MOJE OVCE POZNAJU MOJ GLAS… OTPOR…

Bertha Dudde, br. 4726, 28 Kolovoz 1949

‘MOJE OVCE POZNAJU MOJ GLAS…’ OTPOR…

(Ivan 10:3-5; 27, 28)

Način na koji gledate na Moju Riječ je način na koji Ja gledam na vas. Jer to je Očev glas koji vam govori kojeg vi morate poznavati ako Me ljubite, to jest, ako vršite Moje zapovijedi (Ivan 14:21, 23). Svatko kome je Moja Riječ učinjena dostupnom će ju prihvatiti ako Me ljubi, ili Me on ne ljubi ako Me odbacuje, to jest, on ne ispunjava Moje zapovijedi, on ne život u ljubavi spram Boga i njegova bližnjega, inače bi prepoznao Moje Riječi kao Očev glas. Stoga će vam također biti razumljivo da Ja blagoslivljam one koji Me prihvaćaju u Riječi dok pak niječem Moj blagoslov onima koji Me odbacuju, jer oni neće biti u stanju reći kako priznaju Mene iako odbacuju Moju Riječ… Moje ovce poznaju Moj glas… i svatko tko ga prepoznaje će također jamčiti/glasati za njega, on će govoriti u ime Moje Riječi i neće biti u strahu predati ju dalje. Jer koje dijete ne bi pridavalo vjere Riječima Oca… Ja Sam došao Mojim Vlastitima i oni Me nisu prepoznali (Ivan 1:11)… I danas Ja opet dolazim Svojoj djeci, ipak oni obraćaju manje pažnje Mojem glasu nego ikada budući nemaju ispravan odnos djeteta spram njihova Oca, budući oni svijetu daju više prava i nemaju za Mene više puno vremena. A ipak oni sebe nazivaju religioznima.

Kakogod, Ja ne priznajem njihovu vjeru budući Ja ne zamjećujem ikakve ljubavi u njihovim srcima inače bi oni žudjeli za Mnom ili Mojom Riječju ili pomno slušali nježan zvuk Mojeg glasa kadgod se on može percipirati… Ali Ja ne priznajem nikoga kao Moje istinsko dijete tko ugušuje/taji Moj glas poradi svijeta, jer iako Očeva ljubav obuhvaća svu Njegovu djecu ona također želi da od strane njih bude uzvraćena. Ljubite Me i vršite Moje zapovijedi, onda ćete također osjetiti da je Moja Riječ Očeva, onda se nikakav otpor neće pojaviti u vama i vi ćete Njega radosno ispovijedati vašim bližnjim ljudskim bićima i osigurati širenje Riječi… Međutim, ako vam nedostaje ljubavi ona vas neće dotaći/afektirati i vi ćete ju odbaciti kao smetnju, što je vidljivo unutar vašeg srca i također vašeg ponašanja, i onda ćete vi također odbaciti Moju ljubav koja vam dolazi u susret u Riječi i kroz Riječ vam daje dokaz da Otac govori Njegovoj djeci i želi da Ga oni slušaju… Ozbiljno sebe preispitajte s obzirom na to da li ste djeca svijeta ili djeca vašeg Nebeskog Oca, i prisjetite se Mojih Riječi: Moje ovce poznaju Moj glas… i ne budite nevjerni, već vjerni.

 AMEN

Scroll to Top