5420 „MOJE KRALJEVSTVO NIJE OD OVOGA SVIJETA…“

Bertha Dudde, br. 5420, 25 Lipanj 1952

„MOJE KRALJEVSTVO NIJE OD OVOGA SVIJETA…“

(Ivan 18:36)

Moje Kraljevstvo nije od ovoga svijeta i ako Sam vas sada pozvao da radite za Mene i Moje Kraljevstvo, pod tim treba razumjeti da morate objasniti ljudima njihov istinski zemaljski zadatak, čije ispunjenje vam ne osigurava zemaljsko kraljevstvo, nego pravi Život u duhovnom Kraljevstvu, u Kraljevstvu gdje Me možete promatrati u svoj Slavi, u Kraljevstvu gdje vas ništa više ne podsjeća na zemaljsko kraljevstvo koje ste napustili. Vaš rad se stoga sastoji od uvođenja ljudi k Meni, Koji Svoje Kraljevstvo nemam na Zemlji, nego u Vječnosti… To je posao kojeg ne može svatko obavljati, jer najprije zahtijeva oslobađanje od zemaljskog svijeta, što onda ima za posljedicu istinsku težnju za duhovnim Kraljevstvom. Tome mora prethoditi prevladavanje materije, prije nego duhovno u njemu probudi želju da potom svjesno nastoji. Tek tada čovjek sam sebe oblikuje na način da postane prikladan za rad za Mene i Moje Kraljevstvo, tako da on može obavljati pravi rad u vinogradu, bez pristranosti prema osobi i prema statusu bližnjih, stavljajući njima stalno pred oči isti cilj, i putem razjašnjenja o Meni Samome dovesti ih do točke da isto urade na sebi… da se iznova otrgnu od zemaljskog svijeta i poduzmu borbu protiv materije.  Vinogradarski rad, rad za Mene i Moje Kraljevstvo je, jednostavno rečeno, vođenje ljudi k vjeri u Mene i u Moje, kroz Isusa Krista na Zemlji propovijedano Učenje…  Jer, Ono je Putokaz do Cilja… do ulaza u Moje Kraljevstvo Koje nije od ovoga svijeta… I zato je sluga u Vinogradu svaki čovjek koji se sam zauzima širiti Čisto Kristovo Učenje… Ali, obratite pažnju: Čisto Kristovo Učenje… Jer Moje Kraljevstvo može biti pronađeno jedino kroz Istinu. Sasvim je moguće da mnogi ljudi imaju volju dovesti njihove bližnje Bogu, stoga Meni, i oni također obavljaju izvjestan rad u Vinogradu, ali uspjeh će biti postignut uvijek srazmjerno stupnju Istine, zbog čega istinski rad za Mene i Moje Kraljevstvo zahtjeva radnike koje su u potpunosti upućeni u Istinu, a oni su onda izabrani među mnogo pozvanih koji bi svi mogli biti aktivni za Mene, ako ispunjavaju uvjete da mogu biti izabrani za Misiju od najveće važnosti. Jer rad za Mene i Moje Kraljevstvo ne određuje vrijeme zemaljskog života, nego cijela Vječnost, ali treba biti ostvaren u zemaljskom životu. Doduše, Ja blagoslivljam svaku pomoćnu volju, i Ja pomažem tamo gdje još ne postoji potpuno poznavanje Istine, ali onda pozivam na potpunu predanost Meni, pozivam na podređivanje volje Mojoj, da bi zatim mogao djelovati na vas na način da dobijete što vam još nedostaje, da bi se mogli ubrojiti među izabrane… Ali izabrani su jedino oni ljudi koji su u potpunom znanju i sad ga koriste da pomognu njihovim bližnjima na Putu Koji vodi u Moje Kraljevstvo, Koje nije od ovoga svijeta… Izabrani su stoga oni osviješteni, koji su primili njihovo znanje od Mene Osobno i koji sada gorljivo rade za Mene… A njihovo djelovanje će sada biti kako to odredi Moja volja i Moja Mudrost, jer samo Ja poznajem ljudska srca, kako i u kojem obliku moraju biti obrađena da stignu do Odredišta. Ja Osobno pripremam Moje sluge koji se slobodnom voljom podlože Meni, da budu aktivni za Mene… Raznolikost ljudskih bića, životnih uvjeta i njihovog duhovnog stava prema Meni, također zahtijeva različito postupanje, različite sposobnosti i različite mogućnosti koje Ja poznajem… Ali jedna stvar ostaje uvijek ista: Istina, Ona ne može biti drugačija, Ona mora uvijek i zanavijek ostati nepromjenjiva i biti predstavljena ljudima kao Čisto Kristovo Učenje. Obzirom da prva i najveća Zapovijed ovog Učenja zahtjeva Ljubav za Mene i za bližnjega, ali iz Ljubavi također proizlazi spoznaja Istine, onda se u Istini neopozivo nalazi svaki čovjek koji Živi u Ljubavi… tako da je način života onoga koji radi za Mene i Moje Kraljevstvo, presudan za to kreće li se on u Istini, da li je on izabran, može li on sada raditi s uspjehom za Mene… Ljudi koji se nalaze u Ljubavi neće biti različitih mišljenja, neće predstavljati različita učenja, oni će biti prepoznati kao Moje sluge na Zemlji, jer ih Ljubav čini sposobnima za rad u Vinogradu, Ljubav im daje ono što im sam razum ne može dati… znanje o Istini, i stoga također i sposobnost da predstavljaju Istinu, da šire Moje Učenje Ljubavi, Koja je Jedina Koja može dovesti do Vječnog Života, Jedina Koja ravna (utire) ljudima Put u Moje Kraljevstvo, Jedino Ljubav morate prihvatiti kao objašnjenje za Moju Riječ: Mnogi su pozvani, ali malo je izabranih (Matej 22:14).

AMEN

Scroll to Top