“Poruka koju između ostalih moraju čuti mladi u svijetu” ​(majka tinejdžera svjedoči o Seminaru “Glas srca”)

Seminar “Glas srca” je donio jednu potpuno novu dimenziju i sigurnost u naš odnos s djecom, veće poštovanje i ljubav prema nama koji ih vodimo u život. Istine iz Seminara daju mi čvrst okvir i ogromnu snagu da proslijedim onako kako vidim da je ispravno čime ovaj početak ulaska u njihove tinjedžerske godine,  sve manje biva vrijeme borbe, a sve više ubiranje plodova ranije zasađenog sjemena. 

U srcu mi zvoni da je “Glas srca” poruka koju između ostalih moraju čuti mladi u svijetu,

tu mi srce počinje gorjeti, pa gledam da u kratkom vremenu zajedno s dečkima (koji su vidno dodirnuti Seminarom) poruku oblikujemo u vidu nekog zanimljivog i privlačnog priručnika za mlade koji bi im bio pomoć i putokaz i zaštita na putu prema Kristu, kao protuudar na sve što ih napada izvana.

Neizmjerna zahvalnost prema tebi, traženje načina da ovo što ti imaš dođe do što većeg broja ljudi, a da ja i moj dom budemo dostojan dokaz istinitosti ovog nauka postaje moja najveća potraga i nagrada.

Neizmjerno ti hvala… I volim te.

Tereza

Scroll to Top