, biti ćete blagoslov za bližnje koji vas okružuju jer oni će težiti k tome da vas oponašaju… I vaš zemaljski život će postati lakši, vi ste isplivali kao pobjednik iz borbe protiv zla i kroz vaše zamolbe za snagu ste se približili Bogu. Ako želite doseći Boga morate Mu se u potpunosti predati, uvijek molite ‘Oče, budi Tvoja volja …’ Vi na taj način pružate dokaz vašeg povjerenja u Njegovo rukovođenje, vi Mu žrtvujete vašu volju, vi sebe ponizno podređujete Njegovoj volji i priznajete Ga kao vašeg Oca, i onda ćete postati kako je ugodno Bogu… strpljivi, nježni, ponizni, miroljubivi, vi prakticirate Ljubav ako se također sa suosjećanjem okrenete prema vašem bližnjemu i pokušate ga usmjeriti da živi na isti način. To će pročistiti vašu prirodu i duša će postati lagana i svijetla/sjajna pošto će sve više postati sposobna apsorbirati Božansko svjetlo i također ga proširiti. Prema tome, ne žalite se ako morate patiti, strpljivo sve podnosite i znajte da još morate patiti, da je vaša duša i dalje u opasnosti (= u smislu, ‘nalazi se u stanju velike nevolje/potrebe’) i da vam Bog u Svojoj Ljubavi želi pomoći i osloboditi vas čahure koja vas i dalje tlači… Duša se i dalje bori za svoju slobodu; ona je i dalje ograničena od strane sile koja ju odbija osloboditi. Njezina vlastita volja je i dalje preslaba, i kako bi osnažila svoju volju ona mora Boga zazivati za pomoć… Ako to ne uspije sama napraviti onda ju Bog mora ohrabriti kroz patnju da Mu se okrene za pomoć… A često je potrebno nevjerojatno dugo vrijeme prije nego duša krene cestom ka Bogu, i isto toliko dugo će trebati patiti i trpjeti to svoje depresivno stanje. A ipak bilo bi tako lako osloboditi sebe od njega, međutim, ona često popušta pod nagovaranjima neprijatelja i buni se protiv svoje sudbine, gunđa i prigovara i prema tome niti ne može biti oslobođena patnje… I vaša pogreška počiva u činjenici da ne prepoznajete Božju Ljubav i niste Mu zahvalni zato što vas želi uvesti u više sfere… Ako vjerujete u Njegovu Ljubav onda će vam također biti lako svakodnevno se u Njega pouzdati, bez obzira koliko to depresivno može biti, to će biti blagoslov za vašu dušu i korisno za vaš viši duhovni razvoj. AMEN

 

***

Bertha Dudde, br. 3230, 23 na 24 Kolovoz 1944

POMAGANJE ILI BORBA... RAZLIČITE SVRHE PATNJE

 

U fazi slobodne volje biće ne bi trebalo strepiti od Božjeg protivnika (Sotone), samo kada bi ono živjelo u Ljubavi. Tada ga je svladalo, jer Božji protivnik je potpuno bespomoćan protiv Ljubavi. Dakle, čovjek bi se mogao riješiti kušnji i izazova, jer oni nemaju nikakvog utjecaja na njega čim on djeluje sa Ljubavlju. Potonje, međutim, zavisi o čovjekovoj slobodnoj volji, i prema tome sam čovjek je razlog za zemaljsko postojanje koje je ili neprestana borba ili predusretljiva Ljubav... Bog poznaje srce svakog čovjeka i daje ljudskom biću što mu je potrebno, ali On također pušta osobu da oskudijeva ako ona ne zahtjeva Njegovu pomoć, Njegovu utjehu i Njegov savjet jer Mu se ona iznutra suprotstavlja i prema tome ne primjenjuje Ljubav, koja/što prikazuje njegovu Bogu-posvećenu volju… Bog i Ljubav su jedno te isto (1 Ivanova 4:8, 16), i prema tome Ljubavlju ispunjeno ljudsko biće je također ujedinjeno sa Bogom i time mora biti nadmoćno Božjem protivniku. Ako je ljudsko biće voljno aktivno sebe uključiti u Ljubav spram bližnjega on neće biti toliko puno opsjedan svjetovnim iskušenjima; on ih je učinkovito već nadvladao što, međutim, ne isključuje da će morati otrpjeti patnju, budući patnja nije jedino naumljena voditi do Boga osobu čija je volja i dalje okrenuta od Boga nego će ona također pročistiti osobu koja stremi prema Bogu. Međutim, patnja je na ovim dvjema stadijima doživljena drugačije. Prethodni se buni protiv nje budući se ne želi pokloniti Sili Koja ograničava njegovo uživanje života… On i dalje žudi svijet i doživljava svu patnju kao gubitak/zapreku, kao jedno nedostatno uživanje života i time ograničenje koje odbija prihvatiti. I potrebno je puno patnje prije nego se on prepustio/kapitulirao, i ova vrsta borbe je djelo protivnika, koji i dalje koristi svijet i njegova zadovoljstva da bi zadobio ljudsko biće za sebe, koji nastavlja postavljati sve ove pred njegove oči kako bi pojačao njegovu žudnju i pri tom ga udaljio od Boga. Ali ako je ljudsko biće aktivno pomoćno, onda će mu patnja jednostavno služiti da postane savršen, da ostvari zrelost njegove duše, onda će Božji protivnik imati malu kontrolu nad njime, onda će se on okrenuti od svijeta i tijekom/zbog njegove patnje sve prisnije sjediniti s Bogom.

Ova se razlika mora prepoznati kada se razmatra nejednakost patnje, kada su dobri i loši ljudi njome pogođeni… ljudi, koji su i dalje potpuno odvraćeni od Boga i oni koji prividno više ne potrebuju patnju kako bi Ga pronašli… Svaki puta patnja služi različitoj svrsi, ipak konačna svrha je potpuno sjedinjenje sa Bogom. Najveća opasnost za ljudsko biće je njegova naklonjenost spram svijeta i njegov nedostatak Ljubavi, jer onda će on i dalje biti sasvim porobljen od strane onoga koji ga želi uništiti. I onda će njemu biti potrebne stroge metode poučavanja da bi se promijenio. Jedino kada se njegova ljubav spram svijeta povuče se može Ljubav zapaliti u njemu, i onda patnja može poprimiti drugačije karakteristike, ipak ne može biti sasvim pošteđen nje sve dok duša nije potpuno pročišćena. Prakticiranje Ljubavi prema bližnjemu je prema tome odlučujući činbenik za njegov stupanj razvoja, ono je odlučujuči činbenik za intenzitet njegove patnje, jer gdjegod je Ljubav prakticirana, i time gdje je Bog Osobno prisutan, patnja će biti više podnošljiva budući će ljudsko biće biti sposobno primiti Božje zračenje snage i prema tome ga patnja neće satrti/deprimirati toliko puno. On se više ne mora boriti nego ju jedino podnositi i čekati na Božju pomoć koja će otkloniti svu patnju od njega u pravo vrijeme. Ljudsko biće mora biti pomoćno ili se boriti, i naime u skladu sa njegovom voljom i sposobnosti da ljubi… Biti pomoćan će njemu biti lagano, ipak borba će zahtjevati veliku snagu ako ne želi podlijeći sili koja će uzeti štogod je potrebno da ga povuče u tamu i koja će nastaviti vršiti utjecaj na ljudsko biće sve dok živi bez Ljubavi, jer onda je on i dalje daleko udaljen od Boga. Jedino Ljubav ga oslobađa od ove sile, jedino Ljubav ga čini snažnim, jer Ljubavlju ispunjeno ljudsko biće je sjedinjeno sa Bogom i prima snagu od Njega kako bi porazio protivnika (1 Ivanova 4:4). AMEN

***

 

Bertha Dudde, br. 3334, 18 Studeni 1944

 

UZROK TEŠKIH ŽIVOTNIH UVJETA

 

Vi ne možete očekivati promjene na bolje u vašim životnim uvjetima sve dok sami ne promijenite vašu volju baš kao i vaše ponašanje u životu. Vaša percepcija o svrsi vašeg zemaljskog života je potpuno pogrešna i vi nikad ne bi čak ni razmišljali o njoj da vam je bio dan bezbrižan život mirne monotonije ili svjetovnog uživanja. Ali vi trebate postati svjesni vašeg istinskog zadatka na Zemlji, i prema tome vi ćete na razmišljanje o njemu biti motivirani teškim životnim uvjetima jer tek onda vam upućena bića koja su odgovorna za vašu duhovnu skrb, mentalno predlažu odgovor. I ovi teški uvjeti će se pogoršati ako ne uspiju u stimuliranju vašeg razmišljanja pošto u tom slučaju vi nećete živjeti svjesno, tj. nećete težiti duhovnom razvoju, koji je svrha i cilj vašeg zemaljskog života. I prema tome vi ćete morati izdržati teška vremena u svijetu i ne bi trebali očekivati poboljšanja sve dok se sami ne popravite, tj. sve dok ne prihvatite Božansku volju kao vodeći princip vašeg ponašanja. Jer Bog vas jedino može educirati tako da vaša volja postane aktivna sama od sebe i vama bi trebala samo mala količina patnje ako bi dobrovoljno (= u smislu, ‘bez upotrebe sile’) razmišljali i oblikovali vaš život u skladu sa njegovom svrhom. Vi nastavljate biti opterećeni sa jako teškim uvjetima pošto ne činite nikakve pripreme za promjenu.

 

Zemlja će vidjeti mnogo patnje; bespomoćnost i patnja/muka će umoriti i iscrpiti ljude, a ipak oni bi mogli osigurati za sebe lakši zemaljski život samo da su prepoznali svoju patnju kao upozorenje od strane Boga, Koji ih na taj način upozorava da promjene svoje živote za njihovo vlastito dobro. Jer duša i tijelo će umrijeti na putu kojim hodaju. Bog želi spasiti dušu i prema tome stavlja tijelo pod pritisak, On vam želi ukazati pravi put samo ako bi Ga bili voljni slušati, kada vi, poradi teškog života, okrenete vaše misli ka Njemu, kada sebe zapitkujete o značenju i svrsi vašeg postojanja i žudite za mentalnim odazivom. I ako Ga slušate, ako obratite pažnju na Njegova upozorenja i živite sukladno tome, On će vas onda osloboditi vaših teških životnih uvjeta… On će vas spasiti od sveg zla, duhovno a također i zemaljski, pošto On jedino traži od vas da razmišljate o Njemu i ostvarujete vašu istinsku svrhu u životu… da žudite za napretkom a ne da se samo okupirate za zemaljskim životom… Onda će On uzeti vaše brige od vas tamo gdje je to od dobrobiti za vašu dušu, pošto Bog ne želi da patite ako vi vašu duhovnu dobrobit postavite na prvo mjesto. On vas svim sredstvima mora spasiti od vašeg vječnog uništenja koje vas, međutim, čeka ako bi živjeli bezbrižan zemaljski život i postigli svjetovno ispunjenje… onda bi vaša duša bila izgubljena i ne bi postignuli vaš cilj na Zemlji, vi ne bi težili nagore i prema tome bi proživjeli vaš život uzalud.   AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 3610, 22 Studeni 1945

 

UZROK, SVRHA I CILJ PATNJE... SVJESNOST... PROLAZNOST

 

Svjetovni ljudi su toliko daleko odmaknuti od Istine da nemaju svjesnost o tome koliko puno snage mogu crpsti iz vjere i srdačne veze sa Bogom, i time oni jedino uvijek zamjećuju svjetovne događaje i ne shvaćaju kako je ovaj pogrešan stav spram Boga uzrok svakog svjetovnog događaja koji rezultira u ljudskoj patnji. I sve dok ljudskom biću nedostaje ovaj uvid, stanje patnje se isto tako ne može promijeniti. Opet i iznova će patnja samo usvojiti drugačije oblike, tako da će različitost njihove tegobe i tuge eventualno učiniti da ljudi razumiju da se jedna druga sila osim ljudske nalazi iza patnje, da nije ljudska volja jedina/o uzrok već da volja više sile istodobno stupa u akciju, i da će oni razviti izvjesno mišljenje o ovoj višoj sili. Znanje o Čistoj Istini objašnjava sve; ono čini ogromnu patnju shvatljivom budući su njezin uzrok, svrha i cilj prepoznatljivi. Promjena je jedino moguća kada ljudi sebe prilagode svrsi i cilju, tj. kada oni pokušaju riješiti uzrok patnje i tegobe koji, međutim, jeste i ostaje neshvatljiv osobi svjetovna uma sve dok je svijet njegov prioritet, sve dok on njegovu tijelu osigurava sve prednosti/povlastice a izgladnjuje dušu.

