3453 ‘KADA STE OKUPLJENI U MOJE IME…’

Bertha Dudde, br. 3453, 1 Ožujak 1945 

“KADA STE OKUPLJENI U MOJE IME…”

(Matej 18:20) 

Kada se vi okupite u Moje Ime, Ja sam među vama… Dao sam vam i ovo obećanje, i ono se do riječi (u svakoj riječi) ispunjava, jer Me vaše misli koje su okrenute Meni, privlače k vama, budući su rođene iz Ljubavi za Mene, a Ja ću uvijek biti tamo gdje Ljubav jednog djeteta čezne za Ocem. A, gdje Sam Ja, tamo je mir i blaženstvo, koje vaša duša zasigurno osjeća, čak i ako je tijelo uznemireno u nevolji vremena. Ipak, vaše duše su uz Oca, ako se vi okupite da čujete Moju Riječ… I tako vam Ja Osobno govorim kroz ljudska usta, a vi ćete prepoznati Moj glas, jer ste vi Moja djeca, kojoj glas Oca nije stran. Ja vam govorim i tješim vas, Ja vam dajem snagu i jačanje, prosvjetljavam vaš duh, i dajem vam razumijevanje za vječnu Istinu, za Moju Riječ, koja vam sada pritječe, čim ju vi žudite. A, Ja blagoslivljam vas i vašu volju, koja je Meni okrenuta… Očev blagoslov vam međutim donosi duhovno napredovanje, vi ćete sazrjeti u vašoj duši, izdržat ćete svaku borbu s protivnikom, vi ćete nadvladati neprijatelja vaših duša, i izići kao pobjednici, jer vi iz Mojega prisustva stalno crpite snagu, koju primate kroz Moju Riječ. Čim vi tražite zajedništvo, da čujete Moju Riječ, vi tražite Mene, a Ja ću vam uvijek dopustiti da Me pronađete… Ja Osobno Sam u Riječi s vama, kako Sam vam Ja to obećao. Ja Sam vam blizu, jer Moj Duh može u vama djelovati, jer Ja nalazim prijemčiva srca, koja Mi otvaraju njihova vrata srca, da Me prime u njega… A, tko je svoje srce oblikovao u Ljubav, tko ga je očistio od svih mana i nedostataka, njemu ću Ja prići, i ispuniti njegovo srce Mojom Ljubavlju… A on će Me primjetno čuti i biti iznimno blagoslovljen… Zato svi vi trebate nastojati iskoristiti snagu Moje Riječi, raditi na vašoj duši, i vaše srce pripraviti kao posudu za primanje Moje Ljubavi i Mojega Duha, očistiti ga od svih nečistoća i mana, i ništa ne žudjeti kao Moju prisutnost. Kada Ja prebivam među vama, kucam na vaša srca i tražim pristup (Otkrovenje 3:20)…. Ali, Ja kod vas mogu odsjesti samo ako se vi dobrovoljno predate Meni, ako vi vašu volju sasvim podložite Mojoj, ako prebivate u Ljubavi, i živite potpuno u Mojemu redu. Zato vam Ja dajem Moju Riječ, zato vas Ja stalno u Riječi opominjem na povratak u Moj red, i zato vam prenosim snagu, tako da možete ostvariti ono za što ste inače preslabi… I zato Sam Ja blagoslovio Moju Riječ Mojom snagom, tako da se izlije na vas kada vi čujete Moju Riječ, ispitate je (saslušate je), i prema tome živite. Onda ćete vi Mene Samoga moći primiti u vaše srce, opipljivo ćete osjetiti Moju blizinu, vi ćete čuti Moj glas i bit ćete nadasve blaženi već na Zemlji.

AMEN

Scroll to Top