3. PRIRODA BOGA, NAŠEG STVORITELJA I NEBESKOG OCA

a) Bog je je Duh

(Ivan 4:24; ‘Ja Sam Duh koji prožima i ispunjava sve’; BD 7828),

čija temeljna priroda je Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16;

Ljubav je temeljna suština vječnog Božanstva… besprekidno zračena u beskonačnost, koja stvara i održava sve…‘, BD 8250;

Ljubav nije samo kvaliteta Mojega bića već Sam Ja Osobno Ljubav…’, BD 8445;

‘On je prvobitni izvor snage, Njegov temeljni element je Ljubav, time On je Ljubav Osobno… Bog je Ljubav… Vi ljudi nećete razumjeti ovu izjavu sve dok ste nesposobni dokučiti prirodu Ljubavi, što potrebuje oblikovanje vas samih u Ljubav. Jer vi ćete uvijek gledati na Ljubav kao na karakteristiku koju pripisujete najviše savršenom biću. Ali da je ovo biće Sama Ljubav će ostati neshvatljivo za vas sve dok vi živite na Zemlji kao ljudsko biće.’, BD 8082),

iz koje izbija Svjetlost Mudrosti (‘Ja Osobno Sam Svjetlo.’, BD 8541; 1 Ivanova 1:5) i ostvaruje Svoju volju u neograničenoj Sili, tj. svemoćan je(‘Bog je Duh… Koji je Sebe identificirao kao Mudrost, Ljubav i Svemoć’, BD 3621; Postanak 17:1; 28:3; 35:11 itd.)

no Božje biće nije osoba kako to ljudi zamišljaju, tj. nije Ga moguće ‘ograničiti’ na bilo koji način,

‘Vjera u duhovno stvarno Božanstvo ni u kojem slučaju ne daje naslutiti uosobljeno Božanstvo, iz tog razloga ljudsko biće ne bi trebalo imati ograničenu ideju o Bogu, Koji je sveprisutan i van vremena i prostora. On ispunjava sve sa Njegovim Duhom, cijeli svemir, cijelo duhovno kraljevstvo… i prema tome On nije zamisliv kao osoba koja je, u skladu sa ljudskim shvaćanjem, prostorno ograničena. Namjesto toga, uosobljavanje Boga mora biti potpuno izbjegnuto ako se ljudsko biće želi iole približiti zamišljanju Boga kao najvišeg i najsavršenijeg Božjeg Bića… Najviše Savršenstvo je prema tome bezgranično iznad svakog poimanja i prožima cijelu vječnost; ono je sveprisutno budući je njegova temeljna supstanca Ljubav koja također nije ograničena i prema tome također nije zamisliva kao forma. Razumska sposobnost ljudskog bića je ograničena, on je nesposoban vizualizirati išta osim zemaljskih stvari sve dok je on i dalje duhovno neprosvijetljen. I prema tome on pokušava zamisliti vječno Božanstvo kao osobu čim on vjeruje u duhovno stvarnog Boga, u Boga kojem se On može moliti.’, BD 3443;

‘Vi ne bi trebali zamišljati vašeg Boga i Stvoritelja kao striktno ograničeno Biće, vi Ga ne bi trebali pokušati dovesti u vezu sa formom, jer onda bi vaša ideja uvijek bila pogrešna, budući se nešto ograničeno nikada ne može podudarati sa Mojom prirodom, koja je potpuno savršena, time beskonačna. Jer Ja Sam Duh (Ivan 4:24) Koji ispunjava i prožima sve.’, BD 7828;

‘Ipak, opet i iznova, treba biti rečeno da vječno Božanstvo ne može biti uosobljeno… [‘Moja suština ne može biti uosobljena…’, BD 8445] stoga se Ono ne može zamisliti kao išta drugo nego Sila koja ispunjava cijelu vječnost… Ova sila ne može biti ograničena niti se o njoj može razmišljati kao o ‘formi’…’, BD 8250;

‘Duh Božji, djelomična zamisao Božje Prirode, ne može nikada biti uosobljen; on ne može biti ograničen na formu u skladu sa ljudskim idejama, on je jedno beskrajno obilje svjetla i snage koje je usmjereno i korišteno od strane izuzetno snažne volje Ljubavi.’ BD 4484.

i stoga nije dokučiv u samoj Njegovoj suštini za nijedno Njegovo stvoreno biće,

‘Trebali bi vjerovati da ćete vi ljudi vječno biti nesposobni dokučiti Moju temeljnu prirodu. Nije moguće dovesti vas do shvaćanja što Sam Ja u suštini, jer vaše razmišljanje je i dalje ograničeno, i stoga vi ste nesposobni za shvaćanje beskonačnog. Beskonačan je, međutim, Duh za Kojeg ste vi stvorili izraz ‘Bog’. A što je ovaj Duh u Sebi Samome vam isto tako ne može biti objašnjeno, budući On nema oblika a vi uvijek zamišljate sve u postojanju kao formu… posebice kada ono ima bivstvo, stoga kada to posjeduje volju koja razmišlja (tj. umnu volju). Ja, međutim, sasvim izvjesno postojim ali nisam zamisliv u nijednom obliku… Ja Sam neograničena snaga Koja djeluje bez ograničavanja… I time ova snaga prožima cijeli svemir, Ona prožima svaku fizičku i duhovnu tvorevinu. I Ona uvijek i zauvijek djeluje u zakonskom redu… Jer volja koja razmišlja usmjerava ovu duhovnu snagu u skladu sa planom u Ljubavi i mudrosti.’ BD 8622;