 

Znanje o Istini može biti dano jedino osobi koja sebe razdvoji od svijeta, jer ako je znanje priopćeno osobi svjetovna uma ona ga neće prepoznati kao Istinu i odbacit će ga. Time će ga povećana patnja postaviti u situaciju koja će ga učiniti prijemčivim za Istinu... tako što će učiti razumjeti kroz patnju i tegobu bezvrijednost svjetovnih dobara i smanjivati čežnju za ovim istim dobrima... Žudnja za Istinom će rasti sukladno, pod uvjetom da on nije pod utjecajem negativnih sila koje potpuno pomućuju njegovo rasuđivanje i pokušavaju ga odvratiti od Istine, koje pobuđuju mržnju u osobi što ga više svijet i njegove radosti razočaravaju. Ali takvi ljudi neće više na Zemlji pronaći vezu sa Bogom, i svako sredstvo upotrijebljeno od strane Boga je uzaludno. Unatoč tome to je blagodat za ljudsku dušu da prepozna prolaznost zemaljskih dragocjenosti dok je ona još na Zemlji, gdje može naučiti prezreti ih i više nije pretjerano zavezana od strane njih za Zemlju kada odlazi, pa čak ako ona uđe u onostrano sa niskim stupnjem zrelosti. U tom slučaju, prevladavanje materije u duhovnom kraljevstvu neće biti toliko puno teško i proces višeg razvoja u duhovnom kraljevstvu može napredovati brže jednom kada je on konačno započeo. Duša će onda prihvatiti Istinu više spremno u duhovnom kraljevstvu, ona se neće suprotstavljati Bogu tako puno kao na Zemlji. Posljedično tome, sudbina umrlih duša nije tako beznadežna ako ih je silna patnja na Zemlji učinila svjesnima prolaznosti zemaljskih vlasništava pa čak ako oni izgube njihove zemaljske živote kao očite žrtve tijekom vremenâ tegobe. I tako su čak patnja i tegoba prouzročeni od strane ljudske volje od koristi za duše koje su još vrlo udaljene od Boga, i zbog toga Bog dozvoljava ljudskim bićima da bjesne jedni protiv drugih njihovom vlastitom slobodnom voljom dok On Osobno ne izda naredbu za kraj kada to izvršava Njegov plan od vječnosti. I sve dok ljudi žive u neznanju, sve dok ne žele čuti Istinu, On će im dozvoliti da sazrijevaju kroz njihove vlastite akcije i dožive bezbrojne pogibelji i patnje, budući je to ono što oni žele i prema tome su oni poticatelji njihove vlastite patnje. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 4117, 7 Rujan 1947

 

PUNO PATNJE – PUNO MILOSTI...

 

Pretjerana patnja je jedna izuzetna milost, čak ako vi ovo nađete neshvatljivim; jer Moja Ljubav ne želi dopustiti vama ljudima da se odskliznete u delirij svijeta i suočava neke od vas sa časovima krajnje nevolje kako bi vas povratila k razumu, ili bi duša ostala praznih ruku i ne bi napredovala u njezinom duhovnom razvoju. Patnja se uvijek treba smatrati kao sredstvo da bi učinila ljudsko biće bespomoćnim i učinila ga svjesnim njegove slabosti, i čim je patnja doprinjela spram činjenice da se duša okrene ka Meni, da Mi ona apelira za pomoć i ponizno sebe povjeri Meni, ona je veliki blagoslov i treba se stoga smatrati kao dar milosti. Jer patnja vodi ka Meni, dok će radosti svijeta baš kao i sva zemaljska zadovoljstva postići suprotno. Patnja motivira ljude da mole, a bez molitve je nemoguće doći u kontakt sa Mnom. Bez molitve vama ne može biti podaren dar milosti, budući patnja izražava volju baš kao i čežnju za Mnom i tako Mi omogućava susresti ljudsko biće i, kao ispunjenje njegove molitve, dati mu ono što potrebuje.

 

Ako je, međutim, ljudsko biće pošteđeno patnje, tijelo će nastaviti odbacivati duh kada on želi komunicirati sa dušom kako bi dao čovjeku ispravno vođenje i poduku. Ali to je apsolutno nužno za duhovni napredak, za postizavanje visokog stupnja zrelosti, da će duša biti podučena od strane duha i da će se duša tako sjediniti sa duhom. Zbog ove svrhe Ja apsolutno moram podariti pomoć duši sa Mojom snagom i prema tome moram najprije biti zatražen za nju, budući je volja ljudskog bića odlučujuća i patnja potiče njezinu odluku. Patnja također može otvrdnuti ljudsko srce, u kojem slučaju će osoba zastraniti/otuđiti se i više neće stremiti ka uzlazu, i onda nema drugih sredstava koja bi mogla biti više uspješna. Ali kao pravilo patnja vodi do Mene, općenito ljudsko biće sebe usavršava kroz patnju i onda je ona ispunila njezinu svrhu. Naknadno, vi trebate biti zahvalni za nju i također ju priznati kao milost; jer zemaljska patnja nije trajno stanje i izuzetno je blagotvorna, pod uvjetom da želite sazrijeti. Onda ćete Mi vi biti vječno zahvalni, i u stanju realizacije biti će lakše za vas razumjeti zemaljski život i također ćete biti sposobni uspješno se boriti tijekom vremena velike potrebe, jer onda nećete živjeti vaš život sami nego sa Mnom, budući ćete otvoriti sebe za Mene u molitvi i time primiti snagu koju vi, zauzvrat, možete iskoristiti po vašoj vlastitoj volji i sa sigurnošću ćete ju iskoristiti za vaš duhovni uspon, kao što se nužni napraviti. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 4468, 24 Listopad 1948

 

SILA BOŽJE RIJEČI... PROTUMJERA ZA PATNJU...

 

Moja je Ljubav prema vama beskrajna i Ja ću udovoljiti svakom vašem zahtjevu, ali povremeno se to događa na način da vi to kao takvo ne prepoznajete, unatoč tome, jednog dana ćete shvatiti kako dobro se Ja brinem za vas. Posljednji dani će donijeti mnogovrsne pogibelji i patnju pošto ćete morati sazrijeti brzo ili nećete proći posljednje i tegobno prokušavanje. Doživjet ćete neprestanu ojađenost i trebate uvijek imati na umu da sve dolazi od Mene, da Ja znam vašu tegobu i mizeriju ali da su one također blagoslov za vas. Prema tome ne plašite se i (ne) tužite nego Mi ostanite privrženi u Ljubavi, baš kao što Moja beskrajna Ljubav, također, pripada vama, i želi vas učiniti sretnima... Vi trebate okušati silu Moje Riječi i uskoro ćete prepoznati da imate jednu učinkovitu protumjeru/protuotrov protiv sve patnje, straha i tuge. Ja Sam blagoslovio Moju Riječ sa Mojom snagom... Zašto ju ne iskoristite? Zašto ne prihvatite snagu kada ste u opasnosti (o)slabiti u vašoj zemaljskoj borbi i očajavati? Zašto sebe ne izručite njezinom okrepljujućem učinku? Vi neprestano primate dokaz Moje Ljubavi spram vas, vi ste posred ogromne milosti, a ipak ste tako male vjere i nestalni, tako plahi i slabi. Što bi vam drugo mogao ponuditi što je bolje nego Moja Riječ? Da niste doživjeli zemaljsku nedaću i brige vi ne bi bili sposobni čuti Moju Riječ, budući bi vas svijet držao zatočenima i zaustavio vas uspostaviti srdačan kontakt sa Mnom. I prema tome vi trebate poslušno prihvatiti ovu tegobu kada kao nadoknadu primate Moju Riječ, budući je Moja Riječ veliko blago za vas a koje vi jedino ne znate dohvatiti. Dopustite Mi da vam uvijek govorim u Mojoj Riječi, nađite pribježište u Meni u Riječi, kontemplirajte izražaj Moje Ljubavi i osjetiti ćete izrazit upliv snage. Vi više nećete osjećati slabost, strah i tjeskobu i više nećete sumnjati... gospodarit ćete zemaljskim životom u punoj snazi i slaviti i hvaliti Moju Ljubav i milost, i onda ćete biti aktivni radnici za Mene u posljednjoj borbi na ovoj Zemlji. Ja blagoslivljam vašu voljnost da Mi služite ali vi to trebate također aktivirati čineći što tražim od vas. Opet i iznova vas podsjećam da prihvatite Moju Riječ u vama budući vam želim dati snagu Moje Riječi, budući vam želim pomoći ali trebam vašu slobodnu volju da to učinim ako ćete izvući pravu dobrobit iz Moje pomoći. Vi sami se morate boriti budući je to jedini način kojim možete pristići do vjere, vrloduboke vjere koju ćete potrebovati da Mi budete odani sluge za na Zemlji. Što primate od Mene, što zapisujete, mora biti razmotreno od strane vas u vašem srcu, to mora oživjeti u vama, tako da možete podržati Moju Riječ sa uvjerenjem, tako da nije izgubljen učinak na vaše bližnje ljudsko biće i on osjeća snagu Moje Riječi unutar sebe. Vi ćete uvijek primiti pomoć u vašoj potrebi, i što više ispunite Moju volju to ćete skorije primiti pomoć... Međutim, Moja je volja da trebate kontemplirati Moju Riječ više često tako da ćete postati svjesni Mojeg prisustva i vjerovati... I čim imate vrloduboku vjeru ispunjenje svih vaših želja će također biti izvjesno. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 4623, 27 Travanj 1949

 

MUKA I PATNJA KAO ODGOJNA SREDSTVA... PORAST SNAGE

 

Vrijeme koje je pred vama će potraživati svu vašu snagu ako želite primjereno udovoljiti zahtjevima koje život postavlja pred vas. Moram vas opetovano obavijestiti o ovome kako bi učinio da razumijete da možete povećati mjeru snage sami i da je to vaš vlastiti izbor da li vam je zemaljski život lagan ili težak za podnositi. Iz ovog razloga Ja vam često dopustim da doživite tegobu i nevolju kako bi vas obrazovao za ovo vrijeme, kada ćete jedino biti u stanju gospodariti životom ako dobijete snagu od Mene, ako Mi apelirate za nju ili ju steknete kroz akcije Ljubavi spram bližnjega. Ja vas neprestano podsjećam na ovo vrijeme tako što vas postavljam u položaj da se osjećate bespomoćnima i odbačenima, tako da ćete okrenuti vaše oči i srce ka Meni, Koji uvijek želim stajati pored vas kao vaš vodič i savjetnik. Ipak to uvijek potrebuje molitvu, kako ova prikazuje vašu volju spram Mene. Ja vam neću priskrbiti snagu protiv vaše volje, budući bi vas to učinilo neprikladnima za borbu preživljavanja u nadolazećem vremenu; međutim, najneznatnija molbena misao Meni, će Me prizvati na vašu stranu, onda ćete zamjetno osjetiti upliv snage i vaša će vjera postati snažnija, i to je Moja namjera. Jedino vaše srdačno sjedinjenje sa Mnom će učiniti život podnošljivim za vas, jer onda vas nikakva zemaljska briga neće oneraspoložiti budući ćete ostaviti sve Meni i uistinu nećete raditi loše, jer dijete koje bezuvjetno sebe povjeri Ocu neće nikada biti razočarano od strane Njega. I stoga vi također možete biti sigurni da ćete biti pomognuti na svaki način, time samo što ćete vjerovati u Moju Ljubav i Moju svemoć, jer Ja doista neću ostaviti nikoga u nevolji tko u Meni nađe pribježište. AMEN

 

 

***

 

 

Bertha Dudde, br. 4672, 18 Lipanj 1949

 

DUŠA SAZRIJEVA KROZ PATNJU... BOŽJA SKRB... SVIJET I BOG...

 

Štogod poslužuje dobrobiti vaše duše je bilo pred-viđeno od vječnosti. Prema tome vi možete promatrati svaki mučan i uznemiravajući, radostan i izgrađujući doživljaj, koji jedino cilja postići vašu psihološku zrelost, kao da vam je bio nametnut od strane Mene. I ako razmotrite smjer vašeg života sa ove točke gledanja onda vas ništa ne bi trebalo uznemiravati, opterećivati ili plašiti... jer sve to je samo za vaše najveće dobro... Svaki doživljaj vam omogućava sazrijeti, vi možete izvući korist za vaše duše sve dok uvijek prepoznate Mene kao Onoga Koji dozvoljava da se to dogodi, i ostanete u kontaktu sa Mnom time što ćete neprestano bacati poglede nagore spram vašeg Oca, Koji vas na ovoj Zemlji želi oblikovati u Njegovu djecu. Strah i briga su nepotrebni ako ih izručite Meni i molite za Moju pomoć. Vi niste nikada sami ako dozvolite Moje prisustvo pored vas, ako ne želite biti sami i nikada Me ne isključite iz vašeg života, ako ostavite vaše misli, potrebe i akcije u potpunosti Meni, ako Mi dozvolite da se pobrinem za njih, tako da ću vas Ja voditi a vi ste samo izvršitelji Moje volje. Mogli bi putovati vašom zemaljskom stazom bezbrižni i bez uzrujanosti ako bi uvijek hodali sa Mnom... Ipak svijet često stoji između vas i Mene i razdvaja nas, svijet je blizu vaših očiju, i vi Me zanemarujete premda želite pripadati Meni. Svijet vam je i dalje previše važan, vi ne shvaćate njegovu beznačajnost budući ste još uvijek upleteni u svijet. Međutim, čim ste Me sposobni cijeniti iznad svijeta, čim ste sposobni postaviti Mene na prvo mjesto, svijet vas više neće opterećivati, on vas neće uznemiravati, vi ćete biti u stanju nositi se sa lakoćom i biti gospodar svega što vam se približava na svjetovnoj razini. Pokušajte, dopustite Mi da se brinem za vas i povjerite sebe Mojoj zaštiti i skrbi sa potpunom vjerom. Najprije ispunite vašu obavezu spram Mene tako što ćete živjeti u skladu sa Mojom Riječju i raditi za Mene i Moje kraljevstvo. Onda vi također trebate obavijestiti druge ljude o Mojoj volji tako što ćete ih uvijek podsijećati na njihovu istinsku sudbinu, tako što ćete ih motivirati da poboljšaju njihove duše i predavanjem dalje Moje Riječi, koju ste primili od Mene i koja će ih prosvijetliti tamo gdje su još u tami. Skrećite pažnju vaših bližnjih ljudskih bića na činjenicu da Sam Ja u kontroli nad sudbinom svih ljudi, da se ništa ne dogodi ljudima bez značenja i svrhe, da je viši razvoj svrha svakog doživljaja, i da je sve podnošljivo ako se za pomoć pristupa Meni, ako Sam priznat kao Kontrolor i Stvoritelj od vječnosti te Mi se upućuje molitva za Moju Očinsku skrb. Opomenite ih da Me ne zaborave poradi svijeta, onda će zemaljska staza svake pojedinačne osobe biti lagana i sigurna i njegova će duša izvući dobrobiti iz svakog doživljaja. Jer Ja jedino želim da vaša duša sazrije kada trebate prolaziti kroz patnju, ali vi ju možete učiniti podnošljivom za vas ako obratite pažnju na Moju Riječ i uvijek Mi dopustite da hodam sa vama. Jer Ja Sam vaš Otac i jedino želim najbolje za Moju djecu. AMEN

 

***

Bertha Dudde, br. 4959, 30 Kolovoz 1950

 

PATNJA DOKAZUJE BOŽJU LJUBAV...

