Gorušičino sjeme – Zapovijed Ljubavi – izmijenjena doktrina

Matej 4: 

30 I govoraše: “Kako da prispodobimo kraljevstvo nebesko ili u kojoj da ga prispodobi iznesemo? 
31 Kao kad se gorušičino zrno posije u zemlju. Manje od svega sjemenja na zemlji, 
32 jednoć posijano, naraste i postane veće od svega povrća pa potjera velike  grane te se pod sjenom njegovom gnijezde ptice nebeske.” 

Ekipice moja draga i mila, moja radosti pre-velika u Isusu Koji JEST Krist, jutro vam želim ovdje iz moje male radionice i radost i mir i zdravlje po Isusu Kristu. Kako ste mi vi danas ušli u dan, ‘ste u snazi za nove radne pobjede?! 

Ja sam od 6:00 u pogonu… prvo sam sat i pol iščitavao radnu verziju “Evanđelja Ljubavi – 3 (Dvije Zapovijedi)” i onda sam ušao malo u Riječ po pitanju “imena Isusa Krista”… i evo me sada malo kod vas… Je l’ vidite vi kako ste mi dragi kad vam tako dođem “u posjetu” svaki dan… kaj vam to nije lijepo?! 

No već mi jedno vrijeme ne izlazi iz pameti poredba o gorušičinom sjemenu koje je kako su neki vidjeli izuzetno malo, ali iz kojeg, ako ga posadimo kako treba, izađe cijelo jedno stablo…. pa nije ni čudo da je Isus uzeo baš to sjeme kao ilustraciju jer je tim prirodnim ne razmjerom točno označeno što se događa kada jedan princip iz Riječi Božje kojeg smo razumjeli biva posađen u našu volju i otud življen… jer iz toga proizađe jedan cijeli novi duhovni svijet te otud pravo nebesko shvaćanje i percepcija Istine… što se nikada ne bi dogodilo da je ta Istina ostala jedino u domeni uma… i da se o njoj razmišljalo i premišljalo i sve već što ide uz to, a da se nije najaktivnije sprovodila u djelo…  

E sad, što praktično napraviti ako se razumije ovaj princip, princip da nije važno puno znati iz Riječi već da treba ono najvažnije staviti u praksu! Ja vam moram reći da sam ovih dana dok sam o ovome promišljao točno dobio otkrovenje u srce (znam da mi je Isus progovorio) po pitanju toga zašto je u Riječi Božjoj tako oskudno napisano u vezi nekih stvari i principa… često su to samo jedna-dvije rečenice.  

Objašnjenje baš leži u ovoj poredbi… jer to što je tamo napisano jest sjeme… i mi to sjeme ne trebamo gledati i o njemu pisati pjesme… već ga trebamo posaditi… i kada ga posadimo sve ćemo dalje dobiti iz njega… iznutra… u vezi jasnih percepcija Istine i novih osjećaja za dobro… cijeli “vrt” će izaći u nama… koji će se opet širiti po istom principu… i tako unedogled! 🙂 

E sad, dakle ako smo to razumjeli onda će se čovjek pitati pa koji princip uzeti kao prvi da bi se ovo provjerilo, je l’ tako?! I naravno, zdrava seljačka dječja pamet će nam reći pa onaj koji se smatra najvažniji, a taj je ni više ni manje nego Zapovijedi Ljubavi (vidi Matej 22:36-40), je l’ me pratite?! 

Emanuel Swedenborg ovako opisuje taj princip u “Istinskoj Kršćanskoj Religiji”: 

“290. Nemoguće je za bilo koga tko ne poznaje stvarnu prirodu Riječi razumjeti kako u svakom od njezinih detalja postoji beskonačnost značenja, to jest, da ona sadržava nebrojene stvari, koje čak ni anđeli ne mogu iscrpsti. Sve u njoj može biti uspoređeno sa sjemenom, koje može izrasti iz zemlje u veliko stablo i proizvesti obilje sjemenja, iz kojeg se opet slična stabla mogu proizvesti, i tako dalje sve do vječnosti.

Takva je Riječ  Gospodnja u svim njezinim djelovima, a takav je posebice Dekalog (10  Zapovijedi); jer ovaj je, budući naučava Ljubav prema Bogu i Ljubav prema bližnjemu, kratak sažetak cijele Riječi. 

Da je to priroda Riječi Gospod također naučava u sljedećoj poredbi: 

“Kraljevstvo Božje je kao gorušičino sjeme, koje je čovjek uzeo i posijao ga na svojoj njivi. Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svake biljke. Razvije se u stablo te dolaze ptice nebeske i gnijezde mu se po granama.”   

(Matej 13:31, 32; Marko 4:31, 32; Luka 13:18, 19. Usporedi također s Ezekijelom 17:2-8.) 

