"Čista Istina"
UVODNA RIJEČ Apostola Lorensa Novosela​

Jednom kada čovjek dođe u kontakt sa Objavama Čiste Istine, pitanje koje se njemu skoro uvijek nameće samo od sebe, jeste ovo: Čemu potreba da se naš Otac Nebeski nanovo oglašava, tj. zašto je nužno da On iznova progovara i šalje na Zemlju Svoju Istinu kada je On već to napravio u prošlosti, pri čemu se dakle misli na Sveta Pisma Starog i Novog Zavjeta, ili Bibliju?!

Ovo je pitanje, mora se priznati, sasvim na mjestu, i ja osobno mislim da bi ga u svoj iskrenosti trebao sebi postaviti svaki istinski Kršćanin jednom kada se nađe u takvoj i sličnim situacijama.

Pročitaj više ...

Zašto Otac vidi nužnost Objava Čiste Istine ?

PET OBEĆANJA iz Ivana 14:26, 16:13, 16:25

1. UVEST ĆU VAS U SVU ISTINU (Ivan 16:13)

Jedan od glavnih problema u ovoj danas opće prisutnoj gunguli mnoštva crkava jest prisustvo lažnih doktrina i obmanjujućih učenja koja se poradi nedovoljne zrelosti i otud neprosvijetljenosti učitelja tj. propovjednika, predstavljaju ljudima kao Istina. Svima mora biti jasno da je neistina od onog koji je otac laži, tj. Božji i naš protivnik (Ivan 8:44), te da ne-istina ne može voditi do cilja pa je kao takva itekako štetna za dušu, i stoga se pojavila potreba da se ta učenja razotkriju i pobiju i to je bilo moguće učiniti kroz ovakve Božanske Objave Čiste Istine.

2. PODUČIT ĆU VAS O SVEMU (Ivan 14:26)

Kao što sam rekao iznad, postoji jako, jako, jako puno stvari koje su ljudima nepoznate ili ih uopće ne razumiju, a od važnosti su za njihov duševni napredak. Ove Božanske Objave to rješavaju na jedan divan način, najprije se ta pitanja odgovaraju u svoj jasnoći i nadalje, daje se način na koji sami možemo stupiti u kontakt sa Vječnim Izvorom Mudrosti te onda pitati pitanja i dobiti potrebne odgovore.

3. PODSJETIT ĆU VAS NA SVE ŠTO SAM REKAO (Ivan 14:26)

Dakle, sam Isus Krist daje tumačenja Njegovih pre-važnih praktičnih uputa koje je izrekao za vrijeme Svog zemaljskog života; i opet nešto od neprocjenjive vrijednosti samo ako se uzme u obzir koliko su te Njegove upute bile i jesu pre-važne za naš duševni razvoj.

4. NAVIJESTIT ĆU VAM BUDUĆE DOGAĐAJE (Ivan 16:13)

Da su sve buduće stvari bile navještene, onda ne bi bilo potrebe za ovakvom rečenicom, no kako nisu, tj. kako je bilo u Božjem Planu dati dodatne informacije, onda je sasvim sigurno u ove Posljednje Dane od velike važnosti i primiti takvu informaciju, a ona je u svoj ljepoti i jasnoći dana kroz ovo tijelo Otkrovenja; u ovoj sekciji ima 13 Knjižica, poredanih kronološkim redom, koje prate razvoj događaja od vremena u kojem se sada nalazimo pa sve do Nove Zemlje i početka novog perioda iskupljenja.

5. GOVORIT ĆU VAM O OCU OTVORENO (Ivan 16:25)

Meni osobno je ovo najdraži dio ispunjenja, jer Objave Čiste Istine na jednostavan i lako razumljiv način približavaju Nebeskog Oca Njegovim živim tvorevinama, ili Njegovoj djeci ako su oni to već postali, i na taj način omogućavaju čovjeku da Ga upoznaju u svoj Njegovoj ljepoti i da Ga nauče ljubiti i tako ostvare krajnji cilj koji je sjedinjenje sa Njime u Isusu Kristu u Ljubavi, kako i glasi Isusova molitva iz Ivana 17:21-23, 26; poražavajuće je vidjeti koliko veliki broj vjernika ne poznaje svog Oca Nebeskog; nitko tko je čitao Knjižicu ‘Oče naš…’ sa otvorenim srcem neće više biti ista osoba, a ja uvijek svima kažem: ‘Svi vaši problemi i neuspjesi vezani su na jedno: vi ne poznajete vašeg Oca Nebeskog! ‘

Detaljnije o ovih pet obećanja i sve Objave na temu možete pronaći u nastavku…

Kroz Objave Čiste Istine dobili smo odgovore na sva 'ona' pitanja koja s Božanskim razlogom 'muče' svakog čovjeka!

KOJA JE SVRHA
MOG ŽIVOTA?

TKO SAM JA?

TKO JE
MOJ STVORITELJ?

KAKAV JE
BOG UISTINU?

KAKO SE POSTIŽE
CILJ? 

ZAŠTO JE
OVAJ SVIJET OVAKAV?

ŠTO PREDSTAVLJA
SVIJET 
OKO MENE?

Vjerujte Mi, Ja ću vas rado podučiti kada prepoznam vašu čežnju za istinskim znanjem jer Jedino Ja isijavam svjetlo i ovo svjetlo prožima tamu… I u vama će biti Svjetlo, vi ćete znati

ODAKLE STE DOŠLI
I
KOJI JE VAŠ KONAČNI CILJ NA ZEMLJI.

Vaš Bog i Nebeski Otac
via Bertha Dudde, Objava br. 5866

I ZATO ČISTA ISTINA ...

