Istina o sudbini duša u onostranom – Silazak u pakao

„Milosrdan i milostiv je Gospod, spor na srdžbu i vrlo dobrostiv. On nas neće uvijek optuživati (karati) niti će dovijeka plamtjeti srdžba Njegova. Ne postupa s nama po grijesima našim niti nam plaća po našim krivnjama.” (Psalam 103:8-10)

Ekipice moja draga i mila, moja radosti prevelika, u ovim posljednjim danima kada je radost prava rijetkost, dobro vam jutro želim ovdje iz svoje male radionice u Blatu i to u imenu Isusa Krista. To je ime nad svakim drugim imenom (Filipljanima 2:9, 10), ime koje kad se izgovori cijela vječnost vibrira od obožavanja:

„Isus je nešto tako neizmjerno veliko da prilikom izgovaranja tog imena cijela vječnost vibrira od obožavanja. Kada kažete „Bog”, vi također imenujete Uzvišeno Biće, ali Ga imenujete u Njegovoj beskrajnosti kako ispunjava beskrajni svemir Svojom beskonačnom snagom iz vječnosti u vječnost. Međutim, imenom „Isus” vi obilježavate savršeni, svemogući, osobni Božji centar ili, da se izrazimo još jasnije: Isus je naj-istinskiji, stvarni Bog kao čovjek, iz Kojeg, poput sunčevih zraka, kao duh Njegove beskrajne moći i snage, proizlazi svo Božanstvo koje prožima beskonačnost. Isus je stoga suština sve-ukupne punine Božanstva. Ili: u Isusu Božanstvo istinski prebiva u Svojoj beskrajnoj punini u tjelesnoj stvarnosti.

Stoga, sva Božanska beskonačnost uvijek vibrira kada se ovo sveto, uzvišeno ime izgovori u istinskoj Ljubavi.”

Od Gospoda Isusa Krista, Koji je utjelovljeni Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, a putem Unutarnje Riječi, primio Njegov sluga, prorok i pisar Jakob Lorber i zapisao u njegovoj knjizi „Duhovno Sunce – 2/13:2,3”.

Ne znam kako na vas utječe ova „obavijest” s neba, ali meni u želucu, kako bi rekao Kenneth E. Hagin, nešto odmah počne raditi kolute naprijed!

Kako ste mi vi danas, jeste li u snazi Gospodnjoj za „dobar boj vjere”?! (1 Timoteju 6:12)

Ja sam prečitavao Evanđelje Ljubavi – 1, koje će sljedeće biti revidirano-nadopunjeno,… i to sam taman uspio izbjeći početak radova tu odmah u susjednom dvorištu… tako da je bušenje, lupanje i glasno vikanje počelo kad sam zaključio taj zadatak… Isus zna!

Pa sam ubacio nove tekstove na Stranicu… i evo me sada kod vas na malom Kristo-čavrljanju prije nego se povučem u „osamu” i dobro razmislim o (Njemu Koji je sve u) Svemu! 🙂

No možda znate možda ne znate, ali bio sam subotu i nedjelju u Splitu… i bogme je ovaj put bilo baš sadržajno i nekako posebno dubinski učinkovito… o čemu neću ovdje… no jedna tema tih naših razgovora zaslužuje mjesto za našim Stolom kako se tiče naše aktualne teme „Zašto Čista Istina?!” i to u pod-temi „Vječno Prokletstvo – da ili ne?!”.

Možda znate možda ne znate, no ideju da čovjek ne može van iz pakla jednom kada i ako tamo završi, zastupa sve poznato kršćanstvo… što će reći i katolici i protestanti… i pravoslavci… no eto kroz Čistu Istinu nam je ukazano i time potvrđeno ono što većina dobrodušnih ljudi osjeća u srcu, a to je da se takva doktrina, ili pak „vizija”, nikako ne može uskladiti s onom vizijom Boga našeg Oca Koji je Ljubav! Ponavljam, svaki dobrodušan čovjek ovo osjeća u svom srcu, no pitanje je koliko i kako dozvoli da mu to „učeni” uguše!

Ujutro u nedjelju za dobro jutro sam pročitao obje Petrove Poslanice… i tamo me zaustavilo na nekoliko mjesta, no posebice sam se opet koncentrirao na 1 Petrovu 3:18-20 koja čita ovako:

„18 Doista, i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu – ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu.
19 U njemu otiđe i propovijedati duhovima u tamnici
20 koji bijahu nekoć nepokorni, kad ih ono Božja strpljivost iščekivaše, u vrijeme Noino, dok se gradila korablja u kojoj nekolicina, to jest osam duša, bi spašena vodom”,

