TAJ DAN I ČAS NE ZNA NI JEDAN ČOVJEK… LAŽNI PROROCI POSLJEDNJIH DANA…

Bertha Dudde, br. 4675, 24 Lipanj 1949

‘TAJ DAN I ČAS NE ZNA NI JEDAN ČOVJEK…’ LAŽNI PROROCI POSLJEDNJIH DANA…

(Matej 24:36)

Ni jedan vidjeoc i prorok neće nikada biti u stanju predskazati vrijeme predstojećeg suda, jer ovo nije dozvoljeno od strane Boga zbog toga što je štetno za ljude. Iz ovog razloga ni jedna osoba neće nikada biti sposobna predskazati dan kada sud snalazi ljude. Unatoč tome, njihova pažnja treba biti skrenuta na njega, i zato Bog obznanjuje kroz ljudska usta, kroz vidjeoce i proroke, čim se sud približava. Samom se navještenju suda prema tome treba vjerovati, ali ako je točno vrijeme suda dano, proročanstvo se opravdano može odbaciti kao pogrešno… U tom slučaju lažni proroci su se pojavili koje ne treba slušati, takva navještenja su općenito dana poradi zemaljskih probitaka i onda vi morate biti oprezni. Međutim, ako se Bog okoristi osobom kako bi obavijestio čovječanstvo o Njegovom vječnom planu Spasenja, On ga neće samo obavijestiti o Njegovoj nakani, o nadolazećem sudu, nego će mu On također osigurati općenito znanje koje nužnost suda čini shvatljivim Božjem slugi, tako da on može sa uvjerenjem potkrijepiti ta proročanstva njegovim bližnjim ljudskim bićima. Ali bez obzira kako će odlučno on istupati za Istinu proglašenja, on nikada neće biti u stanju navesti precizan datum, budući Bog rezervira to pravo za Sebe Samoga. Unatoč tome, svako takvo proglašenje može biti prihvaćeno kao apsolutna Istina, i opet i iznova će Knjiga Otaca (Biblija) potvrditi da se navještenja potpuno podudaraju sa njom, posljedično, ispunjenje ovih navještenja se može očekivati sa izvjesnošću i nadolazeći sud prihvatiti kao ustanovljena činjenica, pa ipak, čovječanstvo će ostati neizvjesno s obzirom na to kada će Bog Sebe očitovati; međutim ono uvijek treba biti pripremljeno, inače bi navještenja dostavljena ljudima od strane Božje Ljubavi osujetila svrhu i sud bi zadesio čovječanstvo iznenada i neočekivano.

AMEN

Scroll to Top