5247 ‘MORATE BITI PODUČENI OD BOGA…’

Bertha Dudde, br. 5247, 31 Listopad 1951

„MORATE BITI PODUČENI OD BOGA…“

(Ivan 6:45)

Dopustite se podučiti od Mene, i primite u susret znanje koje će vas jednom učiniti blaženima, ako želite biti aktivni u duhovnom kraljevstvu, koje vas međutim, čini sretnima već i na Zemlji, jer ste vi stalno u svjetlu, tamo gdje vaši bližnji i dalje hodaju u tami. Putem Moje poduke, vi ćete steći znanje o stvarima, koje kroz sam razum ne bi mogli proniknuti, jer će za to uvijek nedostajati dokazi, ali, ako vas Ja podučavam o tome, vi ne trebate nikakav dokaz, jer je poduka od Mene već dovoljan dokaz za Istinu onoga što vam Ja podastirem. Vi možete najviše sumnjati da Sam Ja Osobno vaš Bog i Otac od vječnosti, vaš Učitelj, ipak ako vi, u vjeri u Mene i u Ljubavi za Mene, želite uspostaviti vezu sa Mnom, Ja ću uvijek biti s vama, jer inače uistinu ne bih bio nikakav Bog i Otac pun Ljubavi. Ako vjerujete u Boga Ljubavi, onda ćete također moći biti potpuno sigurni u Njegovu Ljubav, te posljedično i u Njegovu zaštitu protiv svih nečistih sila. Ali, onda vi također znate kako trebate procijeniti znanje odozgor, i neće vas napasti ni najmanja sumnja u istinitost onoga što vi primate izravno od Mene. Bit ćete podučeni u najpotpunijoj Istini… Vi imate duhovno bogatstvo s kojim možete raditi, i ne smijete ga ostaviti da leži neiskorišteno, dokle god još boravite na Zemlji. (31 Listopad 1951) Vi ste pozvani od Mene za vašu duhovnu misiju, jer Ja za to mogu izabrati jedino one ljude koji se dopuštaju podučiti od Mene, stoga vi također morate biti aktivni sa duhovnim znanjem primljenim od Mene, jer je vaše znanje daleko obuhvatnije, nego što vam ikada mogu prenijeti ljudi. I stoga vi, kao učitelji među Mojim slugama, koji Moje Evanđelje navješćuju na ovoj Zemlji, morate uistinu zauzeti prvu poziciju, jer vi imate sigurnost da ste u Istini, koju ne nudi duhovno znanje primljeno od ljudi. Vi ste sol Zemlje… samo jedno zrnce Čiste Istine ima veći učinak nego prekomjerno znanje koje više nije čisto, i otuda je također izgubilo snagu. I stoga ste vi Meni iznimno potrebni navjestitelji Evanđelja, koje uistinu ne bih Ja Osobno podučavao, da dovođenje Istine nije bilo tako hitno potrebno ljudima. Ja znam što im  nedostaje, Ja znam u kakvim učenjima su povrijeđeni, jer su im prikazana izobličeno; Ja znam gdje njihova vjera potrebuje osnaženje, i želim im pomoći doći do prave i žive vjere. I stoga im dajem Čistu Istinu, i to kroz usta Mojih slugu na Zemlji, koje Ja Osobno mogu podučiti. Možete li biti sigurnije upućeni u Istinu, nego tako da vam ju pružim Ja Sam, kao vječna Istina? Možete li pronaći boljeg Učitelja od vašeg Boga i Oca od vječnosti, Koji Je istinit i nepromjenjiv? Ako vam Ja dajem Moju Riječ, vi možete odbaciti sve sumnje, jer Ja ne vodim ljude u zabludu. Ja ne dajem ni polu-istinu, niti Istinu u nerazumljivom obliku… Ja dajem, kako je za vas shvatljivo, i istovremeno također i snagu spoznaje onome tko je podučen od Mene, tako da primljeno znanje može isto tako razumljivo proslijediti dalje, na blagoslov bližnjih kojima treba pomoći u duhovnoj bijedi… I tako će onaj kojemu Ja dam službu, njegovu službu također moći i upravljati, jer Ja Osobno vodim brigu za to da Moje sluge na Zemlji budu sposobne za posao u koji ih Ja postavljam, i jer Ja Osobno izabirem one koji su za to podobni.

AMEN

Scroll to Top