1925 DOPUŠTENJE ZLA… „IZBAVI NAS OD SVEG ZLA…“

Bertha Dudde, br. 1925, 19 Svibanj 1941 

DOPUŠTENJE ZLA… „IZBAVI NAS OD SVEG ZLA…“

(Matej 6:13)

 Bez Božanske volje ništa se ne može dogoditi na Zemlji, dakle ova volja mora biti izvorno položena u temelj svega što se događa, bilo to dobro ili zlo. Čak i ono što ljudi čine jedan drugome, ne bi bilo ostvarivo, ako bi Božanska volja ovo spriječila. A ipak, bilo bi pogrešno tvrditi da Bog želi zlo, zato što On dopušta da se ono dogodi. Ono nikako ne nailazi na Njegovu suglasnost, ali Bog ne sprječava volju čovjeka u tome da se slobodno razvija, i tako može odlučivati. Posljednja faza utjelovljenja može biti prevaljena jedino u ovoj slobodi volje, stoga ova ne smije biti ograničena, što bi međutim bio slučaj ako bi svako zlo djelo, prije nego bude izvršeno, bilo spriječeno. Jer onda bi postojalo jedino dobro u svijetu, ali čovjeku bi bila oduzeta mogućnost napredovanja. Izvršitelj će tako tek rijetko biti spriječen u tome da djeluje prema vlastitoj volji, osim ako bi to bio čovjek koji se bori, koji moli Boga da ga Božja Ljubav štiti od nepromišljenih akcija. Inače će mu biti zajamčena sva sloboda volje, čak i ako privlači na sebe mnogo zemaljske patnje. Stoga to treba smatrati višim od Božjeg dopuštenja (odobrenja), budući da Bog Svoju volju ne suprotstavlja. Ovi događaji su više prouzrokovani ljudskom voljom, kojoj Bog ne postavlja ograničenja. Djelo stoga može biti sprovedeno, ali ne treba uvijek biti učinkovito. Kako zlo djelo utječe na čovjeka, jedino je Božanska volja i ovisi o potrebi za sazrijevanjem duše onoga, na kojeg se zlo djelo odnosi. Što više čovjek teži duhovnoj zrelosti, to će biti manje učinkovite sve radnje koje je zla ljudska volja namijenila bližnjemu. Stoga će trebati odgovarajuće više patiti onaj tko nema nikakvo duhovno nastojanje, no neznatno će dojmljen ostati čovjek kojemu je važno njegovo spasenje duše. I tako Božja volja preinačuje sve stvari u njihovom učinku (posljedicama), primjereno stupnju zrelosti ljudi. Stoga u konačnici, ono što je rođeno iz zle volje, služi također kao odgojno sredstvo, opet primjereno volji čovjeka da se dopusti odgajati, budući da je duhovno stremeći čovjek sam svjestan manjkavog stanja njegove duše, te moli Boga za postignuće svoje duševne zrelosti, te posljedično također ponizno prihvaća ono što mu je poslano, što ipak nikada ne opravdava zlu volju onoga, koji zla djela na bližnjemu dovodi do izvršenja. Bog ne sprječava protivnu silu da koristi sva sredstva kako bi oslabila ljudsku volju ili ga potaknula na zlo djelovanje… On ne sprječava samog čovjeka, da čini ono na što ga nagoni volja. Ali, On štiti Svoje pred žestokim napadima onih koji su pod utjecajem protivnika… On ne sprječava zla djela, nego ljudima daje potpunu slobodu… Ipak, čovjek nije nikada izložen neobuzdanim napadima bez zaštite. Njegova vlastita volja može ublažiti ili čak potpuno dokinuti učinke (posljedice), ako se on okrene Onome koji je Gospodar nad svime. Njegova volja sama dostaje da okrene svako zlo od njega, te On to također i čini, ako on iskreno moli: „Izbavi nas od sveg zla…“

AMEN

Scroll to Top