ČISTA ISTINA U SLICI I ANIMACIJI

… iz “radionica” naših vještih radnika koje je Bog obdario i koji su od srca odlučili raditi … (Izl. 36: 2)

"Na Svoju sliku stvori Bog čovjeka... muško i žensko stvori ih" (Post. 1, 27) ... ... da stvaraju 🙂

SLIKE

sa životodajnim tekstovima iz Objava Čiste Istine

Inspiracija, opomena, upozorenje, ohrabrenje, utjeha, poticaj, snaga, Ljubav ... 

POGLEDAJ

ANIMACIJE

NaDUHnute životom na Svjetlu Čiste Istine

Dirljive, zanimljive, istinite ...

Pogledaj

SLIKOVNICE

Ispunio Sam ga Duhom Božjim. Dao Sam mu mudrost i vještinu, razumijevanje i inteligenciju i znanje o svakovrsnim zanatima pa zna stvarati umjetničke nacrte… (Izl. 31: 3)

Scroll to Top