7555 “NE BRINITE ŠTO ĆETE GOVORITI ….”

Bertha Dudde, br. 7555, 21 Ožujka 1960

“NE BRINITE ŠTO ĆETE GOVORITI ….”

(Matej 10:19)

Ne brinite što ćete govoriti …. doći će vrijeme, kad ćete morati odgovarati za vašu duhovnu aktivnost. A onda se sjetite Moje Riječi, da ću vam Ja staviti riječi u usta, da će vam Duh iz Mene dati to što govorite i kako postupate. Jer On će vas voditi, tj. Ja Osobno ću uvijek biti uz vas kad trebate govoriti za Mene i Moje Ime, kad treba braniti rad za Mene i Moje Kraljevstvo, koji je nadasve bitan u zadnje vrijeme pred Kraj. Onda ćete govoriti slobodno i otvoreno, jer jedva da će vam išta moći opovrći pošto vašim izlaganjima nitko neće biti dorastao.

Vi ćete se zalagati za Istinu, koja vam neće moći biti opovrgnuta, i biti će moguće Moju Riječ predati i onima koji do sad nisu imali priliku da ju čuju …. I već s obzirom na njihovu volju oni će ju prihvatiti ili odbiti. Doći će vrijeme u kojem će vam biti zabranjen vinogradarski rad, gdje će biti teško vršiti ga budući da nastupa otvorena borba protiv svega duhovnoga …. A do tada je već trebalo biti učinjeno puno posla, kako bi onda sjeme moglo pustiti korijen i biljka se širiti, kako bi sila otpora pojedinca bila tako snažna da Mi on ostane vjeran u to vrijeme borbe. 

A svatko tko ima ozbiljne namjere doživjeti će Moje osnaženje, i neće se trebati bojati da će zakazati, da su neprijatelji snažniji od njega …. on će naći pravo uporište kod Mene, Koga samo treba zazvati da bi primio potrebnu snagu za borbu za svoju vjeru. Biti će samo kratko vrijeme kad Moj protivnik nastupa otvoreno, kako bi se suprotstavio Meni Samome, jer radi Mojih izabranika Ja ću skratiti dane (Matej 24:22). Ne bi se trebali bojati da postanu slabi u borbi, i zato ću je Ja brzo završiti. Ja ću biti sa svima koji Mi žele ostati vjerni, i Ja ću ih opremiti sa izvanrednom snagom ….

A kad budu morali odgovarati, Ja Sam ću biti Taj Koji govori kroz njih, i uistinu onako da ovi neće biti u stanju išta odgovoriti …. No protivnik će se boriti i sa lukavstvom i podmuklošću, jer on zna da je Kraj blizu i da je onda završeno s njegovom vlašću …. Stoga će prije toga bjesniti i u Mojim redovima htjeti unijeti pometnju, no on će naići na čvrste bedeme koje Moji anđeli dižu oko svih Mojih vjernih …. Nastupiti će Dan Suda, koji će završiti sa svom mukom Mojih i započeti jedno novo vrijeme …. I biti će kao što je najavljeno putem Riječi i Pisma ….

AMEN

Scroll to Top