Vjera oživljena kroz Ljubav

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Stazom vjere i Ljubavi do sjedinjenja s Ocem i vječnog blaženstva...

Posao slobodne volje... Živa vjera u Čin Spasenja Isusa Krista...

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

‘Stazom Ljubavi i vjere... Priznati Boga...’, (BD 6033) ........................................

‘Posao mijenjanja u Ljubav i vjera...’, (BD 8096) ................................................

‘Vjera i Ljubav vode do sjedinjenja sa Bogom...’, (BD 8973) ...............................

‘Prepoznavanje i priznavanje krivnje...’, (BD 9010) ............................................

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Što je vjera?... Slijepa tj. tradicionalna vjera je bezvrijedna...

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

‘Što je vjera?...’, (BD 4017) ..................................................................................

(‘Blaženi su oni koji nisu vidjeli a ipak su povjerovali...’ – BD 4310) .....................

‘Tradicionalna vjera... Formalna učenja... Obmanjujuća učenja’, (BD 4707) ....

‘Slijepa vjera i mrtvo Kršćanstvo...’, (BD 7292) .................................................

‘Slijepa vjera je bezvrijedna...’, (BD 7834) .........................................................

 

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Jedino život Ljubavi rezultira u živoj vjeri...

Važnost žive, snažne vjere, tijekom posljednje vjerske borbe...

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

‘Slaba vjera ili nevjerovanje...’, (BD 8197) ........................................................

‘Živa vjera... Buđenje u život...’, (BD 7597) .......................................................

‘Vjera bez Ljubavi je mrtva...’, (BD 5234) ..........................................................

‘Ljudima nedostaje Ljubavi i vjere...’, (BD 8626) ..............................................

‘Vjera oživljava kroz Ljubav...’, (BD 8816) ........................................................

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Živa vjera i njezina snaga...

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

‘Vjera...’, (BD 7951) ...........................................................................................

‘Snažna vjera... Slijediti Isusa...’, (BD 5726) .....................................................

‘Živa vjera i njezina snaga...’, (BD 3717) ............................................................

(‘Snaga volje... Sila i moć...’ – BD 3724) .............................................................

‘Snaga vjere živog ali pogrešnog vjerovanja...’, (BD 4936) ...............................

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Iskušavanja vjere radi snaženja vjerovanja... Sumnja spriječava uslišenje molitvi...

Uvjeti za ispunjenje Božjih obećanja iz Riječi...

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

‘Snaga vjere... Pomoć u svakoj potrebi...’, (BD 3660) .....................................

(‘Ne boj se, samo vjeruj...’ – BD 6111) ................................................................

‘Borba za vjeru nije uzaludna...’, (BD 3752) ......................................................

‘Iskušavanja vjere za snaženje vjerovanja...’, (BD 5377) ...................................

‘Snažna vjera... Uspjeh... Ljubav...’, (BD 6110) .................................................

‘Uslišenje molitvi... Vjera...’, (BD 6569) ............................................................

‘Kristova obećanja... Uvjeti – Ispunjenje...’, (BD 3744) .....................................

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Vjera u Očevu bezgraničnu Ljubav osigurava bezbrižan život...

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

‘Uvjeravajući savjet za imanjem vjere...’, (BD 3802) ........................................

‘Bog zahtijeva vjeru u Njegovu ogromnu Ljubav...’, (BD 8289) ........................

‘Strah je nedovoljna vjera...’, (BD 7462) ...........................................................

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Vjera u snagu Isusova Imena...

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

‘Isusovo ime poražava zloduha...’, (BD 6169) ...................................................

‘Snaga Isusova imena...’, (BD 7191) ..................................................................

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Snaga Ljubavi i vjere za iscjeljivanje bolesnih...

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

‘Snaga Ljubavi... Iscjeljivanje bolesnih... Izvađanje čudesa...’, (BD 5358) .......

‘Snaga vjere... Iscjeljenje bolesnih... Čudesa...’, (BD 5843) ..............................

‘Iscjeljivanje bolesnih u Isusovo ime...’, (BD 5889) ...........................................

‘Iscjeljenje bolesnih... Znaci i čudesa... Dokaz vjere...’, (BD 5966) ..................

‘Dar liječenja bolesnih...’, (BD 7032) .................................................................

‘Iscjeljivanje bolesnih... Proglašavanje Isusa Krista...’, (BD 7042) ...................

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Važnost vjere u zadobijanju najčišće Istine...

Na koji se način odvija priopćavanje istinskog znanja...

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

‘Vjera je prvi uvjet za Istinu...’, (BD 1134) .........................................................

‘Očeve Riječi... Tumačenje imena BERTHA DUDDE’, (BD 0763) ......................

 

 

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Stazom vjere i Ljubavi do sjedinjenja s Ocem i vječnog blaženstva... Posao slobodne volje... Živa vjera u Čin Spasenja Isusa Krista...

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

 

Bertha Dudde, br. 6033, 25 Kolovoz 1954

STAZA LJUBAVI I VJERE... PRIZNATI BOGA...

Vi se trebate zaputiti stazom vjere i Ljubavi ako želite doći do Mene i vječnog blaženstva. Vi jednostavno trebate vjerovati da ste bili stvoreni od strane Sile Koja vas ljubi i Koja vas prema tome želi vidjeti u stanju savršenstva (Matej 5:48), budući jedino nešto savršeno može biti ujedinjeno sa Njome i time također sretno... Ali Ona želi da budete sretni budući vas ljubi...

Vi bi trebali vjerovati u Mene Koji Sam vas stvorio iz (ili ‘kao rezultat’) Moje Ljubavi... Čak pretpostavka o onome što još niste sposobni vjerovati će uzrokovati da sebe izručite ovoj Sili i onda ćete naučiti vjerovati sve više uvjerljivo, budući je ovo priznavanje već jedan izražaj vaše izvorne prirode, budući ste potekli iz Mene u savršenstvu i ostali savršeni sve dok ste Me priznali kao vašeg Boga i Stvoritelja od vječnosti. Unatoč tome, vi ste dobrovoljno vlastitom krivnjom izgubili vaše savršenstvo kada ste se okrenuli od Mene i spram onoga (Lucifera) koji je doista sudjelovao u vašem stvaranju kroz njegovu volju, ali koji je najprije primio snagu za stvaranje od Mene. Vi ste priznali nekoga drugoga i zanijekali Mene... I jedino kada sasvim dobrovoljno prepoznate i priznate Mene kao vašeg Boga i Oca od vječnosti ćete vi iznova ući u stanje savršenstva koje vam omogućuje ostati blizu Mene. Otud Ja najprije zahtijevam vjeru u Mene... Ali vi možete jedino steći ispravnu vjeru ako je u vama zapaljeno svjetlo koje vam osigurava jasno shvaćanje... Jer morate biti sposobni uvjerljivo reprezentirati to u što bi trebali vjerovati kao Istinu i time to mora biti vrlo jasno prepoznato od strane vas... Posljedično tome, nešto što je do sada bilo prikriveno od vas mora postati blistavo osvijetljeno od strane svjetla, i ovo svjetlo je iskra Ljubavi koja treba biti zapaljena u vama i koja može sa lakoćom biti zapaljena ako se vi okrenete spram Mene tako da Moja zraka svjetla može dodirnuti vaše srce i započeti gorjeti, to jest, da ćete onda jedino uvijek sprovesti što vas glas u vama upozorava učiniti, da ćete vi napraviti što bi željeli da bude napravljeno vama (Matej 7:12)...

Svaki od vas ljudskih bića je sposoban sebe postaviti u položaj bližnjeg ljudskog bića koje trpi nevolju, i on će znati što će mu onda izgledati poželjno... I time bi on trebao djelovati sukladno spram njegova susjeda... Ovaj osjećaj doživljavanja olakšanja kada mu je pomognuto će biti prisutan u svakoj osobi... Time on također prirođeno zna da bi trebao napraviti isto... I svatko tko popušta ovom unutarnjem porivu otvara njegovo srce i može biti pogođen Mojom zrakom Ljubavi i svjetla koja ga tako osvjetljava i daje mu najjasnije shvaćanje... Onda će njegova vjera oživjeti kroz Ljubav... Dok je prethodno tome ona bila čisto razumsko vjerovanje, koje je zasigurno potvrđivalo Moje postojanje kao Boga i Stvoritelja ali koje njemu nije ukazalo stazu do Mene kao njegova vječnog Oca... Ovo shvaćanje je jedino prouzročeno kroz Ljubav u ljudskom srcu, i prema tome Ja kažem da se vi morate zaputiti stazom vjere i Ljubavi... da se vjera bez Ljubavi još ne može nazvati ispravnom vjerom, da će ju jedino Ljubav oživjeti (Jakovljeva 2:14-26) i da prema tome ne može biti nikakvog shvaćanja bez Ljubavi, budući razum jedini ne bi nikada bio sposoban dokučiti međuodnose koji su, međutim, lagano shvaćeni od strane Ljubavi u čovjekovu srcu... Također, od vjere bez Ljubavi se može sa lakoćom iznova odustati, dok vjera koja je oživjela kroz Ljubav neće nikada biti ostavljena, budući je znanje sada postalo uvjerenje, i prema tome se od ljudskog bića najprije očekuje da vjeruje, tako da osoba može staviti njegove osjećaje u red po pitanju ove Sile Koja ga je stvorila... I Moje prosvjećivanje (iluminacija) Ljubavi zavisi o tome koliko je snažna njegova žudnja da uđe u kontakt sa Stvoriteljem, ipak ljudsko biće Mi mora pristupiti u apsolutnoj slobodi volje, on se treba zaputiti stazom Ljubavi i vjere u apsolutnoj slobodi volje, ali onda će ga ona neopozivo voditi do Mene i do vječnog blaženstva.AMEN

***

 

Bertha Dudde, br. 8096, 7 Veljače 1962

POSAO MIJENJANJA U LJUBAV I VJERA...

Želim vas uvesti u Moje kraljevstvo svjetla i divote... budući vas ljubim i želim biti i ostati sjedinjen sa vama za svu vječnost. Ipak ovo sjedinjenje se može dogoditi jedino sa bićima koja su sebe prilagodila Mojoj temeljnoj prirodi, koja su sebe oblikovala iznova kakva su bila u početku kada su proizašli iz Mene u svem savršenstvu, što također naznačava, da su oni bili čisto svjetlo i Ljubav. Time oni se moraju iznova pretvoriti u svjetlo i Ljubav, jer oni su dobrovoljno preokrenuli njihovo ranije savršeno stanje u suprotno. Unatoč tome, ovo preoblikovanje u Ljubav, preobrazba u savršenstvo, je posao slobodne volje Mojih živih tvorevina, posljedično tome, može proći beskrajno dugo vrijeme dok to nije bilo postignuto... Ali pošto Moja bezgranična Ljubav uvijek pravi društvo biću i priskrbljuje mu sve prilike ono će jednog dana sasvim izvjesno postići cilj... Prije ili poslije posao preobrazbe će biti ostvaren i biće će biti primljeno u Moje kraljevstvo svjetla i slave gdje će vječno blaženstvo biti njegova sudbina. Vi ljudi koji živite na Zemlji kako bi kompletirali baš ovaj posao preobrazbe u Ljubav trebate vjerovati da vas Ja ljubim, onda ćete se vi htjeti približiti Meni i žudjet ćete Moje osvjetljenje Ljubavi... Vi trebate znati da ste primatelji Mojeg vatrenog pritjecanja Ljubavi, da jedino zavisi o vašoj volji da li osjećate njezinu učinkovitost... I vi trebate znati da Ja neću otpočinuti dok vi, također, sebe ne zaronite u ocean Moje Ljubavi i sjedinite se sa Mnom zauvijek... Vi ovo trebate vjerovati, jer vi možete doživjeti dokaz jedino kad ste ostvarili vaš cilj.

Time vas vjera treba nagnati u zemaljskom životu da sebe rukovodite u skladu sa Mojom voljom... da najprije nastojite živjeti život Ljubavi kako ste podučeni od strane Mojih zapovijedi tako da ćete kroz ispunjavanje Mojih zapovijedi vi shvatiti kako je ono što vjerujete Istina... Jer vi možete steći uvjerenje sami življenjem života nesebične Ljubavi spram bližnjega, što će vam doista učiniti znanje pristupačnim koje će vas učiniti sretnim. Vi možete zasigurno biti obaviješteni o divotama u Mojem kraljevstvu da to prouzroči da stremite spram njih... međutim, vi ćete jedino postići ispravnu vrstu vjere kada udovoljavate Mojim zapovijedima Ljubavi. Onda ćete osjetiti Moju Ljubav u vama samima i biti sposobni prepoznati Mene Osobno kao Boga Ljubavi. Ja čeznem za Ljubavlju mojih živih tvorevina i želim da oni, kao djeca, čeznu za Ocem, kako bi ih bio u stanju dohvatiti i učiniti ih blaženo sretnima sa Mojom Ljubavlju. Da ste shvatili bogate blagoslove kojima rezultira svaki posao nesebične Ljubavi, vi bi sebe uistinu promijenili i oblikovali u Ljubav unutar kratkog vremena, onda bi ispunili svrhu vašeg zemaljskog života... Ipak sve ovo treba biti učinjeno vašom vlastitom slobodnom voljom... Iz ovog razloga Moja Ljubav neprestano nastoji motivirati vas na Ljubavlju ispunjenu aktivnost kroz Moju Riječ, stimulirati vas na življenje života Ljubavi... time što vam šaljem Moje učenike posljednjih dana da vam proglase Moje Evanđelje Ljubavi (Knjižice br. 7, 12 & 21)... Jer ništa drugo ne može nadomjestiti Ljubav... Svaka osoba mora svojom vlastitom slobodnom voljom potpaliti Ljubav u sebi i potpiriti ju u blistavi plamen. I ova Ljubav će se sjediniti sa Mnom, Vječnom Ljubavi, jer Ljubav si ne može pomoći već mora stremiti spram Mene. I čim Ja mogu iznova osvijetliti osobu kao što je bilo u početku, biće je također sebe promijenilo u njegovo izvorno stanje, ono je postalo iznova Ljubav i time sjedinjeno sa Mnom za svu vječnost. AMEN

***

 

Bertha Dudde, br. 8973, 9 Svibanj 1965

VJERA I LJUBAV VODE DO SJEDINJENJA SA BOGOM...

Ako imate Moju beskonačnu Ljubav na umu, koja je uzela na sebe najgorču patnju i umiranje za vaše grijehe kako bi za vas iznova otvorila vrata kraljevstva svjetla, onda bi vas već sam ovaj čin okajanja trebao potaknuti da odgovorite (reagirate) na Moju Ljubav sa onoliko puno dubine koliko ste sposobni osjetiti (2 Korinćanima 5:14)... Ipak baš ovo je što vam nedostaje, vi više niste sposobni prikupiti takvu Ljubav budući vas Moj protivnik (Sotona) i dalje drži u okovima i učinit će sve što može da spriječi vaše dobro-dušne akcije. To nije kao da ste vi bili sasvim nesposobni, budući sklanjate sićušnu iskru Moje Ljubavi u vama koju jedino trebate njegovati da izraste u blistavi plamen. Ipak ovo opet zahtijeva vašu volju, koja je slobodna i prema tome nije prisiljena od strane Mene niti Mojeg protivnika. I ova slobodna volja može učiniti sve... Ona je sposobna uspostaviti najsrdačniju vezu sa Mnom ali ona se također može kompletno podrediti Mojem protivniku... Međutim, čak najslabija volja za Mene je Meni već dovoljna da vam podarim snagu i neprestano potvrdim Moju beskrajnu Ljubav spram vas... Ako prema tome vi Mene Osobno zazivate u Isusu za pomoć protiv njega, vaša odluka će biti osnažena i vi ćete pobjeći Mojem protivniku, vi ćete spremiti spram svjetla, živjeti vaš život svrhovito i doista doseći konačan cilj, sjedinjenje sa Mnom (Ivan 17:21-23; Knjižica br. 61).

Ali što bi najprije trebali napraviti tako da ne bi živjeli vaš život uzalud?

Najprije, vi morate vjerovati u Silu Koja vas je stvorila... Ako priznate ovu Silu biti će lako za vas uspostaviti mentalni kontakt sa Mnom, jer vaša vjera u Mene je već dokaz da želite sebe razdvojiti od vašeg sadašnjeg gospodara, jer on će pokušati uzdrmati bilo koje vjerovanje koje imate... Ali pošto se vi okrećete spram Mene sami od sebe Ja ću vam pomoći zaputiti se ispravnom stazom koja vodi do Mene. Prije svega, obavijestit ću vas o Božanskom Iskupitelju Isusu Kristu, u Kojem Sam Ja postao ljudsko biće, i objasniti značenje koje On ima za vas... I čim vi znate da se možete uvijek okrenuti ka Njemu, da smo On i Ja kao Jedno (Ivan 10:30; 17:21-23), vi ćete uvijek izručiti vašu krivnju, koja je bila uzrokom vašeg ljudskog postojanja na Zemlji, Njemu... Od onda nadalje vi ćete biti sposobni osjetiti veliku Ljubav koju Ja očekujem od vas, koja je potrebna da bi ušli u sjedinjenje sa Mnom.

Kako slijedi svi vi možete postići vjeru u Biće Koje je izuzeno moćno, mudro i puno Ljubavi... I kada ste prepoznali da je ovo Biće izuzetno savršeno vi ćete također biti u stanju ljubiti Ga... U tom slučaju vi ćete također znati da trebate stremiti spram ovog Bića, da ste i dalje udaljeni od Njega kao rezultat vašeg prošlog grijeha otpadništva, da vas On želi ponovno pridobiti nazad i traži privući vašu Ljubav koja jedina može opozvati prvobitni grijeh kada je bio izručen Isusu Kristu, Koji je iskupio krivnju grijeha na Križu...

Jedino Ljubav vas može nanovo voditi nazad k Meni, jedino Ljubav je potrebna da vam iznova omogući ući u kraljevstvo svjetla, jedino Ljubav vam vraća sve sposobnosti koje ste jednom obilato posjedovali i ostavili (u smislu, ‘odrekli ih se’)! Ljubav jedina je veza između Mene i vas, jer ona je vaš temeljni element, baš kao što Sam Ja Osobno Ljubav... Posljedično tome, ako vjerujete u Mene, onda je iskra u vama, koja dovodi ovu vjeru u Biće, već oživjela i ona će se zapaliti sve više učestalo i konačno voditi do sjedinjenja... Prema tome, vjerujte da Ja postojim, da Sam vas stvorio baš kao i sve što vidite oko vas, i vi se nećete moći uzdržati da ne uspostavite mentalni kontakt sa Mnom i na taj način primite snagu, vi ćete postati upućeni. To jest, ispravne misli će teći ka vama tako da ćete upoznati Istinu, jer rezultat prenošenja Moje snage Ljubavi je da vi također možete imati jedan uvid u prethodno zatvorene sfere... Međutim, to uvijek zavisi o vašem stupnju Ljubavi...

Prema tome, neka Ljubav postane u vama aktivna, jer Ljubav je sve; ona vam daje jasnoću misli baš kao i snagu da izvršite što koristi vašoj duši. Ona će vas dovesti do Isusa Krista, i jednom kada ste Mene prepoznali u Isusu Kristu vi ćete se nesumnjivo također zaputiti stazom spram savršenstva, vi ćete se povratiti u kuću vašeg Oca iz koje ste jednom sebe dobrovoljno udaljili. AMEN

***

 

Bertha Dudde, br. 9010, 7 Srpanj 1965

PREPOZNAVANJE I PRIZNAVANJE KRIVNJE...

