ALI TRAŽITE PRIJE SVEGA KRALJEVSTVO BOŽJE…

Bertha Dudde, br. 6824, 7 Svibanj 1957

ALI TRAŽITE PRIJE SVEGAKRALJEVSTVO BOŽJE…’

(Matej 6:33)

Jedino duhovna nedaća vas treba tištati, dok vas zemaljski problemi mogu ostaviti nezabrinutima, budući će oni biti uklonjeni čim obratite pažnju na nedaću vaše duše i voljni ste joj pomoći. Ipak baš ljudi koji doživljavaju golemu zemaljsku nedaću su nesvjesni činjenice da je njihova duhovna nedaća razlog zašto moraju trpjeti i živjeti u oskudici, jer oni ne poznaju međuodnose i Moja sredstva spasenja, niti znaju opseg njihove duhovne nedaće, pošto su fokusirani na svjetovne stvari i njihov nedostatak vjere smjesta odbacuje bilo kakvu misao koja bi mogla proći njihovim umom kao objašnjenje njihove teške sudbine. Unatoč tome, ovi ljudi trebaju biti podučeni u svezi značenja i svrhe njihova zemaljskog postojanja, ako će (ili ‘trebaju li’) promijeniti njihovo razmišljanje. I s obzirom na njihove zemaljske nedaće takve poduke bi doista bile prikladne; međutim, one su obično jedino uspješne kada ljudi ne vide više nijedan drugi izlaz pomoću zemaljskih sredstava. Onda će oni postati obzirni i mogu promijeniti njihov um… I Ja ću očigledno poduprijeti posebice ove ljude kada Mi se okrenu u mislima i upute zamolbu za Moju pomoć. Oni neće ponijeti zemaljsku nedaću preko u kraljevstvo onostranog; unatoč tome, njihova duhovna nedaća će ih slijediti i neće ih pustiti sve dok nisu okrenuli njihovu volju i njihove misli spram Mene što je, međutim, daleko teže nego na Zemlji. To je zašto Sam Ja izrekao Riječi ‘Ali tražite prije svega kraljevstvo Božje, i Njegovu pravednost; i sve ove stvari će vam biti nadodane…’ Ja mogu otkloniti zemaljsku nedaću u bilo koje vrijeme; duhovna nedaća, međutim, mora biti otklonjena od strane vas samih… Ja vam zasigurno mogu pripomoći sa time, ipak vi morate imati volju i postati sami aktivni, vi se morate zaputiti stazom do Mene, vi morate vjerovati u Mene i htjeti ispuniti Moju volju, time, vi morate živjeti sukladno Mojim zapovijedima Ljubavi za Boga i vašeg bližnjega… Ali u tom slučaju vi ćete biti sposobni povjerljivo položiti svu zemaljsku nedaću u Moje ruke, je onda ste vi ispunili zahtjeve, i Moje obećanje, da ću vam Ja pomoći i na fizički i na duhovan način, će biti u stanju u vama ostvariti učinak, budući vaša duša više neće biti u opasnosti da se toliko zaokupi brigom u svezi njezinih zemaljskih potreba da ona ne može sprovoditi njezin stvaran zadatak budući je preslaba i ne ulaže napor zadobiti snagu. Opet i iznova Sam vam obećao Moju pomoć u zemaljskoj nedaći, Ja Osobno Sam vas tražio da dođete k Meni ako ste u depresiji i u potrebi za pomoći (Matej 11:28), dao Sam vam jamstvo da Me vi nećete nikada tražiti uzalud… Zašto se ne okoristite Mojim jamstvom, zašto sa kompletnom vjerom ne izručite sebe Meni, vašem Ocu od vječnosti? Zato jer ne vjerujete u Mene. I to je golema duhovna nedaća u kojoj sebe pronalazite, jer bez vjere u Mene vi nećete uspostaviti povezanost sa Mnom, a bez ove veze vi jeste i ostati ćete slabi i nećete biti sposobni učiniti ama baš nikakav napredak u vašem razvoju. Čim vi živite vaš život na Zemlji bez Mene… baš jer ne vjerujete u Mene… vi ćete ostati na istoj razini ili čak nadalje propasti. Ali vi se trebate uzdići ako će zemaljski život služiti za vas njegovu svrhu, vi trebate doći do točke da možete odbaciti sve materijalne okove i ući u duhovno kraljevstvo kao slobodna i sretna bića… Sve dok ne stremite za ovime, sve dok tek smatrate vaš život na Zemlji kao kraj sam po sebi, vi ćete trpjeti veliku duhovnu nedaću i biti će potreban zamjetan zemaljski teret koji će vas voditi u drugačiji način razmišljanja. I premda izgleda da vaša fizička snaga nije dovoljna kako bi savladali zemaljsku nedaću, vi unatoč tome možete olakšati vašu sudbinu… time samo što ćete se zaputiti stazom do Mene… kada ste postali svjesni vašeg nesavršenog stanja i uputili Mi zamolbu za pomoć… Onda će zemaljska nedaća u isto vrijeme biti otklonjena od vas ili biti tako uređena da će biti podnošljiva za vas, jer onda Sam postigao što Sam želi postići posredstvom nedaće: da ćete stupiti u kontakt sa Mnom, vašim Bogom i Ocem od vječnosti.

AMEN

Scroll to Top