4120 IVAN 14:15-26

Bertha Dudde, br. 4120, 11 Rujan 1947

 IVAN 14:15-26

I u svakoj duhovnoj nevolji Sam Ja njemu blizu, osnažujem ga i tješim, Ja uklanjam svaku zemaljsku nedaću, čim je to korisno njegovoj duši. Međutim, uvijek će čuti Moj glas ako sluša naunutra i želi Me čuti. Jer Ja, kao Otac pun Ljubavi uvijek pazim na to, da usrećim Moje dijete u obliku Moje Riječi, koja izražava Moju duboku Ljubav. I tako ću također Moju djecu koja teže k Meni u Ljubavi, učiniti sposobnima čuti Moju Riječ i oni će ju prepoznati kao glas Oca… A po tome se opet prepoznaju Moji, da je njima iznimno drag Moj dar milosti, Moja Riječ, da ju više ne žele propustiti, kada su Me jednom čuli, i da ju oni zahvalno primaju od Mojih slugu koji su posrednici od Mene njima. Budući da su svi podučeni od Mojega Duha, Ja u svima mogu djelovati, iako na različite načine. Tko Me Ljubi, ispunja Moje zapovijedi, a tko Moje zapovijedi ispunja, privlači Mene u svoju blizinu, i Ja mu Se mogu otkriti. No, Moje otkrivanje je najdragocjeniji dar milosti, kojeg čovjek na Zemlji može primiti. Ja Osobno Se dostavljam njemu, Ja govorim s njim, Ja ga podučavam, i nikad ga više ne izostavljam, i tako ću se Ja zadržati u njegovom srcu, nastanit ću Se kod njega, i sjediniti Se s njim… Ja ću ga ispuniti Mojim Duhom, Mojom snagom, a sjedinjenje sa Mnom znači blagoslov već na Zemlji i jednom u vječnosti.

AMEN

Scroll to Top