“Doista ČINIŠ NAJVAŽNIJU “STVAR” na svijetu”- svjedočanstvo nakon Predavanja o ‘Nebeskoj nagradi’ (Seminar “… što je Lorens STVARNO rekao”)

O dragi mili voljeni Ljubavni Lorens… Slugo Boga Živoga

Ponovo nisam mogla odoljeti porivu iznutra da se oglasim, nakon što sam poslušala ovo zadnje predavanje o Biskupu Martinu i Očevoj Ljubavi Koja nas neprestano prati i zakriljuje…

Dolazilo mi povremeno da bi, kad bi bilo moguće najradije izletjela iz same sebe direktno u Očev zagrljaj, svjesna da je to nemoguće, a opet, TO je CILJ u Kojega gledam… 

Toliko su se u meni uzburkali osjećaji i ona poznata toplina unutar mene dok sam slušala nastavak o Božjoj Očevoj Ljubavi za nas, Njegovu djecu, ovakvu svakakvu i često nikakvu… Koja NIKADA ne prestaje!!!

Kako li je tek biti stalno u Njegovoj Blizini?!?!

I kao da si mi otvorio oči kad si rekao da niti jedan sluga Božji (mali, srednji, veliki) OVO ne zna, niti razumije, niti naučava (znala sam, ali kao da sam postala toga svjesnija).

NEMA UISTINU!

Za Ovaj Nauk, uza sva tvoja objašnjavanja i objave koje primaš, uz POSLANJE i DAR, uistinu nema PROTUDARA!

Doista ČINIŠ NAJVAŽNIJU “STVAR” na svijetu za nas ljudove na ovoj planeti… i ŠIRE… i DALJE…

I sve češće se pitam uz veliku tugu u srcu, zašto toliko puno ljudi sve OVO ne želi čuti i olako odbacuju i onda kad čuju Čistu Istinu o Nebeskom Ocu!

Našoj ljudskoj oholosti kao da nema kraja…

Isuse, molim Te, otvori svima iole voljnima, njihova srca da Te čuju i upoznaju kao Voljenog Oca Kojega se ne trebaju bojati… kroz OVE OBJAVE, Knjigu Bog je Ljubav, i Tvog vatrenog naDUHnutog Slugu koji Te neumorno naviješta i objavljuje Tvoju Istinsku Prirodu!

A molim Te i da izliješ Svoga Duha na, i u sve nas unutar Tijela Misije, da Te i svi mi možemo naviještati dostojno, sve bolje i gorljivije drugima koje nam pošalješ na put!

AMEN!

Još jednom HVALA Lorens uz veliki i čvrsti zagrljaj!

Isus je Kralj i Gospodar SVIH!

Jasna M.

Scroll to Top