Nakon Seminara u Mostaru (Jelena)

Hej.. draga,baš draga i mila dušo,.tako je Predivan Isus u tebi,jer si Mu cijelog sebe predao i predaješ..i ne prestaješ.,.grlimo se u Njemu ..o,kako tvoje plameno srce osjeća svaku ruječ,pa ja nisam do sada baš takvu dušu srela,pa još i zagrlila..zaista,hvala ti Isuse što si mi omogućio ovaj veličanstven susret,susret koji raste u mom srcu,susret u Duhu Tvom,nebeski susret,ne od ovog svijeta..U meni se prepliću ona melemna radost i goruća Ljubav Tvoja,Bože moj..Lorens ,pa,kako sada da ti iskažem i opišem šta se sve zbivalo u mom biću dok sam slušala snimak od juče(Mostar,br.13.)..Zapravo,doživljavala sam tvoje srce... tako je ono prepuno saosjećajne Ljubavi,One Ljubavi Koja ti prilazi naj-najbliže,..nježno...najiskrenije i potpuno...

snažno te preplavljuje... u tebe ulazi Dah nebeskih sfera..Pa,kako sada da opišem šta se sve zbivalo u mom biću...i,onda,šta mogu,osim da svaku neizrecivu riječ predam Toj Predivnoj Ljubavi , Toj Svecarici u Kojoj je carstvo bezbrojnih nebeskih krasota,pa i onih neiskazanih riječi.,vidiš Lorens,.Njoj sam predala da ti objavi sve što ja nisam u mogućnosti ovim putem da prenesem..hvala Ti Isuse na Duhu Ljubavi Koji nas spaja u JEDNO..i mi srcem slušamo neiskazano i vidimo kuda nas vodiš Predivni Bože,veličanstven je put Tvoj..hvala Ti.. Lorens,tako si nas brižno uveo u objavu,br. 5604((Šuški)) i naglasio da je veoma do nas to da li ćemo biti odabrani,jer svi smo pozvani,a Otac silno želi svakog od nas da vrati u Svoje toplo naručje..Slušajući te, vidim i osjećam koliko čezneš da svima približiš Ljubav nebesku,da svima pomogneš da spoznaju Ko je Onaj Koji kuca na vrata srca..o, kakvo je to srce tvoje..dragi Lorens..a,onda i objava 'JA SAM PUT,ISTINA I ŽIVOT'..predivno si je približio..

Jelena