PROČIŠĆAVAJUĆA VATRA...

 

Prihvatite svaki životni teret i znajte da je on nužan kako bi sebe oslobodili od svake zapreke koja i dalje opterećuje vašu dušu. Jednog dana ćete vi slobodno i bez smetnje boraviti u sferama koje su prožete sa svjetlom, do tog vremena vaša duša je morala odbaciti svaku naslagu ili će biti nesposobna primiti obilje svjetla, inače bi se svjetlo susrelo sa otporom koji ga spriječava da uđe u dušu. Što morate otrpjeti na Zemlji jedino olakšava duši da sebe razdvoji od svoje deprimirajuće čahure, tako da ona može odbaciti što ju još muči, što ju i dalje privezuje dolje i stoga ju drži zarobljenom. Ali kraljevstvo blaženih duhova ne poznaje nikakvih zapreka, to je zašto ono jedino može udomaćiti čistu i sasvim produhovljenu dušu koja je čista od svih nečistoća koje bi mogle spriječiti prožimanje svjetlom. Duša je morala iznova postići njezino izvorno stanje kada je, budući sama svjetlo, bila božanska i u intimnom kontaktu sa vječnim Božanstvom, budući je bila dio Njega, iskrica Vječnog Svjetla. Sve nečistoće su najprije morale biti otklonjene, i to znači da je duša morala doživjeti pročišćavajuću vatru, koja može biti rezultat silne patnje ali također i vrlo duboke Ljubavi, ali koja je uvijek uspješna. Otud se vi ljudi ne bi trebali žaliti ako morate patiti, namjesto toga, smatrajte patnju kao dokaz Ljubavi Boga, Koji uvijek jedino ima pročišćavanje vaše duše na pameti da bi joj osigurao blaženu sudbinu jednom kada uđe u duhovno kraljevstvo. Onda će duša blagosloviti patnju i sa ogromnom zahvalnošću gledati nazad na zemaljski život koji je, kroz patnju, rezultirao u stanju prijemčivosti za svjetlo i omogućio joj ostati blizu Bogu u blaženoj sreći. Na Zemlji ona je nesposobna cijeniti Očinsku veliku Ljubav i ljubaznost i često se buni protiv svoje sudbine. Podređenost, međutim, garantira više Božje Ljubavi, ali više patnje također osigurava višu zrelost duše i život u duhovnim sferama u vječnom blaženstvu. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 4969, 19 Rujan 1950

 

SVJETLO – SJENA SMRTI… VARLJIVO SVJETLO –

BOŽJA POMOĆ POSREDSTVOM BOLESTI I PATNJE...

 

Svatko tko nije impresioniran Mojom Riječju je i dalje podređen sjeni smrti, on ne prepoznaje svjetlo i hotimično drži njegove oči zatvorenima budući daje prednost tami i time spriječava svjetlu da uđe. On njegove poglede drži na svijetu gdje varljiva svjetla neprestano bljeskaju i zasljepljuju njegove oči, tako da on ili propušta vidjeti nježno svjetlo koje sjaji iz duhovnog kraljevstva ili ga sasvim ignorira poradi svjetovnog svjetla. On je očaran svime svjetovne prirode i, ako mu pristupi svjetlosni glasnik sa Mojom Riječi koja preporučuje da bi se trebao odreći zemaljskih vlasništava poradi spasenja njegove duše, on se ozlojađeno udaljava, budući nema pojam o životu duše i ne želi se odreći svijeta budući se u njemu osjeća udobno, i time se približava duhovnoj smrti. Moja bi mu Riječ mogla priskrbiti duhovne dragocjenosti, Moja Riječ bi mu mogla dati svjetlo koje uspokojava njegovu dušu, Moja Riječ bi ga mogla probuditi za vječni život, ipak on je zarobljen od strane svijeta i jedino traži i žudi ono što njegovu tijelu osigurava lagotnost. On ostaje u tami usprkos svjetovnog varljivog svjetla... Iz ovog razloga mu Ja želim pomoći da prezire svijet predstavljajući mu njegova vlasništva kao prolazna i beskorisna, dozvoljavajući njegovu tijelu da slabi i podsjećajući ga na njegovu fizičku smrt. Čak ono što osoba smatra najpoželjnije Ja dozvoljavam da se raspadne i razmrska, dopuštam osobi da trpi zemaljsku nevolju i ojađenost, podnosi patnju i bolest i činim da shvati kako mu svijet neće pomoći. Ja dopuštam osobi da propadne sa jedne zemaljski uzvišene pozicije, dopuštam siromaštvu da zamijeni bogatstvo, i to jedino uvijek u svrhu toga da on prepozna bezvrijednost i prolaznost onog za čim žudi, i opet i iznova mu činim Moju Riječ dostupnom, tako da će pokušati pronaći u Njoj zamjenu za zemaljske stvari koje je izgubio... Dopuštam mu da doživi tamu gdje nikakva varljiva svjetla više neće bljeskati, tako da će vidjeti blago svjetlo odgore i okrenuti se ka njemu, tako da će pobjeći iz noći smrti na svjetlo života... To je zašto patnja na Zemlji neće nikada dokončati, budući opet i iznova želim ljude privući k Sebi koji su još udaljeni od Mene i podređeni princu svijeta (Sotoni), ali čiji će kurs života uskoro biti završen bez da je rezultirao u uspjehu za dušu, naračun čega se ona utjelovila na Zemlji. I na svim ću mjestima pustiti svjetlu da zasja u tamu, i svatko tko sebi dopusti biti osvijetljenim njegovim blagim sjajem će se najprije pomaknuti iz tame na slabo svjetlo koje nalazi olakšavajućim i njegova će žudnja za svjetlom rasti... Moja Riječ će dodirnuti njegovo srce, on će ju prepoznati kao Ljubavi punu Očevu Riječ, kao jedini put do života, i njegova će duša ući iz sjene smrti u zemlju svjetla, u vječni život.      AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 5048, 24 Siječanj 1951

 

OBJAŠNJENJE I RAZLOG ZA MUKOTRPNU SUDBINU

 

Mukotrpna sudbina na Zemlji će koristiti spasenju vaših duša. Jer svaki dan vas privodi bliže kraju a kraj je blizu. A da li znate hoćete li iskusiti posljednje dane? Kako znate da nećete biti pozvani prije kraja i da vaš zemaljski život neće trajati još kratko vrijeme? Uvijek uzmite u obzir da sutra može biti vaš posljednji dan i da ćete onda biti zahvalni što ste postigli taj određeni stupanj zrelosti koji vam daje pravo da uđete u kraljevstvo svjetla. Smatrajte da je zemaljski život jedino sredstvo do cilja i da neće trajati zauvijek. Sve je privremeno, radost i tuga, žudnja i bol. Jedino je duša besmrtna i njezina patnja bi trebala biti umanjena. Prema tome tijelo mora patiti sve dok duša živi na Zemlji. Oni koji su pošteđeni patnje na Zemlji ne mogu očekivati bezbolni čas smrti pošto će duša i dalje imati puno balasta kojeg će uzeti na onu stranu u duhovno kraljevstvo. Agonije u onostranom su k tome znatno veće i mogu često trajati beskrajno vrijeme ako je duša otvrdnuta i tako će pronaći malo pomoći.

 

Ljudi će još morati otrpjeti puno nedaće pošto vrijeme brzo prolazi i hitro donosi kraj. Jedino duša koja je bila pročišćena putem žalosti i patnje će imati snage izdržati posljednje dane. Pošto takva duša može primiti Moju snagu, dok duša unutar gustog pokrova ne može biti dodirnuta Mojim zračenjem. Iz tog razloga čovjek treba gledati na svaki dan kao na dar milosti i biti zahvalan, on bi dobro trebao iskoristiti svoje vrijeme pošto ne zna kada ono završava, jer jednog dana će zažaliti za svakim danom koji mu nije donio duhovni napredak. Patnja i Ljubav usavršavaju dušu i prema tome vi ljudska bića morate strpljivo istrpjeti što vam je dano jer to je u vašem najvećem interesu; sve što vam Moja volja nanese vas može voditi do savršenstva.   AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 5491, 20 Rujan 1952

 

ZEMALJSKA BIJEDA BI TREBALA REZULTIRATI U KONTAKTIRANJU BOGA

 

Sve na Zemlji vam je dano da ostvarite vaše savršenstvo… Vi možete sazrijeti u svakoj situaciji, ali vi također možete tvrdoglavo i sa gorčinom nazadovati u vašem razvoju pošto imate slobodnu volju, koja nikad neće biti prisiljena izvanjskim utjecajima usvojiti određen stav. Vi se trebate htjeti uzdignuti iz dubine vašeg srca, onda će vam sve također služiti u vašoj namjeri da postanete savršeni. Jer onda ćete biti zahvaćeni Božjom voljom da ljubite, Koji uvijek jedino stvara mogućnosti za vas da se(be) oblikujete, i Kome vi sebe jedino trebate predati sa ciljem da bi bili uzdignuti. Svima vam je podjeljena mjera milosti; na koji način uopće možete p(rop)asti ili nazadovati u vašem duhovnom razvoju ako iskoristite ovu milost? Jer blagoslovi su pouzdana učinkovita sredstva pomoći, oni su posebna vrsta pomoći koja jedino usmjeravaju nagore, jer što god vam je ponuđeno od strane Božje Ljubavi će vas također voditi ka Njemu.

 

Božanski darovi milosti sadrže izvanrednu snagu i prema tome ne bi trebali biti prezreni (u smislu ‘odgurnuti nogom’). Zato se svaka zemaljska nedaća također treba smatrati blagoslovom, pošto ona može voditi do napretka ako se na taj način razmatra, ako nedaća čini ljudsko biće svjesnim da on treba usmjeriti svoj pogled nagore sa ciljem da bi zatražio pomoć od Jed(i)noga, Koji može i uvijek želi pomoći. Sa ovom molitvom vi ostvarujete kontakt sa Bogom, što uvijek predstavlja još jedan korak nagore, jer okretanje ka Njemu samo po sebi već prikazuje vašu volju, koja je od strane Boga provjeravana u vašem zemaljskom životu. Ali za vas ljude je gore ako zemaljska nedaća ne rezultirata u kontaktu sa Bogom… Onda ćete često također primiti pomoć, ali od onog (Sotone) kojem, zbog vaše volje, i dalje pripadate, od kojeg se niste udaljili. Onda vam Bog neće biti u stanju pomoći, ali vi ćete, tako reći, uvijek primiti pomoć od onog kojem voljno služite zahvaljujući vašem stavu. Bog želi biti priznat/prepoznat, i On će često doći k vama u obliku patnje i nedaće… Ali čim pobjegnete k Njemu, čim se vaše misli okrenu ka Njemu, možete također biti apsolutno sigurni da će vam On pomoći, da vas On neće ostaviti prepuštene sebi samima ako ste u ozbiljnim teškoćama. Ni jedna misao ne iščezava, ni jedan poziv ne ostaje nezamjećen, jer najneznatnija misao Ga afektira i motivira Ga da vam pomogne. I sve što On čini je jedino određeno Njegovom Ljubavlju, koja se primjenjuje na vas i vaše savršenstvo. Ne postoji nedaća koja na bi mogla biti riješena, jer Njemu ništa nije nemoguće (Jeremija 32:17, 27; Matej 19:26; Marko 10:27; Luka 1:37), ipak On sve oblikuje na način da će vam to pomoći ostvariti savršenstvo, samo ako vi uvijek mislite o Njemu i sebe povjerite Njegovoj milosti. AMEN

 

     ***

 

Bertha Dudde, br. 5647, 9 Travanj 1953

 

'SVAKI KOGA LJUBI BOG...'

 

Svaki koga ljubi Bog često mora hodati kamenitim stazama i nositi terete koji ga skoro satiru; ali uvijek jedino za njegovo vlastito dobro, jer svaki teret Križa za njega može biti blagoslov ako ima ispravan stav spram Njega Koji usmjerava njegovu sudbinu. Svaki koga ljubi Bog... On zasigurno ljubi sve Njegove žive tvorevine ali posebice one koji nemaju još dugo do postizavanja konačnog cilja. On zna naklonost svakog ljudskog bića i stoga također zna stav svake pojedinačne osobe spram njegova Boga i Oca od vječnosti, i On će ga često tretirati sukladno kako bi mu pomogao postići cilj. I jedino na ovaj način trebate objasniti činjenicu da Bogu-posvećeni ljudi koji jasno ispunjavaju Njegovu volju trebaju patiti i često vode tešku borbu za opstanak, što više puta stvara sumnju u svezi Božje blagonaklonosti i Ljubavi. Bog zna svrhu svega, i samo kada bi ljudi bili uvjereni u Njegovu Ljubav i dobrotu oni bi također prepoznali sve kao Božansku Providnost i ne bi se pobunili spram nje, oni bi znali za sebe kako su zahvaćeni od strane Božje Ljubavi i strpljivo čekali da se njihova sudbina opet promijeni.