Također je od presudne važnosti za vas ljude da prepoznate i priznate vašu krivnju kako bi postali slobodni od nje kroz Isusa Krista, Božanskog Iskupitelja, Koji je umro za nju namjesto vas na Križu... Jer priznanje činjenice da ste vi postali krivi mora prethoditi volji da sebi dozvolite biti iskupljenima, budući ćete onda svjesno stremiti za povratkom u kuću vašeg Oca. Prije ili poslije vi ćete trebati shvatiti da ste jednom sagriješili protiv Boga Osobno i onda također ozbiljno žudjeti postati oslobođenima od ove goleme krivnje, koja čini temelj vašeg postojanja kao ljudskog bića na Zemlji. I ako onda svjesno nosite ovu krivnju pod Križ, ona će vam također biti otpuštena (oproštena) baš kao i sva krivnja koju ste akumulirali na Zemlji kada ste i dalje bili bez znanja o značenju Božanskog Iskupitelja za ljudsku rasu. Međutim, samo glasno izgovaranje sa vašim ustima nije dovoljno, samo tradicijama utvrđena vjera u Njega nije dovoljna, vi morate biti potpuno svjesni onog što je Isus, ljudsko biće, učinio za vas, da je On patio i umro namjesto vas, namjesto vaše krivnje grijeha, kako bi ponudio žrtvu okajanja Bogu, bez koje bi vi bili nesposobni ući u kraljevstvo svjetla. Jedino onda će to biti živa vjera a ova jedina je vrednovana od strane Boga, vašeg Oca od vječnosti... Jer jedino onda ćete također prepoznati vašu prošlu krivnju, i vi ćete priznati vašu vlastitu pogrešku i uputiti zamolbu za oproštenjem... Ovo jedino je vaš zadatak kojeg trebate ispuniti na Zemlji ali kojeg ćete jedino ostvariti kada vas je Ljubav zaposjednula, jer jedna u cjelosti bezdušna osoba ne gaji takve misli. On je nesposoban vjerovati i time je njegov život u zastoju, on ne ispunjava stvarnu svrhu mijenjanja sebe samog iznova u ono što je bio u početku, jer on će ući u kraljevstvo onostranog opterećen njegovim prvobitnim grijehom i ne može biti oslobođen od njega dok ne pronađe Isusa Krista, Koji će Mu tamo sigurno pristupiti ali On će ostaviti njegovoj slobodi volje da li će Ga on prihvatiti ili ne...

Iz ovog razloga vama je neprestano davano svjetlo po ovom pitanju, ipak jedino rijetko se mogu pronaći otvorena srca i uši koji su zahvalni za ovo svjetlo, većina ljudi su nesvjesni ikakvog prijestupa, oni ne istražuju razlog za njihovo postojanje i žive njihove živote ravnodušno, jedino žudeći ono što udovoljava njihovom zemaljskom tijelu. Oni niti razmišljaju dublje niti žive život Ljubavi iz vlastite pobude, inače bi oni postepeno došli do ispravnog shvaćanja... A vrijeme leti... ono se sve više skraćuje, jer Kraj je blizu... Bog Osobno može učniti jedino mali i iščezavajući udio svjesnima značenja čina Spasenja, jer baš je taj Čin Spasenja koji je svugdje osporavan u svijetu, i čak gdje je on naglašavan to je samo stvar tradicijama utvrđene vjere koja ostavlja puno toga nedorečenog, gdje se o iskupljenju kroz Njega doista govori ali jedva da se iskorištava tako što se svjesno shvaća i priznaje krivnja, no jedino ovo može rezultirati u iskupljenju (Rimljanima 10:9, 10).Ljudi ne znaju da trebaju koristiti njihovu vlastitu slobodnu volju, oni misle da jedino trebaju ispovijedati sa njihovim usnama kako bi primili otpuštenje grijeha, ali ovo ne može biti cijenjeno od strane Boga... namjesto toga, ljudsko biće mora potpuno svjesno i njegovom vlastitom slobodnom voljom sebe izručiti Božanskom Iskupitelju... Jedino onda može Čin Spasenja ostvariti učinak u njemu. Međutim, sve dok ljudi jedino prihvaćaju informaciju sa njihovim ušima bez uključivanja njihova srca, oni ne mogu računati na iskupljenje njihova prvobitnog grijeha (ovo se ne odnosi na grijeh Adama i Eve, već na grijeh kojeg pali anđeo donosi sa sobom kada se utjelovljuje kao duša u čovjeku, znači grijeh počinjen u čistom duhovnom stanju koji se dogodio kada je Lucifer otpao i povukao za sobom mnoštvo prvobitnih anđela; vidi Knjižice br. 15, 39, 40 & 62). Posljedično tome, rad onih koji pokušavaju izvršiti živi utjecaj na njihova bližnja ljudska bića, time što će ih samo opominjati da ljube (Knjižice br. 7, 12 & 21) kako bi omogućili njihovo razumijevanje velikog čina Spasenja (Knjižice br. 38, 54), će uvijek biti blagoslovljen. I svi oni sposobni za živu vjeru će biti iskupljeni od njihove krivnje, jer Ljubav daje svjetlo koje će blistati čak još blistavije budući su oni pronašli iskupljenje od njihove goleme krivnje. Ipak svim ljudima mora biti jasna činjenica da nema staze do Boga bez Isusa Krista (Ivan 14:6), pošto je jedino Jedan bio sposoban iskupiti ovu golemu krivnju ali On također želi biti svjesno zazivan radi otpuštenja (grijeha) kako bi razdjeljivao neograničevo blaženstvo, jer Bog i Isus Krist su jedno (Ivan 10:30)... Velika tajna upravo počiva u činjenici da vi iznova priznate Boga u Isusu Kristu, Kojem ste jednom zanijekali vaše priznavanje i na taj način pali u bezdan... Ovo je bio vaš ogroman grijeh koji vas je učinio krivima i kojeg je Isus Krist iskupio za vas (i dalje priča o grijehu prvobitnih anđela, a ne o grijehu Adama i Eve: 2 Petrova 2:4; Judina 6). AMEN

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Što je vjera?... Slijepa tj. tradicionalna vjera je bezvrijedna...

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

 

Bertha Dudde, br. 4017, 6 Travanj 1947

ŠTO JE VJERA?...

Ljudsko biće treba postati blaženo kroz njegovu vjeru... Ali što je vjera? Kada ljudsko biće može sa pravom tvrditi da on vjeruje? Ako su mu duhovne doktrine predstavljene on nikada neće biti sposoban zahtijevati ili proizvesti za njih dokaz, jer duhovne stvari su iznad njegove razumske aktivnosti i ne mogu nikada biti potvrđene. Otud ljudsko biće, ako vjeruje, mora smatrati da je nešto istinito što ne može biti dokazano...

 

Bertha Dudde, br. 4310, 22 Svibanj 1948

‘BLAŽENI SU ONI KOJI NISU VIDJELI A IPAK SU POVJEROVALI…’

(Ivan 20:29)

‘Blaženi su oni koji nisu vidjeli a ipak su povjerovali...’. Ove Moje Riječi ne zahtijevaju slijepu vjeru nego stoje za vjeru bez dokaza, koju Sam Ja također očekivao od Mojih učenika a ipak je nisam pronašao. ‘Budući si Me vidio, povjerovao si: blaženi su oni koji nisu vidjeli a ipak su povjerovali...’ Ja Osobno Sam stajao pred njihovim očima, Moja čudesa su ih uvjerila, oni su prepoznali Moju mudrost, i stoga su vjerovali da Sam bio Božji Sin i slijedili su Me. Njihova je vjera doista bila osvjedočena, unutarnji glas im je rekao tko Sam bio i njihov život Ljubavi, koji je bio razlogom zašto Sam ih odabrao kao Moje učenike, im je također dao moć shvaćanja, a ipak oni su Me često dvojbili; opet i iznova ove su dvojbe izronile na površinu i kako bi ih osnažio Ja Sam im otkrio Sebe mnogo puta, ukazao Sam im Sebe u Mojoj božanstvenosti, osvijetlio Sam njihov duh, otvorio Sam njihovo unutarnje oko tako da su bili sposobni vidjeti vojsku anđela koji Mi služe i na taj su način izgublili svu dvojbu u pogledu Moje božanstvenosti. A ipak njihova je vjera bila slaba... Ukazao Sam im Sebe u punoj snazi, a oni su se opetovano kolebali, tako da Sam morao uvijek iznova Sebe otkriti, budući su oni bili naumljeni raditi kao Moji učenici, budući su bili naumljeni zastupati Moje učenje i donijeti Evanđelje ljudima i prema tome je njihova vjera trebala biti duboka. I budući su Me vidjeli, oni su povjerovali... Ali Ja nazivam blaženima one koji ne vide a ipak vjeruju... Jer njihova je vjera njima daleko veće priznanje (korist), kako ne može biti dokazana, ona može jedino biti stečena u srcu kroz aktivnost Ljubavi, molitvu i prosuđivanje... Premda Ja Sebe također otkrivam njima ali na način da jedino vjera može prepoznati očitovanje kao takvo i da bez vjere ono može biti odbačeno. Ja ga nazivam blaženim ako on zadobije ovu vjeru, ako on nema potrebe za dokazom, ako on jedino prihvati djelovanje Duha kao dokaz, koje se sasvim izvjesno također može dvojbiti ali koje je prepoznato od strane osobe koja živi život Ljubavi i koja će prema tome postati blažena jednog dana. AMEN

... A ipak, ako on želi postati blažen, više se od njega očekuje od slijepe vjere, koja se sastoji od činjenice da se ljudsko biće neće sporiti protiv toga, da on time naizgled prihvaća doktrine koje su mu ponuđene... Od njega se zahtijeva da on to izvanjski bezrezervno potvrdi, da prihvati učenje budući je izvanjski u njega uvjeren čak i bez dokaza. Ovo unutarnje uvjerenje će, međutim, uvijek biti proizvod mentalne aktivnosti, formiranje jednog mišljenja u svezi onog što se od njega očekuje vjerovati. I ovo formiranje mišljenja mora biti inicirano od strane njega bez izvanjske prisile, doktrina mora, tako reći, njega držati zaokupljenim, on mora uzeti u obzir pluseve i minuse, sve dok konačno nije došao do stajališta, ali onda će ga on također biti u stanju poduprijeti ako se od njega zahtijeva izjava. O religijskoj doktrini se treba temeljno porazmisliti prije nego može postati stvarno mentalno znanje, inače se može govoriti o ništa nego slijepoj vjeri, koja je pred Bogom kompletno beskorisna. Rezultat njegova promišljanja zavisi o njegovoj volji za Istinu i njegovoj žudnji za Bogom, koja ga nesvjesno također nagoni u akcije Ljubavi. Bog doista neće ostaviti u pogrešci (zabludi) ozbiljnog tragatelja za Istinom ako on kroz njegovo vladanje u životu sebe učini dostojnim primanja Istine. Međutim, pošto je pogreška raširena cijelim svijetom, pošto princ laži (Ivan 8:44) pokušava rasprostrijeti tamu svugdje i želio bi utrnuti svo svjetlo, razumljivo je da je pogrešno vjerovanje bilo ustanovljeno među ljudskom rasom, budući Bog poštuje slobodnu volju svakog bića i čak je Njegova sveta Riječ, koja jamči najčišću Istinu, ostavljena na milost i nemilost ljudske slobodne volje; posljedično, mora također biti ostavljeno volji ljudskog bića da vjeruje ili ne vjeruje, ako on pomno ispita pojedinačne doktrine i formira o njima mišljenje...

Ali kako bi bio uvjeren u potonje prijeko je potrebno da ih on pomno ispita, tj. on mora o njima promišljati, i ako je njegova žudnja ozbiljna i on ispuni uvjete koje je Bog postavio kako bi podario duhovno znanje on će postati rastuće razumski prosvijetljen, i za njega će biti jasno i vjerojatno što njegovo srce potvrđuje. I onda on može također reći uvjerljivo i bez dokaza: Ja vjerujem... Kako drugačije bi bilo moguće prepoznati obmanjujuće učenje, i kako bi Bog mogao zahtijevati odgovornost od ljudi ako bi bila Njegova volja da ljudi trebaju isključiti mentalnu aktivnost i nadomjestiti ju sa bezuvjetnom slijepom vjerom? U tom slučaju ljudi ne bi bili odgovorni osim nekolicine koji pokušavaju raširiti ovo učenje i žele spriječiti svako protivljenje tako što zahijevaju slijepu vjeru. Ipak ovo nije Božja volja, naposlijetku, psihološki rad jedino započinje nakon mentalne aktivnosti koja, u ranijem slučaju, obično ostaje zanemarena. Jedino mentalna aktivnost uspostavlja vezu sa duhovnim kraljevstvom, onda će svjetlosna bića biti sposobna stupiti u akciju i započeti njihov stvaran rad poučavanja, ovo je, međutim, nemoguće ako ljudsko biće vjeruje naslijepo. I on će sa sigurnošću doći do zadovoljavajućeg zaključka ako je ozbiljan po pitanju istinskog znanja, po pitanju njegova mišljenja o Bogu i njegove duše. Jer Bog neće ostaviti u tami one koji traže svjetlo, i osoba će uvijek pronaći mentalni zaključak zadovoljavajućim ako ga je stekao nakon vjerne molitve Bogu Koji ga jedini može prosvijetliti s obzirom na to da li ili ne on razmišlja ispravno. Ako vjerujete u Boga Ljubavi, mudrosti i svemoći onda će to biti sasvim dovoljno za steći uvjerenu vjeru kroz učenja koja su potekla iz Boga baš kao i za prepoznati ljudske dodatke i do koje mjere se oni podudaraju sa Istinom. Jer Bog, vječna Istina, će uvijek pomoći osobi da ispravi njegovo razmišljanje, On će mu dati moć prosudbe samo ako je voljan prepoznati što je ispravno i braniti ono što prepoznaje kao Istinu pred njegovim bližnjim ljudskim bićima... jer Božja je volja da Istina mora biti raširena, budući jedino Istina vodi do uspona i blažene sreće. AMEN

 

***

 Bertha Dudde, 4707, 7-8 Kolovoz 1949

TRADICIONALNA VJERA… FORMALNA VJERA… OBMANJUJUĆA UČENJA

Izuzetno je težak posao promijeniti ljudsku tradicionalnu vjeru, formalnu vjeru, u živu vjeru, pošto oni još ne razumiju riječ ‘vjera’. Oni su riječ prihvatili tradicionalno bez da su svjesni njezinog stvarnog dubokog značenja i radije prianjaju uz vanjske ceremonije i običaje nego uz srž koja sačinjava Kristovo učenje. Oni su može biti zaista slušali sa svojim ušima sve što ima veze s Isusom Kristom Božanskim Iskupiteljem i to znanje su opisali sa riječju ‘vjera’. Oni time jedino misle da tom znanju ne prigovaraju ili ga odbacuju kao nevjerojatnog. Ali niti su istraživali pojedinosti Kršćanskog učenja niti su uopće svjesni značenja djela Spasenja. Iz tog razloga se suzdržavaju formirati mišljenje o onome što su bili podučeni što je, međutim, nužno kako bi postigli živu vjeru, to jest, stekli unutarnje uvjerenje u svaku religijsku doktrinu.

                              

Ali jedino živa vjera može voditi do vječnog života, pošto su svakojake vrste formalne vjere neodgovarajuće za preobrazbu duše. A sve je formalna vjera sve dok osoba nije svladana dubokom žudnjom za Čistom Istinom. Pošto ga jedino ova žudnja potiče razmišljati o pruženom duhovnom znanju što je onda (po)praćeno sa unutarnjim uvjerenjem ili svjesnim odbijanjem ako to unutarnje uvjerenje, ili živu vjeru, ne može pronaći. I ovo izdvajanje pogrešnog od pravilnog se mora dogoditi. Greška se mora odvojiti od Istine jer inače ljudi ne mogu pronaći ispravno shvaćanje o Bogu, Čija suština je takvog savršenstva da sve što o Njemu svjedoči također mora biti savršeno. Međutim, lažna učenja nikad neće otkriti Božju suštinu već će zauvijek odražavati iskrivljenu sliku Božju.

Ali sve dok ljudi koji žele podučavati druge ljude… (8 Kolovoz 1949) sami ne znaju razliku između formalne i žive vjere, sve dok oni sami nisu stekli znanje o Istini, upravo tako što su uz Božansku pomoć formirali mišljenje ostvarujući time živu vjeru, oni također neće prenijeti živu vjeru novajlijama. Ovo objašnjava zašto nebrojeni ljudi mogu sebe itekako nazivati religioznima a ipak su od toga daleko udaljeni… zašto je greška široko rasprostranjena a za Istinu postoji samo neznatan interes, zašto ljudska bića puno toga prihvaćaju kao Istinu što bi, uz iskrenu volju, zasigurno prepoznali kao grešku (zabludu). Ali oni se drže tradicije, oni generacijama, ne razmišljajući i bez rezerve, nastavljaju prihvaćati ista iskrivljena učenja koja su ljudima u početku bila dana od strane Isusa Krista u njihovoj najčišćoj formi i koja su jedino postala zamračena i iskrivljena uslijed nedostatka vlastitog razmišljanja u ljudi i tako su odstupanja bila zanemarivana. Međutim, ljudi su postali obavezni bezuvjetno prihvatiti religijsku dogmu (Knjižica br. 18), tako da se nisu osijećali odgovornima i tako je njihova vjera postala rastuće nefleksibilna a mrtva vjera ne može rezultirati u duhovnom napretku.

Pažnja ljudi treba biti skrenuta na njihovo beživotno stanje, i tako živa vjera treba biti neprestano propovijedana. Oni moraju biti obaviješteni kako sebe ne mogu nazivati vjernicima sve dok jedino prihvaćaju tradicionalno usvojeno duhovno znanje bez da su ga učinili svojim vlastitim, i na taj način su ga sposobni podržati najdubljim uvjerenjem a ne samo svojim usnama, i da to također zahtijeva umno razmatranje. Onda će veo pasti sa njihovih očiju, onda će srce i razum povremeno odbiti prihvatiti nešto, i jedino onda će Istina biti obznanjena, što će onda čovjeka obradovati i pretvoriti ga u vjernog pristalicu. I onda će ljudsko biće biti sposobno aktivno vjerovati i sebe je oslobodilo od formalnosti, jedino onda njegova duša može sazrijeti i jedino onda on može biti pripadnik Crkve koju je Isus Krist utemeljio na Zemlji. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 7292, 24 Veljače 1959

SLIJEPA VJERA I MRTVO KRŠĆANSTVO...

Teško je uvjeriti ljude u činjenicu da Ja ne mogu biti zadovoljen sa formalnošću... a kad kažem ‘formalnošću’ Ja mislim na slijeđenje ljudskih tradicija i običaja, koji su totalno bezvrijedni, baš jer su jedino navika, jedno prisvojeno nasljeđe koje je samo pretvaranje i prema tome Meni ne može biti ugodno. Jer Ja želim Istinu, živo Kršćanstvo, Ja želim da ljudi gorljivo slijede te sami budu živi, jer Ja nikada neću biti sposoban cijeniti ili odobriti ono što je mrtvo. A mrtvo je sve što ljudi steknu ili prisvoje od njihovih bližnjih ljudskih bića bez da su najprije sami o tome najozbiljnije formirali mišljenje. Ako je prema tome osoba bila podučena da prihvati izvjesno gledište on je, čim je sposoban razmišljati, obavezan razmisliti o tome i jedino što prihvati ili odbaci njegovom vlastitom slobodnom voljom su njegove vlastite misli, za upotrebu kojih će on morati sebe opravdati. Ali on će također sebe morati opravdati za slijepu vjeru... Takva vjera nikada ne može biti njemu pripisana kao Bogu ugodna, jer Ja ne mogu ispričati što je sve bez razmišljanja i bez oklijevanja uzvjerovano i da sâmo ljudsko biće pomno ne ispituje išta što se od njega očekuje vjerovati. A niti će on ikada biti sposoban tvrditi da su ga ‘učitelji’ bili podučili na takve načine, jer on je... s obzirom da može razmišljati svojom glavom... u poziciji da razmisli o onome što je od njega zahtijevano da vjeruje. A ako on ozbiljno želi otkriti Istinu njegove će misli također biti vođene ispravno. Ali većini ljudi nedostaje ova ozbiljna volja; otud oni bez razmišljanja prihvaćaju sve i onda žive u vjerovanju kako su istinski Kršćani sve dok ne odbacuju religijske doktrine u svezi Isusa Krista. Ali što posjeduju je jako daleko od vjere, jer vjera koja vrijedi preda Mnom mora biti živa i može jedino biti postignuta kroz ozbiljan stav... Ali gdje se ovaj može pronaći?...

