3788 “STVARAJTE I DJELUJTE DOK JE JOŠ DAN…”

Bertha Dudde, br. 3788, 2 Lipanj 1946

 „STVARAJTE I DJELUJTE DOK JE JOŠ DAN…“

 (Ivan 9:4)

Stvarajte i djelujte dok je još dan… Jer za vas koji to propustite, slijedi noć beskrajno dugog trajanja. Još uvijek za sve ljude postoji mogućnost spoznaje, još je dohvatljivo svjetlo dana, još se može probiti (razbiti) tama duha, ako čovjek samo ima volju za to; potom međutim dolazi vrijeme u kojem je čovjek, odnosno duhovno u njemu, lišeno svoje slobodne volje, i morat će patiti u tami (duha) beskrajno vremena. A jedino oni koji nose žudnju za svjetlom, umaći će ovoj duhovnoj noći, oni će ući u svjetlosno kraljevstvo, oni će stajati u punoj spoznaji, dok god oni još žive na Zemlji, jer svjetlo koje su oni jednom pronašli, neće se ugasiti, nego će uvijek i zauvijek (pr)osvjetljavati njihov duh. Stvarajte i djelujte, dok je još dan… Ali, dan ide Kraju… I zato Ja stalno šaljem nositelje svjetla u susret ljudima, i svi koji su dobre volje, prepoznaju ih kao Moje glasnike, i zahvalno prihvaćaju što im Ja nudim… Znanje o Čistoj Istini… svjetlo s nebesa… hranu i piće iz duhovnog kraljevstva… tako da oni  mogu marljivo (gorljivo) stvarati i djelovati, tako da oni kroz djelovanje Ljubavi mogu prikupiti duhovna blaga, te tako povećati njihovu spoznaju u vrijeme večeri, u vremenu koje im je još dodijeljeno do Kraja, do početka noći. Stvarajte i djelujte svim žarom, jer vrijeme više nije dugo. No, u čemu se jedino sastoji vaše stvaranje i djelovanje, kako ne bi pali žrtvama užasa noći? Jedino u slijeđenju Moje zapovijedi Ljubavi… Ja sam vam dao samo jednu zapovijed… onu Ljubavi za Mene i za bližnjega, i ako se vi nje pridržavate, vi ste gorljivo aktivni, kako je Moja volja… Onda stvarate i djelujete za vaše duše, kada vi stvarate i djelujete za vaše bližnje, kada vas potiče Ljubav za Mene, da i bližnjemu pokažete (donesete) Ljubav, da mu pomognete zemaljski (fizički) i duhovno, onda ostvarujete vaše izvorno određenje… biti aktivni u Ljubavi… Ja Sam vam dao samo jednu zapovijed, ali slijeđenje ove zapovijedi povlači za sobom svaki blagoslov, oblikuje vas u primatelje svjetla, čini vas Mojom djecom, i tako Mojim nasljednicima, koji će jednom moći raditi i djelovati u Očevoj kući, prema njihovoj volji, koja je tada i Moja volja… Stvarajte i djelujte dok je još dan… Jer noć dolazi prema zakonu od vječnosti za sve one koji ne koriste dan prema Mojoj volji… Neaktivnost je smrt, te vi možete živjeti jedino ako ste neprestano (neumorno) aktivni. Živjeti, međutim, također znači stajati u spoznaji, u svjetlu, budući je ovo posljednje bezuvjetno nužno za ispravnu aktivnost. I zato Sam vam Ja dao slobodnu volju, tako da vi budete aktivni na unutarnji poticaj, tako da vi obavljate samostalan rad, i dao sam vam također sposobnost da raspoznate koji rad odgovara Mojoj volji… Ja Sam vam dao dan, tako da ga vi možete izdašno koristiti, tako da vi umaknete noći, i da možete dovijeka hodati u svjetlu. Tko međutim ne koristi svoju slobodnu volju na ispravan način, tko zanemaruje svaku aktivnost, njega će noć iznenaditi, i on će boraviti u vječnoj tami zbog vlastite krivnje… I, hitnije no ikada vas Ja opominjem da radite za vas, za vaše duše… Jer zakon od vječnosti mora biti ispunjen, noć će slijediti dan, a tko se nije iz duhovne tame spasio (prenio) u svjetlosno kraljevstvo, on će iznova potonuti u noć smrti, i neće se moći sam osloboditi. Zato stvarajte i djelujte dok je još dan, jer stiže noć, kada vi više nećete moći djelovati.

AMEN

Scroll to Top