Činjenica da u Riječi ima beskonačan broj duhovnog sjemenja, ili istina, se može  jasno vidjeti iz mudrosti anđela, koja je u potpunosti iz Riječi, i koja se kod njih povećava do vječnosti. Što mudriji oni postaju to jasnije vide kako je mudrost bez kraja; i percipiraju kako se nalaze samo na ulazu u hodnik, i ne mogu, čak ni u najmanjem stupnju, postići Gospodnju Božansku Mudrost, koju nazivaju nedokučivo dubokom. Dakle, pošto je Riječ izašla iz ove nedokučive dubine, jer je od Gospoda, sasvim je jasno kako u svim njezinim dijelovima postoji određena beskonačnost.” 

Ovo je prekrasan princip i stvarno vam u svoj Istini iz Ljubavi preporučujem da se posvetite dubljoj meditaciji na ovu temu! 

I što sad, pa sad ništa. Našli smo koji je najvažniji princip, a to su Zapovijedi Ljubavi, tj. dvije Zapovijedi Ljubavi prema Bogu i bližnjemu, zatim smo “skužili” da je sve sadržano u njima i sad treba sve naše osjećaje i misli usmjeriti k tome da se te Zapovijedi ŽIVE, tj. sprovedu u praksu (oni koji nisu bili pod Križem, tj. koji još nisu spašeni, trebaju znati da dok su svezani od strane Sotone koji je ne-ljubav, oni neće imati snagu volje da žive u Ljubavi koja se od nas traži; tako da onda najprije taj dio treba riješiti ako nije riješen)! I jednom kada se Istina iz Riječi tako posadi u tlo naše volje i živi, iz toga će proizaći sva čuda o kojima čovjek ne može ni sanjati dok samo razmišlja o tim Istinama! 

Baš u Knjižici “Evanđelje Ljubavi – 3″ imamo jedno od najfantastičnijih otkrovenja uopće u cijelom opusu Novog Otkrovenja i ono baš opisuje ovaj princip na prekrasan način, i štoviše, sam Gospod je onda (prije 2000 godina) bio rekao učenicima da je “to najvažnija stvar koju im je bio objasnio dok je bio sa njima”, iz čega sam ja zaključio da bi joj također trebalo posvetiti dužnu pažnju! 

Otkrovenje je ujedno i temeljno učenje za cijeli, od strane nekih u današnje vrijeme, naglašavan problem “oštećenog” Pisma, stoga vama koji ste svjesni toga da je Novi Zavjet djelomice “oštećen” (misli se na krive prijevode, zatim dodatke ubačene od strane ljudi ili pak “hotimična skidanja teksta”) i koji ste u neku ruku “paralizirani” time, napominjem da je ovdje dano cijelo rješenje problema! 

Hoće li se Kristovo Evanđelje očuvati u njegovoj čistoći i u kasnija vremena?... Duh daje život, slovo donosi smrt... Dvije Zapovijedi Ljubavi (Matej 22:36-40; Marko 12:28-34)... Istinsko Kristovo Evanđelje... jedina cesta do istinitog i vječnog života i jedine, istinite Ljubavi i mudrosti iz Boga (Ivan 14:21), tj. ponovnog rođenja duše. 

“5/120 [1] (Mathael:) ”Čvrsto sam uvjeren da nećemo imati prevelike poteškoće oko širenja ovog Tvog čisto Božanskog učenja, a pogotovo mi vladari i svjetski vlastodršci; ali jedna druga stvar koja mi se čini važna je kako će se to učenje moći za čovječanstvo sačuvati čisto bez da mu se dodaju od ljudi načinjeni dodaci ili da mu se išta oduzima. Jer puno je nas koji ovo novo učenje nismo primili samo za sebe već i za našu braću i sestre, te ćemo se truditi da ga revno širimo. Ali po prirodi stvari, možda ćemo već i mi sâmi ljudima na različite načine objavljivati ovo najčišće Evanđelje. 

[2] Jer sa Židovom se mora govoriti na jedan način, s Grkom i Rimljanom na drugi, a s Perzijcem, Indijcem, Egipćanom ili čak Skitom opet skroz drugačije, pošto svaki od njih poima različito. Pritom će očigledno doći do svakakvih mješavina i svakojakih različitih nijansi. Kad onda nakon par stoljeća ljudi iz najrazličitijih nacija usporede svoja od nas primljena učenja, očigledno zapisana od mnogih, – prilično će se zagledati?! Neće li Židovi reći: “Samo mi imamo skroz čisto i istinsko učenje!”?! A Grci će uzvratiti: “Ne, mi imamo jedino istinsko učenje kakvo je proisteklo iz usta Gospodnjih!” Neće li i Rimljani tvrditi isto to, a isto tako i Armenijci?! Nadam se da se u suštini neće puno razlikovati jedni od drugih; ali u pojedinim slučajevima uz potpuno slobodnu ljudsku volju moglo bi doći i do ogromnih razlika! 

