"Čista Istina"
UVODNA RIJEČ Apostola Lorensa Novosela​

Jednom kada čovjek dođe u kontakt sa Objavama Čiste Istine, pitanje koje se njemu skoro uvijek nameće samo od sebe, jeste ovo: Čemu potreba da se naš Otac Nebeski nanovo oglašava, tj. zašto je nužno da On iznova progovara i šalje na Zemlju Svoju Istinu kada je On već to napravio u prošlosti, pri čemu se dakle misli na Sveta Pisma Starog i Novog Zavjeta, ili Bibliju?!

Ovo je pitanje, mora se priznati, sasvim na mjestu, i ja osobno mislim da bi ga u svoj iskrenosti trebao sebi postaviti svaki istinski Kršćanin jednom kada se nađe u takvoj i sličnim situacijama.

Pročitaj više ...

Zašto Otac vidi nužnost Objava Čiste Istine ?

PET OBEĆANJA iz Ivana 14:26, 16:13, 16:25

Jedan od glavnih problema u ovoj danas opće prisutnoj gunguli mnoštva crkava jest prisustvo lažnih doktrina i obmanjujućih učenja koja se poradi nedovoljne zrelosti i otud neprosvijetljenosti učitelja tj. propovjednika, predstavljaju ljudima kao Istina. Svima mora biti jasno da je neistina od onog koji je otac laži, tj. Božji i naš protivnik (Ivan 8:44), te da ne-istina ne može voditi do cilja pa je kao takva itekako štetna za dušu, i stoga se pojavila potreba da se ta učenja razotkriju i pobiju i to je bilo moguće učiniti kroz ovakve Božanske Objave Čiste Istine.

Kao što sam rekao iznad, postoji jako, jako, jako puno stvari koje su ljudima nepoznate ili ih uopće ne razumiju, a od važnosti su za njihov duševni napredak. Ove Božanske Objave to rješavaju na jedan divan način, najprije se ta pitanja odgovaraju u svoj jasnoći i nadalje, daje se način na koji sami možemo stupiti u kontakt sa Vječnim Izvorom Mudrosti te onda pitati pitanja i dobiti potrebne odgovore.

Dakle, sam Isus Krist daje tumačenja Njegovih pre-važnih praktičnih uputa koje je izrekao za vrijeme Svog zemaljskog života; i opet nešto od neprocjenjive vrijednosti samo ako se uzme u obzir koliko su te Njegove upute bile i jesu pre-važne za naš duševni razvoj.

Da su sve buduće stvari bile navještene, onda ne bi bilo potrebe za ovakvom rečenicom, no kako nisu, tj. kako je bilo u Božjem Planu dati dodatne informacije, onda je sasvim sigurno u ove Posljednje Dane od velike važnosti i primiti takvu informaciju, a ona je u svoj ljepoti i jasnoći dana kroz ovo tijelo Otkrovenja; u ovoj sekciji ima 13 Knjižica, poredanih kronološkim redom, koje prate razvoj događaja od vremena u kojem se sada nalazimo pa sve do Nove Zemlje i početka novog perioda iskupljenja.

Meni osobno je ovo najdraži dio ispunjenja, jer Objave Čiste Istine na jednostavan i lako razumljiv način približavaju Nebeskog Oca Njegovim živim tvorevinama, ili Njegovoj djeci ako su oni to već postali, i na taj način omogućavaju čovjeku da Ga upoznaju u svoj Njegovoj ljepoti i da Ga nauče ljubiti i tako ostvare krajnji cilj koji je sjedinjenje sa Njime u Isusu Kristu u Ljubavi, kako i glasi Isusova molitva iz Ivana 17:21-23, 26; poražavajuće je vidjeti koliko veliki broj vjernika ne poznaje svog Oca Nebeskog; nitko tko je čitao Knjižicu 'Oče naš...' sa otvorenim srcem neće više biti ista osoba, a ja uvijek svima kažem: 'Svi vaši problemi i neuspjesi vezani su na jedno: vi ne poznajete vašeg Oca Nebeskog! '

Detaljnije o ovih pet obećanja i sve Objave na temu možete pronaći na naslovnoj stranici:

"Čista Istina"
UVODNA RIJEČ Apostola Lorensa Novosela​

Jednom kada čovjek dođe u kontakt sa Objavama Čiste Istine, pitanje koje se njemu skoro uvijek nameće samo od sebe, jeste ovo: Čemu potreba da se naš Otac Nebeski nanovo oglašava, tj. zašto je nužno da On iznova progovara i šalje na Zemlju Svoju Istinu kada je On već to napravio u prošlosti, pri čemu se dakle misli na Sveta Pisma Starog i Novog Zavjeta, ili Bibliju?!

