IZBAVI NAS OD ZLOGA…

Bertha DudDe, br. 4985, 19 Listopad 1950

‘IZBAVI NAS OD ZLOGA…’

‘Izbavi nas od zloga’… Vas često napastvuju kušnje koje su doista dozvoljene s Moje strane ali koje su uvijek aktivnost protivnika (= Sotone), pošto se on također bori za svaku dušu i prema tome pokušava utjecati na ljudsko biće da Mi se suprotstavi, time ga potaknuti na grijeh. Ove su kušnje uvijek prepreka za ljudsko biće koje mogu prouzročiti njegov pad, ipak Ja ga, također, neću ostaviti bez milosti kao protumjeru Sotoni. Ja ću, također, istupiti, izrazito/jasno i prepoznatljivo, kada se ljudsko biće suočava sa presudnom odlukom, kada je od strane lukavosti Mojeg protivnika odgurnut sa pravog puta te je i dalje nesiguran/kolebljiv. Onda je kratka brza molitva dovoljna, misao (upućena) prema Meni: ‘Izbavi nas od zloga’… Ja ću jasno istupiti naprijed otkrivajući mu ispravan put, i ukazat ću mu tamu drugog puta i opasnost koja mu je prijetila da se zaputio njime… Ja ću pomoći svakom čovjeku koji Mi uputi makar jednu upitnu i molbenu misao. Ja ću zasigurno dopustiti da se kušnje dogode, jer neprijatelj je također ovlašten (= ima pravo) vršiti svoj utjecaj, naposlijetku, stvar je u slobodnoj odluci volje, a za to ljudsko biće mora biti podređeno obadvjema utjecajima, dobrom baš kao i zlom. Pa ipak on ne treba bespomoćno podleći, on će uvijek biti sposoban pružiti otpor, pošto ću mu Ja pomoći jednom kada je krenuo putem k Meni. I onda ću mu ukazati vrlo jasno koja ga sila želi ozlijediti (ili ‘nauditi mu’)… Ja vas ljude želim izbaviti od sveg zla, želim vas osloboditi od kontrole onoga koji je prouzročio vaše ograničeno stanje, Moja je volja da postanete sretni, da se više ne osjećate potlačeni od strane onog koji vas namjerava upropastiti, koji vas zavodi/mami da (pro)padnete i koji od ničega ne preza da bi to napravio. On će vam se čak prikazati kao anđeo svjetla ako misli kako će to biti uspješno, on vas želi posjedovati i koristi se lukavstvom i prevarom. A ipak on će u Meni naći svoga Gospodara, jer jednom kada je duša odabrala Mene ona više nikad neće pasti njegovom žrtvom. Ali jao si ga čovjeku kojeg je on porobio… Jer on će ga držati čvrsto zavezanog sve dok Me potonji ne zamoli za pomoć, koja će mu zasigurno biti dodijeljena. ‘Izbavi nas od zloga’… Često izgovarajte ove riječi u vašem srcu i uvijek ćete osjetiti Moju pomoć, jer sa ovom zamolbom vi svjedočite Meni, pošto Me zazivate za pomoć da vam pomognem protiv onog koji je Moj protivnik i vaš neprijatelj.

 AMEN

Scroll to Top