"Čista Istina"
UVODNA RIJEČ Apostola Lorensa Novosela​

Jednom kada čovjek dođe u kontakt sa Objavama Čiste Istine, pitanje koje se njemu skoro uvijek nameće samo od sebe, jeste ovo: Čemu potreba da se naš Otac Nebeski nanovo oglašava, tj. zašto je nužno da On iznova progovara i šalje na Zemlju Svoju Istinu kada je On već to napravio u prošlosti, pri čemu se dakle misli na Sveta Pisma Starog i Novog Zavjeta, ili Bibliju?!

Ovo je pitanje, mora se priznati, sasvim na mjestu, i ja osobno mislim da bi ga u svoj iskrenosti trebao sebi postaviti svaki istinski Kršćanin jednom kada se nađe u takvoj i sličnim situacijama.

Pročitaj više ...

Zašto Otac vidi nužnost Objava Čiste Istine ?

PET OBEĆANJA iz Ivana 14:26, 16:13, 16:25

1. UVEST ĆU VAS U SVU ISTINU (Ivan 16:13)

Jedan od glavnih problema u ovoj danas opće prisutnoj gunguli mnoštva crkava jest prisustvo lažnih doktrina i obmanjujućih učenja koja se poradi nedovoljne zrelosti i otud neprosvijetljenosti učitelja tj. propovjednika, predstavljaju ljudima kao Istina. Svima mora biti jasno da je neistina od onog koji je otac laži, tj. Božji i naš protivnik (Ivan 8:44), te da ne-istina ne može voditi do cilja pa je kao takva itekako štetna za dušu, i stoga se pojavila potreba da se ta učenja razotkriju i pobiju i to je bilo moguće učiniti kroz ovakve Božanske Objave Čiste Istine.

2. PODUČIT ĆU VAS O SVEMU (Ivan 14:26)

Kao što sam rekao iznad, postoji jako, jako, jako puno stvari koje su ljudima nepoznate ili ih uopće ne razumiju, a od važnosti su za njihov duševni napredak. Ove Božanske Objave to rješavaju na jedan divan način, najprije se ta pitanja odgovaraju u svoj jasnoći i nadalje, daje se način na koji sami možemo stupiti u kontakt sa Vječnim Izvorom Mudrosti te onda pitati pitanja i dobiti potrebne odgovore.

3. PODSJETIT ĆU VAS NA SVE ŠTO SAM REKAO (Ivan 14:26)

Dakle, sam Isus Krist daje tumačenja Njegovih pre-važnih praktičnih uputa koje je izrekao za vrijeme Svog zemaljskog života; i opet nešto od neprocjenjive vrijednosti samo ako se uzme u obzir koliko su te Njegove upute bile i jesu pre-važne za naš duševni razvoj.

4. NAVIJESTIT ĆU VAM BUDUĆE DOGAĐAJE (Ivan 16:13)

Da su sve buduće stvari bile navještene, onda ne bi bilo potrebe za ovakvom rečenicom, no kako nisu, tj. kako je bilo u Božjem Planu dati dodatne informacije, onda je sasvim sigurno u ove Posljednje Dane od velike važnosti i primiti takvu informaciju, a ona je u svoj ljepoti i jasnoći dana kroz ovo tijelo Otkrovenja; u ovoj sekciji ima 13 Knjižica, poredanih kronološkim redom, koje prate razvoj događaja od vremena u kojem se sada nalazimo pa sve do Nove Zemlje i početka novog perioda iskupljenja.

5. GOVORIT ĆU VAM O OCU OTVORENO (Ivan 16:25)

Meni osobno je ovo najdraži dio ispunjenja, jer Objave Čiste Istine na jednostavan i lako razumljiv način približavaju Nebeskog Oca Njegovim živim tvorevinama, ili Njegovoj djeci ako su oni to već postali, i na taj način omogućavaju čovjeku da Ga upoznaju u svoj Njegovoj ljepoti i da Ga nauče ljubiti i tako ostvare krajnji cilj koji je sjedinjenje sa Njime u Isusu Kristu u Ljubavi, kako i glasi Isusova molitva iz Ivana 17:21-23, 26; poražavajuće je vidjeti koliko veliki broj vjernika ne poznaje svog Oca Nebeskog; nitko tko je čitao Knjižicu ‘Oče naš…’ sa otvorenim srcem neće više biti ista osoba, a ja uvijek svima kažem: ‘Svi vaši problemi i neuspjesi vezani su na jedno: vi ne poznajete vašeg Oca Nebeskog! ‘

Detaljnije o ovih pet obećanja i sve Objave na temu možete pronaći u nastavku…

Kroz Objave Čiste Istine dobili smo odgovore na sva 'ona' pitanja koja s Božanskim razlogom 'muče' svakog čovjeka!

KOJA JE
SVRHA
MOG
ŽIVOTA?

TKO SAM JA?

TKO JE
MOJ STVORITELJ?

KAKAV JE
BOG UISTINU?

KAKO SE
POSTIŽE

CILJ? 

ZAŠTO JE
OVAJ SVIJET
OVAKAV?

ŠTO PREDSTAVLJA
SVIJET 
OKO MENE?

Vjerujte Mi, Ja ću vas rado podučiti kada prepoznam vašu čežnju za istinskim znanjem jer Jedino Ja isijavam svjetlo i ovo svjetlo prožima tamu… I u vama će biti Svjetlo, vi ćete znati

ODAKLE STE DOŠLI
I
KOJI JE VAŠ KONAČNI CILJ NA ZEMLJI.

Vaš Bog i Nebeski Otac
via Bertha Dudde, Objava br. 5866

I ZATO ČISTA ISTINA ...

Scroll to Top