7247 “POSLATI ĆU VAM UTJEŠITELJA ….”

Bertha Dudde, br. 7247, 6 Travnja 1959

“POSLATI ĆU VAM UTJEŠITELJA ….”

(Ivan 14:16, 17)

Budite utješeni svi vi koji kroz vaš zemaljski život idete s tugom ili strepnjom. Moja Ljubav će vas slijediti uvijek, i Moja Ljubav ne želi da patite. Tako da ću vam poslati pravog utješitelja, Moj Duh, Koji vam prenosi riječi Ljubavi, riječi utjehe i riječi osnaženja. Ja sam vam obećao Moj Duh, da će vas tješiti kad Ja više u tijelu ne boravim na Zemlji. A to obećanje važi za sve koji idu putem (preko) ove Zemlje …. Uvijek ću Ja Osobno u Duhu biti uz njih i govoriti im, tako da se ne osjećaju usamljeni i napušteni, tako da ne trebaju tugovati, da ne strahuju i ne očajavaju …. Jer Ja Osobno sam uza sve koji Me mole za utjehu, snagu i Ljubav.  

Moj Duh uistinu je utješitelj, jer može li vam se jedan čovjek obratiti više Ljubav-no nego što to čini Sama Vječna Ljubav? A Vječna Ljubav izražava se putem Duha, kao što je to i obećala: “Poslat ću vam utješitelja, Duha Istine ….”. A taj Duh, Koji je Moje zračenje, uistinu će vas podići i utješiti, On vas neće ostaviti u nemoći, On će vas osnažiti i uvijek iznova poklanjati vam hrabrost i snagu, i vi ćete neprestano moći vladati zemaljskim životom, pošto se naslanjate na Mene Samoga, kad se vaša duhovna iskra spaja s Duhom-Ocem od vječnosti, kako bi se od Njega dala utješiti.

Za to će uvijek postojati put, kad je srce tužno, kad čovjek pada u očaj u zemaljskoj ili duhovnoj nevolji …. Put k Meni Samome, da bi Moj Duh u vama postao aktivan, da se može izraziti te to uistinu činiti na način da vi osnaženi i utješeni dalje nastavite vašim putem spram pravog Cilja. Jer tada vam se obraćam Ja Sam, i Moje Riječi će kao balzam doticati vaše srce, one će ublažavati sve boli i otklanjati sve tajne nevolje, Moja Riječ će prodirati u vaša srca i svakome će donositi utjehu koja mu je potrebna u njegovoj patnji. 

Nisam nasumce izgovorio ove Riječi: “Poslati ću vam utješitelja ….”. Jer znao sam za raznorazne nevolje u koje će zapadati Moja djeca kada žele ići putem sljedbeništva Isusa. Patnja će biti neizbježna na tom putu, i u toj patnji Ja sam im htio osigurati Moju utjehu …. a pošto Ja čisto tjelesno više ne boravim na Zemlji, obećao sam im Moga “Utješitelja”, Moj Duh …. dakle Mene Samoga, samo ne vidljivo(ga) kao čovjek(a), nego nazočnoga svakome tko treba utjehu i snagu i Mene zaziva za pomoć u svojoj nevolji. Ali Ja ne mogu intervenirati pomažući tamo gdje se ne moli za Moj Duh, gdje nema veze između duhovne iskre u čovjeku sa Očevim Duhom od vječnosti.  

Ja moram sačekati dok do Mojih ušiju ne dospije zov da se čovjek nalazi u nevolji i da od Mene očekuje pomoć. Tada sam Ja svakako spreman pomoći, jer Mog Utješitelja Ja sam obećao svima koji u Mene vjeruju i koji Ga traže …. I stoga malodušan ne treba biti nitko, što god da ga tišti …. jer kod Mene će neprestano nalaziti utjehu i pomoć, a Ja ću mu ih sasvim izvjesno i osigurati, kako bi se očitovao “Moj Duh” i Njegovo djelovanje, u skladu s Mojim obećanjem: “Ja ću vam poslati Utješitelja, Duh(a) Istine ….”. Tog Mog obećanja vi se možete držati, kad ste nesigurni ili potišteni, jer Moja Riječ je Istina, i od Mene neće trebati otići neutješen tko god Mi se obrati u svojoj nevolji ….

AMEN

Scroll to Top