Ljudi su često zadovoljni sa jednokratnom podukom u njihovoj mladosti, koju onda oni prenose sa sobom u zreo život i vjeruju da je ovo znanje dovoljno i da oni nemaju daljnje odgovornosti spram Boga i Stvoritelja... Koliko li su samo oni jako u zabludi, i koliko prazni će stajati preda Mnom jednog dana kada budem zahtijevao da polože račun (tj. ‘kada ih budem pozivao na odgovornost’) za njihov život na Zemlji... Ipak oni ne mogu biti uvjereni u njihovo pogrešno razmišljanje, ili bi uložili napor postići uvid i sa živim duhom se također odnosili spram dosad mrtvog znanja kojeg posjeduju. Ima ih samo nekolicina koji nisu zadovoljni i traže kako bi pronašli Istinu... I ovih nekolicina će ju doista pronaći (Matej 7:7, 8) budući oni iznutra tragaju za Mnom Osobno, Samom Vječnom Istinom. Ali svi ljudi bi bili sposobni tražiti, jer svi ljudi su sposobni razmišljati, i svaka ozbiljna misao bi ih izvela na ispravnu stazu njihove potrage, jer onda ću Ja Sam biti već pripremljen ispružiti Moje ruke i privući svakog tko žudi prosvjetljenje iz tame na svjetlo. Međutim, sve dok osoba ne shvati da je on na pogrešnoj stazi on isto tako neće gledati oko sebe u potrazi za ispravnom stazom... A ljudi vjeruju da se zapućuju ispravnom stazom budući su nagovoreni to vjerovati od strane lidera koji sami još nisu pronašli ispravnu stazu (Matej 15:14). I time je to prepušteno svakoj pojedinačnoj osobi, ali indirektno će svaki pojedinac opet i iznova biti potpomognut, on će biti mentalno opominjan da razmišlja i da sebe pita kako će završtiti kada mora sebe opravdati preda Mnom... I ako ostane u tišini jedno vrijeme nakon takvih unutarnjih pitanja Ja ću ih također odgovoriti (Knjižice br. 24 i 46), jer Ja od njega jedino zahtijevam da Mi se okrene svjesno... Onda se Ja nikada neću odmaknuti od njega sve dok on nije na ispravnoj stazi traženja Mene i onda će Me on sasvim izvjesno pronaći. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 7834, 23 Veljače 1961

SLIJEPA VJERA JE BEZVRIJEDNA...

Ljudsko biće treba vjerovati ali on ne treba vjerovati (na)slijepo... on treba formirati mentalno mišljenje u svezi svega što se od njega zahtijeva vjerovati i onda pustiti njegovo srce da odluči to odbaciti ili prihvatiti. To je ono što očekujem od ljudi, ali Ja nisam zadovoljan sa slijepom vjerom kada zahtijevanje takve predstavlja prisilu volje, kako Sam Ja dao ljudima kompletno slobodnu volju. I vi ćete uvijek morati imati na umu slobodnu volju ljudskog bića, onda ćete također prepoznati da li je doktrina potekla od Mene, jer Ja Sam dao vama ljudima apsolutnu slobodu, Ja vam nisam dao nijednu drugu zapovijed napose od Božanskih Zapovijedi Ljubavi (Marko 12:28-31), ispunjenje kojih, međutim, također pretpostavlja slobodnu volju. Zato vas Ja sada želim povesti do blaženstva, i iz tog razloga Ja vam opetovano dostavljam Moju Riječ... Ja vas podučavam i upoznajem vas sa duhovnim znanjem... i još jednom je na vama da to vjerujete ili ne... Ipak vi morate o tome formirati vaše vlastito slobodno mišljenje, vi trebate u svezi toga razmišljati i imati dobru namjeru prepoznati i prihvatiti što je ispravno. Ja ne očekujem od vas da slijepo vjerujete što ste primili kroz Moju Riječ; ipak Ja očekujem da to pomno ispitate prije nego donesete prosudbu, i nakon ozbiljnog ispitivanja vi ćete također prepoznati Istinu onog što vam je predstavljeno, i onda više nećete vjerovati (na)slijepo.

Ali Ja ne mogu osloboditi mnoge ljude od optužbe da su primili duhovne vrijednosti bez da su ih provjerili i onda ih se čvrsto drže... koje bi, nakon ozbiljnog razmatranja, oni bili morali prepoznati kao neistinite... Mnogi su ljudi zadovoljni sa onim što im je bilo uručeno putem tradicije, i onda smatraju pogrešnim baviti se time budući je to također ono što su bili podučeni... Ali kako oni jednog dana žele sebe opravdati? Svako je ljudsko biće primilo od Mene dar sposobnosti razmišljanja, no da li ga ono koristi? Zašto on ispituje pomno vrijednost zemaljske robe ali suspreže se to učiniti sa duhovnim dobrima? Zašto je spasenje njegove duše od tolike male važnosti svakoj pojedinačnoj osobi da bi on zabrinuto sebe zapitao da li se može osloniti na činjenicu da mu je bila ponuđena Istina? Zašto je ravnodušan prema ‘Istini’? Jer doista, tkogod žudi Istinu neće živjeti u tami... I ovo stanje ravnodušnosti može biti pronađeno gdje god je bilo kakva vrsta duhovnog znanja bezrezervno i bez pomnog ispitivanja prihvaćena budući ono potječe iz izvjesnog izvora... a baš ovaj izvor nije bio učinjen pristupačnim za Mene, ili bi ljudsko biće živjelo u Istini i također ju jasno prepoznalo čim on u svezi nje formira mišljenje. Vi, međutim, prihvaćate i vjerujete slijepo, i time vi snažite moć onoga koji je Moj protivnik (Sotone), koji vas želi gurnuti u tamu i držati vas tamo... Jer vi ste sebe posvetili jednoj organizaciji ali ne Meni, Koji vas u stvari želim izvesti na svjetlo...

Međutim, vi imate slobodnu volju i prema tome Ja nisam nikada proslijedio nasilno nego ostavio odluku vama, i sve dok ste Me tražili u svoj iskrenosti Ja dozvoljavam Sebi biti pronađenim i zapaljujem blistavo svjetlo u vama koje također jasno osvjetljuje aktivnost Mojeg protivnika. I svaka osoba može posjedovati ovo svjetlo time samo što će žudjeti svjetlo... Ali to uključuje iskrenu volju da bude oslobođen od Mojeg protivnika a ovo čini nužnim blisku vezu sa Mnom... I time vi trebate jedino sebe pitati da li se vi... koji slijepo vjerujete budući vam je bilo rečeno da tako napravite... osjećate nagnani spram Mene...Ni jedan koji je tražio ovu blisku vezu sa Mnom nije ostao praznih ruku, jer Ja Sebe otkrivam svakome i podarujem mu prosvjetljenje koje osvjetljuje njegovu stazu pred njime. Jer ako on traži Mene onda je u njemu također Ljubav, koja će mu uskoro dodijeliti ispravno shvaćanje. I time on će također biti sposoban razdvojiti pogrešku od Istine, on više neće vjerovati slijepo, njegova veza sa Mnom će ga osloboditi od Mojeg protivnika, koji više neće biti sposoban držati osobu u tami jednom kada je on vidio svjetlo, koje ga čini sretnim i jedino povećava njegovu žudnju za više svjetla... I on će sebe osloboditi od utjecaja onih koji se lažno prikazuju kako su Moji istinski predstavnici na Zemlji, koji sami ne žive u Istini i prema tome ju također ni ne mogu razdjeljivati... koji vrše duhovnu prisilu na njihove sljedbenike, što nikada ne može biti podudarno Mojoj volji, budući je zemaljski život stvar slobodne odluke volje ljudskog bića koja je bila spriječena od strane prvospomenutih. AMEN

 

 

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Jedino život Ljubavi rezultira u živoj vjeri...

Važnost žive, snažne vjere, tijekom posljednje vjerske borbe...

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Bertha Dudde, br. 8197, 22 Lipanj 1962

SLABA VJERA ILI NEVJEROVANJE...

Vjera je postala iznimno slaba među čovječanstvom... Ljudi zasigurno znaju sve doktrine u svezi Mene kao njihova Boga i Stvoritelja ali oni ne prihvaćaju kao Istinu sve što im je rečeno da je Istina. Oni često također odbacuju ona učenja koja se podudaraju sa Istinom budući njima samima ili nedostaje sposobnosti ispitati ih ili se ne zapućuju ispravnom stazom kako bi bili sposobni ispitati ih... direktnom stazom do Mene, Koji bi im doista podario shvaćanje Istine. A što su ljudi podučeni od strane onih koji sebe smatraju ovlaštenima je obično također lišeno Istine... to je iskvareno duhovno znanje koje se više ne podudara sa Istinom budući je bilo prihvaćeno kao tradicija bez ikakve vrste pomnog ispitivanja i sada se zahtijeva da se ove doktrine bezrezervno prihvate... tako da ih čak osoba koja razmišlja svojom glavom neće sama pomno ispitati kako bi bio sposoban razlučiti Istinu od pogreške. Jer on je to sposoban učiniti ako ozbiljno žudi Čistu Istinu i okrene se ka Meni Osobno. I time je čovječanstvo izgubilo njegovu vjeru tako da ono često čak više ne želi priznati Boga i Stvoritelja i kao rezultat ne može odrediti njegovu zemaljsku stazu i prepoznati svoju svrhu i cilj. Čak se ljudski odnos spram njihova Boga i Stvoritelja njima ne može razjasniti; posljedično, oni ne poznaju Moju volju, ispunjenje koje bi im podarilo najblistavije prosvjetljenje... I zato nitko ne stremi krenuti stazom nazad do Mene ako mu nedostaje vjere do takvog opsega da on čak dvojbi postojanje Boga i Stvoritelja.

Najprije osoba mora iznova povratiti ovu vjeru koju, međutim, on može steći budući je sposoban razmišljati... i budući će on također biti pomognut razmišljati ispravno kada se to tiče unutarnjih misli o tome kakav odnos on kao stvoreno biće ima sa Silom Koja ga je stvorila... On može postići vjeru jedino ako to želi... ako promišlja o pitanjima koja se tiču njegovog postojanja na Zemlji. Jer svjetlosna bića će se uvijek pobrinuti za njega i podučiti ga mentalno, i to u skladu sa Istinom, pod uvjetom da je zainteresiran za zadobijanje Istine... Međutim, u tom slučaju on će uskoro otkriti da je volja njegova Stvoritelja da bi ljudsko biće trebalo živjeti život Ljubavi... On će to znati budući je osjećaj za ono što je dobro i što je loše usađen u njemu... i budući ima tihog Opominjatelja unutar sebe Koji će mu reći Njegovu volju... I ako on živi u skladu sa njegovim unutarnjim osjećajima njegova će vjera uskoro oživjeti u njemu, on će znati da je njegov unutarnji osjećaj ispravan, da Biće postoji od čije je Sile on nastao i da je ovo biće u potrazi za njime sa Njegovom Ljubavi, jer on će uskoro prepoznati mudru stazu duž koje je vođen koja njemu jasno prikazuje postojanje takve Sile Kojoj on duguje svoje postojanje. I jednom kada je zadobio ovu vjeru on će se također mentalno okrenuti ka ovom Biću i... budući prepoznaje Njegovu veliku silu... dobrovoljno sebe podrediti Njemu, dozvoljavajući sebi da bude vođen i također zamoliti ovo moćno Biće za njegovu podršku, budući se on osijeća slab ali ne želi djelovati u protivljenju ovoj Sili... Slijedi da on podređuje njegovu volju volji Vječnog Božanstva, onda on također može biti siguran da će biti zahvaćen od strane Njega i da ga Ja nikada više opet neću pustiti sve dok se nije sjedinio sa Mnom, sve dok nije ispunio zemaljski zadatak koji mu je bio dan za njegovo postojanje na Zemlji a koji se uvijek jedino sastoji u tome da prepozna njegova Boga i Stvoritelja i stremi spram njega, od podređivanja Njegovoj volji... da on prema tome iznova priznaje Jednog kao njegova Boga i Oca od vječnosti od Kojeg se jednom odmetnuo njegovom vlastitom slobodnom voljom i pri tom pao u bezdan, iz kojeg se neopozivo mora iznova vratiti u više sfere, i za ovu svrhu on živi na Zemlji... Ljudsko biće mora naučiti imati vjeru i istinito znanje mu mora biti predstavljeno, onda će on biti sposoban vjerovati, jer on će prepoznati Boga kao njegova Oca i čeznuti za Njegovom Ljubavi, koja će mu biti podarena bez ograničenja budući je on jednom proizašao iz Moje Ljubavi... Međutim, Ja ga ne mogu na nijedan način prisiliti da vjeruje u učenja koja se tiču duhovne oblasti... Mene Osobno kao Boga i Stvoritelja... On mora steći ovu vjeru sam i on će ju zasigurno pronaći time samo što će živjeti život Ljubavi... ulažući napor da nadvlada sebičnu Ljubav i promijeni ju u nesebičnu Ljubav prema bližnjemu... Prema tome će on biti nagonjen iznutra, budući je ovo djelovanje Moje Božanske iskre Ljubavi, koja će ga uvijek pokušati potaći da čini dobro iz nesebičnih razloga i čijem nagonjenju on jedino treba popustiti... Jer svaki čin Ljubavi mu podaruje svjetlo, on će razumjeti rastuće više što se od njega očekuje vjerovati i to će prihvatiti, i njegova će vjera oživjeti. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 7597, 8 Svibanj 1960

ŽIVA VJERA... BUĐENJE U ŽIVOT...

Buđenje u istinski život započinje kada ljudsko biće napravi svjestan kontakt sa Bogom, kada on priznaje Biće iznad sebe samoga... kada on time vjeruje u ovo Biće i pokušava Mu se pripojiti, to jest, kada on osijeća odnos između višeg Bića i sebe i želio bi nastaviti ovaj odnos. U tom slučaju duhovna iskra unutar njega je već oživjela i pokušava utjecati na njega iznutra da stremi spram vječnog Oca-Duha. Iskra Ljubavi je već sebe zapalila, time će se on uvijek osjećati iznutra potaknut činiti djela Ljubavi, premda će se ona najprije jedino sastojati od toga da je ljubazan spram njegovih bližnjih ljudskih bića... Ali Ljubav će uvijek biti prepoznatljiva ili bi život u njemu bio nesposoban probuditi se. I sada ovaj život čini sebe zamjetnim, to je učinkovito drugi život unutar njega samoga, nezavisan od njegova stvarnog fizičkog života kojeg svako ljudsko biće doživljava čak ako je duhovna iskra u njemu i dalje uspavana i on je time duhovno mrtav. Ali jedino ovaj drugi život daje ljudskom biću stvarno zadovoljenje, jer onda će se on povezati sa Bogom kroz usmjeravanje njegovih misli spram Njega i kroz molitvu... I ova osoba isto tako neće zaboraviti njegova Boga, budući će ga Bog osobno držati i spriječiti osobu da još jednom podlijegne smrti...

Unatoč tome, razlika treba biti napravljena između razumskog znanja o Njemu i žive svjesnosti o višem Biću, jer bilo što naučeno može biti iznova zaboravljeno, to može biti odbačeno u kasnije vrijeme; to još nije dušu dovelo do života... Kasnije znanje, međutim, može voditi do žive vjere ako je ljudsko biće dobre volje... I onda on neće više nikada opet izgubiti njegov život jednom kada se probudio u njemu. I on se može probuditi od trenutka kada je ljudsko biće sposobno razmišljati. Jer čim je ono voljno ljubiti njegovo će razmišljanje biti vođeno ispravno, onda će on tražiti vezu sa Bogom, sa Bićem Kojem može predati sebe sa uvjerenjem. Jer ljudsko biće osijeća njegovu vlastitu nedovoljnost, on osijeća da mu je potreban Vodič i Zaštitnik budući je svjestan njegove slabosti... I prema tome on traži Biće od Kojeg može očekivati pomoć u svakoj situaciji života... To se najprije događa nesvjesno ali ga čini vrlo sretnim ako on može vjerovati u takvo Biće i ušao je u kontakt sa Njim.

Ovo je jasna i jednostavna vjera koja može biti stečena od strane svakog djeteta ali koja je živa u njemu a ne rezultat učenja, koju dijete može zasigurno prihvatiti ali mu ne podaruje unutarnje uvjerenje. Jer ovo uvjerenje uključuje dječju voljnost da ljubi što dovodi u život duhovnu iskru unutar njega. I sve drugo će onda biti potstaknuto od strane ove duhovne iskre, što će opet i iznova stimulirati čovjekovu čežnju za vječnim Ocem-Duhom sve dok osoba prilično svjesno ne uspostavi vezu kroz iskrenu molitvu koja će onda, međutim, apsolutno jamčiti Očevu brigu o djetetu i neće mu nikada više dopustiti da siđe u duhovno sljepilo, u smrt.

To je zašto predavanje religioznih doktrina nije dovoljno; premda one neće biti odbačene one neće nužno podariti ‘život’. Jedino Ljubav uspijeva postići istinski život, i ova jedina motivira djecu razmišljati o religioznim doktrinama i tražiti Oca, Koji će također dopustiti Sebi biti pronađenim... I onda će duhovna iskra unutar osobe njega neprestano potsticati spram Oca-Duha. On će se osjećati iznutra tjeran vezati se sa Njime; on će se osjećati iznutra tjeran na dobro-dušnu aktivnost i molitvu. I obadvoje će pokrenuti sjedinjenje sa Njime, koje je svrha i cilj zemaljskog života... obadvoje će probuditi ljudsko biće u vječni život, u život kojeg više ne može izgubiti budući je to duhovni život koji nema ništa zajedničko sa zemaljskim životom. I onda je ljudsko biće pronašlo njegova Boga, dijete je pronašlo Oca i izručilo Mu sebe zauvijek... I od sada nadalje ljudsko biće više ne može umrijeti; on će živjeti vječno. AMEN

***

 

Bertha Dudde, br. 5234, 13 Listopad 1951

VJERA BEZ LJUBAVI JE MRTVA...

Suštinski je važno ispunjavati Zapovijedi Ljubavi kako bi se postigla vrloduboka vjera. Dokaz nije nužan da bi se vjerovalo, radije, vi morate postati uvjereni u nešto što ne može biti dokazano tako da to možete poduprijeti cijelim srcem, tako da možete potkrijepiti u što sada vjerujete. Jedino ova vrsta vjere je od strane Mene procijenjena kao živa vjera, jer Ja ne smatram samo riječi i uvjerenja za vjerovanje već jedino za jedan pristanak da bi se izbjegao prigovor (negodovanje), budući vi ne možete potkrijepiti jednu primjedbu. U tom slučaju vi slijepo vjerujete, vi prihvaćate bez pomnog ispitivanja, bez osobnog mišljenja, što vam je saopćeno sa strane. Ali ova vrsta vjere neće nikada zračiti snagu, sa ovom vrstom vjere vi nećete nikada biti sposobni postići izvanredne rezultate... jer jedino živa vjera može dati dokaz snage vjere. Ali živa vjera je rodom iz Ljubavi, budući je Ljubav snaga koja onda sebe izražava u vjeri. Vjera bez Ljubavi je mrtva, to je nešto mlohavo formalno što nema učinka. Jedan aktivan razum može zasigurno doći do zaključka kojeg onda čovjek naziva ‘vjerovanjem’ ali ovo vjerovanje će biti više jedna pretpostavka koja ga neće niti zadovoljiti niti uzvisiti... sve dok Ljubav u njemu nije bila zapaljena. Jer jedino će Ljubav dati život takvoj vjeri. Osoba puna Ljubavi, međutim, ne treba iznimno aktivirati njegov razum, a ipak će on unatoč tome biti sposoban potkrijepiti njegovo znanje, jer on je prosvijetljen od strane njegova unutarnjeg duha, i time on može vjerovati sa uvjerenjem budući ima dokaz unutar njega samoga.

Iz tog razloga, što treba biti vjerovano ne može biti dokazano, ili čovjek ne bi mogao govoriti o ‘vjeri’, a ipak nikakva sumnja ne postoji za čovjeka koji živi s Ljubavlju, budući će mu duh unutar njega dati objašnjenja koja opravdavaju vrloduboku vjeru. Ali ova ne mogu biti uvjerljivo prenijeta na drugu osobu budući svako ljudsko biće treba samo pristići do vjere, što je on sposoban napraviti ako ne zanemari Ljubav... Ljubav je, međutim, spajanje sa Mnom... Posljedično tome, Ja Osobno također moram biti prepoznat od strane onih koji ljube, i prema tome vjera u Mene više ne može biti dvojbena... jer gdje Sam Ja prisutan kroz Ljubav Ja osobi dajem dokaz o Sebi, i onda je on ispunjen živom vjerom koja nikada ne može biti bez snage. Ja Sam izvor svega... Ljubav i mudrost, svjetlo i snaga potječu iz Mene, i jedno bez drugog nije zamislivo... Time svatko tko je intimno povezan sa Mnom kroz Ljubav će nužno također imati živu vjeru i time potpuno znanje. Ali gdje Ljubav nedostaje potonje isto tako ne postoji. Onda je to mrtva vjera bez svjesnosti, jer Ja Sam Ljubav Osobno (1 Ivanova 4:8, 16), bez Ljubavi nema snage i nema svjetla... bez Ljubavi vi ljudi i dalje živite u tami, i bez Ljubavi vi ste krhka bića, jer jedino Ljubav će vas učiniti snažnima. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8626, 25 Rujan 1963

LJUDIMA NEDOSTAJE LJUBAVI I VJERE...

