7352 ‘TKO U MENE VJERUJE …’

Bertha Dudde, br. 7352, 2 Svibanj 1959

“TKO U MENE VJERUJE …”

„Tko u Mene vjeruje, neće umrijeti u vječnosti…“. Ove Moje Riječi obećanja vrlo često vas ljude dovode do pogrešnih zaključaka, ako vi vjerujete da je dovoljno da priznate ustima, ili ne zaniječete da sam Ja hodao na Zemlji u čovjeku Isusu… ako vi vjerujete da je dovoljno da ne osporavate postojanje čovjeka Isusa, Koji je trebao umrijeti za čovječanstvo na Križu… ako vi samo bez prigovora prihvatite ono čemu ste bili podučavani od djetinjstva, bez da ste vi sami to ozbiljno razmotrili. Jer, to da vi vjerujete da sam Ja Sam u čovjeku Isusu hodao Zemljom, još Mi ne potvrđuje vaš unutarnji stav prema ovom velikom Djelu Otkupljenja Moje Božanske Ljubavi, još Mi ne potvrđuje da vi želite pripadati onima koje sam Ja otkupio kroz Moju Krv, Koja je za vas bila prolivena na Križu. Vi najprije trebate imati jasnoću što Ja shvaćam pod istinskom vjerom, koju Ja zahtijevam, kako bih vam mogao dati vječni život… Bez prigovora prihvatiti poduku još nije nikakva vjera, jer prava vjera najprije zahtijeva ozbiljno promišljanje o ovoj poduci, ona zahtijeva ozbiljno zauzimanje stava o tome… I sada za čovjeka rezultat njegova promišljanja može također biti pogrešan, ukoliko njemu nedostaje dobra volja da dođe do Istine, i kada je on bez Ljubavi… što potpuno isključuje pravu vjeru. Jer, čovjek bez Ljubavi neće nikada moći zapravo vjerovati, budući je istinska vjera jedino kroz Ljubav probuđena u život, bez Ljubavi se međutim uvijek može očekivati jedino priznanje usnama, no nikada unutarnje uvjerenje o Istini onoga što čovjek treba vjerovati. I tako se čovjek bez Ljubavi ne može nikada pozvati na ono Moje obećanje da neće „umrijeti u vječnosti…“, ako on priznaje jedino Moj zemaljski put i smrt na Križu, budući je tako bio podučen, ali mu još nedostaje njegov unutarnji stav prema ovom učenju… jer on nije imao volje živjeti u Ljubavi, i doći do prave Istine. Onda je njegova vjera mrtva vjera, koja mu nikada ni ne može pokloniti „život“ u vječnosti. Ali, vrlo mnogo ljudi se nada  ovom obećanju, oni koji prolaze kroz zemaljski život jedino kao formalni kršćani, koji ne promišljaju ozbiljno, nego se zadovoljavaju samo takvim riječima i vjeruju za sebe da pripadaju onima koji će „živjeti zauvijek…“ Ali, Ja zahtijevam više od ljudi, budući Ja želim da oni zaista postanu blaženi. I tako Ja od njih tražim jasnu odluku u svoj istinitosti… Ja tražim da oni također slijede Onoga u Kojega kažu da vjeruju, da vode način života u Ljubavi, kao što ga je vodio Isus… A čine li oni to, onda će oni također započeti i promišljati o ovom čovjeku i Njegovoj istinskoj Misiji, i tek onda će oni sami zauzeti misaoni stav prema podukama, koje je prethodno obrađivao jedino njihov razum, ali ne i srce. I tek sada se odlučuju, da li i u što čovjek sada vjeruje od poduka koje su mu bile prenesene izobrazbom, i tek sada njihova vjera postaje živa, koja u sebi ima snagu da omogući da čovjek sve dublje prodre u veliki problem postanka Boga čovjekom, i u Njegovo Djelo Otkupljenja… Tek sada je vjera onakva kakvu Ja želim da ima, kako bih ga nagradio vječnim životom, budući je tek sada i stav čovjeka prema Meni kao Božanskom Otkupitelju Isusu Kristu takav, da se može govoriti o istinskoj vjeri, koja čovjeku jamči „vječni život“, sukladno Mojemu obećanju. A ako se vi ljudi ozbiljno zapitate, onda će netko morati priznati da i on zapada u takvu formalnu vjeru, koja doduše prihvaća Isusa Krista, budući se on ne usuđuje Njega naprosto zanijekati, koja međutim još u sebi nema unutarnje uvjerenje o Misiji čovjeka Isusa i o Mojemu Biću, Koje je u Njemu uzelo prebivalište, u svrhu vašeg Otkupljenja. Vi također morate „živjeti“ na Zemlji, odnosno pustiti da vaše misli i vaša volja postanu aktivni, želite li vi doći do vječnog života, do žive vjere u Mene u Isusu Kristu, Koji vas je otkupio od grijeha i smrti… Tek onda vi „nećete okusiti smrt za vječnost“, vi ćete ući u život, kako sam Ja to vama obećao.

AMEN

Scroll to Top