1940 „MJEROM KOJOM MJERITE MJERIT ĆE VAM SE…“

Bertha Dudde, br. 1940, 5 Lipanj 1941

„MJEROM KOJOM MJERITE MJERIT ĆE VAM SE…“

(Luka 6:38)

Puna mjera će biti dana onome koji ne mjeri zabrinuto kada je potrebno olakšati nevolju bližnjega. Jer ako ga potiče ljubav srca, tako da on to čini bez ikakvog osobnog interesa, on također ima pravo primiti Božansku Ljubav, a ona uistinu nije ograničena… Bog uvijek želi dati, čovjek jedino treba učiniti sebe dostojnim Božanskog dara i učiniti isto, odnosno također biti voljan dati bližnjima.

Ali onaj tko brine da on sam može biti uskraćen, pa samo oskudno odmjerava bližnjemu, ne polaže pravo na dar od Boga, i bit će osiguran jednako oskudno, jer to je Božanska Pravda. Čovjeku je često dana prilika da se pokrene u Ljubavi, tako da sebe može učiniti dostojnim Božanskog udjela, budući bez toga čovjek ostaje jadno stvorenje, iako se izvanjski diči u oholosti, jer ako nema Božansku Ljubav, hodat će Zemljom nemiran i nezadovoljan, zato što mu nedostaje najdragocjenija stvar, kada mu nedostaje Ljubav.

A on ni sa okolnim svijetom neće doći u kontakt, jer samo Ljubav povezuje sve. Tko ne daje dragovoljno, mora očekivati da će jednom izgubiti sve što posjeduje, jer će mu biti oduzeto od Više Sile, što je samo sredstvo da ga se poduči Ljubavi, zato što on može primiti samo ako preda ono što mu je drago i vrijedno.

Tko svoju imovinu dijeli sa svojim bližnjim, tko je uvijek spreman dati, jasno će osjetiti Božju Milost, jer Bog ispunjava Svoje Obećanje, i sve što je voljno, stići će u Blagoslov ovog Obećanja; on će moći neograničeno primiti, nikad se neće trebati tjeskobno brinuti što mu donosi sljedeći dan. Jer Bog će uvijek biti tamo gdje je čovječanstvo u duhovnoj ili tjelesnoj potrebi. Bog želi dati, i On blagoslivlja one koji su već toliko zreli u Ljubavi, da se spremno lišavaju onoga što je naizgled neophodno za život na Zemlji, jer će Bog izobilno nagraditi one koji to čine iz Ljubavi prema bližnjima.

AMEN

Scroll to Top