Ovo je pitanje, mora se priznati, sasvim na mjestu, i ja osobno mislim da bi ga u svoj iskrenosti trebao sebi postaviti svaki istinski Kršćanin jednom kada se nađe u takvoj i sličnim situacijama.

Pročitaj više ...

Zašto Otac vidi nužnost Objava Čiste Istine ?

PET OBEĆANJA iz Ivana 14:26, 16:13, 16:25

Jedan od glavnih problema u ovoj danas opće prisutnoj gunguli mnoštva crkava jest prisustvo lažnih doktrina i obmanjujućih učenja koja se poradi nedovoljne zrelosti i otud neprosvijetljenosti učitelja tj. propovjednika, predstavljaju ljudima kao Istina. Svima mora biti jasno da je neistina od onog koji je otac laži, tj. Božji i naš protivnik (Ivan 8:44), te da ne-istina ne može voditi do cilja pa je kao takva itekako štetna za dušu, i stoga se pojavila potreba da se ta učenja razotkriju i pobiju i to je bilo moguće učiniti kroz ovakve Božanske Objave Čiste Istine.

Kao što sam rekao iznad, postoji jako, jako, jako puno stvari koje su ljudima nepoznate ili ih uopće ne razumiju, a od važnosti su za njihov duševni napredak. Ove Božanske Objave to rješavaju na jedan divan način, najprije se ta pitanja odgovaraju u svoj jasnoći i nadalje, daje se način na koji sami možemo stupiti u kontakt sa Vječnim Izvorom Mudrosti te onda pitati pitanja i dobiti potrebne odgovore.

Dakle, sam Isus Krist daje tumačenja Njegovih pre-važnih praktičnih uputa koje je izrekao za vrijeme Svog zemaljskog života; i opet nešto od neprocjenjive vrijednosti samo ako se uzme u obzir koliko su te Njegove upute bile i jesu pre-važne za naš duševni razvoj.

Da su sve buduće stvari bile navještene, onda ne bi bilo potrebe za ovakvom rečenicom, no kako nisu, tj. kako je bilo u Božjem Planu dati dodatne informacije, onda je sasvim sigurno u ove Posljednje Dane od velike važnosti i primiti takvu informaciju, a ona je u svoj ljepoti i jasnoći dana kroz ovo tijelo Otkrovenja; u ovoj sekciji ima 13 Knjižica, poredanih kronološkim redom, koje prate razvoj događaja od vremena u kojem se sada nalazimo pa sve do Nove Zemlje i početka novog perioda iskupljenja.

Meni osobno je ovo najdraži dio ispunjenja, jer Objave Čiste Istine na jednostavan i lako razumljiv način približavaju Nebeskog Oca Njegovim živim tvorevinama, ili Njegovoj djeci ako su oni to već postali, i na taj način omogućavaju čovjeku da Ga upoznaju u svoj Njegovoj ljepoti i da Ga nauče ljubiti i tako ostvare krajnji cilj koji je sjedinjenje sa Njime u Isusu Kristu u Ljubavi, kako i glasi Isusova molitva iz Ivana 17:21-23, 26; poražavajuće je vidjeti koliko veliki broj vjernika ne poznaje svog Oca Nebeskog; nitko tko je čitao Knjižicu 'Oče naš...' sa otvorenim srcem neće više biti ista osoba, a ja uvijek svima kažem: 'Svi vaši problemi i neuspjesi vezani su na jedno: vi ne poznajete vašeg Oca Nebeskog! '

Detaljnije o ovih pet obećanja i sve Objave na temu možete pronaći na naslovnoj stranici:

Scroll to Top