7341 DUHOVNA KOMUNIKACIJA… „GDJE SU DVOJE ILI TROJE…“

Bertha Dudde, br. 7341, 19 Travanj 1959

DUHOVNA KOMUNIKACIJA… „GDJE SU DVOJE ILI TROJE…“

Od iznimnog je blagoslova voditi duhovne razgovore, jer u njima mnogu sudjelovati i mnoga duhovna bića… pa i ona koja su vam jednom dana kao duhovni čuvari (zaštitnici), i koja koriste svaku priliku da na vas misaono utječu, te da ponekad promijene takve duše, koje same žele primiti i kao tihi slušatelji također biti sudionici u blagoslovu, koji njima proizlazi iz duhovnih razgovora. U svaki duhovni razgovor se ponajprije uključuju svjetlosna bića, koja sada tako usmjeravaju misli ljudi, da njihovi razgovori dotaknu upravo ono, o čemu, kako ljudi, tako i bića iz onostranog, trebaju biti podučeni, budući je uvijek nastojanje svjetlosnih bića prenositi svjetlo, za što oni imaju zaduženje od Boga, čim je volja ljudi spremna za to. Ali, voditi duhovne razgovore će uvijek biti čin slobodne volje, budući čovjek, koji za to nije voljan, izbjegava svaku priliku da komunicira o duhovnim stvarima sa svojim bližnjima. A, također je tek rijetko prilika, tek rijetko se ljudi nalaze zajedno, za takvu duhovnu komunikaciju… No, kako blagotvorno to utječe, vama nije poznato, inače bi se već vi sami stavili u ovaj blagoslov, a sjetili bi se također i duša, koje vas okružuju u iščekivanju, i u žudnji za duhovnom hranom… Ako se vi sada okupite u Ime Isusa, onda je to istoznačno pozivu da dođete za Gospodnji stol. Jer, Isus je onda među vama, čak i ako se okupite samo dvoje ili troje, kako bi vi duhovno komunicirali. Ali, nebrojena bića koja vas okružuju, žele također biti nahranjena, i onda ona uistinu primaju pravu hranu i piće, jer ju Isus Krist njima nudi, kako On i vama ljudima također razdjeljuje Svoj Kruh, budući ćete vi onda govoriti uvijek jedino ono što čujete od Njega, vi ćete uživati ono što ste primili od Njega kao duhovnu hranu. „Gdje su dvoje ili troje okupljeni u Moje Ime, tamo Sam Ja među njima…“ Ovo obećanje vas treba usrećiti, i vi ga se trebate sjetiti kada se okupljate na duhovne razgovore. I vi ćete moći doživjeti Božanski blagoslov u neograničenoj mjeri. Ali, ono što je onostranom svijetu kroz to ponuđeno, kada se vi uvijek iznova okupljate u Moje Ime, to vi ne možete izmjeriti, no to bi vas potaklo na gorljivu komunikaciju, kada biste vi samo mogli opaziti gomile oko vas, koje žele dobiti hranu, i zahvalne su vam, kada im je takva kroz vas ponuđena. Vi zato trebate iskoristiti svaku priliku da usmjerite razgovore na duhovne staze, i vi ćete također biti podržani sa duhovne strane, vi ćete biti povezani (združeni) sa onima, koji poput vas imaju želju duhovno komunicirati, i bit će velik blagoslov, kojeg vi sami možete doživjeti, kao i duše u onostranom svijetu, koje smiju u tome sudjelovati, koje žele da budu nahranjene i napojene kroz Ljubav Isusa, Koji je Osobno među njima, kako je On to obećao. Jer, Njegova Ljubav nikad ne prestaje, ona nastoji pomoći i spasiti, ona nastoji pokloniti i usrećiti, te blagoslivlja Sva svoja stvorenja, koja se žele preobraziti u djecu, koja žele pripadati Ocu, i stoga trebaju Njegov blagoslov.

AMEN

Scroll to Top