7771 “SVI MORATE BITI PODUČENI OD BOGA”

Bertha Dudde, br. 7771, 13 Prosinca 1960

“SVI MORATE BITI PODUČENI OD BOGA”…

(Ivan 6:45)

Što se događalo u doba Mog zemaljskog života, to se događa još i danas, tako da vas Ja opet podučavam kao što Sam nekoć podučavao Moje učenike …. dakle podučava vas “Sam Bog” …. tako da morate biti i podučeni u Istini, pošto Bog jeste Vječna Istina …. Ljudi Me nisu prepoznali kada Sam boravio među njima i kad Sam im donio Moje učenje Ljubavi, kad Sam ih uveo u znanje koje Sam im mogao donijeti baš Ja Sâm …. no oni koji su bili u Ljubavi su i vjerovali ono što Sam im Ja komunicirao; ubrzo su spoznali da to nisu bile ljudske riječi, nego Božje Riječi, i stoga su i prihvatili Moje učenje ….

Isto tako se Ja danas obraćam ljudima, i oni koji žive u Ljubavi, prepoznaju glas Oca, glas svoga Boga i Stvoritelja od vječnosti, i oni i prihvaćaju Moje učenje …. i opet su to Moje Božanske Zapovijedi Ljubavi na koje Ja vama ljudima stavljam naglasak, jer Me vi pravo spoznajete tek kad ste putem Ljubavi razbudili Duh u sebi. Jer, Duh u vama Moj je udio, On je to što vas podučava tako da i vi možete reći: podučeni ste od Boga ….   

Ja na Zemlji više ne boravim tjelesno kao nekad, no ipak Sam uz vas kao što Sam i obećao: “Do kraja svijeta …. “ (Matej 28:20) I kad vam se obraćam putem Duha, time vam dokazujem Moju Prisutnost, i možete …. baš kao i nekad Moji učenici …. spoznati, da vam govori vaš Bog i Stvoritelj, vaš Otac. No morate živjeti u Ljubavi, jer bez Ljubavi Duh u vama nikada ne može zaživjeti, jer se On bez Ljubavi ne može izraziti i vi niti ne osjetite ništa od “Božjeg Prisustva”.

Ali kad vam se mogu obratiti, uvijek ću vam Ljubav naznačavati kao ono najvažnije, uvijek iznova isticati ću Moje zapovjedi Ljubavi, ljude ću upozoravati i poticati na Ljubav i prikazivati im najveće djelo Ljubavi: Moju žrtvenu smrt na Križu, koju je mogla izvršiti jedino Ljubav i koja je bila kruna Moga života na Zemlji kao čovjek kako biste bili izbavljeni od grijeha i smrti. A isto tako će i danas Moja Riječ uvijek iznova za sadržaj imati djelo spasenja Isusa Krista, jer vi ljudi morate znati da je Moja Ljubav za vas likvidirala krivnju grijeha i da možete biti blaženi jedino ako priznate to Moje djelo spasenja, ako Mene Samoga priznate u Isusu Kristu i molite za oprost od vaše krivice grijeha.

Te stoga vi ljudi i morate znati o povodu tog djela spasenja, o vašoj nekadašnjoj velikoj krivici, a i o Mojoj ogromnoj Ljubavi …. i to znanje dolazi vam kroz Moju Riječ, a podučeni ste od Mene Samoga, kao što Sam nekada podučavao Moje učenike koji su trebali doživjeti Moje Djelo Spasenja i onda o tome svjedočiti …. te tako i vi, koji čujete Moju Riječ, trebate obavještavati one koji su bez znanja ili vjere u Isusa Krista, Božanskog Spasitelja …. jer svi ljudi trebaju doznati zašto Sam prošao Zemljom; svi ljudi trebaju znati da Isusa Krista ne smiju odbiti, jer tada i Mene Samoga odbijaju i vječno više ne mogu dospjeti do života ….

Jednom Me moraju pronaći, jer zato Sam umro na Križu, kako bi im njihova krivica bila oproštena …. a oni sami moraju htjeti, i sami krenuti put Križa, prema Meni u Isusu Kristu …. moraju živjeti u Ljubavi, kako bi naučili vjerovati i kako bi se onda dali obuhvatiti od Vječne Ljubavi …. I Ja vas neću nikada prepustiti samima sebi, jer dao Sam vam obećanje da ću ostati uz vas do kraja svijeta …. Tako da ću se obratiti i vama i učiti vas, kao što sam naučavao Moje učenike kada Sam hodao Zemljom ….

AMEN

Scroll to Top