 

Na Zemlji je uistinu puno patnje, čovječanstvo malakše pod njezinim teretom, ali ono ne prepoznaje za sebe kako mu je potrebno obrazovanje i prema tome iznutra revoltira spram nje gdje bi joj se samo trebalo ponizno potčiniti, tako da bi sve poteškoće bile opet odnešene i Božja bi pomoć sebe očitovala tako jasno da bi On mogao biti prepoznat kao Ljubavi prepun Otac od strane svakoga tko Ga želi prepoznati. Onima koje ljubi Bog je dozvoljeno patiti... Ove Riječi nalaze malo vjerovanja, jer nitko ne smatra kako je patnja uistinu učinkovit metod odgoja u svijetu gdje ljudi jedino streme udovoljiti njihovu tijelu, gdje Božja Ljubav nije uočena u situacijama nedaće i žalosti. A ipak to je Njegova Ljubav koja sebe očituje tako da je to blagotvorno za dušu. Jer Bog zna blagoslov patnje i prema tome također često koristi takva sredstva kako bi ljude odbio od zemaljskog svijeta. On bi ih radije vidio da pate nego ih zagnjurio u blato svijeta i njegov grijeh. On zna da bolest i bol mogu rezultirati u promjeni, ali da svijet nikada ne može ponuditi duši duhovni uspjeh, zato u tu svrhu svijet najprije treba biti zanemaren, u čemu Bog neizravno pomaže ljudima tako što ih odvaja od svijeta i njegovih opasnosti kroz sredstva kojima naizgled nedostaje Božje Ljubavi ali nisu nikada štetna za dušu, ukoliko ljudsko biće ne revoltira protiv njegove sudbine i prizove (isto u smislu: zatraži pomoć od) Njegovog protivnika (Sotonu).

 

Onda će on doista biti pomognut, ali na drugačiji način nego ljudsko biće misli... on će sigurno pomoći ali nikada bez nagrade... A ta nagrada se sastoji od izručivanja duše njemu. Prema tome pokorite se Božjoj volji kada ste pogođeni nedaćom i patnjom, ne gunđajte i prigovarajte/jadikujte, poklonite se Njegovim odredbama i podignite vaše oči jedino ka Njemu. I On će vam skinuti Križ, On će vam ga olakšati čim vi sebe potpuno izručite Njegovom milosrdnom vođenju. Jer vi uvijek možete znati kako ste ljubljeni od strane Njega, Koji vas kroz patnju i nedaću jedino želi pridobiti za Sebe, Koji želi pročistiti vašu dušu i opet i iznova joj osigurava prilike za prakticiranje strpljenja i nježnosti, tako da će Božja pomoć onda vidljivo pristići, tako da će Njegova volja vidljivo intervenirati i također iscijeliti sve rane u povoljno vrijeme. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 5904, 16 Ožujak 1954

 

BLAGOSLOV PATNJE...

 

Prije ili poslije svi vi ćete shvatiti zašto ste morali trpjeti na Zemlji, i biti ćete Mi zahvalni ako vam je to donijelo uspjeh kojeg nikada ne bi bili postigli bez patnje... Ja vam doista ne bi dopustio da patite bez razloga, ipak Moja Ljubav prepoznaje učinak patnje na vas i stoga ju iskorištava, pa čak ako ste vi često nesposobni prepoznati Moju Ljubav-nu brigu. Ali vjerujte kako je svako komešanje vašeg srca Meni poznato, i da Ja prema tome posebice postupam sa Mojim Vlastitima grubo, budući im Ja želim dati čak još više blagoslova u Mojem kraljevstvu, kojeg će oni garantirano nastaniti kada je pristigao njihov fizički kraj.

 

Na Zemlji vi ne možete zamisliti blaženstvo koje vam želim osigurati... Ali Ja znam kakva duša mora biti (može se shvatiti u smislu: u kakvom redu i poretku duša mora biti...’) kako bi izdržala ovo blaženstvo, jedino Ja znam kako ona može postići ovu kvalitetu, i jedino Ja znam ispravna sredstva i prema tome ih također koristim... i Ja to činim budući vas Ljubim i znam da vaša volja stremi spram Mene. Ali Ja također imam na umu kako duša u ljudskom stadiju nije još dovoljno kristalizirana, da ona prema tome ne bi izdržala obilje Mojeg zračenja Ljubavi, da ona prema tome još mora proći kroz patnju kako bi postala potpuno pročišćena... Vi trebate znati da dušine naslage nisu greška vašeg zemaljskog načina života, nego da je ona došla na Zemlju već okružena debelim pokrovima, razlaganje kojih je sada zadatak svakog ljudskog bića... Vršenje djela Ljubavi će do velikog stupnja značajno pripomoći otklanjanju dušinih nečistoća, i vrloduboka patnja pomaže gdje snaga Ljubavi nije dovoljno snažna... Ali osjećat ćete se neizrecivo sretnima kada je vaša duša sposobna uzdići se slobodno i prožeta svjetlom u duhovno kraljevstvo nakon vaše zemaljske smrti... Onda ste prevladali sve poteškoće, svu zemaljsku patnju, i jedna vječnost najviše sreće leži pred vama...

 

Premda se svaki dan patnje vama čini dugačak, pa ipak on je tek trenutak u vremenu poredbeno sa vječnošću. Povremeno vi smatrate kako je vaša patnja nepodnošljiva, a ipak Ja vam ne dajem više za nositi nego možete izdržati (1 Korinćanima 10:13)... Uzmite svoj Križ i slijedite Me (Matej 16:24; Marko 8:34; Luka 9:23)... Zar bi Ja, kao čovjek Isus, izgovorio ove Riječi ako bi bilo nemoguće za vas otrpjeti Križ položen na vas? Ali On Osobno vam je također ponudio Njegovu pomoć sa Riječima ‚Dođite k Meni, svi vi koji ste umorni i opterećeni, i Ja ću vas odmoriti...‘ (Matej 11:28) I vjeran Svojoj Riječi On će vam uvijek dati snagu... Jer vaš Spasitelj Isus Krist vas poznaje, On također zna kako ste vi voljni sljediti Ga, i On će vam podariti snagu i milost sve dok živite na Zemlji.AMEN

 

***

 

Bertha Dudde 5920, 1 Travanj 1954

 

BOŽJA SE LJUBAV MOŽE TAKOĐER PRONAĆI U PATNJI…

 

Na kojigod način će vaši zemaljski životi sebe oblikovati, vi nikada ne smijete dvojbiti Moju Ljubav i brigu za vas koji jedino uvijek naumljuju što je najbolje za vas. Pa ipak jedino Ja znam što vam najbolje poslužuje… ali Ja također znam koje vam opasnosti prijete i na koji način one mogu biti odvraćene. Kada bi bili sposobni prosuditi Moju Ljubav za svakog od vas zemaljske djece vi bi se uistinu osjećali umireni i živjeli bi vaš zemaljski život bez brige, jer onda bi imali pouzdanje kako vaš nebeski Otac uređuje sve tako da će biti podnošljivo za vas i vi nikada ne bi bili bez pomoći, samo ako se okrenete ka Njemu…

 

Snaga Moje Ljubavi bi vam doista objasnila vašu zemaljsku sudbinu, budući ona jedino želi što je najbolje i najblagotvornije za vas a ne vas opteretiti sa besmislenom žalošću i nedaćom, koji vas pritišću i čine da sumnjate u Mene. Vi bi jedino trebali vjerovati Mojim Riječima i mirno čekati… to jest, ponizno Mi sebe povjeriti i Moja se pomoć neće podbaciti materijalizirati. I vi ćete također ostvariti napredak za vašu dušu, kojeg bi vi jedva stekli bez patnje. Za sada Ja i dalje potražujem Ljubav i volju pojedinačne osobe, za sada ljudi se još nisu potpuno odlučili za Mene… za sada Moj protivnik (Sotona) također ulaže napor da bi zadobio vaše duše, i postoji značajan rizik da će on biti pobjedonosan. I iz tog razloga Ja često činim nemogućim za ljude da ga slijede impulzivno… Ja ih najprije motiviram da razmotre što on ima za ponuditi i što traži zauzvrat… I skrećem čovjekovu pažnju na Sebe kako bi ga odvratio od onog što mu protivnik primamljivo predstavlja…

 

Ja šaljem bolest i nedaću, žalost i patnju, jer ovi će onda biti blagoslov za ljudsko biće, pa čak ako on to sam ne prepozna. Ali Ja ga ljubim i ne želim ga izgubiti onome koji je lišen sve Ljubavi… koji vam jedino daje prividna vlasništva, koji vas želi obmanuti i planira vas iskvariti. Njegov jedini istinski cilj je držati vas udaljene od Mene, budući je on bez Ljubavi. Ali vi ljudi ga ne znate i dopuštate sebi biti obmanutima od strane njega kada vas namamljuje sa zemaljskim vlasništvima ali zauzvrat traži vašu dušu. Ja vas, također, želim obasuti sa vlasništvima, ali ona su vječna i vi ne prepoznajete njihovu vrijednost. Ali dobri otac neće dati nešto štetno njegovu djetetu, čak ako dijete to promatra lakomo… Namjesto toga, on će zaustaviti dijete ako ono pita za to unatoč upozorenja… I tako ću vas Ja, također, često morati zaustaviti ako dovedete u opasnost vaše živote kroz obmanute namjere… Ako vaš cilj prijeti postati ijedan drugi osim stremljenja ka Meni… Jer Ja vas ljubim i želim vas posjedovati i prema tome ću napraviti štogod je potrebno da vas ne izgubim.   AMEN

 

***

Bertha Dudde, br. 6124, 2 Prosinca 1954

RIJEČI UTJEHE... PATNJA-BOLEST... POVEZANOST S BOGOM

Uvijek se oslonite na Mene i činjenicu da ću vam ukazati ispravan put. Čak ako vam se čini kao da vi određujete vašu vlastitu sudbinu, kao da možete koristiti vašu volju da bi okrenuli vaš zemaljski život u drugom pravcu... sve dok sebe povežete sa Mnom, sve dok žudite kontakt sa Mnom, Ja ću vas voditi a vi ćete samo udovoljavati Mojoj volji koju Ja isto tako postavljam u vaše srce, budući Mi vaša odluka da budete u kontaktu sa Mnom to omogućava učiniti. Jednom kada Mi se netko pridružio, jednom kada netko želi biti u kontaktu sa Mnom, on se može prestati brinuti u svezi njegove buduće sudbine… jer ova će se razviti tako da njegova duša može izvući korist iz svega i ona, uistinu, to i hoće ako ljudsko biće sebe vjerno povjeri Meni, ako on dobrovoljno podredi sebe Meni i Mojem vođenju… ako živi njegov život sa Mnom, ako Me neprestano ima na pameti i trudi se zadobiti Moju Ljubav… Onda će on također posjedovati svu Moju Ljubav koja jedino želi spasenje njegove duša koje se sastoji od postizavanja vječnog blaženstva.

Vjerujte Mi da ćete se onda vi morati boriti u zemaljskom životu jedino ako odbijate pomagati dobrovoljno… Otud možete biti pošteđeni truda ako aktivno služite u Ljubavi spram bližnjega… ipak patnja i bolest mogu i dalje doprinjeti spram pročišćavanja vaše duše ali to će unatoč tome biti podnošljivo za vas ako u Meni nađete pribježište… Ja Sam vam uvijek dostupan u svim zemaljskim i duhovnim nedaćama, i Moja je volja da Mi se zbog ovih vi trebate pridružiti sve više prisno sve dok niste tako čvrsto ujedinjeni sa Mnom da Ja mogu neprestano hodati pored vas i vi ste u neprestanoj komunikaciji sa Mnom… da ste uvijek svjesni Mojeg prisustva… i time živite život u i sa Mnom… Sve što doživite treba jedino doprinjeti spram toga da formirate nerazdvojivu vezu sa Mnom, i onda vas ništa više neće nanovo plašiti ili brinuti, jer svjesnost o Mojoj neprestanoj blizini vam daje snagu i sigurnost u svemu što poduzmete… I vaša će volja biti Moja volja budući vi sasvim podređujete sebe Mojoj volji i prema tome možete jedino htjeti, misliti i djelovati kako je dobro pred Mojim očima. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 6290, 21 Lipanj 1955

 

UDARI SUDBINE... LIJEKOVI...

  

Rane koje vam moram nanijeti ako ne želim da padnete u vječitu smrt uistinu nisu izražaj gnjeva, ili nedostatka Ljubavi, niti su one naznake pravednih kazni za vaše prijestupe... One su ništa do lijekovi za otklanjanje bolesti koje ste sami prouzročili i koji su potrebni kako bi obnovili zdravlje vaše duše... Bila je to vaša vlastita greška da ste napustili vječni red ili bi vaša sudbina bila čista sreća i blaženstvo. Vjerujte Mi, Ja bi vam puno radije podario blaženu sreću ali vi Mi sami to činite nemogućim čim napustite Moj red... međutim, Ja ću iskoristiti sve da bi vas opet odveo nazad u Božanski red tako da vas još jednom mogu učiniti obilno sretnima. Što je više nedaće i žalosti, bijede i bolesti očigledno na Zemlji veći su prijestupi protiv Mojeg reda, i gledajući na ovu nedaću vi ljudi možete vidjeti koliko nisko ste propali, jer Ja bi uistinu radije učinio čovječanstvo sretnim nego dopustio da ga spopadnu neosnovane nevolje kako bi iznova obnovio Moj vječni red... I premda pojedinačna osoba vjeruje za sebe kako je manji grešnik nego (ukazuje) nesreća sa kojom se susreo... vi ljudi ne poznajete suodnose ili opseg učinka nesreće... niti znate tko će zauzvrat biti pomognut sazrijeti kao rezultat sudbine pojedinačne osobe... vi također ne znate što ste se dobrovoljno ponudili otrpjeti prije vašeg utjelovljenja kao ljudsko biće... Ja, međutim, znam sve, i Ja vam doista neću nametnuti veći teret nego ste u stanju podnijeti...

