DA LI DJECA ODGOVARAJU ZA GRIJEHE OTACA ?

Bertha Dudde, br. 4618, 19 Travanj 1949

GRIJESI OTACA OSVEĆUJU SE NA DJECI…

Grijesi otaca će utjecati na djecu naraštajima (kroz naraštaje)… Tako ste vi bili podučeni, i često ste kroz to dospjeli u proturječje sa učenjem o Bogu Ljubavi i milosrđa, Koji oprašta grješniku i otpušta mu njegovu kaznu, ako se on ozbiljno pokaje. Vi ne možete shvatiti da moraju patiti oni ljudi, koji sami nemaju krivnje (duga), i stoga su žrtve onih koji su zgriješili protiv Boga. No ipak, i tu je na djelu Božja mudrost i Ljubav, iako ne na vama dobro razumljiv način jer, prije utjelovljenja kao čovjek, ovdje ima svoje za reći priroda duše, koja je sama sebi izabrala grješnog čovjeka za svoje začeće u tijelu. Ove duše su posebno instinktivne, unatoč njihovom beskrajno dugom toku razvoja, unatoč mnogostrukim i mučnim preoblikovanjima, one su još u krajnje manjkavom stanju, one još nisu odložile svoju instinktivnost, i sada nagonski teže jednoj njima srodnoj ljudskoj duši, gdje se nadaju prilici da će moći iživjeti svoju instinktivnost. One su nerijetko ispunjene istom žudnjom, koja čovjeka čini grješnim, kako one također često na to potiču, čim su uzele prebivalište u jednom tijelu (maternici), i onda grijeh, samo po sebi razumljivo, ima jači utjecaj na novorođeno dijete, zbog čega se sada govori o predispoziciji i nasljeđivanju loših sklonosti. Nijedna duša koja je postigla određeni stupanj zrelosti ne dolazi u takvo tijelo, budući njen proces razvoja ne smije biti ugrožen, čim je ona sama prethodno već izrazila svoju volju da teži Bogu. No, čak se i jedna takva opterećena duša može na Zemlji osloboditi od svojih predispozicija (sklonosti), ona kroz naizgled nezasluženu zemaljsku sudbinu može prepoznati svoje vlastite pogreške i instinkte (nagone, impulse), te nastojati sebe od njih osloboditi, i onda će također moći na svaki način primiti milost, dakle pomoć odozgor, kako bi svoju volju dovela do izvršenja. Ali, takve se duše skoro uvijek iživljavaju, te povećavaju grijehe otaca, no uvijek u izvjesnoj slobodi volje, jer njima nije nametnuta prisila. No, one same vjeruju da su pod prisilom, i nastoje tako otkloniti svaku odgovornost, ne vode ni najmanju borbu same sa sobom, odatle podliježu svakoj kušnji, kojoj bi se međutim mogle oduprijeti, samo kada bi htjele. Volja im je međutim, od početka utjelovljenja naklonjena zlu, a ova volja je sama sebi izabrala formu koja je trebala postati nositelj duše, što međutim nikada ne isključuje da duša sada kao čovjek može učiniti volju aktivnom, i sebe može osloboditi od grijeha… da je tako onda jedna karika u lancu slomljena, i također krivnja grijeha otaca zbog jednog takvog djeteta može biti uklonjena (izbrisana, ugašena). Jer volja instinktivnog čovjeka je u sebi jaka, i jedino je krivo usmjerena. Usmjeri li se međutim u ispravnom smjeru, onda on također može nad svim nadvladati, te time postati spasitelj svojega pretka, i umanjiti mu patnju i bijedu u onostranom.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8296, 11 Listopad 1962

DA LI BOG KAŽNJAVA DJECU ZA GRIJEHE RODITELJA?…

(Izlazak 20:5)

Moja je volja da vi ljudi trebate živjeti u Istini budući će pogrešne misli zaustaviti (zavlačiti) vaš uzlaz, i budući jedna obmanjujuća misao može rezultirati u mnogim pogrešnim mislima. I otud ćete vi također primiti objašnjenja, pod uvjetom da vi ova hoćete poradi Čiste Istine:

Premda se od vas potražuje da vjerujete u Moju pravednost, vi unatoč tome ne bi trebali steći krivi utisak o Meni zbog učenja koja Me prikazuju kao bezosjećajnog Boga Koji nepošteno kažnjava… I ovaj lažni utisak će se javiti sve dok ne razumijete značenje riječi ‘Ja ću kazniti grijehe otaca sve do četvrtog naraštaja…’ (Izlazak 20:5)  Nije tu slučaj da Sam Ja nemilosrdan i da djeca i unuci moraju okajavati za grijehe njihovih roditelja… budući je svaka duša odgovorna za sebe i mora dati nadoknade za njezinu vlastitu krivnju dok je još na Zemlji, sve dok ona ne prihvati spasenje kroz Isusa Krista. Niti će djeca i unuci biti smatrani odgovornima za grijehe njihovih otaca… Ali to može biti prirodna posljedica izvjesnih grijeha koja afektira djecu i unuke… tako da se pojavljuju slabosti i nemoći fizičke i psihološke prirode koje su prouzročene grešnim životom otaca. I ova je posljedica također vidljiva drugim ljudima, otud su slabosti i nemoći sada smatrane kao kazna s Moje strane.

