4599 DRŽITE SE MOJE RJEČI …. ‘DOĐITE SVI K MENI …’

Bertha Dudde, br. 4599, 28 Ožujka 1949

DRŽITE SE MOJE RJEČI …. ‘DOĐITE SVI K MENI …’

(Matej 11:28) 

Držite se Moje Riječi i ne razbijajte si glavu niti tumačite da li se to treba shvatiti drugačije nego li to u srcu osjećate. Neprestano možete crpsti utjehu i snagu iz Moje Riječi, pa prema tome ne trebate živjeti u strahu i brizi, nego ih možete protjerati u svako doba ako Me pustite da vam govorim. Kao Otac Svoje djece Ja znam o svemu što ih pokreće i što ih pritišće, i čekajući Ja stojim sa strane dok se Moja djeca puna povjerenja Meni približe i zamole Me za pomoć. 

A Ja im ne uskraćujem (to) za što mole …. na svako strašljivo pitanje Ja imam spreman odgovor, i ponavljam ono što sam rekao dok sam hodao po Zemlji: “Dođite k Meni svi koji ste umorni i opterećeni ….”. Ne dopustite da vas tište svjetovne brige koje se opet same rasplinu, nego mislite jedino na svoju dušu, koja će uvijek primiti snagu, kojoj se putem Moje Riječi prenosi snaga iz Mene, radi čega je za vas najpotrebnija stvar primiti Moju Riječ, što ne smijete propuštati.

I zato Ja tako često dozvoljavam da vas zadese nevolja i patnja, pošto znam da vi iz Moje Riječi izvlačite snagu da bi vaše duše bile ojačane. Ja želim da vi održavate neprestanu vezu sa Mnom, da Me ne stavljate sa strane i dozvolite da svijet stupi u prvi plan. I ako ste u opasnosti, Ja vam pristupam u obliku patnje i jada. A onda Mi dopustite da vam govorim …. Ja vam želim govoriti riječi koje vam uistinu daju snagu i utjehu i koje vam trebaju biti dokaz Moga prisustva, Moje svjesnosti vaše nevolje, i Moje Ljubavi.

Ja želim jedino to da vi sami od sebe dođete k Meni, kako bi osjetio vaše povjerenje, koje Me čini sretnim, i Ja ću vam u sjećanje dozvati sve Moje Riječi, koje sam na Zemlji govorio ljudima koji su bili u istoj nevolji duhovno i materijalno. I vi ćete Mene Samoga prepoznati u Riječi, pošto po dostavi snage prepoznajete Božanski izvor, pa ćete tako i biti čvrsti u vjeri, do čega vam želim pomoći da dođete putem Moje Riječi ….

AMEN

Scroll to Top