 

Nadalje, Ja nudim Sebe kao nositelja Križa ako vam se vaš Križ čini preteškim... Na nesreću vi ne izvlačite često koristi od te Moje pomoći, i time prigovarate poradi vašeg tereta i učestalo protestirate njegovu teretu... Vi ste bili motivirani Ljubavlju ponuditi sebe nositi teret Križa... Ali u zemaljskom životu ne znate zašto vi, koji vjerujete da pripadate Meni zbog vaše volje, morate patiti... Pa ipak Ja želim da putujete vašom stazom tiho i bez prigovaranja čak bez da poznajete uzroka, Ja želim da ponizno prihvatite Križ, Ja želim da se uvijek podredite Mojoj volji u prepoznavanju da je Onaj Kome sebe podređujete Bog Ljubavi (1 Ivanova 4:8, 16) i da će sve što primate od Njega biti blagoslov za vas...

 

Prema tome, ne prigovarajte zbog vaše sudbine štogod vam se po putu dogodilo... ne tužite se i ne gunđajte ako želite pripadati Meni nego uvijek budite uvjereni da je to jedino za vašu dobrobit... da to uvijek predstavlja pomoć i obnavljanje Mojeg vječnog reda... budite uvjereni da ćete jednog dana to shvatiti i biti Mi zahvalni da Sam vam dozvolio zaputiti se ovom mukotrpnom stazom sa njezinim nesrećama ali također sa Mojom Ljubavlju, koja je razlog za sve što vas pogađa, budući ona jedino uvijek želi da postanete blaženi. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 6701, 29 Studeni 1956

 

LJUBAV I PATNJA KAO SREDSTVA PROČIŠĆAVANJA

                                                                            

Moje Evanđelje vas opet i iznova uči Ljubavi, jer samo Ljubav pročišćava dušu od svih nečistoća; Ljubav je vatra koja čisti dušu i pretvara sve iskvarene zamisli u nasuprotno. A Ljubav je često popraćena patnjom, budući ova najprije razlaže sve tvrde slojeve koji su još ponudili otpor Ljubavi. Otud, Ljubav i patnja su sredstva dušina pročišćavanja, i Ljubav i patnja mogu promijeniti loše navike u vrline, oni mogu raspršiti ponos i probuditi istinsku poniznost u srcu čovjeka, oni mogu trenirati jednu nestrpljivu osobu da postane nježna i strpljiva, oni mogu nadahnuti suosjećanje i pustiti da na površinu izađe pravda... Oni mogu potpuno promijeniti čovjekovu prirodu i time produhoviti dušu dok je ona još na Zemlji.

 

Iz ovog razloga vi bi trebali neprestano prakticirati Ljubav i strpljivo uzeti na sebe svu patnju... Vi trebate podnositi Križ koji je bio postavljen na vas i, čineći tako, neprestano držati na udaljenosti patnju od vaših bližnjih ljudskih bića, udovoljavajući im i također im pomažući postići zrelost duše tako što ćete im propovijedati i ilustrirati Evanđelje Ljubavi. Ljudsko biće mora s(a)vjesno raditi na poboljšanju njegove duše; on mora pokušati sebe osloboditi od svih poroka i žudnji, i snaga da to napravi će poteći iz Ljubavi koju prakticira na njegovom bližnjem ljudskom biću. Ako mu je nametnuta patnja, on treba isto tako smatrati ovu patnju kao sredstvo za postizavanje savršenstva, budući ona pomaže gdje je Ljubav i dalje preslaba...

 

Duša bi trebala biti sposobna napustiti njezino tijelo u kristalno bistrom stanju tako da, prožeta svjetlom, ona može ući u kraljevstvo onostranog... Međutim, vi ljudi i dalje trebate razložiti mnoge slojeve koji spriječavaju dušu da bude prožeta ovim svjetlom... Vi još morate raditi na sebi samima kako bi razvili vrline koje bi trebale ukrasiti dušu; vi morate postići poniznost, nježnost, mirotvornost (= ovo kao suprotnost ratobornosti), samilost, pravednost i strpljenje, a za to je nužan s(a)vjestan rad na poboljšanju vas samih, koji je stoga često popraćen od strane svakojake vrste patnje. I zato vi trebate također prepoznati blagoslov patnje, koja ima iskupiteljsku svrhu, koja ne bi trebala uvijek biti smatrana kao kazna za grijehe nego je često samo jedno učinkovito sredstvo za postizavanje zrelosti duše... Vi trebate odbaciti sve vaše loše navike i poroke a to često zahtjeva borbu koja je, međutim, puno lakša za vas u obliku fizičke patnje nego u stanju fizičkog blagostanja, budući će potonje vjerojatnije povećati ova zla nego ih umanjiti. Ja nisam nepromišljeno izrekao Riječi: "Tko Me želi slijediti, neka... uzme svoj Križ ...." (Matej 16:24; Marko 8:34) Ja Sam zasigurno umro na Križu za vašu krivnju grijeha, Ja Sam uzeo svu patnju na Mene... i pri tome za vas učinio mogućim osloboditi sebe, steći snagu...

 

Poradi čina Spasenja vama mogu biti oprošteni svi vaši grijesi i, jednom kada ste priznali Mene i Moj čin Spasenja i okoristili se blagoslovima čina Spasenja tako što ste Mi apelirali za iskupljenje i oproštenje vaše krivnje (Knjižica br. 38), ovo će osigurati vaš ulazak u kraljevstvo svjetla... Unatoč tome, vi ne možete biti pošteđeni izvjesne količine psihološkog rada, jer to će odrediti stupanj svjetla u kojem napuštate Zemlju. I voljnost da otrpite patnju je s(a)vjesno sudjelovanje u Mojem Križnom putu, i svatko tko se zaputi stazom do Golgote pored Mene uistinu čini njegovoj duši veliku uslugu, jer ona se može zaputiti stazom u kraljevstvo svjetla poput Mene i, u sjajnoj blistavosti, ona će biti sa Mnom u raju, jer se promjena iz jednog nesavršenog bića u Božansko biće kakvo je bila u početku, dogodila još na Zemlji i, tako rekuć, ona je već sudjelovala u Kristovom činu Spasenja na Zemlji budući je ponizno nosila Križ... Prema tome vi trebate blagosloviti patnju koja prati vašu stazu preko Zemlje, i dopustiti Ljubavi u vama da se potpuno razvije, onda vaša zemaljska staza neće biti uzaludna, ona će vam omogućiti postići najljepši cilj: potpuno sjedinjenje sa Mnom, vašim Bogom i Ocem od vječnosti. AMEN

 

 

***

 

Bertha Dudde, br. 6935, 4 & 5 Listopad 1957

 

ONI KOJI LJUBE BOGA...

(Izaija 64:4; 1 Korinćanima 2:9)

 

Oni koji Ljube Boga će iz svega izvući korist. Jer Bog se posebice dobro brine za njih, i ako su im podareni patnja i brige i grubi udari sudbine, On će uvijek jedino koristiti ova sredstva kako bi pomogao duši da postane savršena. Vi ćete ljudi učestalo doživjeti da su baš ona bližnja ljudska bića koja ulažu svaki napor da žive Bogu-mio život pogođena udarima sudbine, i ne možete dokučiti zašto oni toliko moraju patiti i boriti se na Zemlji... Ali niti vi znate o njihovoj slavnoj sudbini nakon njihove smrti. ‘Oko nije vidjelo, niti uho čulo, niti su ušle u čovjekovo srce stvari koje Sam pripremio za one koji Me ljube...’ (Izaija 64:4; 1 Korinćanima 2:9) I Bog želi pripremiti dušu koja Mu podaruje svoju Ljubav na Zemlji za ovo blaženstvo. Jer duša je morala postići izvjestan stupanj zrelosti prije nego ona može ući u vječnu divotu, to jest, ona mora biti prozirna i čista, ona je morala odbaciti sve nečistoće koje ju spriječavaju da uđe u ovo veličanstveno kraljevstvo. Jedino rijetko je duša tako usavršena da ona ne bi potrebovala patnju, nikakva sredstva pročišćavanja ikoje vrste. Njezina srdačna posvećenost Bogu i njezina Ljubav za Njega će često biti nagrađeni od strane Njega na način kojeg vi ljudi na Zemlji, treba priznati, ne možete razumjeti, kako kroz patnju i nedaću On pomaže gdje je samo ljudsko biće i dalje preslabo. Ipak oni koji su pogođeni patnjom trebaju naći utjehu u činjenici da će sve biti od koristi njihovoj duši sve dok oni jedino ‘ljube Boga’... I oni dokazuju njihovu Ljubav za Boga kroz poniznu privrženost Njemu, kroz njihovu volju da žive ispravno i pravedno, i ispunjavajući Zapovijed Ljubavi spram njihova bližnjega, koja također utjelovljuje ispunjenje Ljubavi za Boga. Svatko tko ljubi osobu do sebe kao sebe samoga ima ispravan odnos prema Bogu, jer njegova u-njemu-prebivajuća snaga Ljubavi je Božje zračenje, koje ga je bilo u stanju afektirati jedino jer on ljubi Boga. Nikakva patnja prema tome ne bi trebala potištiti osobu koja je sebe već dobrovoljno izručila Bogu. On nju uvijek jedino treba smatrati kao dokaz Ljubavi Boga, Koji mu želi pomoći da potpuno sazrije još tijekom kratkog vremena na Zemlji, kako bi onda bio u stanju osigurati mu nezamislivu mjeru blaženstva. Ne dozvolite da vas deprimiraju udari sudbine ili da učine da se vaša vjera koleba... Jer ovo je, također, bilo određeno od strane Ljubavi i mudrosti Boga, Koji zasigurno zna što pojedinačna osoba još potrebuje, Koji ne čini ništa ili ne dozvoljava da se ništa dogodi proizvoljno nego uvijek slijedi plan koji će vam, jednog dana, biti također jasno predstavljen kada ste uspješno kompletirali vaš život na Zemlji. Vi ne smijete poređivati Božju vladavinu i aktivnost sa ponašanjem ljudskog bića, jer čak ako je osoba dobra, njoj unatoč tome nedostaje konačne mudrosti koja je uvijek odlučujući činbenik za sve što Bog nameće osobi, mudrost koja je jedino utemeljena u Božjoj Ljubavi. I time Bog također uviđa ishod kojim može rezultirati svaki čovjekov doživljaj, i On smjera postići ovaj ishod... I to će sigurno podići stanje zrelosti duše koja ljubi Boga... Zemaljski je život itekako kratak i vi ljudi nemate puno preostalog vremena da vam omogući napustiti Zemlju tako usavršenima da vam mogu biti podarene bezmjerne divote... I s obzirom na ovo, Bog Osobno će vam pomoći osiguravajući vam još mogućnosti da sebe dokažete tijekom ovog kratkog vremena, koje zasigurno možete iskoristiti uspješno ako sve prihvatite ponizno... uvijek vjerujući da Bog jedino dozvoljava da nadođe na vas što vam je od pomoći. Vi se ne bi trebali prepirati i gunđati, ne bi trebali dvojbiti Njegovu Ljubav. Vaša Ljubav spram Njega mora ostati ista dok se podređujete svemu što primate iz Očeve ruke. Jer bez obzira da li je to Njegova volja ili tek Njegovo dopuštenje... to će uvijek koristiti spasenju vaših duša sve dok ostanete naklonjeni spram Njega sa Ljubavlju. Inače Njegove Riječi ‘Oko nije vidjelo, niti uho čulo, niti su ušle u čovjekovo srce stvari koje Sam pripremio za one koji Me ljube...’ ne bi bile opravdane. Vaša Ljubav osigurava da će Njegovo obećanje biti ostvareno, i ako imate ovu sigurnu i čvrstu vjeru, vi ćete također otrpjeti sve sa lakoćom, sve će postati manje teško i značajno, čak ako, na početku, to vama izgleda jako teško za podnijeti.

AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 7028, 29 Siječanj 1958

 

BOLEST I PATNJA SU NUŽNI DA PROČISTE DUŠU...

 

Podnosite vaš Križ sa strpljenjem i ne kolebajte se (ili ‘posrćite’) u vjeri... i upamtite da vaš Otac na nebu zna za sve, da vi niste sami u vašoj nedaći, da Ja hodam pored vas svaki korak na putu sve dok ostanete mentalno u kontaktu sa Mnom kroz molitvu i dobro-dušnu aktivnost, onda vi možete pouzdano sebe smatrati kao jednog od Mojih Vlastitih nad kojima Ja držim Moje zaštitničke ruke čak ako ste prividno bespomoćni. Međutim, vi morate imati povjerenja u Mene i nikada ne dvojbiti Moju Ljubav koja vas jedino želi oblikovati za vječni život u blaženstvu. To se tiče spasenja vaše duše, priroda koje zavisi o stupnju svjetla sa kojim ulazite u onostrano nakon vaše fizičke smrti. Pa čak ako vi ponesete prijeko tanke naslage one će umanjiti zraku svjetla koja može prožeti vaše duše. Ako ste, međutim, vi odbacili sve naslage onda će vam nespriječena zračenja svjetla omogućiti da uživate najviši užitak...

