0709 ‘MNOGI SU POZVANI’ …. MOĆ MOLITVE ZA SPOSOBNOST ZA PRIMANJE…

Bertha Dudde, br. 0709, 12 Prosinca 1938

‘MNOGI SU POZVANI …’

MOĆ MOLITVE ZA SPOSOBNOST ZA PRIMANJE…

Vidi dijete Moje, još uvijek se put u vječni život treba hoditi uz Moje upute …. Ja za sve imam razumijevanja i u svoj Ljubavi trudim se da vas odvratim od krivog puta i da vam objasnim i učinim jasnim bezvrijednost vaših svjetskih nastojanjā …. A Ja vas želim poštedjeti sve patnje na Zemlji i u onostranom. Tako da, ako slijedite Moju Riječ i svu duhovnu snagu crpite iz Nje, ako se otvorite za prijem mislī Vječnosti i služite jedni drugima u Ljubavi, vaš životni put neće biti težak, no bez Moje Riječi nikad više nećete pronaći pravi put, jer vi ste već previše udaljili od duhovnoga, i vaše razmišljanje postalo je materijalistično …. Sâm Ja tako sam vam dalek jer ste se od Mene udaljili, i što usamljeniji vi kroz život idete, toliko veća postaje udaljenost od Mene, a Ja Sâm ne mogu vas vratiti, pošto vi sami iz sebe morate postati aktivni, putem slobodne volje koja je neizbježna za dobijanje Dijetešva Božjeg. I tako Ja s tugom gledam kako malo pažnje vi poklanjate spasenju (zdravlju i dobru) vaše duše …. kako ne razmišljate o vašem naopakom životu.

I opet je do Moje velike milostivosti i do Moje beskrajne Ljubavi prema vama da vam objavljujem Moju Volju …. I pozivam vas sve, djeco Moja na Zemlji …. Svi vi možete slušati Moju Riječ, samo ako za tim žudite. A kako želite primati, ako vam volja nije dovoljno snažna …. Kako da vam se obratim, vama koji mi ne prilazite s punom vjerom i žudnjom za Mojim prisustvom …. Kako želite u srcu čuti Moj glas, ako vaše srce ne plamti Ljubavlju za Mene …. A opet, Ja se jedino putem Ljubavi i u Ljubavi mogu izraziti. Tako da su mnogi pozvani, ali su samo rijetki odabrani, i potonji Mi moraju bezrezervno žrtvovati svu svoju volju, kako bi tada i primili beskrajno više od toga što su za Mene dali.

Moć molitve od svih vas je potcijenjena …. Ona je tako velika, da će vam poći za rukom sve što u molitvi isprosite …. Pa ćete tako i kao posuda za prijem Moje Riječi biti udostojeni Moje Mudrosti, ako vi tome iskreno i duboko stremite i ako si Milost takve jedne (po)časti od Oca u nebu izmolite. Svo vaše duhovno stremljenje neće biti bezuspješno, jer vi u tom smislu uistinu nećete činiti krive i uzaludne molitve. Rijetkim ljudima koji Me ljube i koji žude Moju Riječ to ću u najvećoj mjeri i omogućiti, oni svi trebaju iz toga crpsti snagu, izdići se iz(nad) potrebitosti i puni nade ići kroz zemaljski život prema blaženom životu u onostranom. 

I sva zemaljska težina od njih će otpasti, kad su u posjedu Moje Riječi i ako se trude živjeti u skladu s tom Riječju. Stoga će i svatko, tko god tome teži, od Mene biti udostojen te Riječi samo ako obraća pažnju na unutarnji glas …. Jer Ja ponovo boravim na Zemlji među ljudima dobre volje, i donosim im osvježenje i utjehu, osvježenje i osnaženje putem Moje Riječi, i ako vam uputim to obećanje, nikad više se ne morate bojati propasti vašeg tijela i vaše duše …. Tijelo se jedino može odvojiti od duše, no ona tada u obliku svjetla ulazi za uvijek u polja blaženosti ….

AMEN

Scroll to Top