Ljudi nastavljaju udaljavati sebe od Mene čak još dalje, oni žele vjerovati manje i manje, jer pošto ne žive život Ljubavi oni isto tako ne mogu postići živu vjeru a mrtva vjera je kompletno beskorisna, budući će se oni nje lagano odreći kada trebaju priznati da li su za ili protiv Mene. Jer ljudi će morati donijeti ovu odluku, bez obzira da li će ona biti zahtijevana od njih od strane zemaljskih vlasti ili kao rezultat grubih udaraca sudbine, kada im jedino ispravna odluka može osigurati pomoć u zemaljskoj nedaći. Bez vjere oni su izgubljeni, jer onda pripadaju Mojem protivniku, koji želi uništiti svaku vjeru čovječanstva u Boga i Stvoritelja. Jedino život Ljubavi će rezultirati u živoj vjeri, i onda više neće biti daljnje opasnosti da se padne žrtvom Mojem protivniku. Jer živa vjera uspostavlja vezu sa Mnom i bilo koja nedaća može biti uklonjena budući ljudsko biće vjeruje u Moju moć da to napravim, i također jer je on uvjeren da će Me Moja Ljubav odrediti (u smislu, ‘da odlučim’) da pomognem. Ipak ljudi kojima potpuno nedostaje vjere u Biće Koje je puno Ljubavi, mudrosti i sile se mogu nazvati jadnima i bijednima. Jer čak ako su oni brzo pomognuti od strane Mojeg suparnika u zemaljskim nesrećama njihove će duše unatoč tome biti neopozivo izgubljene, jer oni su ostavili svaki kontakt sa Mnom i prema tome su beznadežno podređeni njemu. I mnogi ljudi će morati očekivati ovu sudbinu da su potpuno kontrolirani od strane Mojeg protivnika i također će morati dijeliti njegovu sudbinu na kraju Zemlje, tako da će oni... kada je on postavljen u okove (Otkrovenje 20:1, 2)... biti iznova prognani u tvorevine Zemlje i moraju putovati stazom kroz ove nove tvorevine još jednom.

Ipak ovo se događa u skladu sa voljom svake pojedinačne duše, i ništa ne može biti učinjeno za njihovo spasenje drugo nego da se ljudima nastavi propovijedati Evanđelje Ljubavi, da im se kaže što ih očekuje ako žive bez Ljubavi i prema tome također bez vjere. Opet i iznova će ljudi biti dozvani; opet i iznova će oni biti pozvani okrenuti njihova leđa svijetu i stupiti u duhovne sfere... Opet i iznova će oni biti podsijećani na svrhu njihova zemaljskog života tako da ne mogu tvrditi da su bili sasvim bez znanja. Treba priznati, oni neće dati pouzdanje vašim riječima ali oni isto tako neće biti ostavljeni bez upozorenja, jer Ja ću nastaviti prelaziti njihovom stazom i posredstvom nesreća pokušati promijeniti njihovo razmišljanje... pošto mogućnost mijenjanja njihove volje i dalje ostaje sve do smrti i ni jedna prilika neće biti propuštena. I stoga biti će neprestana borba za svaku dušu koju Moj protivnik (Sotona) želi zadržati. I ako vi, Moje sluge na Zemlji, jedino uspijete uvjeriti vaša bližnja ljudska bića da vjeruju u Boga i Stvoritelja iz Čije Sile su potekli... ako jedino uspijete motivirati ih da vrše djela Ljubavi, onda također postoji mogućnost da će oni naučiti steći vjeru, da će oni ozbiljno razmisliti o tome... posebice kada trebaju prepoznati prolaznu prirodu zemaljskih stvari i započnu čeznuti za vječnim vlasništvima.

Svaka promjena uma može značiti spasenje za ova ljudska bića, a osoba može i dalje promijeniti njegov um sve dok ne umre. To je zašto vi, Moji pomagači, ne bi trebali ostaviti ni jedan kamen neprevrnutim kako bi probudili u ljudima vjerovanje u Silu Koja je puna Ljubavi i želi ponovno zadobiti sve ljude za Sebe... Vi ih također trebate obavijestiti o činjenici da ste vi u direktnom kontaktu sa ovom Silom i da vam Ona dostavlja sveobuhvatno znanje (tj. ove Objave) koje razjašnjava stvarnu svrhu postojanja ljudskog bića. Uvijek postoji mogućnost da će osoba odgovoriti i slušati vas, i u tom slučaju on je već zasigurno spašen, jer čim Sam mu Ja Osobno sposoban govoriti on će se sa tim (govorom tj. Riječju) osjećati afektiran i formirat će mišljenje... To je zašto vam je opetovano naloženo da radite marljivo; to je zašto Ja neću prestati nastojati privući Ljubav duša koje su i dalje udaljene od Mene. To je zašto ljudi često trpe veliku zemaljsku nedaću kako bi ih motivirao na vršenje dobrodušnih akcija za njihova bližnja ljudska bića. I onda nije beznadežno, jer svako djelo Ljubavi povezuje ljudsko biće sa Mnom i istovremeno ga razdvaja od Mojeg protivnika. Ako bi ljudi samo vjerovali da ih jedino Ljubav može izbaviti od neprijatelja njihovih duša... da bi im Ljubav također podarila shvaćanje i mogla bi im zadobiti živu vjeru, čak u Iskupitelja Isusa Krista. A živa vjera u Njega predstavlja konačno izbavljenje od grijeha i smrti... Ljubav se, međutim, ohladila i prema tome je vjera također iščezla, a ni jedna osoba ne može postati blažena bez Ljubavi i vjere, bez Ljubavi i vjere Moj protivnik i dalje vlada nad njegovom dušom i ona ne može ući u život koji traje zauvijek. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8816, 21 Lipanj 1964

VJERA OŽIVLJAVA KROZ LJUBAV...

Sve što vam mogu reći je da ćete vi jedino steći snažnu i nepokolebljivu vjeru kroz život Ljubavi, jer Ljubav vas sjedinjuje sa Mnom i naknadno će vas uvjeriti u Moju snagu koja je na vašem raspolaganju na korištenje u skladu sa vašom voljom. I time vi ste neprestano opominjani od strane Mene da sebe oblikujete u Ljubav tako da ćete još jednom prilagoditi vašu prirodu Mojoj, onda će vam se također povratiti sve vaše sposobnosti, koje su samo pokopane unutar vas i čekaju da nanovo izbiju, zavisno o stupnju Ljubavi kojeg vi razvijete... Međutim, ako iskoristite Moju snagu u vjeri da vam ova Moja snaga dopušta da se uhvatite u koštac sa svime (Filipljanima 4:13) onda je vaš stupanj zrelosti već visok, i onda postaje očigledno što možete postići, jer Ja vam ne niječem Moju snagu... naposlijetku, Ja vam želim dati sve tako da vam pomognem postati savršenima i sažaljevam se na vas u vašoj slabosti. Pri svemu tome, Ja ne mogu raditi u vama protivno Mojem vječnom redu... Ovo djelovanje jednostavno zahtijeva živu vjeru koja jedino oživljava kroz Ljubav. I to je vjera koja vam je potrebna da bi se nosili sa snažnim napadima posljednje borbe (za vjeru; Knjižica br. 48), jer jedino onda ćete vi dokazati da li vi podupirete Mene ili otpadate kada ste postavljeni pod pritisak...

Pa ipak, Ja ću se pobrinuti da će se Moji Vlastiti uzdati u Mene, da će njihova snaga vjere nastaviti rasti, da će oni biti u stanju crpsti snagu od Mene, Koji ću im biti tako blizu da Me oni mogu osjetiti i više ništa ne čine bez Moje poduke... I onda će snaga vjere sebe otkriti... oni će primiti što potrebuju, bila to zemaljska hrana koja im je zanijekana od strane neprijateljskih sila... ili bila to Moja Riječ koja će ih osnažiti izobilno... Onda će njihova vjera biti dovoljno snažna da Me ispovijedaju pred svijetom (Matej 10:32, 33; Marko 8:38)... i time će oni također sebe dokazati u posljednjoj vjerskoj borbi, tako da će pripadati stadu onih koji će biti odnešeni (1 Solunjanima 4:16, 17; Knjižica br. 43), koji vjeruju da je sve moguće što dokazuje Moje postojanje. To je zašto oni nisu zapanjeni sa postupkom uznešenja, jer njihova vjera prihvaća sve što nadilazi zakon prirode, što je čudesno, i time također Novu Zemlju sa svim njezinim tvorevinama koje nisu postojale na staroj Zemlji, čija veličanstvenost i slava su neuporedivi (Knjižica br. 42).

Otud Ja imam velika očekivanja od onih koji žele biti Moji Vlastiti: uz pomoć Moje Riječi oni će i dalje trebati ojačati njihovu vjeru do točke koja im omogućava da stoje čvrsto, jer nikada prije se borba poput ove nije vodila na Zemlji, i biti će potrebno mnogo snage da bi se ona izdržala... Ali Ja vam želim pomoći tako što vam Osobno govorim i otkrivam Moju beskrajnu Ljubav koja jedino traži privući vaše uzvraćanje kako bi vam osigurao snagu da ostanete postojani. I nagrada koju vam obećajem zauzvrat će biti život u raju Nove Zemlje, život u zajedništvu sa Mnom, Koji mogu uvijek biti prisutan gdje Ljubav postoji budući jedino Ljubav može biti temelj žive vjere... To je zašto će prva i posljednja zapovijed uvijek biti ‘Ljubite Boga iznad svega drugoga i vašeg bližnjega kao sebe samoga...’ (Matej 22:36-40) Onda vi ispunjavate vaš zemaljski zadatak i jednog dana ćete biti u stanju ući u kraljevstvo svjetla i blaženstva, i vi ćete biti sposobni ugledati Boga. AMEN

 

 

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Živa vjera i njezina snaga...

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Bertha Dudde, br. 7951, 27 Srpanj 1961

VJERA...

Svi vi trebate steći daleko čvršću vjeru i to znači da trebate Ljubiti još više, budući Ljubav donosi živu vjeru...Ulaganje Ljubavnih napora stvara direktnu vezu sa Mnom, Koji jesam vječna Ljubav (1 Ivanova 4:8)... Treba biti očigledno samo po sebi da vi više ne možete dvojbiti ili imati slabu vjeru kada ste povezani sa Mnom budući Sam onda Ja Osobno jamstvo da vaša vjera ne može biti uništena... I premda vaša volja da vjerujete može biti snažna... ali vi morate imati jednako snažnu volju činiti djela Ljubavi... Ljubav treba biti unutarnja pokretačka sila svih vaših namjera i akcija, onda će vaša vjera biti čvrsta i postojana... vi jednostavno nećete biti sposobni više dvojbiti nego ćete biti sigurni u ono što trebate vjerovati. I ova osvjedočena vjera će vas ispuniti sa radošću i dati vam unutarnji mir budući Sam onda Ja Osobno sa vama, budući Me vaša djela Ljubavi privlače bliže k vama bez greške, budući su ‘oni koji ljube u Meni i Ja u njima...’ (1 Ivanova 4:16) Ljubav nas sjedinjuje trajno i Ljubav daje rođenje nepokolebljivoj, živoj vjeri. I kada molite za čvrstu vjeru onda se istovremeno trebate moliti za snažnu volju da Ljubite i vi ćete doista postići čvrstu vjeru.

Ja vam opetovano dajem ovu informaciju budući se približavate vremenu kada vam treba čvrsta, nepokolebljiva vjera da ostanete odlučni do Kraja... Ako imate ovu vjeru ništa vas ne može uznemiriti, bez obzira što se dogodi, budući onda znate da ću vam Ja pomoći i time vi predajete sebe u Moje ruke sa slijepom vjerom... I onda Sam Ja uistinu uvijek voljan pomoći, Ja vas neću ostaviti u vremenima fizičke ili duhovne nedaće budući vas je vaša voljnost da Ljubite, vaš način života, već učinio Mojim Vlastitima, vi ste Mi se iznova pridružili i Ja Sam sada sposoban raditi u vama i kroz vas.

Čvrsta vjera je najbolje jamstvo koje možete imati budući vam daje unutarnji mir i spokojnost tijekom svih zemaljskih događaja koje Ja mogu odvratiti od vas ili umanjiti njihove učinke budući vi imate vjeru... I time vi uvijek trebate moliti: ‘Oče, pomozi mi da vršim djela Ljubavi i dopusti da moja volja da Ljubim postane još snažnija...’ I volja da Ljubite će rasti u istom postotku budući Ljubav jamči Moje prisustvo a Moje prisustvo jamči pomoć u svim vremenima nedaće... Ljubav također jamči prepoznavanje svih međuodnosa i otud razumijevanje za sve što, zauzvrat, doprinosi snaženju vjere. Ljubav je sve... i ako imate Ljubav vi ste također ispunjeni sa snagom od strane Mene i ova snaga vam omogućuje da činite neobične stvari kada je to nužno, kada je Ljubav pokretačka sila koja čini da hoćete pomoći... Onda imate vjeru koja pokreće planine (Marko 11:23)... i onda se nećete bojati štogod vam se dogodi. Jer onda ste povezani sa Njime, Koji je Gospodar iznad sviju, Koji može zapovijedati elementima da vas poštede i Koji želi Sebe dokazati kao vašeg Oca... Koji ljubi Njegovu djecu i neće ih ostaviti da postanu žrtve uništenja... Tražite Me svakog dana za snaženje vaše vjere i volje da Ljubite, pošto je ovo duhovni zahtjev kojeg ću Ja zasigurno ispuniti budući su Ljubav i vjera nužni za vaše savršenstvo. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 5726, 18 Srpanj 1953

SNAŽNA VJERA… SLIJEDITI ISUSA

Slijedite Me i postići ćete čeličnu vjeru… Čovjekova vjera ne može postati živa sve dok on ne živi život Ljubavi, sve dok on ne krene stazom kojom Sam Ja Osobno hodio na Zemlji, stazom nesebične Ljubavi prema bližnjem… vi možete zasigurno također postići razumsku vjeru, tj., putem logičnog zaključka postići racionalno uvjerenje o Meni kao Stvoritelju i Održavatelju ili o Onome Koji je dopustio Sebi da Ga prikucaju na Križ zbog vas… onda ćete vi također vjerovati, ipak takva vjera vam nije od velike koristi… to je samo saopćenje činjenica koje, treba priznati, ne mogu ni biti dokazane ali vas ipak više neće ostavljati u sumnji… Ali što je živa vjera?

Vjera koja živi i prikazuje ili potvrđuje svoj život kroz izvanredna djela… vjera koja za sebe vjeruje kako je sposobna činiti izvanredne stvari u čvrstom shvaćanju također o njihovom ostvarenju uz Moju podršku… živa vjera dokazuje svoju snagu, bez sumnje uzima Moju pomoć zdravo za gotovo, i takva vjera omogućava ljudskom biću da postigne stvari koje se smatraju čudima a ipak su one samo rezultati žive vjere. A takva vjera se može postići jedino kroz život nesebične Ljubavi prema bližnjem kako Sam to Ja primjerom ukazao na Zemlji, pošto je Ljubav snaga koja postiže sve. Svatko tko živi u Ljubavi prima od Mene toliko puno snage da ju on na neki način želi sprovesti u djelovanje, kao rezultat njegovog djelovanja Ljubavi on također osijeća Moje prisustvo, i ta spoznaja mu dozvoljava da ostvari sve što je od strane njegova srca potstaknut (u)činiti…

Ljubav i živa vjera se ne mogu odvojiti; to je razlog zašto ljudima najprije treba biti propovijedana Ljubav, kako bi postigli ovu živu vjeru, jer razumska vjera nije zamjena za živu vjeru, pošto će ona podbaciti čim su ljudi suočeni sa velikom teškoćom, ona će ustuknuti, ljudsko biće će biti slabe vjere u istinskom smislu riječi, možda čak odustati od svoje vjere pošto joj nedostaje snage Ljubavi.

Boriti se za i pokušavati postići čvrstu vjeru znači činiti uvijek više poslova Ljubavi, nadvladati sebe i promijeniti sebičnu ljubav u nesebičnu Ljubav prema bližnjem… To iziskuje borbu protiv svih žudnji, ali njegova borba će mu donijeti velike nagrade, jer svatko sa živom vjerom više ne poznaje strah, brigu ili sumnju, on se osijeća siguran i nepokolebljiv u Meni u Kojeg on vjeruje, on se više ne osijeća usamljeno već svaki korak poduzima sa Mnom, Koji živi(m) u njemu i Koji djeluje(m) i radi(m) sa njime na svaki način (2 Korinćanima 6:16) Svatko sa živom vjerom je pobjedonosan nad životom i smrti, jer Božja snaga je na njegovom raspolaganju, on je u takvom bliskom kontaktu sa Mnom da će on također uvijek koristiti Moju snagu i postići sve pošto on vjeruje. AMEN


***

 

Bertha Dudde, br. 3717, 18 Ožujak 1946

ŽIVA VJERA I NJEZINA SNAGA...

(Marko 11:23)

 

Živa vjera može pomicati planine... Ovo je za vas samo fraza pošto vi još niste stavili na probu snagu vjere i time ne znate njezinu učinkovitost, vi ne znate da vrloduboko vjerno ljudsko biće raspolaže sa Mojom snagom i prema tome je za njega sve moguće. Međutim, koliko duboka ova vjera treba biti kako bi postigla sve što ljudsko biće želi?... Kako bi posjedovao takvu snagu vjere veza ljudskog bića sa Mnom mora biti tako srdačna (iskrena) da se on više ne osijeća poput jednog pojedinačnog bića nego kao jedan nerazdvojiv dio Mene koji je prožet od strane snage koja potječe od Mene. On mora uvijek i zauvijek Mene osjećati blizu njega, on je morao postati tako siguran u Moje prisustvo da on misli, govori i ponaša se u ovom uvjerenju. I budući Me on priznaje kao vrhovnu Ljubav, Mudrost i Svemoć, budući je ovo vjerovanje prema tome postalo čvrsto uvjerenje on ne postavlja granice Mojoj aktivnosti i time nikakvog ograničenja isto tako ne postoji za njega, budući on osijeća za sebe kako je dio Mene Osobno i ispunjen sa Mojom snagom. Vjera poput ove ostvaruje sve i time također stvari koje leže iznad ljudske sposobnosti. Onda će on biti sposoban činiti čudesa a ipak ona su samo prirodni procesi ljudskog bića koji je kakav bi trebao biti na Zemlji, koji je postigao njegov cilj i postavio njegovu dušu u stanje zrelosti koja je blizu njegovu izvornu stanju. Takva čvrsta vjera zahtijeva totalnu privrženost (posvećenje) Meni, kompletno razdvajanje od zemaljskih stvari, ona zahtijeva sjedinjenje sa Mnom kroz Ljubav... Jedino neprestano s Ljubavlju aktivna osoba može imati takvu čvrstu i vrloduboku vjeru, jer najprije se moralo dogoditi sjedinjenje sa Mnom prije nego će se osoba osjećati blizu Meni da Moje prisustvo jamči da je svaka akcija sukladna Mojoj volji...

Bertha Dudde, br. 3724, 24 Ožujak 1946

SNAGA VOLJE... SILA I MOĆ...