 

Vi ćete zauzvrat biti neopisivo sretni zato što ste istrpjeli vrlo kratak bolan zemaljski život... Uzmite ovo u obzir i uzdajte se da Ja to znam i također što ste sposobni otrpjeti/tolerirati. Međutim, napomol skorog kraja Moja će moć povremeno također sebe očitovati, ali jedino nakon što je cilj bio postignut, nakon što je proces dušina pročišćavanja bio uspješan i duša se obnovila tako da tijelo također može biti iscjeljeno, tako da ona može i dalje biti Meni u službi u posljednjim danima. Jer to se tiče iskupljenja duša, i svaka osoba koja nije sebe potpuno izručila Meni trpi psihološku nevolju... Njegova je duša i dalje bolesna i u potrebi za pravom medicinom koju će ona primiti od vas, Mojih slugu posljednjih dana. Uskoro će prilike proći koje za sada i dalje mogu pomoći ljudima da iskupe njihove duše... uskoro će kraj doći za svaku osobu kada se on više ne može pobrinuti za njegovu dušu, kada se nalazi u neprodirnoj tami ukoliko duša nije postala prijemčiva za svjetlo i njezina je muka završena...

 

Ali sve dok Zemlja i dalje postoji i sve dok je ljudskom biću još dozvoljeno živjeti na ovoj Zemlji on bi se trebao pobrinuti odbaciti njegove guste naslage tako da njegova duša postigne svjetlo prije nastupanja mraka (Ivan 12:35, 36). Jer kraj će se vama ljudima dogoditi bez ikakve sumnje, noć će vas nedvojbeno uhvatiti na iznenađenje ako Me ne slušate ili ne vjerujete Mojim Riječima. Ali ni u kojem slučaju vi ne trebate biti uplašeni jer uvijek se možete osloniti na Moju Ljubav i milosrđe, ali ih morate također zatražiti... Vi morate učiniti nešto tako da vam mogu dati Moju Ljubav i milosrđe... Vi se morate potruditi razložiti nečistoće koje okružuju vašu dušu... A budući često podbacite to učiniti Ja interveniram i šaljem vam nedaće i bolesti koje mogu postići što vi nećete sami od sebe učiniti: unaprijediti vašu dušu tako da ona može ući u kraljevstvo onostranog u svjetlo-prijemčivom stanju. Jer čak nizak stupanj svjetla će vas učiniti sretnima... Ali vi i dalje možete povećati ovaj stupanj svjetla na Zemlji ako ponizno uzmete sve na sebe... ako podnosite vaš Križ strpljivo i pokorno i pri tom sudjelujete u Isusovom putu ka Križu, ako Ga slijedite... u Ljubavi i u patnji... Onda vaša duša može sebe produhoviti već na Zemlji i biti joj podarena sudbina u kraljevstvu svjetla koja će ju učiniti nezamislivo sretnom. A ipak čak najmukotrpnija patnja vas ne bi trebala učiniti očajnima, jer Ja znam kada Križ postaje pretežak za vas i Ja ću vam ga skinuti i nositi namjesto vas... Vi ćete doista pronaći snažnu potporu u Meni, pošto je Meni sve moguće u svim vremenima... Ali vi Mi također morate apelirati za nju sa potpunim povjerenjem u Moju Ljubav, Moju mudrost i Moju moć... Jer oni žele sebe iskazati Mojoj djeci, onima koji jesu i žele ostati Moji Vlastiti za cijelu vječnost.   AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 7157, 1 Srpanj 1958

 

PATNJA KAO SREDSTVO PROČIŠĆAVANJA DUŠE ILI LJUBAV...

 

Štogod doprinosi spram dušine zrelosti će od strane vas često biti doživljeno kao teret ili nevolja, jer to je učestalo sredstvo pripomoći za pročišćavanje duše kako bi ju se učinilo zdravom i prijemčivom za svjetlo. Unatoč tome, jedna izuzetno učinkovita sredstva postoje koja su manje bolna za vas ljude: Djela nesebične Ljubavi prema bližnjemu... Onda će duša sazrijeti vrlo brzo, ona će neprestano postizavati više snage i obnovit će i promijeniti svoju prirodu kroz Ljubav. Međutim, u većini slučajeva vama ljudima nedostaje Ljubavi, vi i dalje gajite puno sebične Ljubavi, vi još niste postali potpuno nesebični u vašem razmišljanju i djelovanjima, i prema tome dušino pročišćavanje mora prosljediti pomoću drugih sredstava, takvih poput patnje i bolesti, briga i nevolja, koje će vas onda opteretiti i zahtjevati svu vašu vjeru kako bi se od njih ponovno oslobodili. Jer u vrlodubokoj vjeri vi bi bili sposobni povjeriti sve vaše probleme i patnje Meni, vi bi ih bili sposobni izručiti Meni i naknadno također biti sigurni da ću ih Ja oduzeti od vas. Ali ova je vrloduboka vjera, opet, jedino rezultat Ljubavi... I stoga će ona uvijek ostati stvar najveće važnosti, Ljubav ne može biti isključena; Ljubav je ispravno i najsigurnije sredstvo oslobađanja sebe samoga od bolesti i patnje, od svih vrsta briga... Ipak, u drugu ruku, vi ne shvaćate koji se blagoslovi javljaju za dušu ako vi ljudi također strpljivo uzmete sva bremena na vas same, ako vi ponizno sve otrpite poradi sazrijevanja vaše duše... Jer ni jedna duša nije već toliko sazrijela da će ona, pri umiranju, biti takve kristalne jasnoće da bi Moje svjetlo Ljubavi bilo sposobno prožeti ju bez zaprečenja/smetnji... Nedostaci više manje prianjaju uz svaku dušu, i što ih ona može više odbaciti na Zemlji to će sretnija biti pri ulasku u kraljevstvo onostranog i zahvaliti Meni, svojem Bogu i Ocu, za vrijeme prokušavanja na Zemlji, bez obzira kako teško ono bilo. I svaki dan u zemaljskom životu je, naposlijetku, jedino jedna mogućnost za prokušavanje, svaki dan je mogućnost za dušu da sakupi duhovna blaga, i svaki dan prolazi mimo i dužina vremena do njezina odlaska sa ove Zemlje se sve više smanjuje... On neće trajati zauvijek, ali stanje duše, ako je ona nesavršena, može trajati vječno... I ako bi vi ljudi jedino uvijek uzeli u obzir patnju koju morate otrpjeti kao sredstva za pročišćavanje, kao uvjet za čišćenje vaše duše od svih slabosti i mana koji i dalje prianjaju uz nju, vi bi doista blagoslovili patnju i bili radosni zbog nje, budući bi ona rezultirala u vašem duhovnom napretku i jednog dana bi također shvatili zašto je ona bila nužna tijekom vašeg zemaljskog postojanja. Vi trebate naučiti gledati na svaki dan kao korak na ljestvama ka savršenstvu... ali vi ćete se također morati njima uspeti kako bi postigli cilj. Jednog dana ćete shvatiti kako su beskorisni bili ti dani kada niste morali otrpjeti ništa... ukoliko ih ne provedete tako što ste Ljubav-no aktivni... Onda će se količina patnje također umanjiti, i ne bi doista bilo toliko puno nevolje i bijede u svijetu ako bi ljudi prakticirali Ljubav, ako bi uložili napor vršiti djela nesebične Ljubavi i na taj način unaprijedili zrelost duše na najprirodniji način. Ali ako morate patiti onda budite zahvalni za to i, unatoč svega, stremite oblikovati vaš život u Ljubav, jer vaš život na Zemlji je jedino kratak ipak on je odlučujući za cijelu vječnost. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 7162, 8 Srpanj 1958

 

SVE ŠTO SE DOGODI POSLUŽUJE USAVRŠAVANJU DUŠE...

 

Postoji svrha i razlog u svemu što se događa, budući sve zavisi o Božjoj volji i prema tome je od strane Njega također mudro uzeto u obzir i uređeno od strane Njegove Ljubavi na način koji duši ljudskog bića donosi dobrobit. Odlučujući činbenik je uvijek učinak na dušu, koji zasigurno može biti negativan ako čovjekova volja tako odluči, ali je također moguće da uvijek bude pozitivan. Tijelo često mora prihvatiti raznorazne vrste patnje i lakših bolesti; ali sve dok je dušin duhovni razvoj progresivan te su nesreće beznačajne, budući one traju samo ograničeno vrijeme, dok dušino stanje nezrelosti može trajati vječnost i prouzročit će joj užasno mučenje u duhovnom kraljevstvu. Ljudsko biće treba uvijek biti svjesno činjenice da Božja Ljubav, mudrost i sila odlučuju njegovu sudbinu, da se nikome ništa ne događa proizvoljno, da ništa nije slučajno, da mio, privrženi Otac uvijek želi pomoći Njegovom izgubljenom djetetu pronaći svoj put nazad do Njega... I prema tome ljudsko biće treba u svim vremenima zazivati Boga kao svoga ‘Oca’ i na taj način ukazati da Mu se on želi vratiti. On uvijek treba ponizno prihvatiti Božju volju, čak kada treba nositi Križ koji se čini skoro nepodnošljivim, budući će mu Netko priteći u pomoć i sa njime nositi njegov Križ, samo ako je On zatražen to učiniti.

 

Ali štogod ljudsko biće otrpi u ovom životu će biti zahvalno shvaćeno od strane duše jednog dana, kada ona može napustiti tijelo kako bi ušla u kraljevstvo onostranog u čistom i bistrom stanju. Iako Božanska Ljubav želi poštedjeti svako živo stvorenje patnje ona ne može biti zaobiđena budući ljudsko biće na Zemlji ne uzima dovoljno u obzir njegovu dušu da bi učinio sve što je potrebno za otklanjanje njezinih nečistoća. I stoga je pomoć potrebna koja je često bolna ali koja unatoč tome obećava uspjeh. Ali izvjesnost da je sve volja Boga, Koji je Sama Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16), treba omogućiti vama ljudima da sve podnašate sa većom lakoćom i treba vama također biti utjeha da niste nikada ostavljeni vašim vlastitim vještinama/sredstvima, da uvijek postoji Netko Tko se brine o vašoj duhovnoj zrelosti i dobrobiti. A On neće nikada dopustiti da vam se išta dogodi bez razloga i svrhe, budući su Njegova Ljubav, mudrost i sila bezgranični, i Njegova Ljubav i mudrost će uvijek biti odlučujući činbenik kada Njegova volja i Njegova sila sebe izražavaju.

 

Iz tog razloga vam svaka minuta može biti od koristi, vi možete izvući duhovno ostvarenje iz svakog doživljaja, iz svakog događaja, iz svake fizičke nevolje sa kojom se susretnete. Jer čim ju vi naučite promatrati kao sredstvo pomoći za sazrijevanje vaših duša vi ćete također učiniti sve što je potrebno da bi pomogli duši sazrijeti. Vaš će vam Križ uskoro biti oduzet, budući vam je on teret jedino dok nije poslužio svojoj svrsi. Ako, međutim, vi želite živjeti vaš zemaljski život potpuno bez patnje, vi ćete također trebati biti čista Ljubav... a jedino će nekoliko ljudi ostvariti stupanj gdje će njihove duše sebe pročistiti kroz Ljubav. Češće nego ne oni će potrebovati patnju kao sredstvo pomoći, budući je vrijeme njihova zemaljskog života ipak prekratko a unatoč tome treba donijeti duši najveće moguće savršenstvo. Otud vi također trebate blagosloviti patnju, predati joj se i zahvaliti vašem Nebeskom Ocu za Njegovu Ljubav spram vas, koja uvijek želi jedino najbolje za vas. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 7543, 9 Ožujak 1960

 

UTJEŠNE RIJEČI...

 

Ja vas želim sprovesti kroz svaku nedaću… samo ako Mi povjerite sebe, ako se podredite Mojoj volji, ako Mi se ne odupirete vašom vlastitom voljom i pogrešnim akcijama ne pružate otpor. Ja ću ono što trebate i ne trebate činiti (po)staviti u vaše srce, i vi uvijek možete vjerovati da je to Moja volja, i vi u sva vremena bez ikakve rezerve možete učiniti ono što se iznutra osjećate nagnani učiniti. Opetovano ćete doživjeti trenutke kada ćete prividno izgubiti vašu unutarnju mirnoću/prisebnost, ali podjednako ćete ju također ponovno pronaći, jer to je, također, dio duhovnog procesa sazrijevanja vaše duše, da se u vremenima ojađenosti ona okrene ka Meni za pomoć, da ona opetovano traži obnovljenu vezu sa Mnom, tako da ne bi postala ravnodušna spram svojeg psihološkog zadatka. I ovo će vam biti utjeha, da Ja znam za sve vaše nedaće…. i da ću ih Ja okončati kada za to bude pravo vrijeme… Vi ne trebate biti obeshrabreni jednom kada ste se predali Meni i Mojem vođenju; možete biti sigurni da ću vas Ja ispravno voditi i da je svaka vaša staza predodređena od strane Mene Osobno, da ju vi time možete slijediti i ona će vas uvijek voditi do cilja.

