4380 „GDJE JE DVOJE ILI TROJE U MOJE IME…“

Bertha Dudde, br. 4380, 19 Srpanj 1948

  „GDJE JE DVOJE ILI TROJE U MOJE IME…“

(Matej 18:20)

Ja Sam usred Moje Zajednice, odnosno onih koji vjeruju u Mene i u Živoj su povezanosti sa Mnom, koji su, putem djela Ljubavi prema bližnjemu, ušli u ovu povezanost sa Mnom i stoga crpe od Mene Snagu Koja budi u Život… To je, dakle, namjera duhovnog Života, a time Sam među onima koji se okupljaju u duhovnom nastojanju. „Gdje su dvoje ili troje okupljeni u Moje Ime, Ja Sam među njima…“ Tako glasi Moje Obećanje, ali što znači: u Moje Ime? Kada oni mogu polagati pravo na Moju Nazočnost, jer ni jedno određeno mjesto njima ne jamči to Prisustvo, nego ljudi moraju biti u stanju koje odgovara Mom Životnom Putu na Zemlji, moraju uzeti Mene za primjer i onda živjeti u „slijeđenju Isusa“ i okupljati se u ovom nastojanju, za spomen na Mene, te u molitvi primiti Snagu od Mene. Onda su duševno povezani sa Mnom, te sada mogu tražiti isto što je Isus tražio, i pronaći će uslišenje u svakoj nevolji. Njima sam Ja Sam blizu, jer njihovo nastojanje da Me slijede, Mene privlači k njima; oni imaju za cilj pripadati Meni, a njihov način života će biti u skladu s Mojom voljom. Moraju biti u potpunosti uvjereni u Moju Misiju, moraju u Meni vidjeti Božanskog Iskupitelja, Koji je hodao Zemljom, kao što također trebaju u Isusu prepoznati Božanstvo, i zato Ga moraju zvati kao Boga. I za njih Moje Ime treba biti sveto i zbog Moga Imena mora također biti očekivano ispunjenje njihove molitve. Ljudi trebaju vjerovati u Snagu Moga Imena Koje vam daje jamstvo, da Sam Ja Osobno među vama, ako Ga izgovarate u vjeri i mislite na Mene. Zbog Mog Imena vi imate osigurano ispunjenje svakog zahtjeva. Tko duboko vjeruje i prepun gorljivosti izgovara Moje Ime, s njim Sam Ja Prisutan, a onda ću biti uvijek tamo gdje su zajedno ljudi koji su se našli u vjeri u Mene i koji također žele djelovati zajedno za Mene i Moje Kraljevstvo. Njima nikada neće nedostajati Snaga, jer Moja Prisutnost uvijek znači napajanje Snagom za sve one koji ju žude.

AMEN

Scroll to Top