4051 NOSITELJ KRIŽA ISUS… ‘DOĐITE K MENI SVI…’

Bertha Dudde, br. 4051, 29 Svibanj 1947 

NOSITELJ KRIŽA ISUS… “DOĐITE K MENI SVI…”

Onaj Koji je Sebe dozvolio razapeti na Križ za vas ljude, Njegova Ljubav vama također želi pomoći nositi svaki zemaljski križ, ako vi samo Njega priznate, i na Njega želite položiti vaš križ. Jer On ima samilosti za svakog čovjeka koji se nalazi u muci, koji se u svojoj brizi i patnji k Njemu utječe, moleći Ga za Njegovu podršku, i čvrsto se pouzdajući u Njegovu pomoć… „Dođite k Meni svi koji ste umorni i opterećeni, Ja ću vas odmoriti…“ (Matej 11:28) Ovo su Njegove Riječi, koje pune Ljubavi i utjehe ispunjaju vaše srce, koje vi trebate prizvati u sjećanje u svakoj nevolji tijela i duše. „Ja ću vas odmoriti (okrijepiti, obnoviti, oživjeti)…“ I tako će On od vas uzeti sve teško, On će vam to pomoći nositi, tako da vi više ne osjećate teret. Jer, Njegova Riječ je Istina (Ivan 17:17), i jedino čvrsta vjera je preduvjet za to da vi nađete pomoć u patnji i nevolji, kako duhovnoj, tako i zemaljskoj. A, tko dakle u Njemu nađe svoje utočište, tko sebe stavi pod Njegov Križ, i Njega zazove kao Otkupitelja svijeta, tome će uskoro biti pomognuto, budući je to zasluga čovjeka Isusa, da je On svu svoju patnju i svoje boli žrtvovao Bogu za trpeće čovječanstvo, da je On bio spreman ponuditi žrtvu po(d)mirenja (nadoknade, poravnanja, okajanja)… da je On kao najčišće svjetlosno Biće Sebe izručio plaćenicima i krvnicima, koji su kroz njihovu pripadnost Sotoni Njemu pripravili mnogostruka mučenja, budući se Njegova čistoća iznutra bunila protiv crnih duša Njegovih mučitelja. No, On je ispio Kalež patnje do dna, i tako je Bogu podnio žrtvu po(d)mirenja za cijelo čovječanstvo, koje je sada moglo iskoristiti ogromni dar milosti, koje sada može na Njega položiti sav teret, i u svako doba naći Jednog spremnog i voljnog Nositelja križa, ako oni samo vjeruju u Isusa Krista kao Otkupitelja i Božjeg Sina. Ali, svim vjernicima On dovikuje: „Tko Me Ljubi, neka uzme svoj križ i slijedi Me…“ Onoga tko sebe poput Njega oblikuje u Ljubav, križ više neće preteško pritiskati, jer slijeđenje Isusa čovjeku istodobno osigurava i prisustvo Boga, Koji je u svakom djelu Ljubavi… slijeđenju Isusa… prisutan.

AMEN

Scroll to Top