Očitovanje Sile Duha tijekom slušanja Seminara ‘Lorens je rekao “Nema pakla!”’

Slušala sam zadnji seminar o Paklovima neki dan prije spavanja i kad si ti počeo pričati o krštenju u Duhu, mene je prožela Sila od glave do pete (doslovno sam osjetila struju i nožnim palcima) i opet sam imala kao ono odvajanje od tijela… Riječ je presilna i ti si sve silniji u nastupu što vidim iz dana u dan i presretna sam! Molim se svaki dan da te podigne još više i zahvaljujem što te imamo i što sam ja dio ove Zajednice…

Volim te i beskrajno ti hvala!

L. V.

Scroll to Top