PROVJERAVAJTE DUHOVE… LAŽNI KRISTI I PROROCI…

Bertha Dudde, br. 5701, 19 Lipanj 1953

‘PROVJERAVAJTE DUHOVE…’LAŽNI KRISTI I PROROCI…

‘Provjeravajte duhove da li su od Boga…’(1 Ivanova 4:1) Kada prihvatite duhovno znanje vrlo je važno ozbiljno ispitati njegovo porijeklo… Vi bi trebali i nužni ste pomno ispitati ga budući ste sami odgovorni za vašu dušu, koja može imati koristi jedino od Istine ali čiji je viši razvoj doveden u opasnost sa obmanjujućom duhovnom informacijom. Ako su vam ponuđene duhovne ideje, to jest znanje koje ne može biti potvrđeno zemaljskim sredstvima, vi ga trebate podrvrći ozbiljnom istraživanju. Vi trebate znati da se svjetlo i tama bore jedni protiv drugih, da se princ tame bori protiv Čiste Istine, da će on pokušati bilo što da bi zaveo ljude u pogrešno razmišljanje i neće se ustručavati od toga da sebe sakrije u odijelu jednog anđela kako bi obmanuo ljude (2 Korinćanima 11:14)…

Ali vi ga sami možete razotkriti, vi možete provjeriti koji vam duh prenosi duhovno znanje. I kriteriji koje trebate uzeti u obzir pri ozbiljnom ispitivanju jesu: da li vam priopćena duhovna informacija proglašava Isusa Krista kao Sina Božjega i Iskupitelja svijeta, da li se njegova poruka sastoji od Njegove doktrine Ljubavi i da li ste podsjećani da slijedite Isusa… Ako je to tako, onda ga možete bezuvjetno prihvatiti i adresirati Boga Osobno kao izvor znanja koje vam je dostavljeno, onda ga možete ovjeriti kao Božansku Istinu. Vi se ne trebate bojati da ćete biti zaronjeni u obmanjujuće razmišljanje od strane duha tame, jer on neće nikada priznati Isusa Krista, Koji je svijet izbavio od grijeha.

Pojavit će se lažni Kristi i lažni proroci, i posebice tijekom posljednjih dana prije Kraja… Oni će izgovarati ime Isusa Krista sa njihovim ustima a ipak neće biti istinski glasnici Njegovog Božanskog učenja Ljubavi, budući oni sami neće činiti kako propovijedaju ili su njihova učenja svjetovne prirode, prema tome oni neće biti prepoznatljivi kao istinski Kršćani. I ovo usmeno priznavanje je učestalo maska koja sakriva neprijatelja Istine. Oni neće uistinu vjerovati u Isusove Riječi, koje je On govorio na Zemlji, ili u Njegova obećanja, jer njima nedostaje Ljubavi, obilježja  istinskog sljedbenika Isusa…

Posljedično njihove će riječi biti bez duha, one će biti bez snage, one se ne mogu smatrati za čistu Božansku Istinu i također trebaju biti ozbiljno kritički preispitane. Ali vi možete sprovesti ovaj test bilo kada ako vi, u iskrenoj žudnji za Istinom, tražite Boga Osobno za Njegovu pomoć da prosvjetli vaš duh, da vodi vaše misli ispravno i da vas poduči da uvijek razlikujete između Istine i pogreške, i svatko tko žudi Duha Božjega će ga primiti.  AMEN

Scroll to Top