… a govori, ako pročitate malo bolje, o tome kako je Krist nakon smrti na Križu, u Svom Duhu, otišao i PROPOVIJEDAO duhovima u tamnici. Onda objašnjava kojima je on to tamo duhovima propovijedao pa kaže da su to oni koji su bili NEPOSLUŠNI u vrijeme Noe kada ih je samo osam bilo spašeno … pri čemu mene ZDRAVA PAMET uči da ti neposlušni, o kojima Riječ ovako govori:

Postanak 6:

„5 Vidje Jahve kako je čovjekova pokvarenost na zemlji velika i kako je svaka pomisao u njegovoj pameti uvijek samo zloća.
6 Jahve se pokaja i u svom srcu ražalosti što je načinio čovjeka na zemlji.
7 Reče Jahve: “Ljude koje sam stvorio izbrisat ću s lica zemlje – od čovjeka do zvijeri, puzavce i ptice u zraku – jer sam se pokajao što sam ih napravio.”
11 U očima Božjim zemlja se bila iskvarila; nepravdom se napunila.
12 I kad je Bog vidio kako se zemlja iskvarila – ta svako se biće na zemlji izopačilo –
13 reče Bog Noi: “Odlučio sam da bude kraj svim bićima jer se zemlja napunila opačinom; i, evo, uništit ću ih zajedno sa zemljom.”

Ispravite me ako griješim, no ako ovi o kojima ovdje govori, a koji su oni o kojima Petar kaže da im je Isus propovijedao, nisu završili u paklu, onda ja ne znam gdje su završili!

E sad, pitanje se postavlja, što je to njima Isus propovijedao, tj. što je On inače propovijedao pa pogledajmo što Isus sam govori o Svom propovijedanju u Luki 4:

„18 Duh Gospodnji na Meni je jer Me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti (propovijedati) siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene,
19 proglasiti godinu milosti Gospodnje.

Ne znam kako vi ovo čitate, no ja sam vam podcrtao što meni „iskače” iz ovih Isusovih obavijesti o Njegovom propovijedanju, a to je 1. Proglašavanje oslobođenja sužnjevima, 2. Puštanje potlačenih na slobodu! te 3. Navješćivanje toga kako je Gospod MILOSTIV!

E sad, recite vi meni, i onako dobro, dobro uključite moždane vijuge, ‘ste spremni: što bi Isus išao u tamnicu propovijedati dušama koje su bile neposlušne iliti pokvarene i izopačene, ako ne da i za njih ima oslobođenja i da oni mogu biti pušteni na slobodu ako prihvate Njegovu žrtvu, tj. da Milost Božja važi i za njih, tj. za sve u onostranom baš kao i na Zemlji?!

Je l’ mislite da je išao do njih pa se onako okrenuo i skinuo gaće te im pokazao guzu i rekao: „He-he… jeste se zeznuli, ostat ćete tu vječno i nikad nećete imati priliku čuti Evanđelje, kako pak piše u doktrini naših kolega protestanata iz Riječi Života, a Ja sada odoh na nebo uživati s onima koji su bili poslušni!”

Je l’ pratite slijed misli, ja se molim da ga pratite?!

Dakle, Isus nije išao s Njima pročavrljati, nije išao u tu „tamnicu” da bi okajao naše grijehe, tj. odslužio našu kaznu. To u Petru nigdje ne piše. On je otišao da bi im PROPOVIJEDAO,… a svi znamo da se ne propovijeda ništa drugo nego RADOSNA VIJEST,… a svi već također znamo da je RADOSNA VIJEST ta da Božja milost iz milosrđa očitovana u žrtvi na Križu važi za sve koji su u bijedi, a tko je više u bijedi od onih u paklu!

Jedan prijevod kaže da im je Isus išao „propovijedati NJEGOVU poruku”, a svi znamo koja je Njegova poruka, da je to ponuda spasenja kroz milost svim grešnicima, dok drugi prijevod kaže da im je „propovijedao Njegovu POBJEDU”, a recite vi meni što bi ti duhovi imali od Njegove pobjede nad Sotonom kad im ona ne bi omogućavala da se oslobode iz te tamnice od njegovih okova!

Eto, toliko od mene prije nego vam ubacim sada Objavu koju sam onda čitao u Splitu kao nastavak ove iste misli, Objavu koja se nalazi u Knjižici br. 30, „Isus Krist – Pobjednik i Gospodar nad Sotonom i smrću”. He-he … nego kaj, nego Pobjednik i Gospodar!

