Bertha Dudde, br. 0404, 11 Lipanj 1951 

„O, DOĐITE SVI K MENI…“

ZABRINUTOST GOSPODA DA NEĆE BITI POZVAN…

Sve brige prebacite Gospodu (1 Petrova 5:7)… a ako se brige tiču duhovne dobrobiti, onda više ne trebate dugo ostati u nevolji. Jedno vam je iznad svega potrebno, ne smatrati ni jednu brigu premalenom ili prevelikom da bi je povjerili Gospodu… Ako se uvijek brinete da sebe povjerite nebeskom Ocu, onda se i Njegova Ljubav uvijek brine za vas… jer ako bi vi bez Njegove pomoći morali očajavati, Gospod to od vas preuzima odmah po vašoj molitvi… budući da vi kroz ovu molitvu također umnožavate vašu snagu da podnesete ono što vam je nametnuto, i zbog toga će za vas jedino biti od koristi okrenuti se Božanskoj Ljubavi i milosrđu u svakoj muci.

„O, dođite k Meni, svi koji ste umorni i opterećeni… Ja ću vas odmoriti (okrijepiti, osvježiti)…“ (Matej 11:28) U ovim Riječima je sva utjeha i sva Ljubav Spasitelja, i stoga vi ne biste trebali niti jednu sekundu oklijevati, gdje vam je s tako puno Ljubavi ponuđena pomoć Gospoda… Najveća briga Gospoda je to što vi Njega ne zazivate na vašim životnim putovima, što vi… oslanjajući se na svoju snagu, vjerujete da se možete odreći Njegove pomoći… onda će vaš duhovni razvoj tek vrlo sporo napredovati, jer čovjek sam od sebe može tek vrlo malo, ali uz pomoć Božanskog Oca beskrajno mnogo. Zato se u svakoj nevolji duše i tijela okrenite Njemu, On neće dopustiti da vaše molitve prođu nesaslušane, i vi ćete biti privučeni za sada i za sva vremena.

AMEN

Scroll to Top