Često postavljana pitanja

1. Tko je Bertha Dudde?

Bertha Dudde – Autobiografija

Objave ‘Unutarnje Riječi’ dobijam i zapisujem od dana 15. Lipnja 1937 godine. Da bi ispunila želje mnogih svojih prijatelja ja ću vam (ovdje) dati opis svoga zemaljskog života, kratko objašnjenje o onome što sam na duhovan način primila, kao i moje vlastite osjećaje u svezi svega toga.

Pročitaj više…

2. Gdje u Bibliji piše o Berthi Dudde?

Već su se neki od nas, ja sigurno više puta, koji svojim bližnjima u ‘duhovnoj nevolji’, a svaki je čovjek u velikoj duhovnoj nevolji ako je u neistini, štoviše, on se u Riječi, u njezinom duhovnom značenju, naziva ‘u-tam(n)i-čenim’ (Matej 25:39), hoće pomoći donoseći im Čistu Istinu (to je duhovno značenje riječi ‘posjetiti u tam(n)i-ci’), susreli sa pitanjem postavljenim od strane neupućenih u Pismo ljudi, naime:

 ‘Gdje o Berthi Dudde piše u Bibliji?’, a sve to u negativnom ‘to-treba-odbaciti’ duhu, sa idejom: ‘To je od Sotone!’

Pročitaj više…

3. Da li je sa Biblijom Božja Riječ kompletirana?
Bertha Dudde, br. 1857, 22 Ožujak 1941
LJUDSKO PREPIRANJE KAKO JE BOŽJA RIJEČ KOMPLETIRANA
 
Ozbiljna je pogreška pretpostaviti kako je Božja Riječ kompletirana i odbaciti svako Bo3žansko Otkrovenje kao proizvod zlih sila. Dobre i zle sile pokušavaju vršiti utjecaj na ljudsko biće. Svi dobri utjecaji ispunjavaju Božju volju, zle sile djeluju u suprotnosti sa Božanskom voljom. Neupućene sile ne mogu i ne bi željele prenijeti dobre misli, zbog njihovog stanja zamračenosti one su i dalje podložne Božjem neprijatelju (Sotoni) i stoga su više prijemljive za njegov utjecaj nego za utjecaj svjetlosnih bića. Međutim, čim postanu svjesni one će sebe predati brizi svjetlosnih bića i podrediti se Božanskoj volji, one prepoznaju njihov nedostatak znanja i sada prenose drugima informaciju koju primaju od svjetlosnih bića. Ovo najprije treba biti razjašnjeno kako bi se opovrgnula pogrešna pretpostavka da sile u onostranom proizvoljno sebe izražavaju gdje su takva otkrovenja dana čovječanstvu. Gospod Osobno je podučavao na Zemlji i Njegovu Riječ učinio dostupnom ljudima. Bila je Njegova volja da ta Riječ treba biti zapsisana za buduće generacije. Sa Njegovom Riječju On je najavio ljudima djelovanje Njegovog duha. Istovremeno je dao obećanje da će ostati sa njima u Njegovoj Riječi vječno… ‘Poslat ću vam Utješitelja, Duha Istine…’ (Ivan 14:16, 17)
4. Zašto Biblija ne sadrži znanje o "prvom stvaranju, padu Lucifera i jednog broja prvobitnih anđela, te Očevom planu za njihovo izbavljenje i povratak k Njemu" o kojem Čista Istina tako opširno govori?!

Jedno od najvažnijih pitanja za odgovoriti vezano uz problematiku Objava Čiste Istine, odnosi se na ‘Prvo Stvaranje koje je bilo čisto duhovno i zatim pad Lucifera i jednog broja prvobitno stvorenih anđela, te Očev plan njihovog izbavljenja i povratka nazad u ‘Očevu Kuću”, pa se vjernik pripadnik neke Crkve pita ‘Zašto to znanje nije objavljeno u Bibliji za koju se pretpostavlja da sadržava svu Istinu?!’ (premda je to kriva pretpostavka kako je Isus sam ukazao u Ivanu 16:12, 13 gdje je jasno rekao učenicima kako još ima MNOGO TOGA što bi im On imao za reći ali radi njihovog stanja u kakvom su bili prije Iskupljenja i ispunjenja Duhom Božjim, tj. Pedesetnice, oni to ne bi MOGLI shvatiti tj. primiti!), i sklon je onda SEBI NA ŠTETU odbaciti ‘Čistu Istinu’ i ovo nadmoćno znanje ‘jer toga NEMA u Bibliji’ i stoga ‘mora da je od Sotone’! 🙁

Pročitaj više…

Scroll to Top