Bertha Dudde, br. 7322, 31 Ožujak 1959

SILAZAK U PAKAO…

Što više razmišljate o cijeni koju Sam platio kako bi za vas otkupio vječni život, to se više morate pitati što se dogodilo dušama koje su živjele i umrle prije Mojeg uskrsnuća i čije su duše i dalje bile mrtve u istinskom smislu riječi, baš zbog toga jer im Ja još nisam bio u stanju podariti život. Njihove duše su i dalje pripadale protivniku (Sotoni); oni nisu bili otkupljeni nazad od njega sve dok Ja nisam ostvario djelo Spasenja…. Zavisno o njihovom načinu života ove duše su također bile u carstvu mrtvih gdje su… svjesni njihovog postojanja… živjeli na način koji se ne bi mogao opisati kao ‘blažen’. Ali sfera gdje su boravili se nije mogla nazvati niti ‘paklom’, gdje su se nalazili oni čije je ponašanje tijekom života u potpunosti dokazalo kako su Sotonini sljedbenici. Bilo je to predsoblje pakla, ne mjesto mira i blaženstva ali niti mjesto duboke tame i mučenja. Njihova je savjest također povremeno doživjela svijetle trenutke kada su bili u stanju komunicirati jedni sa drugima, kada bi se prisjetili slika iz njihovog zemaljskog života i oni su također postali svjesni činjenice da neće zauvijek ostati u ovoj sferi već da će jednog dana biti spašeni od strane Mesije, Koji im je već bio najavljen od strane proroka na Zemlji… I duše koje su, kao rezultat njihovog načina života, bile također prepoznale i vjerno služile Boga, su čekale na ovog Spasitelja… Time Sam se Ja spustio k njima nakon Mojeg uskrsnuća… Oni su, također, primili znanje o činu milosti i milosrđa Moje Ljubavi, jer Moja je Krv bila prolivena također za njih i također Sam želio otkupiti nazad njihove duše od njihovog sadašnjeg gospodara… Međutim, oni su tome trebali dobrovoljno dati njihov pristanak, posljedično tome, Ja nisam došao k njima kao radijantni duh svjetla Kojeg su oni morali slijediti na račun prisiljavajućeg/neodoljivog svjetla, umjesto toga, došao Sam k njima kao patnički Krist sa svim znacima Mojeg raspeća, ipak kao ljudsko biće Koje je dopustilo da bude prikucano na Križ iz Ljubavi spram Njegovih bližnjih ljudskih bića… Oni su, također, najprije trebali vjerovati bez prisile da Sam Ja bio obećani Mesija; oni su Me trebali slijediti isto tako dobrovoljno kao što su to učinili Moji učenici za vrijeme Mojeg života na Zemlji… Svi su oni zasigurno bili sposobni posumnjati Tko Sam Ja bio ali potpuna im je sigurnost bila zanijekana koja je, međutim, mogla odrediti njihovu odluku da Sam se Ja spustio u ovo carstvo nakon Mojeg uskrsnuća u plaštu svjetla i slave, da Sam Sebe odjenuo u izuzetno blistavo duhovno odijelo čijem se svjetlu ni jedno biće ne bi moglo oduprijeti. Spustio Sam se u pakao… Svi oni u predsoblju pakla su Me slijedili, jer njima je bilo potrebno samo sićušno svjetlo koje Sam im dao kroz sve Moje znakove gorkog raspeća… Ali Ja Sam se također spustio u najdublje provalije kako bi tamo također dospio kao ljudsko biće puno Ljubavi Koje je žrtvovalo Svoj život za Njegovu braću… Međutim, pronašao Sam malo vjere i jedino je nekolicina napustila zbrku izopačenja… Jer svih njih su još čvrsto držale zarobljenima pandže neprijatelja koji je, plamteći od bijesa, morao priznati Moju pobjedu nad njime i time je učinio sve što je bilo u njegovoj moći kako bi njegove sljedbenike zadržao u bezdanu… jer tad je on znao da Sam bio jači od njega i da Sam uspio u otpuštanju okova onih koji su Me željeli slijediti. On ih više nije bio u stanju zaustaviti i on više nikad neće imati moć nad onim dušama koje su sebe željele osloboditi od njega poradi Isusa Krista. Već će on izgubiti sve više i više sljedbenika… jer Ja Sam umro za sve ljude, i jednog dana će također SVI ljudi biti iskupljeni od njega (Ivan 12:32; 2 Petrova 3:9)… Jer jednog dana će čak i on popustiti pred snagom Moje Ljubavi, jednog dana će on također žudjeti Moju Ljubav… Istinabog, vječnosti će još proći do tada, pa ipak za Mene su tisuću godina kao jedan dan (Psalmi 90:4; 2 Petrova 3:8).   AMEN

I ja sad opet kažem onima koji vjeruju u vječno prokletstvo, vaš Bog i moj Bog nisu isti Bog jer vaš je Sudac, a moj je Otac Koji je čista Ljubav i čisto milosrđe i uz to je svemoguć te ima nedokučivu Mudrost (hoće reći da je mudriji od Sotone) te Mu je itekako moguće izvući iz pakla i okova Sotone čak i onu najgoru od Svoje djece!

U Ljubavi Očevoj koju je On pokazao u Isusu Kristu

Lorens 🙂

Scroll to Top