2088 „VIDI, JA STOJIM PRED VRATIMA I KUCAM…“

Bertha Dudde, br. 2088, 28 Rujan 1941

 „VIDI, JA STOJIM PRED VRATIMA I KUCAM…“

(Otkrovenje 3:20) 

Bezbroj je trenutaka u zemaljskom životu, kad Bog kuca na srca ljudi i traži pristup… kad On njima dolazi u Riječi, bilo kroz ljudska usta ili kroz glas srca. I čovjek ne može reći da Bog nije obratio pažnju na njega. On traži pristup u srce svakog čovjeka, da bi sada u njemu mogao postati učinkovit, jer se preobrazba duše može dogoditi jedino primjenom Božje snage, koja čovjeku pritječe u Njegovoj Riječi. Stoga Božja Riječ mora biti saslušana, tako da čovjek, kroz svoj život u skladu sa ovom Riječju, dođe u posjed Božje snage. Izraz Njegove volje je da Bog dolazi ljudima kroz Njegovu Riječ. Vrši li sada čovjek Božju volju, onda se on više ne protivi svojemu Stvoritelju, nego Ga priznaje. On tada ulazi u ispravan odnos prema Bogu, više ne ide protiv Njega, nego s Njim… On se sjedinjuje s Bogom, Njemu se podlaže i odsada pa nadalje više ne vrši svoju vlastitu volju, nego Božju volju. Iako čovjek još hoda na Zemlji, on je već kandidat za duhovno kraljevstvo, jer je prošao (izdržao, odolio) vrijeme ispita na Zemlji koje mu je bilo dano jedino da u njemu nađe sjedinjenje s Bogom. Sama Božja Ljubav mu prilazi i ostaje s njim u intimnoj vezi, hrani ga stalno Riječju, koja je za njega nebeski kruh. Jer, Bog sada krijepi čovjeka hranom s neba, On mu daje Sebe Samoga u Riječi i tako je neprekidno s njim. On mu prenosi znanje o Istini, i čini čovjeka nositeljem svjetla,  koji opet može i hoće djelovati iz njegove Ljubavi, koji je sada također voljan ljubiti i želio bi razdjeljivati Božanski dar. A sada se i bližnji koji su voljni također mogu okrijepiti za stolom Gospoda… i njima je u Riječi ponuđen kruh, bez kojega čovjek nema snage hodati zemaljskim putem koji vodi uvis. I, bit će nasićen tko gladuje i žeđa za darom s neba. Bit će neprekidno davanje i primanje onoga što Bog Osobno razdjeljuje onima koji Mu dozvole pristup u njihova srca. Sam Bog želi biti aktivan u njima, zato On uvijek i uvijek iznova traži pristup. Ako čovjek ne čuje Njegovo kucanje, ako on ne želi slušati kad Božji glas zvuči tiho i razgovjetno… Njegov će glas postati bučniji. Onda On dolazi ljudima u obliku patnje i želi Se učiniti prepoznatljivim i ponuditi im Svoju pomoć. On uvijek zahtjeva samo da Ga oni saslušaju, da obrate pažnju na Njegov glas, da ne zatvore svoja srca Njegovom opominjućem glasu. Jer, bez Njegove Riječi čovjek ne može voditi svoj zemaljski život u skladu s Božjom voljom, jer mu bez Njegove Riječi nedostaje sva snaga.

AMEN

Scroll to Top