Ja Sam Gospodar neba i Zemlje, i sve se mora podrediti Mojoj volji. Svatko tko Mi se suprotstavlja odbacuje snagu svojom vlastitom voljom, tj. on odbija prihvatiti Moju snagu i prema tome je nesavršen. Ali svatko tko sebe dobrovoljno podredi Mojoj volji će primiti Moju snagu bez ograničenja i biti će sposoban raditi poput Mene u savršenstvu. Otud omjer snage duhovnog bića zavisi o Mojoj volji i njezinu ispunjenju, i ljudsko biće na Zemlji će prema tome biti izuzetno moćno i snažno i koristiti njegovu snagu da bi ostvario iznimna postignuća ako on sebe potpuno prilagodi Mojoj volji, time totalno podredi njegovu volju Mojoj. Onda će se njegova svaka akcija podudarati sa Mojom vječnom voljom, onda njegov udio na Zemlji neće biti niti nesklad niti nedostatak snage, nego će stajati sred Mojeg zračenja snage i biti će sposoban djelovati bez ograničenja u svakom pravcu ali jedino onoliko koliko se to podudara sa Mojom voljom. Moja snaga nije na njegovu raspolaganju za nečasnu aktivnost, kako će ona trenutno napustiti osobu koja iskorači van Moje volje. Međutim, jednom kada je ljudsko biće ušlo u Moj vječni red, jednom kada je on prisvojio Moju volju kao njegovu vlastitu, za njega neće biti moguće nanovo povratiti se u pogrešnu žudnju, jer jednom kada snaga teče kroz njega ona će ga osloboditi od sile koja se suprotstavlja Mojoj volji i pokušava privući svaku dušu ka sebi. Onda više neće biti moguće koristiti snagu za akcije koje se protive Mojoj volji, budući će ga Moja snaga obujmiti i on će biti trajno povezan sa Mnom, on je postigao njegov zemaljski baš kao i vječni cilj. Nebo i Zemlja su podređeni Mojoj volji... I ništa se ne može promijeniti protivno Mojoj volji... ali za vrijeme trajanja ovog života na Zemlji Ja ću dozvoliti ljudskom biću kompletnu slobodu, Ja ga neću prisiliti da sebe podredi Meni. Ali jednom kada je on ušao u Moj vječni red onda se to dogodilo sasvim dobrovoljno, bez (vanjskog) utjecaja i bez ikakve prisile.

I prema tome Ja ću, sa puno Ljubavi, zgrabiti duha koji se podredio Meni i neću mu dopustiti da iznova siđe u ograničenja ropstva, u stanje nesklada, pa čak ako je Moj protivnik neprestano aktivan da nanovo povrati duha koji se povratio Meni. On ne može prisiliti volju ljudskog bića, i svaki drugi utjecaj će se izjaloviti zbog snage koju osoba onda naziva njegovom vlastitom, jer on onda djeluje u sjedinjenju sa Mnom, i protivnik neće biti sposoban odbiti Mene. Ali ljudsko biće ne prakticira dovoljno snagu njegove volje... On bi mogao postići fenomenalne rezultate ali njegova vjera nije dovoljno snažna kako bi aktivirala njegovu volju, i njegova slabost vjere ne dozvoljava čovjekovoj prirođenoj snazi da ostvari učinak... Podredivši njegovu volju Mojoj on ima Moju snagu na njegovu raspolaganju i premalo iskorištava ovu snagu. On sam ne zna ili vjeruje kako silan može biti u sjedinjenju sa Mnom. Budući je on i dalje zemaljski utoliko što njegovo razmišljanje prilagođava sebe zemaljskom prirodnom zakonu, tako da on jedino sprovodi što mu prirodno izgleda moguće (podesno)... On ne prelazi granice koje su postavljene za nesavršeno ljudsko biće, baš poradi njegova nesavršenstva, koje on, međutim, može zanemariti. Zbog podređenosti njegove volje, zbog Mojeg upliva snage, on je sebe postavio u stanje savršenstva koje mu dozvoljava djelovati izvan okvira prirodnog zakona ali što unatoč tome ostaje prirodno budući je rezultat izvjesne zrelosti duše koju ljudsko biće može postići već na Zemlji. Kao rezultat ovog nezadovoljavajućeg vjerovanja on postavlja svoja vlastita ograničenja, koja Bog nije postavio za njega... Time ljudsko biće može imati krajnju snagu na njegovu raspolaganju a ipak ju ne koristiti dovoljno, budući ga njegovo ljudsko zemaljsko razmišljanje zadržava kada bi on jednostavno trebao pustiti njegovu duhu da govori. Budući će ga on podučiti i pokušati pojačati vrloduboku vjeru u njemu, naračun koje on onda može postići štogod želi koristeći se Mojom snagom. Onda će on također djelovati za dobrobit njegovih bližnjih ljudskih bića, jedino onda će snaga vjere sebe otkriti, budući će ljudi onda također prepoznati izvor snage (snagu izvora) iz koje vjernik crpi, i oni sami će također žudjeti piti iz nje. AMEN

Snaga Ljubavi koja teče ka njemu uslijed njegove Ljubavi-prepune aktivnosti mora pojačati njegovu vjeru budući ona daje svjedočenje o Meni i Mojem prisustvu, i svatko tko Me može osjetiti u sebi i pored njega također zna da se on neće nikada zanavijeke opet rastaviti od Mene, da se on također može bez štetnih posljedica okoristiti Mojom snagom budući je to Moja vlastita volja da bi on trebao biti učinkovit namjesto Mene kako bi dokazao snagu vjere i Ljubavi njegovim bližnjim ljudskim bićima, kako bi svjedočio o Mojoj Ljubavi i svemoći koja time osigurava snagu živoj tvorevini čija je priroda promijenjena u Ljubav. Vjera će pomaknuti planine... Vi bi svi trebali steći ovu vrloduboku vjeru i vi bi, također, bili sposobni postići bilo što na ovoj Zemlji... Najprije sebe oblikujte u Ljubav, onda će vaša vjera također narasti i postati živa vjera, to jest, ona će biti sposobna postati aktivna, dok vjera bez Ljubavi ostaje beživotna vjera, vjera jedino u skladu sa riječi ali kojoj nedostaje sve snage. Riječi... ‘ja vjerujem...’ nisu dovoljne da bi potaknule Moje djelovanje kroz vas, jer vi morate biti sposobni uistinu vjerovati u vašem srcu, i ova živa vjera je jedino moguća kroz neprestanu aktivnost Ljubavi kroz koju vi primate snagu od Mene kako bi bili učinkoviti i čak izveli prividno nemoguće.

Vrloduboka vjera postiže sve... Unatoč tome, ona potrebuje Moje prisustvo i vi ovo možete osigurati jedino kroz Ljubavi-punu aktivnost... Otud, Ljubav dolazi prva, i ako vam nedostaje Ljubavi, vama također nedostaje vjere, bez obzira koliko opetovano vi pokušali osigurati vašu vjeru kroz riječi. Tako sada možete razumjeti zašto Ja nastavljam propovijedati Ljubav, zašto Ja šaljem Moje učenike u svijet kako bi raširili Moje Evanđelje Ljubavi. To je zasigurno moguće za vas da razumski postignete vjeru u Silu Koja je iznimno milostiva, moćna i mudra, ipak vi možete jedino ući u kontakt sa ovom Silom kroz aktivnost Ljubavi (Ivan 15:1-17), jedino onda će ova vjera povećati izražajnost, jer jedino onda ćete vi biti sposobni raspolagati Mojom snagom i, u snažnoj vjeri u Mene, dopustiti joj da postane učinkovita, kao što Sam vam obećao. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 4936, 16 Srpanj 1950

SNAGA VJERE ŽIVOG ALI POGREŠNOG VJEROVANJA...

Jedino nekolicina ljudi slijedi ispravnu i istinsku vjeru, otud vjeru koja se potpuno podudara sa Istinom. Ali Ja također poštujem vjeru onih koji nisu podučeni u Istini, koji također imaju živu vjeru u ono što su bili podučeni, koji su prema tome, iz Ljubavi za Mene i njihova bližnjega, stekli živu vjeru koje se čvrsto drže iz straha da bi mogli sagriješiti. Oni se uzdaju u Mene i uvjereni su da ću Ja uslišiti njihovu molitvu, i Ja ne razočaravam njihovu vjeru, što služi kao dokaz da čak pogrešni vjernici mogu primiti znamenitu pomoć po vrlini njihove vjere, ali onda ne treba pretpostaviti da je ono što vjeruju istinito, namjesto toga, jedino što snaga žive vjere može biti kroz to prepoznata. Unatoč tome Ja također nastojim prenijeti njima Čistu Istinu, jer jednog dana će ju oni morati prepoznati kako bi postali blaženi... ako ne na Zemlji, onda u onostranom. Ipak to će biti daleko puno teže probiti se do njih sa Istinom budući su pogrešna učenja isuviše duboko-ukorijenjena u njima i opetovano Moj protivnik pokušava kombinirati nova obmanjujuća učenja sa Istinom, i što više slijepo ljudi vjeruju, to jest, ako oni ne razmišljaju o duhovnom znanju koje im je dano, to će lakše biti za njega. Ljubav je, međutim, odlučujući činbenik, jer Ljubav osvjetljuje duh.

U osobe pune Ljubavi ustručavanja će se pojaviti sama po sebi i u ispravnost onog što je predstavljeno kao Istina će biti posumnjano. To je zašto je Ljubavi-sklona osoba često oštrovidna (dobro razlikuje) i može sebe skorije razdvojiti od pogrešnih doktrina nego drugi, ili njegova vjera postaje tako živa kroz Ljubav da On vidi u Meni najviše Ljubavi-puno silno Biće Kojemu ništa nije nemoguće... što također daje povod dubokoj vjeri u čudotvornu silu izvjesnih stvari, koju Ja neću razočarati, čak ako on skreće od Istine a nijedna doktrina ne može nikada kod Mene naći na odobravanje koja zavodi ljude u stranu. Sve je za Mene sigurno moguće, ipak jedino čovjekova dječja Ljubav i neograničeno povjerenje u Moju pomoć Mene motivira to mu podariti, jer Ja Sam dao vama ljudima obećanje da Ja neću razočarati čvrstu vjeru, da ću vam Ja dati štogod potražujete, ako molite u Duhu i Istini. A čvrsta i pouzdana vjera također jamči molitvu u Duhu i Istini. AMEN

 

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Iskušavanja vjere radi snaženja vjerovanja... Sumnja spriječava uslišenje molitvi...Uvjeti za ispunjenje Božjih obećanja iz Riječi...

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

 

Bertha Dudde, br. 3660, 18 Siječanj 1946

SNAGA VJERE... POMOĆ U SVAKOJ POTREBI...

(Psalam 91)

 

Vi možete zahtijevati Moju pomoć u svakoj potrebi pa čak ako ispunjenje vašeg zahtjeva vama izgleda nemoguće (Luka 18:27). Jedino onda ćete razumjeti snagu vjere kada znamenito vođenje Moje volje kao rezultat riješi ovu potrebu. Moja moć i Moja Ljubav izlazi na kraj sa svime što vama izgleda nemoguće... pod uvjetom da Mi vaša molitva ukazuje snažnu vjeru, pod uvjetom da vi sebe povjerite Meni sa kompletnim povjerenjem... Prema tome, nađite utočište u Meni sa svim vašim potrebama, recite Mi o vašim problemima, ostavite vaše brige i strahove, i obratite Mi se za pomoć... I uistinu, Ja vas neću pustiti da zazivate uzalud kada vaša molitva izražava vrloduboku vjeru i ponizno očekujete Moju pomoć. Otud se vi ne trebate više bojati, pod uvjetom da čvrsto vjerujete...

Bertha Dudde, br. 6111, 17 Studeni 1954

‘NE BOJ SE, SAMO VJERUJ...’

(Marko 5:36)

Ne boj se, samo vjeruj... Ništa vas neće uplašiti, ništa vas neće deprimirati samo ako čvrsto i nepokolebljivo vjerujete... I time, snažna vjera može značiti jedan laganiji zemaljski život za vas, jer onda se vi nećete plašiti ničega i možete ići uzduž nepomućeni (mirni i bez brige), sa vašim mislima uvijek okrenutima spram Onoga Koji će vam pomoći u svakoj nedaći (1 Petrova 5:7)... Vi bi trebali iznutra biti čvrsto uvjereni da imate Oca na nebu Koji pazi na Njegovu djecu i neće ih ostaviti u poteškoći, budući On ljubi Njegovu djecu... Ovo čvrsto uvjerenje je već jedno osiguranje da je to tako... A(li kad razmislite) što bi uistinu moglo biti više moćno od vašeg Oca na nebu? (Ivan 10:29) Ni jedno ljudsko biće na Zemlji i ni jedno biće tame se Njemu ne mogu oduprijeti, i prema tome se ne trebate bojati da će itko na Zemlji ili ijedno mračno biće biti sposobno ozlijediti vas ako ste uzvjerovali u Božju veću od najveće Ljubav i zaštitu koju vam je On obećao (Rimljanima 8:31; 37-39; Hebrejima 13:5, 6). Jer Njegove su riječi: ‘Dođite k Meni svi vi koji ste opterećeni (Matej 11:28)... Tražite, i bit će vam dano, kucajte, i bit će vam otvoreno (Matej 7:7)... Podignite oči ka Meni, Ja ću vam pomoći...’ Ako uspijete u tome da ove Riječi Njegove Ljubavi prisvojite, ako se osobno osjećate adresirani od strane Oca, onda im se vi više nećete suprotstavljati sa sumnjom nego ćete vjerno očekivati dok pomoć ne pristigne... Ne postoji ništa što On ne može odvratiti... za Njega ne postoji ništa nemoguće... I time uvijek postoji riješenje, čak ako ga sami ne možete predvidjeti... On će uistinu pronaći sredstva; On će pronaći izlazi iz svake nedaće... Kontemplirajte ove Riječi duboko u vašim srcima sve dok sva dvojba nije iščezla, sve dok sebe ne povjerite Njemu bez straha i čekate strpljivo... Jer Njegova Ljubav je za vas, Njegovu djecu, i ova Ljubav neće nikada dokončati. AMEN

...Duboko pobožno ljudsko biće pripada Meni vječno, on pripada Mojoj Crkvi, on je onaj kojeg Ja nikada neću napustiti i koji prema tome također uvijek uživa Moju zaštitu. Ali sada, poradi drugih ljudi i čak vas samih, kao probu vjere Ja opetovano šaljem svjetovne pogibelji tako da bi vi sebe trebali dokazati, tako da bi Me vaša ljudska bića trebala pronaći i kroz vas pronaći dokaz snage vjere, da bi oni također trebali naučiti vjerovati i time umanjiti njihovo duhovno siromaštvo. I premda se sve događa sukladno Mojem planu od vječnosti, vjerno ljudsko biće se ne treba bojati ničega budući je Moje vođenje nadnaravno, Moja je moć više nego velika, i Moja Ljubav uvijek nalazi riješenje za svaki problem za one koji pripadaju Meni. Time, što je neizbježno nužno za cijelo čovječanstvo, što ono zamjećuje kao nedaću i bijedu, može ostaviti nekoga sa potpunim povjerenjem u Mene potpuno ravnodušnim; on ne treba time biti afektiran premda stoji direktno u centru jednog događaja kojeg cijela ljudska rasa raspoznaje kao katastrofalnog budući se on drži za Moju ruku i ova ga vodi sigurno i neozlijeđenog kroz sve poteškoće. Vi ste sposobni prognati sve sa čvrstom vjerom, i niti ljudi niti duhovne sile vas ne mogu ozlijediti ako vi prebjegnete k Meni sa čvrstom vjerom, povjerite Mi sebe i bezuvjetno sebe prepustite Meni i Mojem milosrđu.

Ja, međutim, znam snagu vjere u svakoj pojedinačnoj osobi, i njegova je sudbina namještena u skladu sa njegovom vjerom... Ali kako bi postala savršena duša se mora boriti za ovu snažnu vjeru, ona ne može biti dana duši bez njezina doprinosa, bez njezine čežnje (ambicije) i iskrene molitve. Ali netko tko se bori za duboku, postojanu vjeru će ju također zadobiti budući je njegova molitva za duhovno bogatstvo i neće ostati neuslišena. Prema tome on je suočen opet i iznova sa događajima koji bi trebali produbiti njegovu molitvu, koji su naumljeni osnažiti vjeru. Otud vi Mi se možete okrenuti sa svim vašim potrebama i tražiti Me za spriječavanje ili pomoć... I Ja vas sigurno neću razočarati, Ja ću uvijek biti spreman pomoći, tako da vi naučite znati Mene, Moju Ljubav i Moju svemoć i vaša vjera postane sve dublja sve dok vi ne živite vaš zemaljski život kompletno bezbrižni, budući poznajete snagu vjere i u svako vrijeme polažete vaše povjerenje u Mene. AMEN

***

Bertha Dudde, 3752, 25 Travanj 1946

BORBA ZA VJERU NIJE UZALUDNA...

(Jakovljeva 1:2-4; 1 Petrova 1:6-7)

 

A ovo vam kažem da vas utješim, da se vi nećete uzalud boriti samo ako Me želite doseći... Budući Ja cijenim vašu volju i poduprijet ću vas, čak ako vi to ne prepoznate jasno. Ja ću vas privući k Meni, ali vi također sami trebate primjeniti snagu i zatražiti ju od Mene, inače ne možete postati savršeni. I to je zašto vi povremeno morate sebe naći u stanju slabosti i pokušati ga nadvladati. Vi sami trebate biti aktivni, i Ja ću vas blagosloviti. I time će vaša vjera rasti snažnijom što više vi izgledate kako se nalazite u otužnom stanju i nastavljate se uspravljati na noge sa Mojom pomoći... Vi ne razumijete da vjera treba biti podložna prevratima kada bi trebala čvrsto stajati, i da su ti prevrati Moja volja ili Moje dopuštenje budući su oni naumljeni voditi osobu u zrelost vjere... Snažna vjera ne dozvoljava sebi više biti uznemirenom, i onda je ljudsko biće postiglo njegov cilj na Zemlji... Ali sve dok je on i dalje nesiguran u vremenima nedaće on nije snažan dovoljno i potrebna su mu prokušavanja, on potrebuje ispite vjere, koje će on biti sposoban proći sa povjerenjem u Mene. Svatko tko želi steći vrlo duboku nepokolebljivu vjeru će postići njegov cilj budući ću ga Ja paziti posebice dobronamjerno. Zemaljska nedaća će postići da će se ljudsko biće čvrsto i iskreno sjediniti sa Mnom i time postati svjestan Mojeg prisustva, i onda će on totalno imati pouzdanje u Mene, time više nikada neće dvojbiti Mene, Moju Ljubav i moć. Onda će on imati snažnu vjeru koja će mu dati unutarnji spokoj, on se više neće bojati svijeta, on se neće bojati zemaljske nedaće, budući će se on suočiti sa svime sa Mojom snagom koja ga prožima. On će znati da nije sam i kompletno će sebe povjeriti Meni i Mojem vođenju...

Ja vas želim privući k Sebi Samome samo ako bi vi stremili spram Mene vašom vlastitom slobodnom voljom... Što bi bilo više prirodno nego pomoći vam na svaki način, budući Ja Osobno smatram to krajnjim blaženstvom za vas da postanete Mojim Vlastitima?... Time borba (naprezanje) ni jedne osobe neće biti uzaludna, ona će ga voditi do cilja, i svaka poteškoća, svaka zemaljska i duhovna nedaća je sredstvo napretka, budući oni povećavaju srdačan odnos sa Mnom i na taj način Moja opskrba snage je zajamčena. Ali osoba prožeta sa Mojom snagom će postići bilo što... i svatko tko želi primiti snagu i milost i potvrđuje ovo kroz srdačnu molitvu neće nikada otići praznih ruku, i učinak postaje jasno vidljiv gdje će vrloduboka vjera biti obznanjena pred svijetom... Onda osoba koja je ustrajno nastojala osnažiti njegovu vjeru neće posrtati... onda će Moj pritok snage također postati vidljivo očigledan, tako da on može osigurati živo svjedočanstvo njegovim bližnjim ljudskim bićima o snazi vjere, koja je dostupna svakome tko se bori za snažnu vjeru, čija se volja odnosi na Mene i koga Ja prema tome privlačim k Meni budući je on bio Moj Vlastiti od vječnosti i vječno će ostati Moj Vlastiti... Odlučnost da se bude sposobnim vjerovati čvrsto i postojano je također jamstvo da se postigne snažna, čvrsta vjera, budući je takva volja blagoslovljena od strane Mene. AMEN

***

 

Bertha Dudde, br. 5377, 29 Travanj 1952

ISKUŠAVANJA VJERE ZA SNAŽENJE VJEROVANJA...