[3] Ako bi se to sa određenom sigurnošću moglo očekivati, onda bi se po mome, naravno nemjerodavnom mišljenju, trebalo na određeni način pobrinuti za to da na kraju od ovog divnog učenja ne nestane pravi kaos, iz kojega nitko dalje ne može imati nikakve koristi. Što bi bilo Tvoje mišljenje u svezi ovoga Gospode?” 

[4] (Isus): “Prijatelju Moj dragi, moram ti reći kako je tvoja zabrinutost pomalo preuranjena, iako izbija iz tvog poprilično iskrenog i zabrinutog srca. Može se sa sigurnošću pretpostaviti da učenje neće ostati onako čisto kako je sada, kada dolazi k vama kroz Moja usta, jednom kada se u kasnija vremena bude širilo među svim narodima. 

[5] Ne dugo nakon našeg vremena, pojavit će se veliki broj zapisanih evanđelja, i svako od njih će tvrditi kako sadrži (ili “polagati pravo na”) čistu istinu, a svako od njih će se razlikovati od svih drugih koja tvrde (ili “polažu pravo na”) istu stvar. Da, dogodit će se nešto još neugodnije: Princ tame, koji svjedoči protiv Mene, će također biti tamo i činiti velike, iako jedino lažne, znake (Matej 24:24). Kako bi ugušio dobru pšenicu on će posijati zlo sjeme svakojake vrste korova u polje gdje sam Ja posadio najčišće sjeme (Matej 13:24-30)

[6] Ali ovo u sebi neće ni najmanje odvraćati od Mojeg istinitog i čistog učenja; jer riječ koju vam ovdje govorim će biti predana dalje i raspravljat će se među vama, i vi osobno više nećete koristiti potpuno iste riječi kao Ja, što onda više uopće neće biti potrebno, jer unutarnji duh će ipak ostati. 

[7] Tko god će vjerovati u Mene i biti kršten u Moje ime iz vode i iz duha će primiti Moj Duh i onda hodati u svjetlu čiste istine, vremeno i vječno. On će onda imati ovo učenje iznova u svoj njegovoj čistoći. Međutim, tko ne pronikne/prodre u takvu milost, neće ionako nikad dokučiti i razumjeti čisto svjetlo vječne istine Mojeg učenja, i neće biti od važnosti koju hranu će natrpati u svoj duhovni želudac. 

[8] Vjeruj Mi: Ukoliko onaj koji posjeduje svaku riječ baš onako kako Sam je Ja dao nije također primio duh s kojim bi proniknuo u dubinu, gdje u Mojim riječima vlada svjetlo, sila i život, on će iz Mojih riječi izvući onoliko malo dobrobiti koliko i iz dugih Farizejskih molitvi. 

[9] Ali tko u sebi ima duh Mojih riječi, nikako ne treba slovo. A tko ima duh ima također čisto učenje. Ali Ja ću ostati u duhu uz Moje kojih će uvijek biti mali broj, ali koji će biti istinski sljedbenici sve do kraja vremena ove Zemlje (Matej 28:20). Na ovaj način će se, prijatelju Mathaele, sprovesti briga da se Moje učenje uvijek sačuva u svoj njegovoj čistoći. (Čitati više puta!!!) 

 5/121 [1] (Gospod): “Ono što je vanjskom čovjeku nužno znati i vjerovati je u svakom slučaju – kao što vidite – na Moju naredbu zabilježeno od strane dvojice pisara (Mateja i Ivana). Onaj koji će to prihvatiti i djelovati sa time u skladu će se probijati ka primanju Mojeg Duha. A imajući to, ništa mu više ne treba. 

[2] Ali u slučaju da on uz to što je od Mene čuo bude mlak i ne potrudi se u skladu s time potpuno aktivirati, u tom slučaju će doduše imati slovo kako ga Moja dva pisara zapisuju, i kao što ga je za tebe i još mnoge druge Rafael zapisao; ali u duh, koji unutar slova počiva i miruje, nikada neće prodrijeti. 

[3] Nikome neće biti od koristi ako pun vjere samo uzvikne: “Gospode, Gospode!”, jer takvi sljedbenici će uvijek stajati preda Mnom kao bića koja Me ne poznaju i koja Ja ne prepoznajem. 

[4] Reći ću vam za svu vječnost kao istinu od Boga: Sve dok čovjek ne postane potpuno aktivan u skladu sa Mojim učenjem, nego je umjesto toga samo slušatelj koji mu se s vremena na vrijeme divi i hvali ga, neće primiti Moga Duha, i cijelo Moje učenje mu je od male ili nikakve koristi. Jer kada je odbacio svoje tijelo i postao gola duša, on će znati o Meni i Mojem učenju toliko malo kao da nikad nije čuo ni jedan slog o njemu na Zemlji, što je poprilično prirodan fenomen. (Jakovljeva 1:22-25) 

5/122 [1] (Gospod:) “Možete ga od riječi do riječi za sva vremena zapisati mjedenim slovima, tako da se ne izgubi ni točkica, i tako je možete propovijedati i čitati svim narodima, i svi narodi bi iz sveg glasa uzvikivali: “Ah, vidi kakvo divno učenje koje je dostojno Božjih usta!”, ali i pored toga nitko se neće prihvatiti posla i biti potpuno aktivan po njenim principima i zahtjevima, – koristi li nekome tada to Moje tako čisto očuvano učenje? Ja vam kažem: Nikakve od toga koristi! Ili onaj koji je bolestan ima neke koristi od medikamenta koji ne uzima i ne koristi po uputi iskusnog ljekara?  (Princip je izložen u Mudrim Izrekama 4:20-22 – sad slijedi objašnjenje gorušičinog sjemena!) 

