NEKA SE SVETIM SMATRA TVOJE IME…

Bertha Dudde, br. 1849, 15 Ožujak 1941

 ‘NEKA SE SVETIM SMATRA TVOJE IME…’

(Matej 6:9)

Neka se svetim smatra Tvoje Ime… izgovarajte ove riječi sa dubokom odanošću (Ljubavlju) i, svakog se dana prisjetite neodoljive Ljubavi Onog Koji vam je dao život… i kako je Njegov Duh u vama kada ste u kontaktu sa Njime… Vi Mu se trebate moliti, govoriti Mu sa vrlodubokom vjerom, i ispovijedati ovu vjeru u Njega tako što ćete spominjati Njegovo ime, zazivajući Ga u molitvi, hvaleći i slaveći Ga tako što ćete Mu se zauvijek zahvaljivati… I kada izgovarate Njegovo ime vi trebate biti svjesni činjenice da govorite najvišem i nasavršenijem Biću Kojem trebate pristupiti sa vrlodubokim divljenjem, zaklinjući za Njegovu Ljubav i milost. Kada postanete svjesni koliko mali i sićušni ste poredbeno sa Njime, kada podignete vaše oči ka Njemu u tihom poštovanju i povjerite Mu sebe, vi ćete izgovoriti Njegovo ime sa izuzetno dubokim osjećajem, On će predstavljati najsvetije Biće i vi ćete ponizno ići na koljenima ka Njemu… Jer volja je Gospodnja da vi također trebate spomenuti Njegovo ime; Njegova je volja da Ga vi trebate ispovijediti pred svijetom. Nije dovoljno da Ga jedino priznate u vašim srcima i jedino tiho uđete u kontakt sa Njime samostalno. To bi trebalo postati javno znanje da Mu želite pripadati; vi trebate proglasiti Njegovo posvećeno ime sa vjerom i hrabrošću, ispovijedati vašu Ljubav za Njega i suprotstaviti se svim vanjskim iskušenjima da Ga se odreknete. Izgovaranje Božanskog imena je izuzetno blagotvorno, jer Njegovo ime utjelovljuje snagu i svaka osoba može steći ovu snagu, pod uvjetom da on sebe povjeri Njemu i strastveno spominje Njegovo ime… tako što iskreno moli ‘Neka se svetim smatra Tvoje Ime…’

AMEN

Scroll to Top