Sve dok su ljudi koji su postali grešni i dalje živi, svjesnost da su oni krivci za bijedu njihove djece može biti također kazna za njih, oni mogu, zbog ove svjesnosti, sada također dati nadoknade za njihove grijehe, tj. dati pravednu kompenzaciju za njihovu krivnju, ali oni mogu jedino pronaći oproštenje kada odnesu njihovu krivnju do Križa i zatraže Isusa za oproštenje, za spasenje… Ali jednako ‘kažnjena’ djeca su samostalne duše sa vlastitom odgovornošću koje su svjesno prihvatile tešku sudbinu njihova zemaljskog života kako bi skorije postigle zrelost, budući su oni obaviješteni o ovome unaprijed i mogu također odbiti prihvatiti ovu sudbinu. To je uvijek jedino stvar dušina sazrijevanja. Fizičko postojanje kao ljudsko biće je više manje sporedno… težak zemaljski život će daleko vjerojatnije voditi do savršenstva nego spokojno i prijatno (puno užitaka) zemaljsko postojanje…

Vi ljudi, međutim, kako ste i dalje neupućeni, previše cijenite vaše živote kao ljudska bića… I vi ćete uvijek Mene optužiti za nepravdu kada ste teško pogođeni od strane sudbine, premda je to utemeljeno na Mojoj Ljubavi spram vas… Proces povratka nudi mnoge opcije ali ih vi rijetko prepoznajete kao takve… Vi uvijek jedino smatrate uvjete nedaće kao okrutnost i nepravdu s Moje strane, ipak vi ne prepoznajete u njima prilike za postignuće kompletne zrelosti. Sve što činite će biti predmetom zakona, prirodno baš kao i duhovno. I time će svaki prijestup rezultirati u posljedicama koje su ponekad očigledne ali povremeno nisu vidljive, budući će jedan prijestup protiv Mojeg vječnog reda uvijek imati negativan učinak, budući će Moja pravda jedina osigurati ljudsko biće sa prilikama za kompenzaciju, tako da on može dati nadoknade za njegovu krivnju dok je i dalje na Zemlji i ne treba ući u kraljevstvo na drugoj strani pretjerano opterećen… I čak ako tamo prijeđe neiskupljen, ako on još nije pronašao spasenje kroz Isusa Krista, on i dalje može biti afektiran od strane sudbine onih o kojima se brinuo tijekom njegova zemaljskog života i osjećati grizodušje. I ovime će on već učiniti korak naprijed jer će, premda će također biti bespomoćan u kraljevstvu s druge strane zbog njegove grešnosti, on unatoč tome pokušati pomoći onome koga ljubi… On ima volju to učiniti i ova mu se priznaje kao Ljubav, i sada će on jednako biti pomognut od strane duhovnog svijeta… Alternativno međutim, duše također svjesno prihvaćaju težak život kako bi pomogle onima koji olakšavaju (pomažu) njihovo utjelovljenje na Zemlji i budući oni često zamjećuju iste naklonosti i otud se osjećaju privučeni k njima.

Kada oni kažu da će grijesi otaca biti kažnjeni sve do četvrtog naraštaja, ovo jedino naznačava da će ozbiljni prijestupi protiv vječnog reda rezultirati u prirodno zakonskim posljedicama, koje ja, međutim, odobravam budući one zauzvrat mogu omogućiti uzlaz drugih duša. Ostavljeno je kompletno slobodnoj volji osobe kako će se on ponašati u zemaljskom životu, baš kao što je kompletno slobodna volja duše koja sebe iznova utjelovljuje.

Kada je spomenuta ‘kazna’ s Moje strane to je pogrešno shvaćanje utoliko što je sve jedino za dobrobit duše, štogod joj je nanešeno (kao udarac) i štogod joj se dogodi u njezinom zemaljskom životu… Budući mnoge duše mogu jedino sazrijeti putem patnje budući to ne zahtjeva samo po sebi visoki stupanj Ljubavi… što bi naknadno rezultiralo u smanjenju patnje i učinilo njezinu sudbinu na Zemlji više podnošljivom. Međutim, sve dok vi jedino uvijek želite vidjeti nepravednost s Moje strane po pitanju sudbine ljudi koji dugo trpe vi jedino prikazujete vaš nedostatak znanja o Mojem vječnom planu Spasenja; nadalje, vi ste nesvjesni Moje veće od najveće Ljubavi za vas, koja jedino uvijek želi spasiti i neće nikada osuditi… Poredbeno sa vječnošću vrijeme na Zemlji je jedino kratko, ali tijekom ovog iznimno kratkog perioda vremena vi ljudi imate priliku sakupiti mnoga blaga za vječnost, vi možete dati nadoknade za mnogo nepravde i ući u kraljevstvo svjetla, pod uvjetom da pronađete Isusa Krista i zatražite Ga za oproštenje vaše krivnje.

AMEN

Scroll to Top