4149 ŽETI ĆETE KAKO SIJETE… ‘KAKO MJERITE, BITI…’

Bertha Dudde, br. 4149, 21 Listopad 1947

 ŽETI ĆETE KAKO SIJETE… ‘KAKO MJERITE, BITI…’

Žeti ćete ono što posijete, i Mene ćete uvijek morati spoznati kao pravednog suca, kad dopustim da se plodovi vaše sjetve …. posljedice vašeg života i vašeg djelovanja na Zemlji, jasno pokažu kao patnja ili radost, kao nevolje ili kao blagoslovi svake vrste. Ja želim da Me spoznate, da ništa ne smatrate slučajnošću, nego da neprestano uviđate Moje ‘uređivanje stvari’ (tj. da je On Koji uređuje sve stvari), Moju ruku, štogod da vas zadesi. I želim da razmislite o tome koliko ste sami krivi za vašu sudbinu, ako vam se čini teška. Svaka lišenost Ljubavi za sobom povlači duhovnu slabost, a svako djelo Ljubavi rezultira u povećanoj spoznaji. Tako da uz strogu samokritiku, po svom duhovnom stanju možete ustanoviti koliko prakticirate Ljubav. 

Neprestano ćete biti sretni, težit’ ćete Meni, tražit’ ćete da proširite vaše duhovno znanje i time ćete željeti da Me slušate, direktno ili putem Mojih sluga, ako dijelite …. duhovna ili zemaljska dobra …. Kojom mjerom mjerite, bit će vam mjereno, što znači, neće biti greške, samo ako se trudite putem Ljubavi sa Mnom stupiti u vezu. No, gdje nedostaje Ljubav, tu ni Moje djelovanje nije moguće …. duhovno ili zemaljski dijeliti bogatstvo, ako vlada nedostatak Ljubavi, izgubit će se i ono što čovjek posjeduje.

Čovjekovi postupci moraju se odraziti na njemu samome, moraju mu se vratiti, inače bi Moja pravičnost bila upitna, plodovi moraju odgovarati sjemenu, čak i u slučaju da to nije odmah prepoznatljivo, pošto Moje strpljenje često oprašta, kako bi ljudima dalo priliku da dođu k sebi i da se promijene, ako im razmišljanje nije ispravno. 

I ako je čovjek ozbiljan glede svog duhovnog razvoja, glede povećanja duševne zrelosti, glede duhovnog napretka, proširivanja znanja i približavanja Bogu, i njegov život mora biti očigledno djelovanje u Ljubavi; mora se truditi bližnjima dati Ljubavi, dijeliti što god posjeduje od zemaljskih i duhovnih dobara, mora poklanjati i usrećivati, on mora biti aktivan u Ljubavi u smislu Riječi, tada će i skupljati plodove njegovog života na Zemlji, pošto Sam Ja pravedan i svakoga obdarujem onako kako je dostojan Mojih darova.

AMEN

Scroll to Top