7433 ‘RADITE DOK JE JOŠ DAN…’

Bertha Dudde, br. 7433, 20 Listopad 1959

“RADITE DOK JE JOŠ DAN…”

(Ivan 9:4)

Duga je noć, koja će dokončati dan, a u ovoj noći nitko više neće moći raditi, budući mu nedostaje svjetlo i snaga… Zato radite dok je još dan, jer noć dolazi neopozivo nad vas ljude, koji ste pustili da dan prođe neiskorišten. A znate li vi u čemu se sastoji beskrajna noć? Vi, koji kao ljudi sada hodate Zemljom i možete biti aktivni u slobodnoj volji, vi ćete biti iznova prognani u čvrstu formu, ako vi podbacite u ovom zemaljskom životu, ako vi dakle dan, u kojem možete raditi u svjetlu i snazi, pustite da prođe neiskorišten, i beskrajna će se noć spustiti na vas. Vi ćete izgubiti zemaljski život, a odatle i svu životnu snagu, baš kao što vi gubite i vašu samosvijest i morate iznova proći u nebrojenim supstancama kroz djela Stvaranja Nove Zemlje, a najprije ćete se ukrutiti u potpunoj neaktivnosti, budući ste bez snage. Vi više nećete moći stvarati i djelovati prema vlastitoj volji, nego ćete se nakon beskrajno dugog vremena tame vjerojatno probuditi u jednom neznatnom životu, kako bi sada, prema Božjoj volji, opet polako sazrijeli naviše, tako da vi jednom nanovo dočekate svjetlo jutra. No, ova će noć biti tako strašno mučna, i tako strašno duga, da ćete vi biti opet i opet upozoravani pred ovom noći, budući ju vi možete odvratiti od sebe, ako vi najbolje moguće iskoristite još kratko vrijeme dana, i ozbiljno stremite prema svjetlu. „Radite dok je još dan…“, tako vas poziva Gospodar, „jer dolazi noć, gdje vi više nećete moći raditi…“ kada su vam svjetlo i snaga oduzeti, kada vi nemoćno prebivate u tami, a svjetlo dana vam dugo ne može dolje zasjati. Još su posljednji sati dana, vi ste još u posjedu snage, te možete i najmanju spoznaju koju ste stekli, iskoristiti i povećati svjetlo… Vi još možete raditi, jer čak i slabom čovjeku prilazi toliko mnogo snage, kada ju on želi iskoristiti za spas svoje duše, kako bi od nje odvratio beskrajnu noć, što leži jedino u volji čovjeka. Jer, gdje je volja dobra, tamo je i Bog sa Svojom snagom i Svojim svjetlom spreman njemu pomoći u radu, kojeg on sam nije sposoban dobro savladati. Ali, mora biti prisutna volja, da bi se iz dana još moglo izvući sve što je moguće, tako da ga noć ne iznenadi, i nađe ga da spava… u jednom snu, iz kojeg on neće biti probuđen za vječna vremena… Ne dopustite da san postane smrtni san, tražite svjetlo dana, i marljivo položite ruku na svoje izbavljenje, budući još samo kratko traje dan, koji popušta jednoj beskrajno dugoj noći. Tko međutim radi u svoj ozbiljnosti (strogosti) i gorljivosti (marljivosti), on se ne treba bojati noći, jer će on preći u jedan novi dan, kojeg više nikada neće slijediti noć… Vjerujte to, da ste vi kratko pred svršetkom dana… Vjerujte to, da je čovječanstvu postavljen jedan cilj, da još samo kratki rok ostaje do tog cilja… I onda će se smijeniti: dan za noć onima koji nisu radili dok je bio dan… a izići će Sunce Duha jednog presjajnog dana za sve koji su bili gorljivi u vinogradu Gospodara, koji su radili na sebi samima, koji su iskoristili dan i bili vrijedni do Kraja.

AMEN

Scroll to Top