2260 VOJSKA BORACA… „NE BOJTE SE…“

Bertha Dudde, br. 2260, 14 Ožujak 1942

 VOJSKA RATNIKA… „NE BOJTE SE…“

Volja da Mi služite osigurava vam snagu i milost, i Moj Duh će se prelijevati u vama, tako da prepoznate Moju volju i možete nju sebi prisvojiti. Jer, ako vi sami činite ono što vam zapovijeda Moj volja, slabost vjere će otpasti od vas. Također ćete biti osnaženi u Ljubavi za Mene i osjećat ćete snagu koja vam pritječe, kao unutarnje nagonjenje na Ljubavnu aktivnost, kao poticaj da budete aktivni za Mene i da spašavate duše vaših bližnjih iz duhovne nevolje. Čim vi vodite brigu o spasenju duša vaših bližnjih, i nastojite im donijeti svjetlo, Moja Ljubav je uvijek blizu vas i Ja stojim uz vas gdje vam je potrebna pomoć… Ja vas želim obrazovati u ratnike za Mene, i zato Mi morate biti vjerno predani, i poslušati svaki poziv (zahtjev) koji vam je upućen… I stoga vi morate također čuti Moj glas i uvijek iznova pokušavati uspostaviti vezu sa Mnom, tako da ga razaberete i na taj način budete dobro obaviješteni o Mojoj volji. Jer Ja ću vas uskoro trebati, i okupljam vojsku Mojih boraca. A tada vaša vjera mora postati tako snažna, da vi bez oklijevanja izvršite što vam ja zapovijedam da napravite. I stoga Ja vama prethodno uzimam sve što vas još vezuje sa Zemljom, tako da budete slobodni i jedino još Meni služite; oslobađam vas svijeta, čim ste vi ovoga prevladali, jer se vi sada morate boriti za Moje kraljevstvo, koje nije od ovoga svijeta i zato morate otpustiti svaku vezu sa ovim svijetom. Ali, Ja vam ovo želim učiniti lakim, tako da ne padnete u napast; Ja želim da Mi vi zahvalite što vas oslobađam od svijeta, oduzimajući vam ono što Mi vi prethodno dobrovoljno donosite… Želim vam otkloniti brigu, tako da služite još samo jedino Meni, jer to je vaš zadatak, da vrbujete (regrutirate) za Moje kraljevstvo i djelujete na Zemlji namjesto Mene. Ljubav za čovječanstvo vas treba nagnati da mu pomognete u velikoj duhovnoj nevolji, a vi to možete jedino ako uopće ne obratite pažnju na opasnost koja vam prijeti od ljudi. Morate biti podložni jedino Meni, i jedino se Mene bojati… Pred ljudima ne smijete ustuknuti, jer njihova moć je slaba, čim Ja Moju moć stavim nasuprot. Ali, tko služi Meni, bit će snažan i također će savladati svoje neprijatelje, jer mu Ja dajem snagu za to, i stojim Osobno uz njega, kada Me njegova misao priziva… Stoga ne budite strašljivi i obeshrabreni, nego ostanite svo vrijeme Meni vjerno odani u Ljubavi, onda neće biti ničega što je nesavladivo… Jer, Ja Osobno vam dovikujem: „Ne bojte se, nego vjerujte u Mene, u Moju Ljubav i u Moju snagu…“

AMEN

Scroll to Top