 

Ipak vaš život vas ne može mimoići bez borbe i patnje ili ne bi ostvarili nikakav duhovni napredak, ali ovaj je naposlijetku razlog vašeg života na Zemlji. Međutim, Ja ću uvijek biti vaša obrana i štit; Ja ću se uvijek pobrinuti da se ne slomijete pod Križem kojim vas opterećujem poradi vašeg spasenja… On neće biti teži nego ste vi sposobni izdržati, i on će vam također opet biti oduzet kada je ostvario svoju svrhu: da vašoj duši stekne stupanj savršenstva koji povisuje njezino blaženstvo kada ona jednog dana može odbaciti tijelo i ući u duhovno kraljevstvo. Križ će vam biti ponovno oduzet čim je svrha bila ostvarena, jer Ja neću dopustiti da patite išta duže nego je potrebno, i Ja ću vam ga također pomoći nositi kada vam on ponekad izgleda pretežak…

 

Vi uistinu možete živjeti vaš zemaljski život bez brige i on će vam biti podnošljiv, vi ćete ga biti u stanju savladati uz Moju pomoć, jer vi ste Mi podarili pravo da hodam pored vas čim ste Me odabrali za svoga vodiča. I ovo će uvijek biti vaša garancija da vi nećete krenuti krivim stazama, jer Ja ću to spriječiti pošto vas ljubim i pošto ste se vašom slobodnom voljom okrenuli ka Meni. Samo Mi žrtvujte sve što vas pre-opterećuje i to će vam biti blagoslov. Ali ne dozvolite sebi da postanete depresivni zbog manjih sukoba sa kojima ćete se opetovano suočiti ali koji nisu dugotrajni… Samo obnovite vašu srdačnu vezu sa Mnom, koja je svrha i cilj svih zemaljskih nedaća, i uskoro ćete doživjeti promjenu, još jednom ćete s veseljem i radosno ići kroz život, bit ćete oslobođeni od vašeg tereta i sve više naučiti kako Me ljubiti kao vašeg Oca, Koji će vas štititi i voditi kroz svaku nedaću.   AMEN

***

 

Bertha Dudde, br. 8113, 1 Ožujak 1962

 

LJUBAV I PATNJA PROČIŠĆAVAJU DUŠU...

 

Ljubav bi trebala biti pokretačka sila za sva vaša djela i poduzimanja... onda ćete uvijek činiti Moju volju, vi ćete djelovati sa Ljubavlju i pri tom također zadobiti snagu potrebnu vašoj duši na stazi zemaljskog života. Duša je naumljena potpuno sazrijeti, to jest, ona je naumljena odstraniti sve nečistoće sa kojima je i dalje opterećena, ona je naumljena postati prozirna tako da je sposobna prihvatiti svjetlosno zračenje Moje Ljubavi koje predstavlja snagu i blaženstvo za dušu. Ali Moja zraka Ljubavi ne može prodrijeti ako je duša i dalje okružena gustim naslagama, sa nečistim čežnjama i instinktima, sa svakojakom vrstom poroka, sa lošim karakteristikama takvima poput ponosa, bijesa, osvetoljubivosti... sa bilo kakvom vrstom okrutnosti...

 

Duša mora pokušati sebe osloboditi od svih ovih mana i čežnji, i sredstva za ovo jesu Ljubav i patnja... Nečistoće se razlažu kroz djela Ljubavi, ali duša će također biti oslobođena od njih kroz patnju, i ona može biti sve više osvijetljena Mojom Ljubavlju i sazrijeti sve dok nije postala potpuno prozirna, i onda se ne treba više bojati smrti, pošto ona onda može ući u kraljevstvo svjetla, pošto njezin zemaljski napredak nije bio uzaludan budući je postigla njezin cilj na Zemlji: preobraženje sebe same u Ljubav... I prema tome ćete vi razumjeti da su Moje Zapovijedi Ljubavi od najveće važnosti, da one moraju biti ispunjene, da vaš život na Zemlji mora biti život Ljubavi ako će biti uspješan za vas. Vi ste jedino na Zemlji radi usavršavanja vaše duše koja je, na početku njezina utjelovljenja kao ljudsko biće, i dalje bez Ljubavi... premda Sam ju Ja opskrbio sa iskrom Ljubavi koja se može zapaliti i promijeniti dušino još nesavršeno stanje sve dok ona nije blizu savršenstvu... Ali osoba također mora sakupiti volju da živi život Ljubavi... On mora slušati njegov unutarnji glas koji ga neprestano nagoni da djeluje sa Ljubavlju... On mora vršiti djela Ljubavi ili se njegova duša neće promijeniti nego će zadržati njezina nečasna obilježja i onda je u opasnosti ući u kraljevstvo onostranog u potpuno nezrelom stanju, što znači, da će ona još morati proći kroz mučenja pročišćavanja tamo kako bi jednog dana bila sposobna uživati sreću...

 

Jedino Ljubav će ju osloboditi od svih nečistih obilježja, jedino Ljubav će ju kristalizirati i ona će odgurnuti sve nečistoće od sebe... ili će ona morati prihvatiti mnogo patnje tijekom njezina zemaljskog života koja također može sazrijeti dušu, budući ju ova primiruje i postepeno također potpaljuje iskru Ljubavi unutar sebe, i onda Ljubav i patnja djeluju zajedno i postižu zrelost duše. I ljudsko biće bi trebalo uvijek odbaciti njegovu sebičnu Ljubavi i dati Ljubav njegovu bližnjemu... Onda će se on promijeniti brzo, jer jedino nesebična Ljubav spram bližnjega jeste istinska, Božanska Ljubav koju Ja zahtjevam, u koju se duša mora promijeniti sama od sebe tijekom njezina zemaljskog napretka kao ljudsko biće ako ona želi postići vječni život. I prema tome Moje Božanske Zapovijedi Ljubavi uvijek trebaju biti naglašene kao najvažnije, jer jedino Ljubav ima iskupiteljsku snagu, jedino Ljubav će biti sposobna postići dušino preobraženje... Jedino kroz djela Ljubavi će ona sazrijeti i postati sjajna i blistava, tako da Moje zračenje Ljubavi više neće naići na nikakve prepreke, tako da ju Ja onda mogu učiniti blaženo sretnom kao u početku... budući će kroz Ljubav ona pronaći sjedinjenje sa Mnom, koje je svrha i cilj njezina zemaljskog napretka. AMEN

                                                                                      

***

 

Bertha Dudde, br. 8508, 25 Svibanj 1963

 

PODNOŠENJE PATNJE ZA BLIŽNJA LJUDSKA BIĆA...

 

Dat ću vam također objašnjenje s obzirom na to da li možete podnositi patnju za vašeg bližnjeg ili da li svaka osoba mora sama podnositi teret koji mu je bio dodijeljen za spasenje njegove duše... Vi ljudi morate uzeti u obzir da vaša duša treba potpuno sazrijeti tijekom vašeg zemaljskog života, da sve još nezrele supstance trebaju sebe produhoviti, što se događa kroz Ljubav ili patnju, jer ovi razlažu naslage koje i dalje spriječavaju svjetlo Moje Ljubavi da zrači u dušu. I istovremeno takve supstance tijela koje su još nezrele su također problem za ljudsko biće kako mu uzrokuju svaku vrstu bolesti i time, sa strpljenjem, Ljubavlju i podređenošću Mojoj volji, one trebaju biti umirene i prema tome produhovljene što je, naposlijetku, vaš stvarni zemaljski zadatak, pomoći vašoj duši spram najvećeg mogućeg stupnja savršenstva. I ovo produhovljavanje duše i tijela mora svaka osoba sama ostvariti, ovaj rad ne može nikada biti učinjen od strane nekog drugog namjesto njega, i jednog dana će Mi on biti zahvalan da Sam mu, putem patnje i nedaće, Ja pomogao postići savršenstvo. Posljedično možete razumjeti da vi u stvari ne bi trebali pokušati odvratiti ništa što može koristiti duši vašeg bližnjeg ljudskog bića... Ako vas, međutim, Ljubav nagoni da sebe ponudite Meni tražeći da nosite patnju vašeg bližnjeg ljudskog bića onda vas Ja neću zaustaviti u vašoj Ljubavi... Ona će privremeno biti oduzeta od osobe i postavljena na vas, i time vi povećavate zrelost vaše duše budući ste voljni prihvatiti više patnje i motivirani ste od strane Ljubavi to napraviti.

 

Jedan je patio za sve vas kako bi vas oslobodio od ogromne patnje koju bi vi bili morali uzeti na sebe kao pokoru za vašu krivnju grijeha, koji je bilo razlog zašto je zemaljski život dolina suza i patnje za vas ljude... Ali sada se svi ljudi mogu okrenuti Onome Koji će također uzeti vašu patnju na Njegova ramena i pomoći vam nositi ju... Čije je zastupničko okajanje bilo prihvaćeno od strane Mene i Kojem vi trebate ići ako vas vaša patnja teško pritišće, i On će vam pomoći nositi ju ili ju oduzeti od vas zavisno što je najbolje za vas.

 

Međutim, Ljubav bližnjeg ljudskog bića koje je voljno patiti namjesto vas je vrlo visoko cijenjena, i ova Ljubav će vam također garantirati pritjecanje snage, jer Ljubav je snaga koja će zamjetno afektirati patnika... I ako netko ponudi Ljubavlju ispunjeno zauzimanje za vas koji morate patiti, snaga njegove Ljubavi vas može tako prožeti da vi više nećete osjetiti stupanj patnje... da će vaša bol i agonije privremeno nestati, i vaše duše imaju koristi od snage ove Ljubavi... i time sazrijevaju i postaju manje osjetljive na bol... Stupanj Ljubavi uvijek odlučuje korist koju patnik izvlači od takve molitve Ljubavi za njega. A budući je sazrijevanje duše svrha zemaljskog života i postoje mnoge mogućnosti za to ostvariti, to na prvom mjestu treba biti prepoznato i ne biti spriječeno. Istinska Ljubav, međutim, zna zašto osoba mora patiti i pomoći ćemu otrpjeti i učiniti lakšim za njega prihvatiti Božju volju... I onda ću mu Ja oduzeti Križ i njegova će se duša pomaknuti iznova korak naprijed...

 

Ljubav i patnja pomažu duši postići cilj... Ako osoba i dalje ima nizak stupanj Ljubavi onda se često javlja veća patnja kako bi ubrzala dušino pročišćavanje... Ali ovo pročišćavanje duše nikada ne može biti ostvareno od strane svjesne patnje druge osobe namjesto prijašnje. Svaka je duša odgovorna za sebe, i svaka duša mora postići njezinu vlastitu zrelost, što se događa kroz Ljubav i patnju... I stupanj patnje zavisi o stupnju Ljubavi. Ja ću zasigurno odgovoriti na molitvu nekoga tko ponudi sebe podnijeti patnju namjesto bližnjeg ljudskog bića budući ga ljubi... Ja ću mu dopustiti da sudjeluje u boli koju on onda mora otrpjeti. Ipak on ju trpi poradi pročišćavanja njegove vlastite duše... on doista olakšava drugoj osobi patnju poradi Ljubavi, ipak to služi njemu za njegovo vlastito savršenstvo, dok se njegovo bližnje ljudsko biće mora isto tako pobrinuti za sebe i njegovo psihološko stanje zrelosti, čak ako je on privremeno oslobođen od patnje. Ni jedan Ljubav-ni trud ne ostaje bez rezultata, ipak gdje i kako on daje učinak to ostaje Moja odluka, Koji znam stanje zrelosti svake osobe i kojeg ću Ja uzeti u obzir sukladno tome... I Ja dajem svakoj osobi što je on sposoban podnijeti, i dovoljno je da on zaziva Isusa, nositelja Križa, ako smatra njegov teret preteškim za njega... I sve dok ljudsko biće živi na Zemlji on ima opciju postići cilj usavršavanja sebe kroz Ljubav i patnju... kroz slijeđenje Isusa. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 8593, 21 Kolovoz 1963

 

PATNJA PRODUHOVLJAVA DUŠU I TIJELO...