[2] Ali netko tko, poznavajući samo mali dio Moga učenja, odmah djeluje u skladu sa njime, će očito izvući veću i vitalniju dobrobit iz njega od drugog koji se, dok priča o Meni i Mom učenju sa najvećim poštovanjem, nikad ne može odlučiti djelovati u skladu sa njime. Prethodni će djelovati u skladu sa ono malo što je čuo i tako oživjeti svoju dušu, i malo zrno sjemena će uskoro biti popraćeno obilnom žetvom iz živućeg duha, kojeg ni jedna sila zla neće biti u stanju uništiti. Međutim, potonji koji hvali i vjerno čuva Moje učenje će, moren duhovnom glađu, sebe također okupirati sa svakim drugim učenjem; no usprkos tome, on će umrijeti od duhovne gladi. Da li će Me njegova duša prepoznati u onostranom ako ovdje putem svojih akcija nije prihvatila istinski duh Mojih riječi u punini/potpunosti istine? (Ovo je princip “idite, ne poznajem vas”, koji u stvari govori o čovjekovu nerazvijenom duhu koji ne prepoznaje Duha Ljubavi, za što ja tvrdim u svoj Istini da oni koji to ne razumiju u srcu, oni ne poznaju Nebeskog Oca, tj. njihova je nutrina sasvim nepodudarna Njegovoj i ulaze na žalost u Mateja 7:21-23.) 

(Ja vam moram reći da će vam se isplatiti dublje promišljanje o ovome što slijedi i da će vas to osloboditi mnogih ljudskih “dodataka” koji vas samo usporavaju po putu do cilja, koji je savršenstvo u Ljubavi kroz koju se sjedinjujemo s Onime Koji jest sama Ljubav!) 

[3] Pretpostavimo da je sve što čovjek zna od Mog učenja bilo da on treba ljubiti Boga iznad svega i svog bližnjega kao sebe samog (Matej 22:34-40), i da je u sebi najozbiljnije razmišljao: “Vidi, ovo je dobro učenje: zasigurno mora postojati Svemoguće Božanstvo Koje, sudeći prema svemu što je stvorilo, kao jako dobro i izuzetno mudro, postoji, živi i kreće se. Stoga nam priliči poštovati, cijeniti, slaviti i voljeti to izuzetno dobro, mudro i svemoguće Biće više nego išta drugo na svijetu. Moj bližnji je čovjek baš kao i ja i Stvoritelj ga je postavio na ovaj svijet sa istim pravima. On, stoga, ne smije biti omalovažavan, čak štoviše, razum mi govori da činim za njega ono što činim za sebe jer omalovažavajući njega ja također omalovažavam i sebe, jer i ja sam samo čovjek. Prepoznajem ovo kao najuzvišeniji životni princip, kojeg u međuvremenu namjeravam sa svom strogošću primijeniti na sebe. 

[4] Ovo čovjek sprovede u akciju. Štoviše, on pokušava utjecati na one oko njega, dijelom kroz svoj vlastiti primjer, a dijelom kroz ovo jednostavno i ne-pretenciozno pravilo, formirajući na taj način svoje domaćinstvo u dobar primjer istinskih i privrženih ljudskih bića. I što je, ukratko, rezultat ovog naj-pohvalnijeg pothvata? Ljudi žive u miru. Nitko se ne uzvisuje nad drugim. Razumni nastoji sa iskrenim strpljenjem i ljubavlju uzdignuti nerazumnog do svog vlastitog nivoa; on mu skreće pažnju na sva njemu poznata čudesa stvaranja i sretan je kada je bio u stanju osnažiti slabijeg. 

[5] Pošto je sve ovo učinjeno aktivno, to biva apsorbirano u život duše. Pri tome duša očigledno postaje sve više i više aktivna i povećava svoju vitalnost. 

5/123 [1] Što je više aktivnosti u duši, to u njoj postaje sve svijetlije; jer vatra je osnovni element života duše. Što je ovaj element moćnije aktiviran/podstaknut na djelovanje, to više svjetla on širi u i iz sebe. Stoga, što je više životne vatre u duši, to ona razvija više životnog svjetla.  Sa ovim unutarnjim životnim svjetlom duša onda počinje sve više i više prodirati (u) i razumjeti unutarnje tajne života. 