(Jakovljeva 1:2-4; 1 Petrova 1:6, 7)

 

Vi ste trajno podređeni iskušavanjima vjere ali jedino kako bi se osnažilo vaše vjerovanje, jer ono je za sada još onako slabo kao ono u djeteta poredbeno sa zahtjevima koji će se od vas očekivati u nadolazeće vrijeme. Opet i iznova ćete vi prema tome doživjeti nedaću tijekom koje bi trebali sebe dokazati utoliko što se trebate okrenuti spram Onoga Koji je jedini sposoban prognati vaše probleme. Nedaća će nestati poput postrojbe oblaka ako vi povjerljivo sebe izručite nebeskom Ocu i povjerite sebe Njegovoj milosti. Time vi imate sigurna sredstva da savladate svaku nedaću, vi Mu jedino trebate reći vaše probleme i iskreno Ga zatražiti za Njegovu pomoć... i vi hoćete biti pomognuti... ali najprije trebate usavršiti ovu čvrstu vjeru (u smislu, ‘ona treba sazrijeti u vama’) tako da vam On može i hoće pomoći... Takva će vjera prognati svaku nedaću. Međutim, ovo zahtijeva vašu svjesnost o Njegovu prisustvu, vaša veza sa Njime mora biti tako bliska da se vi nikada nećete osjećati sami, nego da ćete uvijek osjetiti da On, vaš Otac od vječnosti, hoda pored vas i onda ćete biti potpuno uvjereni da će vam On pomoći... Život bez borbe, bez zemaljskih ili duhovnih nedaća ne bi unaprijedio vaš duhovni razvoj, jer vaša snaga jedino biva osnažena kroz borbu, snaga je jedino stavljena na probu kroz protivljenje i konačno postaje pobjedonosna. To je zašto zemaljske nedaće ne mogu biti isključene, one su učinkovito samo iskušavanja da izgrade vašu snagu, sa kojima se trebate uhvatiti u koštac kako bi postali snažni u vjeri. Jer vama će biti potrebna velika snaga vjere tijekom nadolazećeg vremena, kada će jedino ona osoba ostati spokojna i sigurna u sebe koja je postala nepokolebljiva kroz njegovu snažnu vjeru da je on u svim vremenima svjestan da je u brizi Nebeskog Oca i prema tome stoji iznad svega što se približava. Ništa se ne događa u vašem postojanju čega On nije svjestan, i ništa vam se ne može dogoditi bez Njegove volje... ali štogod vas snađe je Njegova volja i uvijek je blagotvorno za vašu dušu (Rimljanima 8:28)... Čvrsto pohranite ove riječi u vaše pamćenje, onda ćete se uvijek osjećati zbrinutima od strane Ljubavi nebeskog Oca, i vi nećete dvojbiti Njegovu pomoć ni jednog trenutka ako ste u nezgodi. Sve je blagotvorno što okreće vaše misli spram Njega, Koji samo čeka vaš poziv kako bi bio sposoban pomoći vam. To je Njegova volja da se vi trebate okrenuti ka Njemu, On želi biti vaš neprestani saputnik, On želi biti zapitan za savjet u svakoj duhovnoj ili zemaljskoj nedaći, On vam uvijek želi pomoći ali je to jedino sposoban učiniti ako ste Ga vi, kroz vašu vjeru u Njega, također slobodno priznali... Ali onda ćete biti dobro zbrinuti, onda ćete biti sposobni očekivati čak najtežu sudbinu, ona će se okrenuti u vašu najbolju korist, vi ćete primiti zemaljsku pomoć i duhovno izvući najveće blagoslove od onog što vam Otac šalje kako bi vas zauvijek pridobio.AMEN

***

Bertha Dudde, br. 6110, 16 Studeni 1954

SNAŽNA VJERA... USPJEH... LJUBAV...

Sa snažnom vjerom u Moju pomoć vi ćete postići sve, čak ako vam to izgleda nemoguće... Jer ništa nije nemoguće za Mene (Marko 10:27; Luka 1:37)... Ali Duh Ljubavi mora biti aktivan u vama... sve što činite ili želite postići treba biti utemeljeno na Ljubavi. Onda se Moja snaga Ljubavi, koju ste vi stekli sami kroz vašu Ljubav, morati neporecivo pokrenuti na djelovanje. I time ćete vi biti sposobni postići sve što želite napraviti za Mene i Moje kraljevsto, jer onda će vaša Ljubav za Mene i vaša bližnja ljudska bića biti pokretačka sila koja će vam, zauzvrat, jamčiti upliv Moje snage Ljubavi... i vi ćete također biti izrazito učinkoviti, samo ako vjerujete... Čvrsta vjera je važan činbenik za vaš uspjeh koja će, međutim, biti izvjesno prisutna gdjegod postoji Ljubavi... I ako vaša vjera u Moju pomoć počinje slabiti onda samo ozbiljno razmotrite u vašem srcu da Ja Jesam, naposlijetku, Sama Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16)... da vas Ja ljubim i prema tome vam neću zanijekati ništa osim onog što će nanijeti štetu vašoj duši... ali što vi ionako ne bi zatražili jednom kada ste počeli živjeti u Ljubavi... Jer onda će vaš prosvijetljeni duh također shvatiti zašto ne bi trebali postaviti takav zahtjev...

Ipak ako trpite zemaljsku nedaću, ako ste teško opterećeni vašim križem, ako sebe nađete u pogibelji tijela i duše, onda Mi dođite sa povjerenjem i vi ćete doživjeti Moju Ljubav, vaše će vam molitve biti uslišene... jer Ja vas ljubim... Opet i iznova vi morate imati Moju vrloduboku Ljubav na pameti ako ste u opasnosti da postanete neodvažni, ako je vaša vjera slaba... Ja se neću okrenuti od vas čak ako počinite grijeh ali utoliko još manje ako ste u nevolji... Prema tome, vjerujte i imajte povjerenja, i vi hoćete primiti zemaljsku pomoć... i vjerujte i imajte povjerenja da ću vas Ja također poduprijeti duhovno čim Mi vi želite služiti. Vi ne bi trebali nikada dvojbiti da ćete uspjeti, budući se uvijek možete okoristiti Mojom snagom koja je na svačijem raspologanju ako su vaši planovi utemeljeni na Ljubavi za Mene i vaša bližnja ljudska bića... Sa Mnom i Mojom snagom vi ćete postići sve samo ako vjerujete čvrsto i bez sumnje (Marko 9:23). AMEN

***

 

Bertha Dudde, br. 6569, 11 Lipanj 1956

USLIŠENJE MOLITVI... VJERA...

Snaga vaše molitve će također jamčiti uslišenje vaših zahtjeva. Jer Ja Sam vjeran Mojoj Riječi: ‘Tražite, i biti će vam dano; kucajte, i biti će vam otvoreno...’ (Matej 7:7) Vi uvijek trebate zapamtiti da je Moja Riječ Istina (Ivan 17:17), da vam Ja ne dajem obećanje bez da ga ispunim (Hebrejima 10:23). Vi također trebate imati na umu da je za Mene uvijek moguće uslišiti vaše molitve, i da Moja Ljubav za vas rado udovoljava vašim željama... ali da se vi jedino možete osloniti na uslišenje vaših molitvi ako čvrsto vjerujete, ako ne dozvolite da se pojavi ikakva sumnja u Moju Ljubav ili Moju moć. Ali i najmanja sumnja Me spriječava da vam dokažem Moju Ljubav i Moju moć (Jakovljeva 1:5-8), u tom slučaju vi, još, niste dovoljno blisko ujedinjeni sa Mnom, vi još ne vidite Oca u Meni nego jedino uvijek udaljenog Boga Koji neće Sebe nametnuti sve dok vaša nevina dječja Ljubav ne privuče Mene, vašeg Oca, ka vama... što će, međutim, čvrsta vjera učiniti. Iz ovog razloga toliko mnogo molitvi Moje zemaljske djece ostaje neuslišeno, i ovo još više uvećava njihove sumnje u moć molitve. A ipak, jedino nedostajeću snagu vjere treba kriviti da vi često čekate na uslišenje vaših molitvi uzalud... Dođite k Meni poput djece njihovu Ocu i govorite Mu sa istinskom poniznošću i nevinom dječjom Ljubavlju, i onda Mi izrecite vaše želje u čvrstom povjerenju da ću vas Ja čuti, razumjeti vaš problem i odvratiti ga od vas... I možete biti posve sigurni da vas neću ignorirati nego ću udovoljiti vašim molitvama... Jer Ja vas želim privući sve više čvrsto prema Meni i prema tome isto tako neću razočarati nekoga sa čvrstom vjerom. I pravo dijete će zasigurno jedino zamoljevati za stvari koje neće naštetiti njegovoj duši; pravo dijete to ostavlja Meni i Ja usmjeravam njegove misli tako da ono uviđa i odbacuje svaku žudnju koja spriječava njegov duhovni razvoj. Ispravan odnos djeteta sa njegovim Ocem vama također jamči prosvijetljeno razmišljanje, jedan prosvijetljeni duh... To je Moja volja da vi trebate sebe povjeriti Meni u svakoj nedaći tijela i duše, i Ja ću vam pomoći, kao što Sam obećao, čim vi vjerujete u Mene sa živom vjerom. Međutim, Ja vam ne mogu dati živu vjeru, vi ju trebate steći sami kroz Ljubav... I time vi znate zašto toliko mnogo molitvi ostaje neuslišeno; nedovoljna Ljubav je objašnjenje za slabu vjeru, budući ni jedna osoba nikada ne može očekivati kompletni dokaz Moje Ljubavi od Mene koja sama ima nedovoljno Ljubavi i prema tome također spriječava Moju aktivnost Ljubavi... Moja Riječ je Istina, ali Moja obećanja također zahtijevaju udovoljavanje uvjetima... Onda će vam se svako obećanje obistiniti.Prema tome stremite osnažiti vašu vjeru, dopustite joj da oživi kroz dobro-dušnu aktivnost... Onda ćete također imati snagu vjere i Moja Ljubav i Moja moć će vam se(be) očitovati. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 3744, 15 Travanj 1946

KRISTOVA OBEĆANJA... UVJETI – ISPUNJENJE...

Držite se Kristovih obećanja i prevladat ćete u svakoj borbi za opstanak... On vam je obećao snagu i milost, On vam je obećao duhovnu i fizičku skrb, On jamči da ćete ostvariti vaš konačni cilj na Zemlji... vječni život... Vi možete bezrezervno vjerovati Njegovoj Riječi, ona će se ostvariti čim ispunite uvjete koje je On povezao sa svim Njegovim obećanjima. Njegova obećanja zavise o činjenici da vi pokušate udovoljiti volji Onoga Koji vam je dao vaš život. Zemaljski život vam nije dan jedino poradi njega samoga, već poradi ostvarivanja svrhe... za postignuće krajnje mogućeg savršenstva na Zemlji. Isus vam je ukazao put na Zemlji i primjerom ukazao život koji će vas voditi do savršenstva dajući ljudima objašnjenja u područjima gdje su oni i dalje bili u mraku. On im je ukazao pouzdan put, baš kao i njegov učinak, u vječnosti... postavljajući uvjete i dajući vam obećanja... pod uvjetom da ste vi doista privrženi i ispunite uvjete kako bi sebe oblikovali u savršenstvo, svako će se obećanje ostvariti. Vi ćete živjeti u zemaljskoj i duhovnoj sreći i miru, baš kao što ćete biti konstruktivno aktivni. Njegovi uvjeti se, međutim, sastoje od neprekidnih djelovanja (u) Ljubavi...

Preduvjet svakog obećanja, ako će se ono obistiniti, jest Ljubavna aktivnost. Ako ostvarite ovaj uvjet, vi možete živjeti zemaljski život bez brige u svakom pogledu, budući će se onda Otac na nebu fizički i duhovno pobrinuti za vas... On neće dopustiti da vaša duša i tijelo trpe nevolju, nego će uvijek unaprijediti stvari srazmjerno vašoj volji da ljubite... Njegova Riječ je Istina i ostati će to u svoj vječnosti. Čvrsta vjera u ovo vam osigurava unutarnji mir i sigurnost po pitanju svega što vam se događa, usljed Božje volje ili dopuštenja. A budući se, u skladu sa Njegovom Riječju, vama ništa ne može dogoditi protiv Njegove volje, vi trebate pokušati udovoljiti Njegovoj volji... ljubite vašeg Oca od vječnosti sa svim vašim srcem, tako da ćete vi k tomu zadobiti Njegovu Ljubav, i pokažite vašu Ljubav kroz vršenje dobrih djela vašim bližnjim ljudskim bićima. Bog ne očekuje puno od vas, ali On neće odustati od ovog uvjeta ako će se Njegova obećanja ispuniti na vama. Svaka od Njegovih Riječi vas podučava ljubiti, budući svako od Njegovih obećanja iziskuje Ljubav... istinski odnos sa Bogom i vašim bližnjim, koji je vaš brat, budući ste svi vi djeca jednog Oca. Vi možete steći bezbrojne darove milosti kroz nesebične akcije Ljubavi i... ako vam za to nedostaje snage... zadobiti snagu kroz iskrenu molitvu. ‘Tražite, i dobit ćete’ (Matej 7:7).

Najprije, tražite duhovne vrijednosti i zanemarite zemaljske potrebe, budući će Bog ove nadodati jednom kada stremite ispuniti Njegovu volju i pokušate sebe oblikovati u Ljubav (Matej 6:33). Opet i iznova Isus Krist pokušava utisnuti na vas u Njegovim učenjima važnost stremljenja ka kraljevstvu Božjemu. On vam obećaje vječni život i Očinsku brigu za vaš zemaljski život, pod uvjetom da vi težite za Božjim kraljevstvom... a svaka Riječ iz Njegovih usta je najčišća Istina, i prema tome vam treba pružiti najunutarniji mir i sigurnost, samo ako imate vjere. Svaka zemaljska briga je nepotrebna sve dok vi nastojite živjeti u skladu sa Božanskom voljom, sve dok će vam vaše akcije Ljubavi zadobiti Božju Ljubav i tako vam Njegovu volju učiniti naklonjenom.

Prema tome, ne sumnjajte u Njegovu Riječ, ne sumnjajte da će se Njegova obećanja ostvariti, već živite u skladu sa Njegovom svetom Riječju... Živite u Ljubavi i neprestanoj povezanosti sa Onime Koji je Sama Ljubav... i onda dopustite sebi biti vođenima. Imajte povjerenja u Njega, povjerljivo postavite vašu sudbinu u Njegove ruke i sebe mu potpuno prepustite, onda će svaka nevolja uskoro biti otklonjena od vas budući ju više ne trebate ako, u čvrstoj vjeri, vi sebe pročistite i oblikujete kroz akcije Ljubavi da uđete u kraljevstvo svjetla nakon što odložite vaše zemaljsko tijelo. Jer Isus nije koristio Njegove Vlastite Riječi nego je Bog govorio kroz Njega (Ivan 12:49, 50), i Njegova Riječ je Istina i također sebe mora ispuniti, pod uvjetom da čovjek udovoljava Njegovoj Riječi, pod uvjetom da čezne za Božjim kraljevstvom... za vječnim životom. AMEN

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Vjera u Očevu bezgraničnu Ljubav osigurava bezbrižan život...

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Bertha Dudde, br. 3802, 16 Lipanj 1946

UVJERAVAJUĆI SAVJET ZA IMANJEM VJERE...

Vi ste tako plahi i strašljivi a ipak mogli bi biti tako snažni sa čvrstom vjerom u Mene i Moju voljnost da pomognem... Ništa nije nemoguće, jer Moja moć postiže sve, i čak naizgled nemoguća pomoć vam može biti podarena samo ako imate vjere. I prema tome vi ne trebate biti zastrašeni od strane ničega, vi ne trebate dozvoliti nedaći ili brizi da vas obeshrabre jednom kada ih izručite Meni u čvrstom vjerovanju u Moju Ljubav i svemoć... Onda ću vam Ja pomoći i čak riješiti najteži zemaljski problem... Jer Ja neću napustiti Moje Vlastite i biti ću njihov pomagač u svakoj nedaći i pogibelji. Gdje bi drugdje Moja Ljubav i moć izrazili sebe, ako ne spram onih koji streme spram Mene svojevoljno, i sa Ljubavlju djeteta postavljaju njihovo povjerenje u Oca da im pomogne u svakoj nedaći?... Gdje drugdje bi snaga vjere trebala biti primjenjena ako ne na one koji su Moja istinska djeca, budući Me oni priznaju i Ljube i uvijek pokušavaju ispuniti Moju volju?!

Kada govorite o Božjoj većoj od najveće Ljubavi, onda će se ona sigurno protegnuti na Njegove žive tvorevine, jer Ljubav zahvaća sve i žudi sjedinjenje. I time, Očevo se srce, također, pokreće prema Njegovoj djeci i želi im dati neograničenu Ljubav kako bi im udovoljilo sada i vječno. Očeva Ljubav sebe izražava u nikad-prestajućoj pomoćnosti, u držanju sve opasnosti na udaljenosti, u davanju djetetu vrloduboke mudrosti i znanja... Ali dijete mora prihvatiti darove njegova Oca bez otpora, onda će ono sazrijeti i držati se svojeg Oca sa srdačnom Ljubavlju i biti neopisivo sretno. Da li bi vi onda bili sposobni doživjeti ikakvu vrstu nedaće koja ne bi mogla biti odvraćena od strane Oca? Otud vi bi trebali totalno imati povjerenje u Mene i ne postati plašljivi kada vam se približavaju nedaće zbog Mojeg dopuštenja ili Moje volje...

Ja želim prokušati i ojačati vašu vjeru tako da će ona postati rastuće više postojana, i što manje doživite neuspjeh to ću Ja biti vama sve bliže, jer Ja vas nikada opet neću ostaviti jednom kada ste Me pronašli. I štogod da se dogodi, to će za vas biti dobro (Rimljanima 8:28), jer vi doista ne prepoznajete hitnost i svrhu vaše zemaljske sudbine. Ali Ja znam kako vi možete najbolje biti pomognuti, i vi možete bezrezervno imati povjerenje u Moje vođenje, vi se ne trebate bojati ni trenutka nego uvijek nađite pribježište u Mojoj Ljubavi koja nikada opet neće biti povučena od vas. Vjerujte čvrsto i postojano da ću vam pomoći... i Moja se pomoć neće podbaciti materijalizirati, tako da će te jasno prepoznati snagu vjere, tako da će te osjećati Mene i Moju aktivnost, i kao Moja djeca Mi se pripojiti sve više intimno sve dok vas ništa neće biti u stanju razdvojiti od Očeva srca, bez obzira što se događa oko vas... I prema tome vi možete očekivati svaki dan sa potpunim povjerenjem, i vi bi trebali vjerovati čvrsto čak kada osjetite veliki nespokoj oko vas, jer vi ćete prognati svaku prijeteću nedaću kroz vašu vjeru, kao što Sam vam obećao, da će snaga vjere biti sposobna učiniti sve... da za Boga ništa nije nemoguće. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8289, 2 Listopad 1962

BOG ZAHTIJEVA VJERU U NJEGOVU OGROMNU LJUBAV...

Vi trebate imati snažnu vjeru u Moju Ljubav da bi razumjeli kako je ama baš sve što se dogodi korisno za vas i vašu dušu i da vi ne možete zastraniti ako ponizno prihvatite štogod naiđe vašim putem. Bez obzira koliko mukotrpno to vama izgledalo... Ja znam što ste vi sposobni otrpjeti i poduprijet ću vas ako se povjerljivo oslanjate na Moju pomoć. Osiguranje da imate svu Moju Ljubav vam treba omogućiti da se zaputite vašom zemaljskom stazom neustrašivo, jer ništa se ne može dogoditi bilo kome tko se osijeća osiguran u Mojoj Ljubavi, bez obzira pod koliko mnogo se on vanjskog pritiska nalazi... Jer Ja znam sve, Ja znam snagu vaše vjere, i ovo jedino odlučuje opseg vaše nedaće.

