5114 ‘DOĐOH SVOJIMA I ONI ME NE PRIMIŠE…’

Bertha Dudde, br. 5114, 25 Travanj 1951

‘DOĐOH SVOJIMA A ONI ME NE PRIMIŠE…’

(Ivan 1:11; Otkrovenje 3:19)

Svojima sam došao a oni Me ne primiše, nisu Me prepoznali… Ja Sam rijetko prepoznat od strane ljudi kada im priđem putem, otud oni ili ne prihvaćaju Moju ponudu kao Božanski dar ili mu pridaju samo malo pažnje. Ali Ja želim biti prepoznat od strane ljudi tako da mogu iskoristiti Moj dar milosti na ispravan način i primjeniti ga za dobrobit njihove duše. Ja često kucam uzalud na vrata njihovih srdaca koja ostaju zatvorena za Njega, Koji donosi naj-blagotvorniji/korisniji dar, Koji im želi dati dar neizračunljive vrijednosti. Oni Mi ne dopuštaju ući, oni Me ne žele slušati i tako odbacuju najvredniji dar premda im je on prijeko potreban (Efežanima 4:7-13). Dođoh Svojim Vlastitima i oni Me ne prihvatiše budući Me nisu prepoznali…

Mnogi žele pripadati Mojim Vlastitima, mnogi se diče time kako pripadaju Mojoj crkvi a ipak ne (pre)poznaju Moj glas kada ih Ja želim sakupiti kao dobri pastir i navodim ih i zovem… Oni ne (pre)poznaju Moj glas i ostaju daleko od Mene… Ali Moje ovce (pre)poznaju glas njihova pastira… budući Ja šaljem Moje Vlastite Riječi ljubavi odgore, onima koji otvaraju Njihova srca i dopuštaju Mi ući čim Ja želim ući (Otkrovenje 3:19). Samo Me nekolicina prepoznaje iako bi svaki čovjek imao potrebna sredstva za to ako bi bili voljni tražiti njihova Vječnog Oca, budući bi Ja dozvolio da Me pronađu. Ali ima samo malo čežnje za Mnom i tako oni niti ne čuju Moju Riječ, koja je svjedočanstvo Mojeg Bića i vidljivi dokaz Moje ljubavi spram ljudskih bića. I kada im je učinjena dostupnom od strane drugih ljudi njima nedostaje vjere i time također poimanja Moje ljubavi i milosrđa koji im daju sredstva da ostvare njihov cilj na Zemlji, da se Sa Mnom sjedine putem ljubavi.

Nju lako spoznaju Moji Vlastiti koji Mi dozvoljavaju da im govorim i onda iskorištavaju darove u skladu sa Mojom voljom. Ja im mogu prići i otkriti Sebe i oni Me više neće nijekati, oni će Me prihvatiti u njihovo srce bilo kad i čuti Moju Riječ direktno. Oni će kontemplirati Moju Riječ u njihovom srcu i prosljediti sukladno. I oni će također razumjeti Moju Riječ koju Sam izgovorio na Zemlji, da Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta (Ivan 18:36). Jer oni su sada svjesni kraljevstva Božjega, oni prepoznaju Oca Koji želi doći Svojim Vlastitima i Koji nije prepoznat od strane ljudi koji žive bez ljubavi. Ali tko god živi u skladu sa Mojom Riječju ima unutra u sebi ljubav i vođen je putem nje do realizacije (Ivan 14:21, 23)… on slijedi Moj poziv budući Me prepoznao.

AMEN

Scroll to Top