[2] Ovaj dublji uvid i razumijevanje daju novu hrabrost duši tako da će ona obožavati i ljubiti Boga još više, a ova Ljubav je već prva iskra Božanskog Duha unutar duše. Ona raste i silno se povećava, i uskoro se duša potpuno sjedinjuje sa Božjim Duhom i onda je kroz Božji Duh uvedena u svu istinu i mudrost. (ovo 100% radi u praksi!) 

[3] Pretpostavimo da je čovjek postigao svu ovu mudrost na način kako Sam vam propovijedao i demonstrirao neprestano već danima. Recite Mi, da li je to bilo zato što je taj čovjek primio sve riječi koje sam izgovorio precizno i nepromijenjene ni za točkicu? O ne! On nije naučio ništa drugo nego samo dvije zapovijedi Ljubavi; a jedino precizno/potpuno, i savjesno, stvarno vršenje istih mu je donijelo sve drugo.  

[4] Među vama ima nekih koji se, iako sam stvar objasnio izuzetno jasno, zapitkuju u svom umu: “Eh, kako duša može postići takvu razinu mudrosti poštujući ove dvije zapovijedi?” A Ja vam govorim: “Zato što je duša od početka bila uređena na takav način!” (He-he… ma fantastično! “Zato jer je to od početka bilo tako uređeno!”) 

[5] Jer kako grožđe sazrijeva i postaje prepuno slatkoće i duha – s obzirom na to da je samo jednostavna, prirodna biljka? To je ostvareno pomoću sunčevog svjetla i topline. Kroz svjetlo i kroz toplinu prirodni duhovi u vinu postaju sve aktivniji i aktivniji. A kako postaju sve više i više aktivni i na izvjestan način se sve neumornije međusobno trljaju i mobiliziraju, oni u sebi postaju i sve žešći i plemenitiji/svijetleći/bistriji. I to što neprestano postaju sve bistriji/blistaviji/jasniji i plemenitiji pridonosi povećanju njihove međusobne specifične inteligencije; što blistavija/jasnija postaje njihova inteligencija, to više se oni prepoznaju/shvaćaju/uviđaju kako pripadaju jednom te istom redu i, grabeći jedno drugo, počinju sebe uređivati/slagati/namještati i sjedinjavati. Jednom kada je to bilo potpuno ostvareno, grožđe je postalo zrelo i jestivo. 

[6] Kad se sok onda sakupi i dobro pohrani u nekoj posudi, njegovi dobro uređeni prirodni duhovi tada više neće tolerirati nikakvo strano tijelo, koje u sebi sadrži prirodne duhove koji su uređeni skroz drugačije i koji bi ometali red koji su poprimili sređeni prirodni duhovi soka grožđa. Čim se nešto strano, što pripada drugom redu, nađe u moštu, on vrije/fermentira i kipi sve dok se strano iz njega ne odstrani ili dok se ono potpuno ne prikloni njegovom redu (= uređenju). Kad se to dogodilo, tek tada se budi duh unutarnjeg svjetla i topline iz dobrog reda svih prirodnih duhova čistog soka grožđa, i iz ranije još prilično nečistog mošta time je nastalo duhovno jako i čisto vino. 

[7] Sve to je, prema tome, učinak sunca, to jest, njegovog svjetla i njegove topline. A ovo također važi i za čovjeka i njegovu dušu. Ako, udovoljavajući zakonu najvišeg Božanskog reda, čovjek može povećavajuće aktivirati svoju dušu, u svim njezinim sferama života će biti više svjetla i žive topline. Na taj način će duša bolje i jasnije prepoznati sebe i također Božansku silu koja nastavlja utjecati u nju u uvijek-rastućoj mjeri, jačajući život unutar nje. 

[8] Prepoznajući ovu silu duša također prepoznaje Boga, iz Kojeg ta sila zrači. Nužno prepoznajući to, njezina Ljubav prema Bogu nastavlja rasti i ova Ljubav omogućava duši da sama od sebe izbaci sve što je strano iz svojeg rastuće čišćeg i savršenijeg životnog reda i postane sve više i više jedno sa redom Božanskog Duha u njoj. Kako je ovo zasigurno ovako, unaprijed određen zaključak je da duša na taj način prožeta Božanskim Duhom sigurno mora rasti u snazi i sili i nepogrešivo postati istinsko dijete Najuzvišenijeg. (Ovo je dakle i pravi način i put kako nadvladati svoje strasti i požude i otud grijehe i poroke!) 

