Ponovno u Očevom krilu, radosni jer imamo više no što svijet ima i nudi… O Seminaru ‘Glas srca 2’

Hej dragi… Evo, razmišljam o svemu, a najviše o tome što si meni osobno opet donio kroz ovaj seminar ‘Glas srca’… Pa ti od srca jedno veliko hvala… Isus zna da ti se ne mogu odužiti tek tako, al’ ću svakako pokušat…

Opet si me vratio na početak, u Očevo krilo…

Hvala ti, neizmjerno… Ispunio sam i srce i dušu kao nekad na početku mog hoda s Kristom… I sve je tu kako kažeš, u našem srcu, u našoj nutrini… Isus, naš živi Bog… Hvala ti što Ga beskompromisno utjelovljuješ. Volim te…

Jure

Poslušala sam sva tri dana. Za mene veliko blago sve što si rekao i jedini put koji nas vodi u Život.  Ovaj seminar ‘Glas srca’ (iz Zg i St) sam najviše do sada osjetila u srcu, i u meni je stvorio dodatnu svjesnost, poniznost i zahvalnost svake riječi koja je izašla iz tvojih usta. Hvala ti iz sveg srca na ljubavi i što neprestano govoriš i ne odustaješ.

Kad sam najtužnija, najradosnija sam jer imam više nego što svijet ima i nudi.

Toliko sam radosna i zahvalna za tebe i za sve ljude koje sam upoznala na ovom svjetlu i s njima se povezala. Možda nismo savršeni, al’ kad se sjetim što imam sam najradosnija, idemo dalje na silu izgurat zlo u nama!!! Hvala ti Lorice.

Jelena

(Lorens: Imamo komentar i od Berthild koja je bila 1. i 3. dan Seminara ‘Glas srca’ i koja u stvari komentira Silu Duha koja ju je dotakla više nego sam nauk kojeg i nije razumjela (jer ne razumije hrvatski) osim što joj je Milivoj bitne dijelove prevodio na licu mjesta, pa kaže:)

Dear Lorenz,

Thank you for the presence of the living Jesus on the last weekend in Split! I was able to receive such vital power directly, that many blockages and constructs have dissapeared and a new way of clarity,  love and light opened up. Not only for me, also for us, Milivoj and me. I want to stay connected and work for it.

Thank you for your valuable devotion and precious work to these vital tasks… And HIS GRACE.

Sincerely

Berthild

Prijevod:

Dragi Lorens,

Hvala ti za prisustvo živog Isusa tijekom ovog vikenda u Splitu! Primila sam toliku vitalnu snagu direktno, tako da su mnoge blokade i utvrde nestale i nova jasnoća, ljubav i svjetlo su se otvorili. Ne samo za mene, već i za nas, Milivoja i mene. Želim ostati povezana i raditi na tome.

Hvala ti za tvoju dragocjenu predanost i ovaj plemenit rad prema ovim životno važnim stvarima… I na NJEGOVOJ MILOSTI.

S poštovanjem,

Berthild’

Scroll to Top