‘Vi, Moje žive tvorevine, nećete nikada biti sposobni shvatiti Mene u svoj dubini, čak kada ste vi, kao Moja najviše savršena djeca, sposobni raditi i biti aktivni pored Mene. Vi ste proizvodi Moje vječne stvaralačke sile… Ja Sam, međutim, Sam izvor snage, Koji je neiscrpan, Koji ne poznaje granica, Koji neprestano izljeva Njegovo strujanje u beskonačnost… Ali Ja Sam također Biće, to jest, Ja Sam umni Duh najdublje Mudrosti koji radi u skladu sa Njegovom voljom sa nezamislivom Ljubavlju i čini sve što je stvorio nezamislivo sretnim… Ja Sam umno Postojanje Koje neprestano dozvoljava novim tvorevinama nastati, budući snaga koja istječe iz Mene ne može ostati neaktivna budući je život i neprestano stvara život. I kada vi, Moje žive tvorevine, dosegnete najviše savršenstvo vašom vlastitom slobodnom voljom tako da možete raditi i stvarati pored Mene kao Moja djeca, onda ste vi doista prodrli u najdublju mudrost, vi ćete imati svjetlost i snagu na vašem raspolaganju koji će vas učiniti strahovito sretnima i koje možete beskrajno koristiti kako bi bili stvaralački aktivni za vašu vlastitu sreću, i ova snaga će neprestano teći ka vama od vječnog Prvobitnog Izvora. On Osobno će, međutim, biti i ostati za vas nedokučiv.’ BD 8275;

‘Moja priroda jeste i ostaje za vas velika tajna, jer dok živite na Zemlji vaše razmišljanje je ograničeno i nesposobno prodrijeti u duhovne dubine. Ali čak za potpuno prosvjetljenog duha Ja jesam i ostajem nedokučiv premda je on već prodro u vrloduboko duhovno znanje i oblikovao sebe iznova u njegovu izvornu prirodu, koja je jednom potekla iz Mene na Moju sliku. Ali neprestano stremljenje spram Mene, neprestano približavanje bliže Meni je dio blaženstva i apsolutne sreće koji traju zauvijek… A ipak Ja Sam nedohvatan. U drugu ruku, Ja Osobno osvjetljujem biće i ono je ispunjeno sa nezamislivim blaženstvom, tako da je u sjedinjenju sa Mnom biće također svjesno Mojeg prisustva. Međutim, kada bi Ja bio dokučiv i dostižan onda bi blaženstvo doseglo jednog dana njegovu granicu… ali ovo se nikada ne može dogoditi, jer nema kraja Mojoj sreći; biće će uvijek stremiti spram Mene i uvijek naći novo ispunjenje a ipak ono Me nikada neće biti sposobno dokučiti… Ja jesam i ostajem vječna tajna za sve što je proizašlo iz Mene…’ BD 8006;

tj. ‘nitko Ga nikada nije ugledao u Njegovoj suštini, i ne može, a i neće moći nikada (1 Timoteju 1:18; 6:16; Ivan 1:18), jer svako stvoreno biće bi prestalo postojati kada bi ‘vidjelo’ prvobitni izvor ili centar snage i svjetla, zato se kaže u Svetom Pismu da ‘nitko ne može ugledati Boga i ostati živ’ (Izlazak 33:20);

‘U Mojoj prirodi ću Ja biti vječno nedokučiv za Moje žive tvorevine, jer iako su Moje žive tvorevine bile eksternalizirane od strane (tj. postavljene u vanjskom obliku izvan) Mene u najvišem savršenstvu one su ipak jedino iskrice Ljubavi, isijane od strane vatre Moje Ljubavi i eksternalizirane kao pojedinačna bića koja bi, međutim, bila nesposobna ugledati vječni izvor svjetla i snage ako bi im Ja Sebe ukazao u Mojem punom izobilju blistavosti, pošto bi oni bili uništeni kad bi se suočili sa zračećim svjetlom…’, BD 7828;

‘Ja, kao ‘centar snage i svjetla’ nisam mogao biti vidljiv Mojim stvorenim bićima, koja bi prestala postojati na pogled u Moje preobilje svjetla… ono bi uništilo stvorena bića… koja su bila iskre Moje Ljubavi… i tako ugledati Mene nije bilo moguće.’ BD 7067;

‘Ipak vi Me nikad nećete biti sposobni ugledati u Mojem beskonačnom izobilju snage i svjetla bez da prestanete postojati…’, BD 7828.

Scroll to Top