Činjenica da vi ovo sada možete doznati, da vas Ja Osobno podučavam i prosvjetljujem vas u svezi Moje prirode koja je Ljubav, mudrost i moć, bi vam već trebala prikazati Moju Ljubav, jer Ja vas želim uvesti u vrloduboku vjeru, budući će snaga vjere nadvladati sve. Onda vi više nećete biti prestrašeni, onda ćete vi uvijek prepoznati vašeg Oca u Meni, Kojem možete povjeriti sebe poput djece i čija beskrajna Ljubav će učiniti sve za Njegovu djecu kako bi im pomogla na njihovoj zemaljskoj stazi i da ih usreći u vječnosti... To je Moja Ljubav u koju trebate vjerovati... Jer ova Ljubav neće dopustiti da padnete, i ona vas usmjerava i vodi i nameće vam jednu zemaljsku sudbinu koja može rezultirati u potpunom izbavljenju samo ako to vi želite. I ova Ljubav je umrla za vas na Križu, sa njezinom žrtvom na Križu ova Ljubav je kupila vašu slobodu od protivnika (Sotone) koji je bio ovlašten nad vama jer ste ga jednom sljedili dobrovoljno... Očeva Ljubav, međutim, neće ostaviti Njegovo dijete na nemilost njegovu neprijatelju i protivniku; radije, ona će se boriti za ovo dijete i izbaviti ga od njegove kontrole... I zbog toga je ova velika Ljubav vaša, i time vi također imate osiguranje da ćete jednog dana vi biti slobodni od moći onoga koji je bio odgovoran za vaš pad u bezdan...

I sada kada živite kao ljudsko biće na Zemlji vi trebate također znati da Očeva Ljubav slijedi Njegovu djecu i da vi, također, pripadate onima čija je sloboda bila kupljena kroz Njegovu Ljubav i da vas ona želi povratiti, trebate znati da vi također trebate dati vašu Ljubav vašem vječnom Ocu, tako da vas On već na Zemlji može učiniti beskrajno sretnima i jednog dana u vječnosti. Ako prema tome vjerujete u Moju beskrajnu Ljubav vi ćete također izgubiti sav strah i bojazan, svu slabost, budući ćete uvijek znati kako se vama ništa štetno ne može dogoditi, budući Ljubavi pun Otac štiti Njegovu djecu od svega što bi im moglo naškoditi. Izvjesnost posjedovanja Očeve Ljubavi čini da se osjećate slobodni i radosni, jer vi povjeravate sve Meni i niste u nikakvoj dvojbi da će vam On pomoći u svakoj nedaći.

Čovjek sa takvom vrlodubokom vjerom će se, po vrlini ove vjere, također blisko sjediniti sa Mnom i biti sposoban znakovito raditi na njegovim bližnjim ljudskim bićima osiguravajući im vrstu pomoći koja bi inače prebacivala ljudsku sposobnost ili snagu, jer u bliskom sjedinjenju sa Mnom on sam će primiti Moju snagu i time raditi sa Mnom i Ja kroz njega... Jer Moja Ljubav ne poznaje nikakvih granica, ipak vaša vjera često sama podiže ograničenja kada ona nije dovoljno snažna... I, opet, snaga vjere je rezultat života Ljubavi, jer jedino Ljubav vodi do žive vjere, to jest, ‘Tkogod živi u Ljubavi živi u Meni, i Ja u njemu...’ (1 Ivanova 4:16), i time ne može biti nikakve dvojbe u osobi, on je svjestan Mojeg prisustva i također zna da je Moja Ljubav neograničena i također dodjeljuje neograničenu snagu ljudskom biću, ako ju on želi iznova koristiti za djela Ljubavi...

Svatko tko je sposoban vjerovati u Moju beskrajnu Ljubav je ovo postigao jedino jer on sam živi život Ljubavi, i on je također prošao posljednji ispit volje na Zemlji, svjesno se vratio njegovu vječnom Ocu, jer on želi Očevu Ljubav koja ga privlači k Sebi. Unatoč tome, Ja često moram pustiti da ljudsko biće doživi tešku nedaću u zemaljskom životu tako da će Me on tražiti, tako da će sebe vjerno povjeriti Meni, zatražiti Moju pomoć i u primanju Moje pomoći također prepoznati Moju Ljubav. Jedino onda će Mi on dati Ljubav koju Ja potražujem, koja iznova sjedinjuje dijete sa Ocem... I onda mu je zemaljski život donio uspjeh koji je bio svrha za njegovu zemaljsku stazu: da se iznova dobrovoljno sjedini sa Mnom, od Kojeg se jednom dobrovoljno razdvojio i postao mizeran... Ali Moja Ljubav želi za njega pripremiti vječno blaženstvo, i prije ili poslije ona će ostvariti ovu svrhu. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 7462, 24 Listopad 1959

STRAH JE NEDOVOLJNA VJERA...

Moja je volja da vi ne bi trebali biti u strahu nego jedino uvijek vjerovati u Ljubavi punog i svemogućeg Boga i Oca, Koji vas neće napustiti u nevolji. Strah je, međutim, nedovoljna vjera (1 Ivanova 4:18). Strah ne poznaje Ljubav i svemoć Boga Koji želi biti vaš Otac... Jer čim vi vjerujete da vas Ja ljubim kao što otac ljubi njegovu djecu vi ćete također biti uvjereni da neću dopustiti da vam se ništa dogodi, bez obzira što će neprijatelj vaših duša vama napraviti. Moja zaštitnička Očinska ruka je uvijek spremna intervenirati kada to naznačava osiguravanje pomoći za Moju djecu u potrebi. A vi ste u potrebi kada ste u strahu, bilo to fizički ili duhovno... vi ste u potrebi kada ste tjeskobni i očajni (malodušni) budući vam nedostaje snage vjere da vam se ništa ne može dogoditi sve dok Mi se okrenete za pomoć i zaklinjete Me za zaštitu i pomoć.

No čak ako vam i vaš zdrav razum ovo nastavlja govoriti, vaše srce unatoč tome ostaje preplašeno i tužno, i to je gdje vi sami trebate poboljšati stvari... tako što ćete uspostaviti vašu vezu sa Mnom onako intimno koliko je to moguće, sa vašim vječnim Ocem Koji samo očekuje od vas da Mi priđete u srdačnoj molitvi i povjerite Mi vaše brige. Ja zahtijevam ovu iskrenu posvećenost Meni kako bi vaše srce priskrbio sa unutarnjim spokojem kojeg u vama i dalje nedostaje. Vi Mi trebate doći sa svim vašim brigama i na kompletno dječji način Me zaklinjati za pomoć... I Ja ću slušati i odgovoriti na vašu molitvu budući vas ljubim kao što otac ljubi njegovu djecu. Ali vi često nalazite tako teškim pristupiti i raspravljati stvar sa Mnom... vi tako često ostajete udaljeni i naprežete se nositi sa vašim brigama premda bi bilo tako jednostavno opteretiti Mene sa njima i osloboditi sebe same od njih (1 Petrova 5:7; Filipljanima 4:6-7)...

Vi imate Ljubavi-punog Oca Koji bi želio urediti za vas ugodan zemaljski život ako bi vi Njemu samo podarili pravo da to učini time što ćete formirati srdačnu vezu sa Mnom kao naravnu stvar... Svatko tko je povezan sa Mnom više doista neće trpjeti nedaću; ali poteškoće se javljaju čim vi izgubite povezanost, budući vas Ja ne vežem za Mene (u smislu, kao obavezu) nego čeznem za vašom dobrovoljnom privrženosti Meni... I to je što vi trebate prikazati kroz srdačnu Ljubav i osobnu komunikaciju tako što ćete povjeriti vaše brige Meni i zaklinjati Me da ih oduzmem od vas... Onda je sve što vi trebate napraviti čekati i dogodit će se kako vi želite... sve vaše brige će vam biti oduzete. I vi se čak ne trebate bojati ako ste opkoljeni od strane sila tame, jer one vam ne mogu nauditi sve dok se vaša volja primjenjuje na Mene, sve dok vi čeznete za Mnom i konačnim sjedinjenjem sa Mnom... I prema tome vi bi jedino uvijek trebali dovesti u pitanje vašu najdublju žudnju, i ako se ona primjenjuje na Mene vi također možete čvrsto vjerovati u činjenicu da Moja čežnja za vama Meni neće dozvoliti da vas odbacim, da ću vas Ja zaštititi od svake poteškoće odakle god ona mogla dolaziti... Ja vas želim posjedovati jednog dana i neću dopustiti da zastranite sve dok vi sami također smjerate ka, te čeznete za Mnom... To je zašto je svaka briga i strepnja nepotrebna... Vi pripadate Meni i trebate ostati Moji Vlastiti vječno. AMEN

 

 

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Vjera u snagu Isusova Imena...

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

 

Bertha Dudde, br. 6169, 19 Siječanj 1955

ISUSOVO IME PORAŽAVA ZLODUHA...

(Matej 28:18; Filipljanima 2:9, 10; Efežanima 6:10-12; Marko 16:17; Luka 10:17, 20)

 

Vi možete u Moje ime zapovjediti zloduhu da ode i biti ćete oslobođeni od njega... Vi imate sigurna sredstva u imenu vašeg Gospoda i Spasitelja koje je, ako se izgovara sa potpunom vjerom, izuzetno moćno protiv svih zlih sila koje vas opsjedaju na poduke onoga koji je Moj protivnik (Sotona). Oni će vas morati napustiti ako im se suprotstavite sa snagom Mojega imena, jer oni ga izbjegavaju da ne bi bili uništeni... Otud vi jedino sebe uvijek trebate predati Božanskom Spasitelju i Iskupitelju Isusu Kristu... vi uvijek jedino trebate zazvati Mene ili željeti da budem prisutan sa vama i zaštitim vas od zla i ništa loše neće biti u stanju nasrnuti na (ili ‘zaskočiti’) vas, budući Moja volja odbija sve sile koje vam namjeravaju nauditi... međutim, uvijek pod uvjetom da vi želite biti Moji Vlastiti, da imate iskrenu volju zadobiti Mene Osobno i Moju naklonost... da vi stoga svjesno stremite ka Meni... Treba priznati, u tom slučaju će vas Moj protivnik napasti čak još razjarenije, on će vas pokušati odgurnuti od Mene koristeći se bilo kojim sredstvima koja su mu na raspolaganju i prikazati će njegovo kraljevstvo kao nešto za čim vrijedi stremiti... on će vam prići pod maskom i prikazati ono što od vas očekuje što je prijatnije moguće kako bi zbunio vaš um, tako da ćete vjerovati da vam to ne može nauditi. On će uvijek pronaći pravo sredstvo da vas primami, ipak vi ćete ga zasigurno prepoznati baš kao i njegovu obmanjujuću igru sve dok tražite vezu sa Mnom... Vi Me uvijek trebate zazivati, vi uvijek trebate izgovoriti ime Isusovo sa srdačnom iskrenošću ako ste u sumnji ili se osjećate ugroženima od strane Mojeg protivnika... Samo Me nemojte ukloniti iz vašeg srca, jer onda će Moj protivnik imati lak posao i vi ćete podlijeći njegovim željama... Prepušteni sebi vi ste često preslabi da bi Mu se oduprli, iz tog razloga vi trebate zazivati za pomoć Onog Koji ga zna i Koji je njegov Gospodar... Iskreni poziv će vas osloboditi od njega, ime Isusovo čini čuda ako je izgovoreno sa vrlo dubokom vjerom... jer na taj način vi zazivate Mene Osobno, vašeg Boga i Oca od vječnosti, Koji doista neće dopustiti da padnete žrtvom onome sa kojim se On bori za vaše duše, ako Me vaše duše žele dohvatiti svojom vlastitom voljom.AMEN

***

Bertha Dudde, br. 7191, 19 Listopad 1958

SNAGA ISUSOVA IMENA...

Vi jedino trebate izgovoriti Moje ime sa vrlodubokom vjerom... i vi ćete doživjeti njegovu snagu, vi ćete biti svjesni Mojeg prisustva i naći pomoć kada ste u nevolji. Ali koliko često svijet i dalje stoji između vas i Mene, koliko često je njegov utjecaj još toliko snažan da ste vi jedva sposobni sebe razdvojiti od njega kako bi Mi se okrenuli sa svim svojim srcem, da tako reći skoknete iz zemaljskog u duhovno kraljevstvo... Ja još nisam stvaran za vas, ali unatoč tome Ja jedino mogu očito pomoći ako Mi vi cijelim srcem predate sebe, ako nađete pribježište u Mojem srcu i izgovorite Moje ime kao potpuno prisutni Meni. Vi možete osjetiti ovo Moje prisustvo u vašem srcu, ali onda vi nikada nećete tražiti uzalud, vaš zahtjev će vam biti uslišen i snaga Mojeg imena će se očitovati tamo i onda, i vi ćete znati što znači zazivati Mene sa potpunom vjerom... Vi ćete razumjeti što nedvojbena vjera naznačava.

I bez obzira koliko puno vas svijet opsjeda, vi ćete uvijek biti sposobni napraviti takav srdačan kontakt sa Mnom da će vas on izolirati iz svijeta, da Moja snaga može pritjecati ka vama. Vi se ne trebate bojati da ću vas ostaviti bez pomoći sve dok vi uvijek okrećete vaše oči ka Meni, sve dok vi jednostavno želite pripadati Meni. Ova najunutarnija želja je odlučujući činbenik kako bi vas Ja privukao i nikada vas opet ne pustio. Ali vi se također trebate boriti, jer vi bi trebali rasti i razvijati se, vi ne bi trebali zastati i postati umorni i malodušni u vašem stremljenju, i prema tome vi trebate opet i iznova zazivati Oca poput djece, i što je više iskren vaš poziv, to će skorije on biti uslišen, i vi ćete doživjeti snagu Mojega imena... Ja vas želim posjedovati kompletno ali vi Mi morate doći sami vašom vlastitom slobodnom voljom, budući Ja jedino posjedujem Ljubav djeteta kada ono sebe izruči Meni i vjerno izgovara Moje ime kao ono njegova Boga i Oca od vječnosti. AMEN

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Snaga Ljubavi i vjere za iscjeljivanje bolesnih...

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Bertha Dudde, br. 5358, 9 Travanj 1952

SNAGA LJUBAVI... ISCJELJIVANJE BOLESNIH...
IZVAĐANJE ČUDESA...


Osoba sa Ljubavlju također ima snagu i biti će sposobna učiniti bilo što, ako joj ne nedostaje vjere. Ljubav zasigurno aktivira vjeru ali vjeru najprije treba probuditi, to jest, osoba najprije treba detaljno razmisliti o onome u što bi trebao vjerovati, onda će mu Ljubav također dati snagu, tako da on više neće sumnjati i time će također biti sposoban postići sve. Time je Ljubav najdragocjenija kvaliteta, jer ona čini sve stvari mogućima. Ali vi ljudi ne cijenite silu Ljubavi... Vi bi mogli izvoditi čudesa, vi bi mogli iscjeljivati bolesne, vi bi mogli prognati svaku brigu, uistinu ništa vam ne bi bilo nemoguće ako bi unutar vas razvili Ljubav do krajnjeg savršenstva i vjerovali u njezinu snagu. I time, kada ste sposobni napraviti sve to nije dar kojeg vam Ja darujem nego je to rezultat vaše snage Ljubavi, to je tek prirodna posljedica ako vi steknete Moju snagu kroz Ljubav. Otud vi ne bi trebali sistematski smjerati steći takve darove... iscjeljivanje bolesnih, izvođenje čudesa itd. (1 Korinćanima 12:4-11)... budući to nije jedna sposobnost koju vi možete naučiti, vi jedino trebate povećati vašu Ljubav, vi trebate stremiti ka duhovnom savršenstvu (Matej 5:48), koje onda sebe prikazuje u takvim sposobnostima...

Jedino Ljubav će postići sve. Svatko tko sebe kompletno oblikuje u Ljubav i pri tome također stekne uvjerenu vjeru crpi iz Mene Osobno, on osijeća za sebe kako je Moje dijete, kako je dio Mene i prema tome ne može misliti drugačije nego da će njegovo svako djelo uspjeti budući Sam Ja pored njega. Ali njegova Ljubav se treba izdići iz njegova srca, ona mora kompletno prožeti ljudsko biće, mora ga činiti sretnim davati ono što njegovo bližnje ljudsko biće potrebuje. Istinska je Ljubav totalno nesebična, ona više ne želi ništa za sebe, ona neprestano daje i dominirana je principom davanja, a ipak ona priskrbljuje neopisivu radost... I ova vrsta Ljubavi, koja kao rezultat njezine dubine izranja kao veliki val osjećaja u osobi, može ostvariti štogod ona želi da se dogodi (ili ‘takva Ljubav koja izvire iz dubine srca može postići sve što želi – štogod želi će se dogoditi.’)... Snažna, živa vjera postavlja njezinu nadu u Mene da ispunim njezin zahtjev, i ona neće tražiti uzalud... Ljudsko se biće može okoristiti Mojom snagom također i ostvariti isto, ali jedino ako je on prožet sa Ljubavlju. Onda mu ne dajem Ja snagu nego ju je on sam stekao kroz djela Ljubavi, i to mu daje pravo... On se povratio u njegovu izvornu prirodu, on nije uzeo nešto nezakonski nego je postao što je bio u početku, prožet od strane svjetla i snage, jer Ljubav u sebi jeste svjetlo i snaga, i posljedično tome ljudsko biće treba biti prožeto od strane svjetla i snage ako on ima Ljubav. Otud, jedino je nužno za vas ljude da sebe oblikujete u Ljubav kako bi baš poput bogova ostvarili sve; a da ćete vi jedino željeti ono što je suglasno sa Mojom voljom to ne treba ni spominjati, budući je Ljubav također izvor mudrosti i ne može učiniti ništa drugo osim onog što je Moja volja. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 5843, 2 Siječanj 1954

 SNAGA VJERE... ISCJELJENJE BOLESNIH... ČUDESA...

Vi ćete biti sposobni djelovati sa nezamislivom snagom ako Me zazovete za pomoć sa vrlodubokom vjerom. Vi morate biti motivirani sa Ljubavlju zatražiti ovu Moju snagu, vaša vjera mora biti tako snažna da vi nećete oklijevati ni sekunde kada razmišljate pomoći osobi u potrebi. Onda ćete raditi u Moje ime i biti ćete nagnani od strane Mojeg Duha to napraviti... Prema tome, ne vjerujte da si prisvajate za pravo nešto napraviti što nije suglasno Mojoj volji, no učinite bez sumnji štogod ste nagnani učiniti i uspjet ćete. Jer Ja Sam vam obećao Moju snagu ako ste snažne vjere. I to je Moja volja da će vaša bližnja bića biti uvjerena u snagu vjere (ili ‘osvjedočena o snazi vjere’) u posljednjim danima pred Kraj, otud Ja neću dozvoliti da vam se nanese nepravda ako Mi želite služiti i istovremeno vašim bližnjim ljudskim bićima. Ali Ja neću nikada dati Moje blagoslove za akcije sebičnog interesa, uništenja ili nemilosrđa... Razumite da Ljubav treba biti pokretačka sila i motivirati vas da zatražite Moju snagu, nikada mržnja ili jedan poriv za osvetom, jer jedino Ljubav pokreće Moj Duh na akciju. I jedino kroz Ljubav se možete ujediniti sa Mnom tako da ćete onda također imati udjela u Mojoj snazi. I ova Ljubav dopušta vašoj vjeri tako oživjeti da vi više ne dvojbite uspjeh onog što želite postići. Ovo također objašnjava mnoga iscjeljenja bolesnih koja su ostvarena u Moje ime.

Onda Sam Ja Osobno zazivan za pomoć, apeliralo se na Moje obećanje ‘Pitajte, i bit će vam dano; kucajte, i bit će vam otvoreno...’ (Matej 7:7) i sa kompletnom vjerom u Istinu Moje Riječi svatko tko je s Ljubavlju zbrinut od strane iscjelitelja će biti iscijeljen, jer potonji je sebe izručio Meni i Ja ću doista biti sa njime u Mojoj snazi... on ga može iscijeliti budući može neograničeno koristiti Moju snagu. Vrloduboko vjerni ljudi mogu prema tome raditi na Zemlji za dobrobit njihovih bližnjih ljudskih bića, jer njima je to dozvoljeno činiti čim oni to dovedu u vezu sa živim svjedočanstvom Mojeg imena, čim je Moje ime pri tom slavljeno...čim se to dogodi kako bi se pomoglo ljudima koji streme ka Meni steći čvrstu i neopozivu vjeru... a ne kako bi se nevjernike prisililo na vjerovanje...

Kompletna nevjera je jedna prepreka za djelovanje Mojega Duha (Marko 6:5, 6)... I ispovjedalac Mojeg imena će ili biti ograničen od strane Mojeg Duha od toga da vrši čudesa dok je promatran od strane ne-vjernika ili će potonji potkrijepiti bilo koje iscjeljenje sa prirodnim objašnjenjima... Ipak u posljednjim danima slabi će i dalje biti pridobijeni kroz prevladavanje njihovog otpora pomoću snage vjere Mojih Vlastitih... I prema tome mnoga će se čudesa ostvariti u Moje ime u posljednjim danima, tako da će oni slabe vjere biti osnaženi kako bi onda bili sposobni vjerovati sa uvjerenjem i stajati čvrsto u posljednjoj borbi na ovoj Zemlji. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 5889, 27 Veljače 1954

 ISCJELJIVANJE BOLESNIH U ISUSOVO IME...


