5007 ‘ŠTO NIJEDNO LJUDSKO OKO NIKAD NIJE VIDJELO…’

Bertha Dudde, br. 5007, 20 Rujan 1948

 “ŠTO NIJEDNO LJUDSKO OKO NIKAD NIJE VIDJELO…”

Nijedno ljudsko biće ne može ni približno sebi predstaviti veličanstvenost (divotu) duhovnog kraljevstva, što sam Ja izrazio kroz Moje Riječi: „Što nijedno ljudsko oko nikada nije vidjelo, i nijedno ljudsko uho nikada nije čulo, Ja sam pripremio onima koji Me ljube…“ To su nezamislive duhovne tvorevine, to su nezamislive miline, koje tamo usrećuju biće koje je ušlo u kraljevstvo svjetla, i stoga je iskupljeno od grijeha nekadašnjeg otpora protiv svojega Stvoritelja i Oca od vječnosti. Još nespašene duše, međutim, same stvaraju njihovo okruženje, budući ih njihova volja premješta tamo gdje su njihove misli, a ove su skoro uvijek još sa zemaljskim materijalnim stvarima ili na Zemlji, gdje su one boravile, i one bi još uvijek željele utažiti njihovu žudnju. Zato će ovim nespašenim dušama duhovna područja izgledati još zemaljski, jer one još nisu sposobne duhovno gledati, i pred njihovim očima se otuda pojavljuju jedino slike koje oni sami sebi predstavljaju. Međutim, bića koja su blažena, prevladala su zemaljsku materiju i njihova žudnja se odnosi na duhovna blaga, koja međutim ljudima na Zemlji ne mogu biti opisana, budući da im za ovo nedostaje sposobnost predočavanja. Ako se sada govori o veličanstvenim milinama (divotama, ushićenostima), onda je to u prvom redu povezanost sa Mnom, koja bićima stvara zanos neuporedive vrste. Ona primaju i razdjeljuju svjetlo, ona se kreću u duhovnim tvorevinama koje svjedoče Moju moć i slavu. Ona su u žarkoj Ljubavi samo za Mene aktivna, i ovu Ljubav također prenose na bića koja još borave u tami, u sferama nesavršenih duhova. Dok god vam je dakle dan neki, vama predočiv opis duhovnog kraljevstva, to su onda stanja duša koje poznaju jedino zemaljske pojmove, i još nisu dovoljno zrele za kraljevstvo svjetla. Naprotiv, da bi se pojmilo stanje blaženih, samo već zahtijeva jedan stupanj zrelosti, kojeg tek rijetko imaju ljudi na Zemlji. Iako se mogu navoditi slikovite usporedbe kako bi dale uvid u aktivnost stanovnika svjetlosnog kraljevstva, ipak će to biti shvatljivo vama ljudima tek onda, kada vi sami budete smjeli ući u kraljevstvo svjetla, ali onda vašem čuđenju neće biti kraja. Vi morate stalno prihvaćati Moju Riječ: Nijedno ljudsko oko nikad nije vidjelo i nijedno ljudsko uho nikad nije čulo što sam pripremio za one koji Me ljube. Onda će vam svaki opis izgledati samo slikovit, doduše sukladan Istini, ali neće se moći smisleno (odgovarajuće) protumačiti onome, tko sam još nije postigao stupanj zrelosti koji je potreban za ulazak u kraljevstvo svjetla.

AMEN

Scroll to Top