[9] Kada, konačno, takva duša napusti tijelo i, neminovno obdarena potpuno savršenom sviješću, pristigne u veliko onostrano, ona će bez greške smjesta prepoznati Boga, pošto se već ovdje u potpunosti sjedinila sa Njime i u sebi Ga upoznala sasvim jasno. To mora biti tako pošto je najčišća moguća svijest Duha Božjeg sada, tako reći, postala potpuno sjedinjena sa sviješću same duše.’ (Ponovno praktično objašnjeno ono “ne poznajem vas”, koje je u stvari “duša ne prepoznaje Boga u Kristu jer joj je priroda Njemu nepodudarna!” Iz istog razloga duše ne prepoznaju Čistu Istinu koja je izljev Božanske Očeve Ljubavi nama Njegovoj djeci!) 

5/124 [1] (Gospod:) “Ako je sve ovo tako i nikako nikad ne može biti drugačije, kako budalasta je, onda, vaša zabrinutost da sačuvate čistoću riječi koja vam je dana. Čovjek treba samo malo od nje, jedino malo gorušičino sjeme. Jednom kada ga posadi u živo tlo svoga srca, marljivo ga i aktivno njeguje, ono će izrasti u stablo pod čijim granama se također gnijezde ptice nebeske (Matej 13:31, 32). 

[2] Zar nisu Farizeji sačuvali knjigu Mojsijevu i Proroke u njihovoj čistoći do točkice? Što im to koristi? Oni su i dalje proždrljivi vukovi koji uokolo hodaju u ovčjoj koži i gledaju kako opustošiti miroljubive jagnjeće pašnjake. (Židovi imaju posebne Rabije koji se bave očuvanjem Tore i oni broje svako slovo tamo da se što ne bi promijenilo, a vidite ih, nisu još prepoznali Krista, tj. još čekaju Mesiju! Veo im je preko lica jer im je srce neiskupljeno a iskupljenje je jedino u Kristu!) 

[3] Ja vam govorim: Sve što je vanjsko, bez obzira kako čisto u sebi može biti, donosi smrt: jedino duh je živ i oživljava sve što prožima. Vi ćete, prema tome, Moje učenje kratko i jednostavno sročiti u ono što je, generalno govoreći, za čovječanstvo od suštinske važnosti. Tkogod će djelovati sukladno će, proporcionalno njegovoj aktivnosti, probuditi duh iz Boga u njemu. Tek On će oživjeti dušu u svjetlu i vatri sve istine, i duša će biti uvedena u svu istinu i mudrost iz Boga i jasno će, u i po sebi, doživjeti što sam vam ukazao i još neizrecivo više. (Zato ja nastupam s Ljubavlju kod onih koji su vjernici jer ako razumiju Ljubav, a to moraju hoće neće jer to Riječ navodi vrlo često, Ljubav će im, ako je aktiviraju, dati sve drugo. I obrnuto, džabe im sve drugo ako Ljubav nemaju, niti što mogu percipirati niti što osjećaju od uzvišenih mudrosti!) 

[4] Zamislite si sad da vam želim skroz analitički od najvećeg do najmanjeg otkriti sve o Mom stvaranju tako što bi na čudnovat način pozvao mnoge tisuće Mojih anđela i zapovjedio im da na njima mogući način sve zapišu brzinom munje! Kao prvo, trebali bi toliko bijelog pergamenta, da on ni blizu ne bi stao ni u cijeli solarni sistem; a drugo, da su svi ti pergamenti sitno ispisani, kažite mi, koliko biste trebali da do kraja pročitate sve te spise! Nadam se da ćete sad početi uviđati vašu bedastoću. 

[5] Otputujte u Memphis, Thebes, Karnak i Alexandriu. Tamo ćete pronaći prilično autentične i dobre knjižnice. Ali Ja vam garantiram da ih nitko neće biti u stanju pročitati čak ni kroz 500 godina! A što bi koristilo čovjeku koji bi se podvrgao tom nevjerojatnom zadatku? On bi pročitano iz sata u sat, iz minute u minutu kompletno zaboravljao i iz njega ne bi stekao ništa za svoj život.  (Izuzetno važno ovo požućeno jer je praktično istinito i ako na to obratite pažnju onda ćete se “opustiti” glede forsiranog čitanja Riječi!) 

[6] Da li sada shvaćate/uviđate da vam u ovom Svojem učenju želim ukazati potpuno drugačiji put po kojem svatko može, ako to želi, postići svu nebesku mudrost u najkraćem mogućem vremenu? (Drugačiji put od silnog vršenja pravila i zakona i 100% praćenja svega što je određeno u Riječi čime tlače nepotrebno jadne još u fazi nedonošča duše koje onda zbog tog pritiska otpadaju!) 

[7] Taj put Sam Ja, i Istina i Život (Ivan 14:6). Tko Me istinskom ljubavlju primi u svoju dušu, ali ne samo vjerom u skladu sa primljenom riječju, nego u potpunosti djelom, njemu ću neprestano dolaziti/doći u duhu i otkrivati ću mu Se i osvjetljavati ga kao što žarko izlazeće sunce obasjava ranije mračne predjele zemlje (Ivan 14:21, 23). (Vrlo praktično objašnjenje Ivana 14:21, 23… jer, vjerujem da ste to već čuli od mene, jedno je čuti za Isusa, a drugo je Isusa poznavati…) 

[8] Jednim unutarnjim/dubokim duhovnim pogledom iz temelja će više upoznati/spoznati nego čitanjem deset puta sto tisuća godina, kad bi čovjeku bilo mogućno toliko dugo živjeti. 

