6877 ‘BUDITE SAVRŠENI KAO ŠTO JE VAŠ OTAC NEBESKI SAVRŠEN…’

Bertha Dudde, br. 6877, 24 Srpanj 1957

‘BUDITE SAVRŠENI KAO ŠTO JE VAŠ OTAC NEBESKI SAVRŠEN…’

(Matej 5:48)

Vama je bila podarena duljina vremena za vaše spasenje, i ovo je vrijeme sasvim dovoljno za vas da oslobodite sebe i uđete u kraljevstvo svjetla nakon smrti vašeg tijela, pod uvjetom da ga pravilno iskoristite i okoristite se svim blagoslovima koji su na vašem raspolaganju tijekom svog ovog vremena. Ja doista ne očekujem od vas nemoguće, i Moje Riječi ‘Budite savršeni kao što je vaš Otac nebeski savršen…’ bi bile neopravdane kada bi bilo teško ili nemoguće postići savršenstvo na Zemlji. Unatoč tome, potrebna je vaša volja da bi se postigao cilj naračun kojeg vi živite na Zemlji… Vaša je volja slobodna, i ova jedina odlučuje koji stupanj zrelosti je vaša duša postigla na kraju vašeg života na Zemlji. Premda su neograničeni blagoslovi na vašem raspolaganju vi ih morate koristiti vašom vlastitom slobodnom voljom, budući vas oni ne prisiljavaju na nijedan način, namjesto toga oni jednostavno ostaju neučinkoviti ako nisu radosno i zahvalno prihvaćeni. Ovaj pritok milosti je dostupan svim ljudima… time svi ljudi mogu postići savršenstvo na Zemlji. I zato nitko nije u nepovoljnijem položaju od druge osobe, nitko nije povlašten primiti veću mjeru blagoslova. Ali jedna osoba može zasigurno iznijeti na vidjelo veliko bogatstvo milosti, dok ga druga može zanemariti i krenuti dalje… Prihvaćanje i korištenje blagoslova ne zavisi o sudbini osobe, o njegovim okolnostima ili njegovoj svjetovnoj sferi aktivnosti, jer svako ljudsko biće ima priliku prihvatiti jednu neograničenu mjeru blagoslova, pošto je to samo stvar duše, stvar slobodne volje, budući ni jedna zemaljska sila ili ni jedni uvjeti zemaljskog življenja ne mogu prisiliti osobu da odustane od duhovnog bogatstva pod uvjetom da je osoba voljna uspostaviti mentalni kontakt sa Mnom i zaklinje Me za milost i snagu… koji će mu biti dostavljeni od strane Mene, pri tom otklanjajući sve zemaljske prepreke. Ovo su vlasništva koja su dodijeljena duši i mogu biti primljena od strane svake osobe do istog opsega. To jedino zavisi o smjeru volje ljudskog bića, a usmjerenje njegove volje nije prisiljeno ni sa jedne strane.

Na početku njegovog utjelovljenja kao ljudsko biće duša je doista opkoljena gustim naslagama koje spriječavaju prodiranje svjetla, ali sićušna iskra unatoč tome sjaji unutra koja utječe na nju da razmišlja i želi na dobrostiv način… Ako se ona podvrgne ovom utjecaju ona će postati rastuće više prosvjetljena izunutra; ako ga zanemari, ona je već odbacila blagoslov jer, posebice na početku njezina utjelovljenja, ona je u pratnji duhovnih zaštitnika, bez obzira na okolnosti ljudskog bića. Oni isto tako neće primjeniti silu; unatoč tome, osoba se može okrenuti spram onog što je dobro, budući će ovi duhovni zaštitnici spriječiti da zao utjecaj zarobi volju. I čim ljudsko biće može razmišljati sam za sebe, on također ima sposobnost razlikovati između dobrog i lošeg, budući će on biti afektiran na isti način rezultatima dobrih i loših akcija drugih ljudi. Čak ako bi ga izvanjske okolnosti prisilile na loše akcije, njegova najunutarnija volja se tome može oduprijeti… i ova volja prema tome oblikuje ljudsko biće. Međutim, dobra volja uvijek prihvaća blagoslove, i ovi teku ka njoj doista bez ograničenja. Posljedično tome, svaka duša ima priliku kompletno zanemariti njezine slojeve tijekom vremena na njezinu raspolaganju. Ona može postići savršenstvo, jer svaka slabost može biti izbalansirana od strane blagoslova, pod uvjetom da je ljudsko biće voljno iskoristiti blago milosti na njegovom raspolaganju, jer potonje je bilo zadobijeno od strane Isusa Krista kroz Njegovu smrt na Križu, zato nitko ne treba ostati slab, nitko nije beznadežno izložen Mojem protivniku… svaka osoba može postati blagoslovljena kroz milost… On jedino treba okrenuti njegovu slobodnu volju prema Božanskom Iskupitelju; sve dok je on i dalje neprosvjetljen i prema tome nema znanja ili shvaćanje, on mora udovoljiti nadahnuću od unutra prebivajuće duhovne iskre koja ga nagoni na dobre nakane i akcije. Jedino onda će iskoristiti veliko bogatstvo milosti i on će također uvijek biti prijemčiv za upliv blagoslova koji nikada neće prestati sve dok ljudsko biće živi na Zemlji, ali će uvijek biti potrebna slobodna volja kako bi se dopustilo da on ostvari učinak, u kojem slučaju će, međutim, postignuće cilja postajanja savršenim biti zajamčeno.

AMEN

Scroll to Top