0648 STRPLJIVO NOŠENJE KRIŽA… ‘GOSPODE, NEKA BUDE TVOJA VOLJA…’

Bertha Dudde, br. 0648, 31 Listopad 1938

STRPLJIVO NOŠENJE KRIŽA…

‘GOSPODE, NEKA BUDE TVOJA VOLJA…’

Zagledajte se unutar sebe i prepoznajte vaše nedostatke (slabosti) i zaklinjite Gospoda za pomoć, onda ćete rasti u snazi i uspjeti u tome da izdržite sva životna iskušavanja blago i sa strpljenjem. Naposlijetku, volja Gospodnja vam ove šalje jedino za vaš vlastiti napredak… Čovjek će se rijetko bez gunđanja podrediti patnji koja mu je nametnuta, a ipak baš ovo je voljno podređivanje Božjoj volji, kada ljudsko biće radosno i zahvalno prihvaća svu patnju iz Očeve ruke i na taj način jedino uvijek priznaje kako će štogod se dogodi biti ispravno za spasenje njegove duše. Kada se bol uveća, Spasitelj polaže na vas mali križ kojeg bi vi, radi Njega, trebali nositi strpljivo. Takvi dani će učiniti dušu beskrajno sretnom, jer štogod je tolerantno nošeno od strane tijela je otklonjeno od duše i ona će ući u jedno rastuće više oslobođeno stanje. Patnja tijela je dušina najveća pomoć, i ako ju ljudsko biće podnosi radosno, duša će biti za to zahvalna i, zauzvrat, ona će iskoristiti svaku priliku da pomogne tijelu kroz unutarnje sugestije koje su od dobrobiti za zemaljski rad ljudskog bića. Sva patnja će jedino imati oplemenjujući učinak ako ne uzrokuje gorčinu u osobi spram Onog Koji mu nameće ovu patnju, i time će ona jedino uvijek koristiti čovjekovoj duši. I ako je kušnja velika da se revoltira protiv Božje volje, onda se prisjetite Gospodnje patnje na Križu… Kako li je neizrecivo bolna bila Njegova smrt, i kako li je ponizno Spasitelj prihvatio svu patnju na Njegova ramena iz Ljubavi spram grešne ljudske rase. Ako ovo imate na pameti, onda ćete vi također radosno nositi mali križ, jer Gospod vam neće nametnuti ništa što niste sposobni nositi (1 Korinćanima 10:13). I ispravna Ljubav za Spasitelja će učiniti slatkim svaku vašu patnju (Matej 11:28-30)… Jednog dana će vam sinuti koje je značenje patnje i vaša će se duša radovati, ako ste bili voljni na Zemlji i zadobili mnoge zasluge kroz podnošenje patnje, što ima jedan izvanredan učinak u duhovnom svijetu. Vaš životni vijek na Zemlji vas zasigurno opterećuje sa mnogim što na prvi pogled izgleda nepremostivo za vas, i time se vi prepirete sa Bogom i hoćete prigovarati Njegovoj najsvetijoj volji; unatoč tome, Božja će vas Ljubav uskoro naučiti drugačije… ona će dopustiti da shvatite da je to jedino u vašem najboljem interesu kada vam On dozvoli da patite, i vaše zemaljsko postojanje će biti bogato nagrađeno ako vi to shvatili. Prema tome, uvijek molite iz dubine vašeg srca ‘Gospode, neka bude Tvoja volja…’ i vaša će se patnja okrenuti u radost… i vi ćete zahvalno prihvatiti nagradu koja će, jednog dana u vječnosti, nadoknaditi za svu patnju na Zemlji.

AMEN

Scroll to Top