[9] Za ovih nekoliko dana, tijekom kojih sam bio među vama naučavajući i djelujući, čuli ste i vidjeli mnoge stvari pomoću čega je vaša duša bila probuđena, i vaša srca su sada prepuna Ljubavi, vjere i punog povjerenja. Međutim, ako bi to ostavili na tome, vaše duše bi uistinu postigle jako malo a vaša spoznaja i znanje bi ostali na njihovom sadašnjem nivou. (Isto se dogodi sa svima koji budu podignuti s “mojom” sferom i propovijedima… odu nazad u staro ako odmah čim izađu iz stana ne počnu odlučno živjeti ono što ih je tako podiglo!) 

[10] Od sada nadalje vi morate neovisno djelovati u skladu s Mojim učenjem, tako da vaše duše postanu življe i svjetlije; tek tada će Moj Duh boraviti u vašim dušama i voditi/uvesti vas u svu mudrost. 

[11] U tome se sastoji nova škola istinskog života i jedino istinsko znanje o Bogu i sebi samom. I stoga se Moje učenje naziva Istinskim Evanđeljem pošto ono naučava ljude da hodaju jedinim (is)prav(n)im i istinitim putem do istinitog, vječnog života i jedine, istinite Ljubavi i mudrosti iz Boga. 

[12] Učenje doduše jeste malo i kad je zapisano u (jednu) knjigu, svatko tko zna čitati može ga pročitati za par sati. Ali sâmo to, koliko god marljivo čitanje nikome neće ništa koristiti, osim da se izvana upozna s Mojim učenjem, što se naravno mora dogoditi prije svega. 

[13] Jer, ovaj čin je isto što i nužni prvi korak prilikom putovanja; jer, ako trebam putovati npr. odavde za Damask, ali nikad ne napravim prvi korak, podrazumijeva se da ne mogu napraviti ni drugi i još manje one što slijede koji bi me trebali odvesti u Damask. Ali učinim li čvrsto prvi korak pa potom i drugi, treći i četvrti, to mi ništa ne koristi ako nakon toga stanem i ako mi se učini previše naporno nastaviti koračati sve dok ne stignem do Damaska. 

[14] Sada Sam vam jasno ukazao što trebate činiti da bi uistinu stekli vječni život i svu njegovu pravednost (Matej 6:33). Djelujte sukladno, i Moje obećanje vama će se ispuniti, jer od svega što Sam vam ranije otkrio, ovo što Sam vam sada rekao i otkrio zaista je najveće i za vaš život najbitnije. 

[15] Sad Sam vam eto pokazao i otkrio tolika čuda Mog stvaranja, i pritom ste od Mene dosta naučili; ali sad znate samo ono što ste čuli i vidjeli. No ne znate ništa više od toga. Pa ipak, sadašnjim otkrovenjem detaljno i opipljivo jasno Sam vam pokazao što vi, a tako i svi drugi, imate za činiti kako bi dospjeli do neograničene spoznaje svih čuda beskrajno velikog stvaranja Božjeg, koje onda više neće izblijediti/oslabiti, nego vječno o(p)stati.” 

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac “Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/120-124” J. Lorber

*** 

Eto, ja se osobno držim ovog ovdje izrečenog već 8 godina… i što da vam kažem… stvarno radi u praksi… ja osobno imam stalno sve dublje i dublje spoznaje Božjeg Plana Spasenja kao i svega što je za nas učinjeno u Kristu Isusu… i otud stalno rastem u Ljubavi spram Njega, a time mi i kvaliteta stanja duše neprestano napreduje… mislim da je to ono što Otac želi od svih nas! 

I sad da ovo povežemo sa cijelom pričom “Zašto Čista Istina?”, kako je jedan važan negativan razlog za njezino objavljivanje taj što su neprosvijetljeni učitelji napravili doktrine koje su krivi temelji na kojima sada stoje crkve, a sve to odvlači ljude od postignuća najvažnijeg, a to je da se zaljube do ušiju u Boga Oca u Isusu Kristu! 

Prema tome, slijedi super-važna Objava na ovu temu: 

Berthi Dudde dna. 22 Lipnja 1954, br. 5982 

IZMIJENJENA DOKTRINA – ZAPOVIJED LJUBAVI

Poučavani ste čistom Evanđelju i polako uviđate koliko je različito to Moje čisto Evanđelje od onog što se sada na Zemlji naučava kao Moja Riječ.

 Postupno spoznajete da je Moja Riječ pretrpjela promjenu time što je bila rastumačena drukčije čime se drukčije i živi – spoznajete da se samo malo pažnje (pri)daje onome što je bitno dok se nebitno naglašava čega je rezultat relativno siromašan duhovni uspjeh. 

