5821 ‘TKO MENE PRIZNAJE…’

Bertha Dudde, br. 5821, 7 Prosinac 1949

“TKO MENE PRIZNAJE…”

(Matej 10:32, 33)

Tko Mene priznaje, njega ću i Ja priznati, i njemu ću dati da jasno razumije… Ja ću na Sebe uzeti njegove brige, Ja ću mu pomoći duhovno i zemaljski, Ja ga neću ostavti u nevolji i jadu, nego ću ga izvesti prema svjetlu, koje ga treba obasjati zemaljski i duhovno… I on će biti slobodan, budući ću Ja otpustiti sve njegove lance, budući ću Ja primiti onoga tko Meni želi pripadati, jer čim je čovjek sebe predao Meni, on sada hoda sa Mnom, a Moji putevi su uistinu prohodni, i vode do cilja. No, Mene priznati može samo čovjek koji je sebe odvojio od Mojega protivnika, koji je prozreo njegovu igru i prezreo ju, koji sada također prepoznaje gdje je svjetlo i snaga i život, te koji sada stremi svjetlu, snazi i životu… On Mene prepoznaje i priznaje (ispovijeda), a njegov udio će sada i biti njegovo svjetlo, snaga i život. Više ne može ostati u smrti čovjek koji je poduzeo svoj put k Meni, Koji sam vječni život, ne može prebivati u tami čovjek koji je u Meni pronašao svjetlo, koje jesno (pr)osvjetljava  njegov zemaljski put, i više ne može biti nemoćno izručen zlim silama čovjek koji je sada od Mene nehranjen snagom, koji od Mene može primati u izobilju, i koji to prima, čim se on svjesno okrenuo Meni. Tko Mene priznaje u srcu, ne samo ustima, on Meni također dopušta useliti se u njegovo srce, i on će sada postati svjestan svega što mu Ja obećavam: svjetla, snage i života… budući su to znakovi Mojega prisustva, i budući sam Ja prisutan svakome tko Mene iznutra priznaje, tko Mene žudi i Mene zaziva. Jer Ja nisam priviđenje… Ja sam stvaran, i Ja sam tamo gdje je uspostavljena misaona povezanost sa Stvoriteljom i Vladarom beskonačnosti… Vjera u Mene i žudnja za Mnom također jamči ovu povezanost, a stoga i Moje prisustvo. Jer, onda on Mene priznaje, i onda i Ja mogu njega priznati, odnosno, pokazati mu Moje prisustvo, i ispuniti Moje obećanje… pružiti pomoć, gdje god to bilo, i gdje je pomoć zatražena. Ali, Ja želim biti priznat prije nego se Ja očitujem, kako ne bih na čovjeka vršio nikakvu prisilu vjere… no, ako sam Ja priznat, onda sam Ja zaista spreman dati i pomoći u izobilju, i Ja nikada za vječnost neću ostaviti čovjeka… a njegov udio će biti: svjetlo i snaga i život u vječnosti…

AMEN

Scroll to Top