5336 „MOJE KRALJEVSTVO NIJE OD OVOGA SVIJETA…“

Bertha Dudde, br. 5336, 14 Ožujak 1952

„MOJE KRALJEVSTVO NIJE OD OVOGA SVIJETA…“

(Ivan 18:36)

Moje Kraljevstvo nije od ovoga svijeta… Zato nisko cijenite zemaljski svijet, dopustite mu da vam pristupi samo gdje to zahtjeva vaš zadatak zemaljskog života, ali stalno težite Mom Kraljevstvu, Koje se nalazi izvan materijalnog svijeta, Moje Kraljevstvo je Kraljevstvo Koje ostaje vječno, dok zemaljski svijet prolazi sa vašom fizičkom smrću; međutim, vi možete posjedovati Moje Kraljevstvo već na Zemlji, tako da se odvratite od užitaka i dobra svijeta i podignete vaše misli k Meni, kada ih pošaljete u beskonačnost, ispitujući Me i otvarajući se za Moj odgovor. Onda već ulazite u duhovno Kraljevstvo, koje će jednog dana biti vaše boravište, onda vam duhovno Kraljevstvo vrijedi mnogo više od zemaljskog svijeta, i onda također primate i Dobra koja pripadaju tom Kraljevstvu, koja međutim ne možete primiti zemaljski. Moje Kraljevstvo nije od ovoga svijeta… Shvatite ovo, da vas Ja ovim Riječima želim pozvati u taj svijet, Koji je vaš istinski Dom, i Koji vas želi također iznova primiti nakon smrti vašeg tijela. Moje Kraljevstvo je Kraljevstvo Svjetla, u Koje jedino možete ući kada ste postali prijemčivi za Svjetlo, kada ste na Zemlji stremili Mom Kraljevstvu i tako ste postali kandidati za Kraljevstvo Koje pripada Meni i u Kojem ćete Me moći jednog dana vidjeti. Ove Moje Riječi će vam dati jasno razumijevanje da ne trebate gorljivo žudjeti ovaj svijet, zemaljsko kraljevstvo, nego da ga trebate prevladati, ako želite biti prihvaćeni u Mom Kraljevstvu… Ja vam želim razjasniti razliku, želim vam reći da ovaj svijet ne pripada Meni, nego je njegov gospodar Moj protivnik (2 Korinćanima 4:4), i stoga Sam postavio Moje Kraljevstvo nasuprot zemaljskog svijeta… Želim vas privući u Moje Kraljevstvo, jer vam želim dati ono što zemaljski svijet ne pokazuje… vječni Život u blaženstvu. Zemlja je dolina patnje i kušnji, to je mjesto nesavršenih ljudi, koji trebaju postati savršeni. Ali Zemlja nije stalno boravište, ona je samo jedna faza razvoja, koja je za čovjeka iznimno kratka, obzirom na Vječnost. I sam čovjek, njegova zemaljska materijalna ljuska, je prolazna, služi duhovnome koje se treba razviti prema Gore samo za privremeni boravak. Tek tada duša ulazi u duhovno Kraljevstvo, koje je neprolazno, ali čak i tada još može biti kraljevstvo Mog protivnika, ako duša još nije postigla nikakav duhovni napredak na Zemlji, i tako ulazi u kraljevstvo tame… Ali vi morate stremiti Mom Kraljevstvu, duhovnom Kraljevstvu, u Kojem Sam Ja Kralj i Vladar, gdje postoji jedino Svjetlo i Blaženstvo, gdje Ja Osobno razdjeljujem kako bih blagoslovio sve one koji su primljeni u Moje Kraljevstvo… Zbog toga nisko cijenite zemaljski svijet, težite Kraljevstvu Koje vam razotkriva Slavu o Kojoj vi ljudi ne možete ni sanjati, Kraljevstvu Čiju Sam vam Slavu obećao Riječima: „Što ljudsko oko još nije vidjelo i ljudsko uho još nije čulo, pripremio Sam onima koji Me ljube.“ (1 Korinćanima 2:9)

AMEN

Scroll to Top