4939 ‘U IME ISUSA KRISTA…’ NAUČAVANJE…

Bertha Dudde, br. 4939, 20 Srpanj 1950

‘U IME ISUSA KRISTA…’ NAUČAVANJE…

Ako naučavate u Moje Ime,  naučavate ispravno …. Međutim, nije dovoljno samo puko spominjanje Mog Imena, Koje može izgovoriti svatko tko ne stoji u živoj vjeri u Mene, nego Me morate zvati k vama u duhu i u istini, i tada ćete govoriti u Moje Ime, i vaše riječi će biti ispravne, vaše razmišljanje će biti u skladu sa istinom, i vi sami ćete biti potpuno uvjereni u to što govorite, i time ćete uspješno moći poučiti vaše bližnje. Ali Mene nikada ne smijete isključiti ….

Dakle, u Ime Isusa Krista ljudima trebate donositi Evanđelje, trebate nastupati kao Moji glasnici, i vaše poslanstvo trebate se truditi ljudima predstaviti vjerodostojno putem predaje Riječi Koju primate direktno od Mene. Trebate govoriti u Moje Ime i opet veličati Moje Ime, time što ćete izvještavati o Mojem neobičnom djelovanju u i na vama, tako da i drugi ljudi putem tog svjedočanstva  mogu naučiti vjerovati.

Vi Moje Evanđelje trebate širiti svijetom …. kao pravi glasnici (od) Mene trebate propovijedati i sami prakticirati Ljubav, kako bi dali dokaz snage Ljubavi svima koji imaju dobru volju. Jer, doktrina Ljubavi mora se nanovo proglašavati, onako kako Sam ju Ja na svijetu naučavao. I stoga, Moj Duh u vama mora moći djelovati, Ja Sâm kod vas moram moći boraviti putem vaše volje. 

Tako da kad puni pobožnosti izgovorite Moje Ime, Ja Sam uz vas, i tad će od strane Mene sve biti usmjeravano i po-složeno, tada ćete (Mi) biti pravi učenici, koji uz Moju pomoć izvršavaju svoj zadatak, što znači među ljude raznose Evanđelje. Ako im govorite u Moje Ime, tada su riječi ljudima usmjerene od Mene Samoga, tada one neće promašiti svoj učinak, jer voljan čovjek prepoznaje Moj glas i njime je dotaknut, pošto on osjeća da to nisu ljudske, nego Božje Riječi. 

Nikada ne trebate govoriti od vas (samih), nego razgovor uvijek trebate započinjati u Moje Ime, i biti ćete zaprepašteni uspješnošću i učinkom vašeg govora na slušatelja. Jer, gdje god Ja kroz vašu volju mogu boraviti u vama, tamo je uistinu i uspjeh zajamčen, iako ne uvijek direktno vidljiv, no riječi zadržavaju svoj učinak i uvijek će se iznova vraćati u misli onoga kome su upućene. Moje Ime ima ogromnu silu, i blago onome koji je i koristi. 

AMEN

Scroll to Top