Ja sam čovječanstvu ukazao jedini praktičan put, učenje i život u skladu sa Mojim učenjem, hodajući tako putem kojim bi svi ljudi trebali hodati da dođu do Mene. To je ‘put Ljubavi’ koji jedini može osobi osigurati raj, tj. da nakon fizičke smrti može ući u svjetlosne sfere u kojima njegova duša u Mojoj blizini ima blaženo postojanje. 

(Opet naglašavam super važnog Mateja 7:21-23 kojeg jedva da netko stvarno razumije jer čitaju slovo bez Duha pa onda sve krivo povezuju, dok je objašnjenje jednostavno. Po prirodi duhovnog svijeta duša može boraviti jedino u okruženju među dušama koje imaju istu kvalitetu, prema tome, ako nije na Zemlji promijenila prirodu u Ljubav, što je Njegova volja radi čega nam je i dao Zapovijedi Ljubavi, onda tamo neće moći boraviti u Njegovu prisustvu; sve to je na duši, nikako na Njemu.) 

Sada je prisutno odstupanje (deviation) od Moje doktrine koja se jedino može pronaći skrivena u strukturi čovjekom-napravljenih dodataka, krivih tumačenja i pridržavanja ne-važnih zapovijedi koje Ja nikad nisam dao ljudima i koje predstavljaju veliku opasnost da se jedina suštinska zapovijed ne poštuje i tako ostane ne-ispunjena. 

Kakve dobrobiti vi ljudi imate od toga ako se kažnjavate, ako izvršavate prisilne obrede ili Me obožavate sa vašim usnama, ako ne prepoznajete zapovijed Ljubavi kao najvažniju te ju ispunite? 

Vi vjerujete kako Me štujete sa bezbrojnim ceremonijama, ali Me možete obožavati samo ako činite ono što zahtjevam od vas – da ljubite Mene i vašeg bližnjeg! 

Sve dok vam i dalje nedostaje Ljubavi, kada se pošteno zagledate u sebe, vi i dalje niste na pravom putu, čak i ako nastavljate savijati vaša koljena i kažnjavati se. To od vas zahtijevaju ljudi a vi (to) izvršavate jedino zbog ljudi koje želite uvjeriti u vašu pobožnost. 

Ali vi ste jako daleko od iskrene pobožnosti sve dok vašem bližnjem ne ukažete onu Ljubav koja također dokazuje vašu Ljubav prema Meni, dok puštate vaše bližnje da žive u najvećoj oskudici i nevolji/boli bez da pokuša(va)te pomoći, dok predavajući se izvanjskim gestama kroz svjetovnu raskoš odajete poštovanje svijetu – kroz sve ono za što ste izmislili izraz: “U slavu Božju.” 

Ja ne želim biti obožavan na taj način dok još postoji siromaštvo/bijeda/muka koja plače prema Meni (a) koju bi vi mogli ublažiti ako bi ugravirali Moje zapovijedi Ljubavi u vaše srce! Dok Sam Ja hodao po Zemlji, Ja Sam se brinuo za one koji su u nevolji, za siromašne, bolesne, i potlačene. 

Vi koji tvrdite kako ste “Moji sljedbenici na Zemlji” što vi činite za siromašne, bolesne i potlačene? 

Sve dok možete pomoći ali ne pomažete, vi niste Moji iskreni sljedbenici, bez obzira da li se vi tako nazivate ili ne. 

Ja cijenim jedino ispunjenje Mojih zapovijedi Ljubavi pošto sve drugo: duboka (profound) vjera, spoznavanje istine, ujedinjenje sa Mnom i, konačno, vječno blaženstvo, rezultira iz Ljubavi i bez Ljubavi se nikad ne može postići, što razjašnjava zašto je na Zemlji tako velika duhovna bijeda/nevolja/potreba i zašto ljudi nemaju vjere i hodaju u grešci/neistini. 

Moja čista doktrina je doktrina Ljubavi, koju sam Ja naučavao na Zemlji. Kada se to naučava i sprovodi u praksu, ljudi se kreću u istini i zašli su na put oponašanja Isusa. 

Ali ako ignorirate ove zapovijedi, ni jedna količina izvanjskih predstava neće pomoći vašoj duši. Ostat ćete u grešci/neistini i tako preći u duhovni svijet. Jer ja vrednujem jedino stupanj Ljubavi kojeg je vaša duša postignula do časa vaše smrti.  AMEN 

Eto…. ovdje ćemo završiti… i ne znam što bi vam rekao… nego da izvadite ovo današnje učenje i da ga imate stalno pri sebi i čitate bar jednom tjedno do kraja života… i da u međuvremenu živite po tome što piše… 

U Ljubavi Isusa Krista… Predivnog… 

Voljenog… Jedinog i Najvećeg! 

Lorens 

Scroll to Top