5276 PRIČEST… ‘TKO OSTAJE U LJUBAVI…’

Bertha Dudde, br. 5276, 19 Prosinac 1951

PRIČEST… ‘TKO OSTAJE U LJUBAVI…’

(1 Ivanova 4:16)

Tko ostaje u Ljubavi, ostaje u Meni i Ja u njemu…. Dakle, Ljubav je primarno sredstvo za osiguravanje Moje sile, znači Ja mogu neposredno biti u vama, vi sami ste Me primili u svojim srcima time što vršite djela Ljubavi, time što Ljubav ispunjava vaše srce. Tako i nikako drugačije treba se shvatiti naša veza, Pričest (riječ je u stvari ‘communion’, što znači, ‘općenje’ i ‘zajedništvo’), jer bez Ljubavi nikako ne mogu boraviti u vama, jer Ja Sam sam Ljubav. Moja pra-suština je Ljubav …. ne da je Ljubav samo jedno svojstvo Mojeg bića, nego sam Ja Sam(a) Ljubav. 

To shvatiti, vama ljudima na Zemlji nije moguće, jer za to je potrebna zrelost duše najvišeg stupnja, potrebno je nad-prirodno razumijevanje da bi se shvatila Moja mudrost, no nikad neće ni biti moguće skroz je shvatiti, pošto je između Stvoritelja i Vladara cijelog beskraja i Njegovog stvorenja ogromna razlika, koja se doduše može jako umanjiti, no nikad skroz neutralizirati. I jedino Ljubav to može omogućiti, jedino Ljubav omogućava neprestano približavanje k Meni, koja može dovesti do potpunog stapanja, no to ne dokida osobnost duše. I u tome je (sadržana) bezgranična blaženost, koja se sastoji u neprestanoj žudnji za sjedinjenjem sa Mnom i njenim ispunjenjem.

Još na Zemlji može doći do sjedinjenja sa Mnom putem aktivnosti u nesebičnoj Ljubavi, jer tada Ja Sam od vas bivam prisiljen da u vama izravno djelujem, na što se Ja neobično rado od vas i dam prisilti, pošto Me Moja Ljubav privlači k vama i traži (čezne za) uz-vraćanje(m) vaše ljubavi. Veza vas ljudi sa vječnom Ljubavlju nije moguća na nijedan drugi način osim njegovanjem Ljubavi, kako bih Ja Sam onda u vama mogao biti prisutan. Kakav učinak na vas ima Moje prisustvo, to onda vi svi sami možete iskusiti, jer tko god Mi ljubavnom aktivnošću dopusti ulazak u svoje srce, osjeti Me na neki način i pronalazi Mir svoje duše. 

Gdje Ja mogu biti prisutan, tu iznutra djelujem na čovjeka. Njegova živa vjera, njegovo rasvijetljeno razmišljanje, njegova spoznaja Istine, vidovitost ili dar proricanja ili sila za liječenje bolesnih …. sve su to rezultati Mojeg prisustva, Moje Ljubavi onome tko Me ljubi, tako da mu Se mogu objaviti, na očigled, ili potajno, u dubokoj tihoj vjeri, u (njegovom) biću punom Ljubavi i krotkosti, strpljivom trpljenju i predanosti Mojoj volji. Sve to čovjek može samo ako je prožet Mojom silom, koja je uvijek znak Mojeg prisustva u njemu, posljedica Ljubavi koja ga ispunjava. 

Ja Sam, kao vječna Ljubav, mogu boraviti samo tamo gdje je Ljubav, ali isto tako ne mogu nikada biti daleko od onih koji žive u Ljubavi, i time moram biti i prepoznatljiv, jer Ljubav je sila, a sila će uvijek raditi, dakle bit’ će jasne neprestane promjene do kojih dolazi na biću čovjeka ili na njegovim duhovnim sposobnostima …. na povećanju znanja i spoznaji Božanske Istine, na neprestano rastućoj zrelosti duše i konačno na postizanju krajnjeg cilja na ovoj Zemlji, najvišeg stupnja zrelosti, koja čovjeka (u)čini Mojim djetetom, koje ono onda ostaje za u vječnost.

AMEN

Scroll to Top