 

Vi jedino trebate ući u strujanje Moje snage, to jest, vi jedino trebate potpuno svjesno sebe podrediti Meni i otvoriti vaša srca za Moju iluminaciju Ljubavi i Moja snaga Ljubavi će postati aktivna u vama, ipak vaša će duša uvijek doživjeti ovaj upliv snage više nego vaše tijelo i naknadno opet duhovno napredovati. Prisjetite se da je tijelo naumljeno pomoći vam to ostvariti ali da su nezrele duhovne supstance još u vama, jer vi još niste savršeni. I ove nezrele supstance potrebuju vašu pomoć kako bi također sazrijele na Zemlji. Vaša se pomoć sastoji u tome da povjerite te duhovne supstance Meni tako što Me u nijemoj molitvi tražite da im dodijelim snagu. Moj protivnik često pokušava spriječiti vaš duhovni rad tako što koristi ove neduhovne supstance da bi vas gnjavio fizički ili psihološki... Ali vi trebate znati da će vaša molitva namjesto tih i dalje nezrelih duhovnih supstanci unutar vas biti uvijek uspješna, i prema tome vi bi trebali Meni apelirati za pomoć i zaštitu od svih napada od strane Mojeg protivnika (Sotone). I vjerujte kako ništa nije nemoguće i da Ja također mogu poduzeti neobične akcije ako vi imate ovo snažno vjerovanje... Onda će vas ti nezreli duhovi morati napustiti, ako sebi ne dozvole biti umirenima i produhovljenima s vaše strane, ali oni proigravaju veliki blagoslov koji im je bio podaren u privilegiji što im je bilo dozvoljeno pridružiti vam se kako bi također ostvarili potpunu zrelost u vašoj fizičkoj čahuri, u vašem tijelu. Nastavite ih podsjećati na taj blagoslov i pokušajte ih uvjeriti da prihvate vašu volju i da sazriju poput vaše duše, tako da mogu skratiti njihov proces razvoja ako prime vaš savjet k srcu. Ipak koju god patnju vi mogli trpjeti prihvatite ju ponizno i strpljivo, jer ona će vas sigurno usavršiti i jednog dana ćete Mi čak zahvaliti za patnju koju ste trebali otrpjeti. Međutim, ako, uslijed vaše pokornosti i strpljenja, nezrele duhovne supstance također dosegnu zrelost, onda ćete vi također postići visoki stupanj zrelosti na Zemlji, tako da ćete biti blizu savršenstvu kada trebate ostaviti vaš zemaljski život. Ali Moja snaga je uvijek na vašem raspolaganju i ona je doista dovoljna za produhovljavanje supstanci koje su na početku njihova razvoja; ipak vi bi trebali svjesno zatražiti Moju snagu i dopustiti joj da zrači u vaše srce... vi Mi se trebate moliti, vaše misli trebaju tražiti Mene i uvijek jedino žudjeti za Mojim prisustvom... Vi trebate čeznuti za Mojom zrakom Ljubavi čemu ću Ja radosno udovoljiti... Vi jedino trebate sebe predati Meni i biti voljni primiti priliv Moje Ljubav-ne snage, što uvijek potrebuje srdačan kontakt sa Mnom. Ako postanete apsorbirani u misli koje uvijek jedino uključuju duhovno kraljevstvo, vašeg Boga i Stvoritelja, onda ste vi također spremni primiti Moj priliv snage, onda ćete otvoriti vaše srce i Ja vas mogu opet osvijetliti kao u početku kada ste bili blaženo sretni u gorućoj Ljubavi spram Mene. Moja Ljubav spram vas je ostala ista, jedino vaša ljubav se umanjila ali će opet doseći isti stupanj koji vam je dao neizrecivo zadovoljstvo u samom početku. I prema tome vi sami morate doći k Meni i Ja ću uvijek biti spreman za vas, Ja ću vam dati što vas usrećuje i prožeti vaše tijelo i dušu sa Mojom snagom Ljubavi, koja će vas onda također voditi do potpune zrelosti, do konačnog savršenstva. U združenosti sa Mnom vi više nećete biti sposobni patiti, čak ako to izgleda tako vašim bližnjim ljudskim bićima. Bliska vas unija čini neosjetljivima na sav bol, onda će Moja snaga biti snažnija, i prožeti će vas... rezultirajući ili u potpunom oporavku vašeg tijela ili... ako je vaš čas došao... u vašem bezbolnom prijelazu u duhovno kraljevstvo, jer ako ste prisno ujedinjeni sa Mnom vi ste također postigli vaš cilj na Zemlji.        AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 8737, 27 Siječanj 1964

 

VEZA SA BOGOM… NEVOLJA I PATNJA

 

I ako se uspijete prisno sjediniti sa Mnom u mislima tako što ćete čeznuti za Mnom sa Ljubavi ispunjenim srcem, onda ću također biti prisutan vama, jer vaša Me Ljubav spram Mene strahovito privlači, i Ja Sebe nikad neću zanijekati Ljubavi. Moje prisustvo vam, međutim, uvijek osigurava upliv snage, premda njega jedino duša osjeća, ali ona će postojano sazrijevati i postati sve savršena budući je Ja onda više neću isključiti. Onda ste demonstrirali vašu slobodnu volju da Mi ponovno pripadate, onda ste prošli vašu probu volje što je razlog zašto živite na Zemlji kao ljudsko biće. Pa ipak samo nekolicina ljudi sebe okupira sa Mnom u mislima, a ako to i čine onda jedino u određena vremena, i proces koji bi trebao biti duboko unutarnji kako bi uvijek rezultirao duhovnim uspjehom postaje samo izvanjska formalnost. Jedino nekolicina ljudi tijekom dana učestalo razmišlja o Onome Koji je njihov Bog i Stvoritelj i Koji želi biti priznat i zazivan od strane njih kao Otac… Svijet i njegovi zahtjevi ne ostavljaju ljudima skoro nimalo vremena za unutarnje reflektiranje, njihove misli su zaokupljene zemaljskim poslovima i brigama koje su potpuno besmislene i bez vrijednosti, i oni kompletno isključuju ikakva duhovna razmatranja. Prema tome, oni nisu nikada u stanju primjetiti Božanski blagoslov koji počiva na njihovim dnevnim aktivnostima… Jedino kada ih muče brige oni povremeno razmišljaju o Jednome Koji je silan i sposoban pomoći, i onda je već značajan uspjeh ako Mu se okrenu sa tihom zamolbom, jer onda oni moraju izgraditi vezu sa Mnom čim pošalju molitvu u duhu i istini gore iznad k Meni. Ali samo usmene molitve neće dosegnuti Moje uho, jer njima nedostaje srdačan kontakt koji osigurava da će njihova zamolba biti uslišena. A ipak, nedaća i patnja su jedina sredstva da se ljudske misli okrenu ka Meni, nedaća i patnja mogu uzrokovati sate unutarnjeg (po)vezivanja sa Mnom, i onda će oni uvijek ostvariti dobrobit za njihovu dušu pošto ni jedna povezanost neće ostati bez upliva snage, a ovaj upliv snage će uvijek imati duhovni učinak.

 

Blaženi su ljudi koji često uzdižu svoje misli ka Meni, koji ne moraju biti ponukani to činiti najprije sa nedaćom i patnjom nego koje Ljubav nagnava da se sjedine sa Mnom, koji jedino pronalaze istinsku utjehu i istinsku sreću srca u bliskom odnosu sa Mnom… blaženi su oni koji su sebe već odvojili od svijeta do tog stupnja da pronalaze vrijeme za duhovne misli, da komuniciraju sa Mnom pošto osjećaju poriv za ulazak u kontakt sa Mnom… Jer ti će biti neprestano povlačeni od strane Mene Osobno i sazrijevanje njihovih duša će biti osigurano. Razdvajanje između bića i Mene Osobno, koje su oni jednom poduzeli dobrovoljno, će onda biti poništeno putem dobrovoljne veze sa Mnom koja je posvjedočena putem svake srdačne misli, svakom molitvom i svakim djelom Ljubavi… jer sada je, u ljudskoj fazi, biće sebe opet promjenilo nazad u svoje izvorno stanje, što također predstavlja najunutarniju vezu sa Mnom… I Ja ću pokušati sve kako bi u ljudima probudio želju da se povežu sa Mnom, Ja ću zakoračiti na put svake osobe Osobno, ili ću odgovoriti na poziv za pomoć onih koji pate kako bi pružio dokaz o Sebi i Mojoj Ljubavi… Ja Osobno dolazim u susret svakoj Osobi sa Mojom Ljubavlju ali ga ne mogu prisiliti da ju prihvati… Oni moraju ostvariti povratak k Meni potpuno svojom slobodnom voljom i sasvim dobrovoljno Mi apelirati za snagu i Ljubav (svjetlo) i Moje prisustvo… Ali onda ih Ja više nikad zanavijeke neću napustiti. Onda njihov zemaljski put uistinu neće biti uzaludan, jer Moja snaga će neprestano pritjecati ka njima tako da će duša ostvariti stupanj zrelosti koji će joj garantirati blaženi život u duhovnom kraljevstvu. I zaista je lako zadobiti izvjesnost o blaženoj sudbini nakon smrti, jer srdačna veza sa Mnom je ispravan odnos kojeg Ja želim da Moje dijete ostvari s Mnom, i Otac će uvijek željeti usrećiti Svoje dijete… On će neprestano davati djetetu što mu treba, i tako će On također dostaviti duši što joj treba da sazrije: svjetlo i snagu i milost… Jedino što najprije mora biti uspostavljen kontakt koji će osigurati da Moje zračenje svjetla i milosti može prostrujati (ili ‚teći preko‘). Onda će ljudsko biće sigurno ostvariti svoj cilj na Zemlji… ono će za sebe postići vječni život u apsolutnom blaženstvu.       AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 8980, 23 Svibanj 1965

 

TEŠKA PATNJA MOŽE REZULTIRATI U DIJETE-ŠTVU BOŽJEM

 

Već nekoliko puta vam je bilo rečeno da dijete-štvo Božje možete postići jedino ako Mi se predate sa Ljubavlju i također ponizno podnašate žalost koju morate iskusiti sa ciljem da bi dušu pročistili od svih nečistoća, tako da, pri ulasku u onostrano kraljevstvo, možete u potpunosti biti prožeti sa Mojim svjetlom Ljubavi, jer svaka bolest, svaka patnja koju ljudska duša još mora otrpjeti na Zemlji razlaže naslage, i onda puna svjetlosna zraka Moje Ljubavi može dodirnuti dušu, pošto je ona odustala od svakog otpora...

 

Prema tome, ne budite obeshrabreni sa teškim zemaljskim životom već vjerujte da će to za vas biti blagoslov koji potpuno nadoknađuje svu patnju, i budite strpljivi, jer nagrada će biti veća od najveće i vrijeme patnje ljudskog bića na Zemlji je kratko u usporedbi sa veličanstvenom sudbinom koja dušu očekuje kroz svu vječnost. To je razlog zašto vi trebate rado prihvatiti život patnje; vi trebate znati da vam je takav zemaljski život nametnut od strane Moje neizmjerne Ljubavi tako ćete vi uskoro biti sposobni ostvariti cilj kojeg Sam postavio još od vječnosti. Jer ono što slijedi vaš zemaljski život vam ne može biti objašnjeno, to je najveličanstvenija sudbina koja je jedino određena za Moju ‘djecu’, koja će biti zaodjenuta u sva Očeva prava, sposobna raditi poput Njega… bez razlike, pošto su ostvarili najviši cilj.

 

Pa ipak čak i za samu ovu djecu Sam Ja nedokučiv, tj., ona neprestano streme ka Meni… ona čeznu za Mnom i njihova čežnja će uvijek biti ispunjena… I suština njihovog blaženstva počiva u činjenici da oni nikad neće prestati čeznuti za Mnom, da oni tako nikad ne mogu biti u potpunosti zadovoljeni pošto Ja Jesam i ostajem vječno nedokučiv. Iz tog razloga vi trebate uzeti na vas najteže uvjete u zemaljskom životu, opet i iznova ćete biti prokušavani, i trebate ostati nepokolebljivi čak i u najtežoj patnji i uvijek znati da jedino vaša velika Ljubav za Mene i vaše bližnje može ublažiti vašu patnju, ali da vi niste sposobni za takvu Ljubav koja bi u potpunosti mogla eliminirati patnju… i stoga trebate biti zahvalni da vam je dozvoljeno podnositi žalost kako ona jedino služi da vas usavrši. Ja vam nisam bez razloga rekao ‘Uzmite vaš križ i slijedite Me…’ Jer Ja Sam znao da će jedino staza najveće patnje rezultirati u vašem dijete-štvu Božjem, pošto ste kao ljudsko biće nesposobni ljubiti takvom Ljubavlju koja također vodi do dijete-štva Božjeg, i također zato što je zemaljski život prekratak osim ako u isto vrijeme prihvatite patnju.

 

Prema tome, ne pitajte zašto Ja puštam da ljudsko biće pati… Radije, mislite o dobrobiti patnje, imajte na umu da ona razlaže sve naslage koje dušu spriječavaju da primi potpunu iluminaciju Ljubavi… i da je to uvijek samo privremeno stanje koje je onda nadomješteno sa vječnom srećom, poradi koje bi vi prihvatili čak još više patnje samo ako bi vaša fizička snaga to dozvolila. Stoga bi vi koji trebate puno patiti trebali zapamtiti da je žudnja za ‘djecom’ ono što Me motivira da vas postavim u ovo stanje… i da ćete Mi vi osobno biti zahvalni jednog dana za sve nedaće koje ste morali izdržati u zemaljskom životu.

 

Ipak to uvijek pretpostavlja čvrstu vjeru u Mene, vjeru u život nakon smrti i vjeru u Moju beskrajnu Ljubav, onda vi na svaki događaj gledate kao na povratak jednom palog duha Meni… sa ciljem dijete-štva Božjeg, kojeg Ja ne mogu ostvariti na ni jedan drugi način nego posredstvom staze preko Zemlje. I ako imate ovu vjeru onda ćete vi također strpljivo otrpjeti svaku patnju, vi ćete uvijek jedino vidjeti jednu svrhu u njoj i prihvatit ćete sve što vi, kao ljudska bića, ionako ne možete promijeniti, već ćete ju ponizno (pod)nositi kao nametnutu vam od strane Moje mudrosti i Ljubavi sa ciljem da vas dovede do najvišeg cilja. Ali jedino nekolicina će ostvariti ovaj cilj, ipak oni unatoč tome mogu biti sretni ako ne (ili ‘čak oni ljudi mogu biti sretni koji ne’) uđu u kraljevstvo onostranog posve bez svjetla, jer oni će i dalje biti u stanju povisiti njihov stupanj svjetla tamo. Oni će se također biti u mogućnosti uvijek sve više penjati i doživjeti beskrajno blaženstvo ali neće više biti u stanju ostvariti ‘dijete-štvo Božje’ za što je potreban život na Zemlji… Međutim, oni će biti u mogućnosti ponoviti ovaj život kako bi ispunili misiju, i čak onda neće biti pošteđeni svakojakih patnji kako bi postigli najvišu zrelost… kako bi ušli u duhovno carstvo kao Očevo istinsko dijete, kako bi onda bili u mogućnosti vječno stvarati i raditi kraj Njega, u skladu sa Njegovom voljom a ipak u potpunoj slobodi, kako je bila Njegova namjera od početka. AMEN