Položite vaše ruke na bolesne i blagoslovite ih... i snaga vaše vjere će ih iscjeliti, budući vi povjeravate bolesnu osobu Meni Osobno a Moja snaga je neograničena i prema tome također može djelovati bez ograničenja čim vi u to vjerujete... Štogod činite u sjedinjenju sa Mnom mora uspjeti... Ali da li se vi doista osjećate blisko sjedinjeni sa Mnom?... Ja vas moram pitati ovo pitanje budući jedino o ovome zavisi vaša snaga za iscjeljivanje bolesnih, budući zavisi o vama samima da li omogućujujete oporavak vaših bližnjih bića, budući vaša vjera treba biti tako snažna da možete osjetiti Moje živo prisustvo pored vas i time djelujete u jedinstvu sa Mnom kada proglašavate Moje ime dok blagoslivljate bolesnu osobu u Moje ime... Ja Sam postao tako udaljen Bog za čovječanstvo da ono više ne razumije kako ljudsko biće može biti tako intimno sjedinjeno sa Mnom da bi koristio Moju snagu sukladno njegovoj volji, i čak Moji vjernici jedino rijetko prikupljaju takvu snagu vjere da oni neće dvojbiti ni minute da ću ih Ja poduprijeti ako žele pomoći njihovim bližnjim ljudskim bićima... Otud ima samo nekolicina sa darom iscjeljenja bolesnih na njihovu raspolaganju, baš zbog toga jer koriste Mene i Moju snagu kada ju potrebuju... I vjera u Mene tijekom posljednjih dana je postala tako slaba i neznatna među čovječanstvom da će vrloduboko pobožna osoba sa izvanrednom snagom na njegovu raspolaganju također privući izvanrednu pažnju, tako da će on onda ili postići puno duhovnog uspjeha tako što će voditi ljude nazad do vjerovanja u Mene i snagu Mojeg imena ili će biti tretiran sa neprijateljstvom od strane onih kojima nedostaje sve snage vjere a ipak prisvajaju za njih same jedino pravo da proglašavaju Moje ime ljudima.

I potonje treba više kriviti nego potpune ne-vjernike, jer oni Me znaju i priznaju a ipak im nedostaje žive vjere u Mene, oni ništa doli podupiru riječi koje u njima još nisu postale dovoljno žive da demonstriraju njihove učinke. Oni ih nisu stavili na probu, što je živa vjera sposobna napraviti... i ako im netko postavi primjer oni ga napadaju budući osjećaju duhovnu nadmoć i zavidno prepoznaju Moje potpomaganje na koje oni sami još ne polažu pravo. U posljednjim danima prije Kraja povećat će se broj ljudi u kojima će darovi duha stupiti na snagu, ljudi, koji će biti u takvom srdačnom odnosu sa Mnom da će sve što čine biti učinjeno sa Mnom, u Mojoj volji i zazivanjem Mojega imena... I oni će sebe dokazati na različite načine kao Moji glasnici, jer štogod osoba koja je prožeta od strane Mojeg Duha naknadno razmišlja, govori ili čini će upućivati na Mene i Moje kraljevstvo... i sve odaje posebnu snagu koja je jedino na njegovu raspolaganju budući Mi on dozvoljava djelovati kroz njega, budući je njegova vjera u Mene i snagu Moje Ljubavi tako snažna da mu ona pritječe nespriječeno, i time on također može pomoći njegovim bližnjim ljudskim bićima na natprirodan način... Jer on je pun Ljubavi za njih i ova Ljubav mu osigurava snagu od Mene direktno... i time će također biti moguće za njega ostvariti štogod poželi. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 5966, 25 Svibanj 1954

 ISCJELJENJE BOLESNIH... ZNACI I ČUDESA... DOKAZ VJERE...

Ja poznajem Moje Vlastite i Ja znam njihovu volju, i odgovarajuće tome Ja ću ih pozvati da rade za Mene i Moje kraljevstvo. Otud se vrsta aktivnosti u Mojem vinogradu baš kao i priroda Mojih slugu razlikuju, jer svatko sprovodi rad koji odgovara njegovoj prirodi... svatko Mi služi u skladu sa njegovom sposobnosti, i Ja prihvaćam službu svakoga tko je dobre volje i stremi spram Mene. Pored toga, ljudska su srca također različita, time se njive u Mojem vinogradu trebaju obrađivati na različite načine i jedino Ja mogu donijeti ovu prosudbu, Koji poznajem i najmanje komešanje ljudskog srca koje će biti iskorišteno za uspješan rad iskupljenja.

Ja Sam isto toliko prepoznatljiv u oluji kao i u tihom šuštanju ili nježnom povjetarcu, najmoćniji elementi daju dokaz o Meni i najnježniji vjetrić svjedoči o Meni... Ja Sam uvijek začetnik, izvor, temelj... Ponekad Sam Ja jedva zamjetan a u drugim vremenima izrazito očevidan ali uvijek prepoznatljiv od strane nekoga tko želi prepoznati i pokušava Me pronaći... I Ja uvijek izražavam Sebe u skladu sa potrebama ljudi, zavisno o njihovoj nedaći i njihovoj sposobnosti da se promijene... Što može rezultirati u kompletnoj promjeni volje u jednoj osobi može drugu itekako ostaviti sasvim bez utiska, naračun čega će on potrebovati veći dokaz Mojeg postojanja, koji će mu onda biti dan od strane Moje Ljubavi kako bi ga spasio. Ali Ja Sam također prisutan gdje to nikakvi izvanjski znakovi ne potvrđuju... Ja Sam isto toliko prisutan u srcu osobe koja Mi podaruje njezinu Ljubav i volju, i Ja ću utjecati na njega nježno i tiho, jer on neće potrebovati očigledan dokaz Mojeg prisustva, on će biti svjestan njega i osjetiti Moju bliskost tako jasno da će imati srdačan odnos djeteta sa Ocem i time već posjeduje sve što mu je potrebno za njegov zemaljski način života... jednu nepokolebljivu vjeru u Mene i Moju Ljubav, koji mu omogućavaju da živi u skladu sa Mojom voljom.

Gdje je nevjerovanje tako snažno da Riječi jedine neće dostajati Ja ću pomoći sa znacima i čudesima... Ipak ovo se može također okrenuti u sud za ljude ako im nedostaje volje da promijene sebe... Ali vjera bolesnog i nesretnog potrebuje ništa doli jedan poticaj kako bi uzrasla tako snažna da će Me ona ispovijedati pred svijetom... Prema tome Ja mogu Sebe otkriti u Mojoj moći i slavi bolesnima i nesretnima, jer većinu vremena oni su već bili pročišćeni kroz njihovu bolest i njihove Me duše mogu lakše prepoznati ako im se približim... Bolesni Mi ne niječu ulaz u njihova srca, i ako su im Moje Riječi propovijedane učinak na njih je tako moćan da snaga Moje Riječi već ima blagotvoran učinak, i oni će biti iscijeljeni budući vjeruju (Luka 5:17; Psalam 107:20; Matej 8:16, 17).

Ali nevjernici koji tome posvjedoče i tako steknu vjeru će joj najprije morati pustiti da oživi kroz Ljubav... I onda će zavisiti o njihovom stupnju Ljubavi na koji način će njihova vjera stupiti na snagu, ali njihova će odgovornost biti veća ako ih jedno očigledno prikazivanje Mojeg djelovanja ostavi bez utiska, zbog toga što će oni morati vjerovati nakon njihova doživljaja ali neće promijeniti njihov način života kao rezultat njihova znanja... Prema tome, ne žudite za preočiglednim prikazom vjere, jer onda ćete primiti izvanrednu milost koja će vas također izvanredno obavezati... Ali ako su vam oni podareni onda ih iskoristite i okoristite se ovom milošću kako bi postigli viši stupanj... kako bi onda također govorili namjesto Mene i u Moje ime pred svijetom... kako bi bili odani radnici u Mojem vinogradu, koje ću Ja blagosloviti zbog rada za Mene i Moje kraljevstvo. AMEN

 

***

Bertha Dudde, br. 7032, 3 Veljače 1958

 DAR LIJEČENJA BOLESNIH...

Ja darujem dar liječenja bolesnih onima koji su snažni u vjeri i Ljubavi... Ja jedino mogu djelovati kroz ove budući Ja neću djelovati u suprotnosti Mojem zakonu reda. To je zašto su jedino nekolicina ljudi prožeti od strane posvećujuće snage koja teče iz Mene i donosi potpun oporavak bolesnoj osobi... Razumljivo je prema tome da će vrlo duboko pobožni iscjelitelji proglašavati Mene i Moje ime budući su oni duhovno probuđeni i time znaju značenje Mojeg čina Spasenja i prema tome vrlo strastveno pokušavaju obavijestiti njihova bližnja ljudska bića o njemu. Posljedično tome, jedino istinski ispovjedalac i proglašivač Mojeg imena će imati iscjeliteljsku snagu, što je činjenica koju vi ljudi morate uvijek imati na umu, jer provedena su također prividna iscjeljenja koja nisu izvršena kroz Moju snagu nego su često aktivnost Mojeg protivnika (Sotone). Iscjeljenje bolesnih se treba dogoditi u Moje ime, onda čovjek može govoriti o ‘duhovnom daru’, o jednoj izuzetno čvrstoj snazi vjere i Mojem direktnom djelovanju u ljudskom biću, što je točno ono što ti duboko pobožni iscjelitelji osiguravaju (može u smislu ‘što je povezano sa njima’).

I nanovo vam kažem da izvjestan stupanj vjere mora biti prisutan također u bolesnoj osobi, da Me on ne smije odbaciti nego biti vjerno voljan sebe podrediti Mojem djelovanju... Onda će njegov oporavak osnažiti njegovu vjeru i također motivirati i dalje skeptične ljude da prisvoje drugačiji stav spram religijskih doktrina, premda on, također, može postići živu vjeru jedino živeći život Ljubavi... Time se ne može govoriti o prisilnoj vjeri, jedino o iznuđenoj promjeni njegova razmišljanja tako da će se on razumski trebati baviti sa nečime što je ranije zanemarivao. Ali on jedino može postići ispravnu vjeru kao rezultat promjene kroz nesebičnu Ljubav spram bližnjega.

Međutim, svatko tko ima vjeru će biti strahovito osnažen činjenicom da on prepoznaje Božju moć... I napomol skorog Kraja Ja ću još često otkrivati Sebe gdjegod postoji preduvjet da osoba sebe kompletno izruči Meni i omogući snazi Mojeg Duha da ga prožme, da on ispovijeda Mene i Moje ime pred svijetom i time koristi snagu koja teče kroz njega za dobrobit njegovih bližnjih ljudskih bića da iscjeljuje svaku vrstu bolesti i boli (mučenja). Ovo prije svega zahtijeva živu vjeru stečenu kroz Ljubav, i ljudi mogu sebe smatrati sretnima ako je takav vrloduboko vjeran brat među njima koji je, do izvjesnog opsega, posrednik između Mene i njih, koji direktno prima Moju snagu i predaje ju dalje njegovoj patničkoj braći i sestrama, kojima on također proglašava Mene i Moj čin Spasenja sa kompletnim uvjerenjem. On je istinski borac za Krista, on je prikladan radnik u Mojem vinogradu i kvalificiran ostvariti (duhovne) preporode u posljednjim danima koji će voditi ljude do Mene u Isusu Kristu, i time sprovodi iskupiteljski rad zbog kojeg ću ga Ja blagosloviti. Jer blistava svjetla će trebati zasjati u ovom zamračenom svijetu tako da će ljudi biti sposobni vidjeti. AMEN

***

 

Bertha Dudde, br. 7042, 14 Veljače 1958

ISCJELJIVANJE BOLESNIH...

PROGLAŠAVANJE ISUSA KRISTA...

Jednom kada je netko stekao osvjedočenu vjeru u Mene on ju više nikada neće izgubiti, čak ako je opetovano suočen sa kušnjama, slabostima vjere, kojima je svatko podvrgnut sve dok živi na Zemlji. Ali opetovano će se on zaputiti stazom ka Meni, Kojeg je prepoznao kao njegova Boga i Oca od vječnosti. Ali ima ljudi... i njih je većina... koji još ne vjeruju, koji su i dalje daleko udaljeni od shvaćanja budući su oni i dalje vrlo udaljeni od Mene. I s vremena na vrijeme Ja ukazujem takvim ljudima posebno zanimanje kako bi im pomogao da vjeruju. I ovi su ljudi koji će, kroz izvanredne akcije, kroz iscjeljenje bolesnih ili drugačije vrste čudesnog djelovanja biti motivirani da razmišljaju u svezi toga... ipak uvijek u kombinaciji sa pobožnim ljudima... tako da Ja najprije mogu priskrbiti dokaz o Meni Osobno i Mojoj snazi onima koji vjeruju i pri tom ohrabriti njihova bližnja ljudska bića da također traže kontakt sa Onime Kojeg mogu prepoznati u ovim neobičnim zbivanjima...

I time, mnogi bolesni ljudi su često jednostavno odabrani instrumenti koji, kroz njihovu vjeru, dozvoljavaju Moje djelovanje u njima i istovremeno pomažu njihovim bližnjim ljudskim bićima da steknu vjeru, jer Ja neću nikada dopustiti Mojoj snazi da postane učinkovita u kompletnom nevjerniku, to je zašto duhovna vizija iscjelitelja može također razlučiti da li se iscjeljenje vjerom može dogoditi ili ne (Djela 14:10). To je zašto se iscjeljenja ne događaju uvijek, pa čak ako je jedan od Mojih duhovno probuđenih iscjelitelja na djelu... budući je iscjeljenje duše prioritet, dok bi pak iscjeljenje kompletnog nevjernika rezultiralo više vjerojatno u dušinoj smrti nego u njezinu življenju... To je također razlog zašto su iscjelitelji vjerom često napadani od strane svjetovnih ljudi koji vjeruju da oni mogu opravdati njihov stav kroz činjenicu da nisu sva iscjeljenja uspješna, da su pogreške postale očigledne koje su, međutim, prisutne baš poradi spomenutog razloga.

Posljedično tome, predmet ‘čudesnog iscjeljenja’, također, ostaje sporan; ljudi mogu vjerovati u njega ali oni nisu prisiljeni to napraviti... Međutim, svaki vjernik će ostaviti rezultat Meni, jer njegova vjera u Mene njemu također daje osiguranje da ću Ja učiniti štogod koristi duši ljudskog bića... U posljednjim danima, međutim, znaci i čudesa će porasti jer biti će nužno potkrijepiti dokazima snagu Isusova imena, tako da će se obratiti pažnja na Njegov čin Spasenja i nevjernici će Ga i dalje pronaći prije nego je prekasno. I tako... gdjegod je Božanski Iskupitelj Isus Krist proglašavan... mnoge veličanstvene stvari će još sebe očitovati... Svatko tko vjeruje će također služiti Meni kao svjedok tako da Moja vjera može postati učinkovita u njemu... Svatko tko ima vjeru treba povjeriti bolesti njegova tijela proglašivačima Isusa Krista, tako da Ja mogu prikazati Moju moć i snagu kroz njih i također pomoći onima koji su još slabi u vjeri ili koji uopće nemaju vjerovanje u Božanskog Iskupitelja Isusa Krista... Jer napomol Kraja vi svi trebate znati da ću Ja djelovati na izvanredne načine i da ću iskoristiti one koji su snažni u vjeri i Ljubavi. AMEN

 

 

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

Važnost vjere u zadobijanju najčišće Istine...

Na koji se način odvija priopćavanje istinskog znanja...

--------------------------------------------------†--------------------------------------------------

 

Bertha Dudde, br. 1134, 12 Listopad 1939

VJERA JE PRVI UVJET ZA ISTINU...

Bez obzira koliko savjesno osoba nastoji saznati Istinu, njezina izvjesnost nije zajamčena sve dok njegovo stremljenje nije utemeljeno na vrlodubokoj vjeri. Bez potonje, sve predstavljeno i prihvaćeno od strane ljudi je ispremiješano sa pogreškom... Tome nasuprot, najmanja misao u vjeri će također rezultirati u najčišćoj Istini. I onda osoba treba obratiti pažnju na obilje misli koje mu pritječu, ako on, u vjeri u Boga, razmišlja o bilo kojem predmetu... Tako reći, on će biti zahvaćen i najdublje znanje će mu biti pruženo (otkriveno), i on može biti siguran da će to biti najčišća Istina, jer ovo je u osnovi prirođen način prenošenja misli da se osoba zapitno okreće ka bićima koja su sposobna podučavati kada se u njemu čak i jedna misao pojavi koja traži razjašnjenje. Jedini put za ispravnu poduku je upitna žudnja, koja će biti smjesta odgovorena. Tko je jedini koji može razjasniti sve stvari? Jedino Božanski Stvoritelj Osobno, i On to čini tako što bićima koja Mu služe daje zadatak obavještavanja svake žive tvorevine o onome što oni žude znati.

Slijed misli svake osobe je rezultat više ili manje snažne volje za Istinom. Jer Bog Osobno je Istina... Ako osoba žudi za Istinom sa kompletnom vjerom u Boga onda on također žudi za Bogom Osobno.Ova žudnja čovjekova duha za Bogom također uspostavlja vezu sa Božanskim Duhom, i time će duh u ljudskom biću biti podučen od strane Samog Božanskog Duha i može prema tome primiti najčišću Istinu... Međutim, gdje, obrnuto, ista žudnja prevladava ali bez vjere u Boga, Božanstvo ne može uspostaviti kontakt sa u čovjeku boravećom duhovnom iskrom i stoga protivnik (Sotona) iskorištava priliku da prenese svoju volju osobi i vodi ga u pogrešku i pogrešno razmišljanje. Unutarnja veza sa Bogom štiti svaku komunikaciju... svatko tko zaziva Boga, otvara njegovo srce i sluša odgovor (Knjižice br. 24 i 46) će jedino biti sposoban čuti apsolutnu Istinu, jer Bog je voljan dati gdjegod vjerno srce potražuje Božanske darove, a Istina je uvijek i zauvijek dar odgore...

Istina može jedino doći odgore ali nikada poticati iz bezdana... I time će ljudi mudro napraviti ako uzmu u obzir Božanskog Gospoda u svakom pitanju, jer Istina jedino može biti priskrbljena od strane Onoga Koji je Sama Istina... I opet, ni jedno zemaljsko dijete neće zaklinjati za nju uzalud, budući će Otac na Nebu uvijek voditi Njegovu djecu u Istinu... Otud se duhovno savršena bića moraju također očitovati kao nositelji Istine onima koji žele primiti Istinu... oni ne smiju susresti nikakvo protivljenje ako žele izraziti sebe i ovo, zauzvrat, zahtijeva opet vrloduboku vjeru u Boga, u duhovnu snagu i njihov prijenos misli ljudskom biću.

Vjera je prema tome prvi uvjet bez kojeg istinsko priopćavanje znanja nije zamislivo... Jednom kada je osoba našla ovo najjednostavnije od riješenja, gdje je njegovo ispravno razmišljanje zajamčeno, on neće niti biti mučen od strane sumnje niti pokunjen i neodlučno ispitivati takve prijenose radi njihove Istine... nego će on bezuvjetno prihvatiti što mu Duh daje, budući njegov stav spram Boga njemu naposlijetku osigurava ispravno razmišljanje... Poredbeno, osoba koja neprestano čezne za svjetovnim stvarima neće žudjeti Istinu... On instinktivno osijeća da svjetovna zadovoljstva i ispunjenje žudnji ne mogu biti svrha zemaljskog života... ali on to ne želi priznati, i time on također preza od striktnog traženja Istine u svim aspektima života, i baš ovo hotimično izbjegavanje Istine rezultira u činjenici da princ laži zadobija vlast nad dušom. Vječno Božanstvo može poslati malu pomoć takvoj duši budući će isto protivljenje također iznova rezultirati u istim zlim utjecajima, budući Bog, Sama vječna Istina, želi biti priznat i prema tome je vjera prvi uvjet kako bi se zadobila Istina. AMEN